Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytm to uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytm to uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności."— Zapis prezentacji:

1

2 Algorytm to uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności.

3 Schemat postępowania przy rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera. Problem Sposób rozwiązywania (algorytm) Narzędzia (np. program)

4 Etapy rozwiązywania problemów: Sformułowanie zadania, Określenie danych wejściowych, Ustalenie celu, czyli wyniku, Określenie metody rozwiązywania, czyli wybór algorytmu. Przedstawienie algorytmu, Analiza poprawności rozwiązywania, Testowanie rozwiązania dla różnych danych.

5

6 OPIS SŁOWNY

7 PROGRAM W WYBRANYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA

8 LISTA KROKÓW Zapis algorytmu w postaci listy kroków polega na podaniu kolejno wykonywanych operacji, składających się na rozwiązywanie problemu.

9 SCHEMAT BLOKOWY W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawia się za pomocą odpowiednio połączonych bloków. Połączenia określają kolejność i sposób wykonywania operacji realizujących dany algorytm. Przykładowy schemat blokowy:

10 Kilka zasad budowania prostego schematu blokowego Każda operacja jest umieszczona w bloku (klocku). Schemat blokowy rozpoczyna zawsze klocek Początek algorytmu (może być tylko jeden taki klocek w danym schemacie). Na końcu schematu blokowego jest klocek Koniec algorytmu (musi być przynajmniej jeden taki klocek w danym schemacie). Dane wprowadzamy za pomocą klocka Wprowadzenie dalej.

11 Obliczenia wpisujemy do bloku Wykonanie obliczeń. Wyniki pokazujemy za pomocą klocka Wyprowadzenie wyniku. Klocki są ze sobą połączone. Z klocka wychodzi jedno połączenie. Wyjątek stanowi klocek Koniec algorytmu, z którego nie wychodzi żadne połączenie i klocek Sprawdzanie warunku, z którego wychodzą dwa połączenia.

12 WARTO ZAPAMIĘTAĆ W algorytmie z warunkami występują sytuacje warunkowe- wynik lub dalsze działanie algorytmu zależy od spełnienia określonego warunku.

13 Iteracja Iteracja polega na powtarzaniu wiele razy tych samych operacji. Liczba powtórzeń tych operacji może być z góry określona lub zależeć od spełnienia warunku. W realizacji algorytmów iteracyjnych ważne jest prawidłowe określenie sposobu zakończenia działań. Niepoprawne określenie tych warunków może spowodować, że obliczenia nigdy się nie zakończą, czyli nastąpi zapętlanie algorytmu. Przykład iteracji w algorytmie:

14 Algorytm liniowy Algorytm, który realizuje jeden ciąg obliczeń. Większość obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym przebiega według algorytmu liniowego.

15 Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że moja prezentacja dostarczyła Wam pewnych informacji o algorytmach. Izabela Michalak


Pobierz ppt "Algorytm to uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google