Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPADY A ŚRODOWISKO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPADY A ŚRODOWISKO."— Zapis prezentacji:

1 ODPADY A ŚRODOWISKO

2 CZYM SĄ ODPADY? to wszystkie przedmioty oraz substancje nieprzydatne powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka

3 SZKODLIWOŚĆ ODPADÓW Odpady nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale także źle oddziałują na organizmy w nim żyjące w tym także na zdrowie człowieka oraz szpecą krajobraz

4 Dlatego dbajmy o nasze środowisko i nie dopuśćmy do jego degradacji!
„Żyć mądrze to żyć w harmonii z naturą , okazywać jej szacunek i ją podziwiać” Dlatego dbajmy o nasze środowisko i nie dopuśćmy do jego degradacji!

5 METODY ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI

6 RECYKLING -jedna z metod ochrony środowiska naturalnego
-cel: ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów -jest to sortowanie , gromadzenie odpadów i oddanie ich na ponowne przetworzenie

7 KOMPOSTOWANIE -naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów -polega na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy– np . bakterie tlenowe -proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu , w odpowiedniej temperaturze i wilgotności - stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie -kompost uzyskany w wyniku procesu używany jest jako naturalny nawóz

8 UTYLIZACJA -przetworzenie i ponowne wykorzystanie odpadów lub ich całkowite unieszkodliwienie (odpady nie dające się powtórnie wykorzystać) -sposób utylizacji-spalanie śmieci w piecach pod wysoką temperaturą

9 SPALANIE Śmieci posiadają wysoką wartość energetyczną, więc możliwa jest ich obróbka termiczna. Spalarnia odpadów nie tylko utylizuje śmieci, ale pozwala też na odzyskanie energii, która może być wykorzystywana w miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrycznej. Energia powstała podczas spalania jest wykorzystywana do produkcji ciepła i prądu, zaś wydzielające się w trakcie gazy są oczyszczane i używanie do różnych celów. Pozostałości w postaci pyłów i żużli używane są do budowy dróg oraz produkcji bloków betonowych.

10 CIEKAWOSTKI -Ze spalania 1 tony odpadów można uzyskać tyle energii co z 220 litrów ropy naftowej. - Nowoczesne spalarnie są obiektami ekologicznymi, spełniającymi bardzo ostre wymagania emisji zanieczyszczeń

11 ZALETY UTYLIZACJI - -zmniejszenie ilości odpadów
-likwidacja uciążliwego zapachu -ograniczenie szkodliwości odpadów -eliminacja zanieczyszczeń -odzysk energii z odpadów – zmniejszenie zapotrzebowania na pewną ilość energii produkowaną z tradycyjnych źródeł np. z węgla -odzysk materiałowy – wykorzystanie pozostałości po spaleniu do budowy dróg -

12 bibliografia - -http://www.zut.com.pl -http://www.ekodolina.pl
- - -

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ EDYTA ZAWADZKA


Pobierz ppt "ODPADY A ŚRODOWISKO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google