Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizatorzy projektu: - Zespół Szkół nr 46 - Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Zaczyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizatorzy projektu: - Zespół Szkół nr 46 - Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Zaczyna."— Zapis prezentacji:

1 Realizatorzy projektu: - Zespół Szkół nr 46 - Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Zaczyna się w kuchni, a kończy w ogrodzie. Po co i jak odzyskiwać bioodpady? - budowanie modelowych rozwiązań gospodarki bioodpadami w placówkach oświatowych.

2 Stan obecny W placówkach oświatowych dużą wagę przykłada się do działań proekologicznych. Standardem stało się segregowanie odpadów. Większość szkół i przedszkoli zbiera makulaturę, plastik i ustawia pojemniki na zużyte baterie. Odpady organiczne nie stanowią zainteresowania placówek oświatowych.

3 W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej w Polsce odsetek odpadów poddawany recyklingowi oraz gospodarka odpadami jest na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do 2010 r. trzeba będzie utylizować 25% wszystkich odpadów organicznych, a do 2013 aż 50%. Polska, póki co, nie ma też szans na spełnienie wymogów stawianych nam w tym zakresie przez Unię. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele, począwszy od braku rozwiązań prawnych, poprzez brak rozwiązań systemowych, na braku nawyków skończywszy. Stan obecny

4 Co możemy zmienić? Szkoła nie może dokonywać zmian prawnych, może jednak prezentować dobre wzorce, dawać wiedzę i kształtować nawyki. Możemy zbierać bioodpady, które stanowią przecież aż 30% odpadów komunalnych i co więcej w całości nadają się do powtórnego przetworzenia, powstaje z nich cenny kompost.

5 Kompostowanie Kompostowanie (organiczny recykling) – naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. WAŻNE: Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Nie mieszając ich z innymi odpadami, otwieramy sobie możliwość posegregowania nawet 90-95% odpadów "wychodzących" z naszych domów i zmniejszenia ilości śmieci. Nie powinno się mieszać bioodpadów z innymi odpadami. Zmieszane - nie nadadzą się na kompost. Domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) czy baterii dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania. UTYLIZACJA BIOODPADÓW: jest łatwa - wystarczy założyć choćby najprostszy kompostownik (np. skrzynia lub cembrowina z desek).

6 Każdy człowiek produkuje około 250 kg śmieci rocznie!!! Z tego wynika, że Rocznie 4-osobowa rodzina produkuje tonę śmieci!!!!

7 Zatem segregujemy odpady SZKŁOPAPIERMETAL ODPADY ORGANICZNE PLASTIK SZKŁO KOLOROWE

8 Celem projektu jest kształtowanie poczucia zasadności i potrzeby odzyskiwania bioodpadów, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki bioodpadami, a w szczególności: –poznanie fińskich doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym prezentację systemów służących selektywnej zbiórce odpadów organicznych oraz nowoczesnego sprzętu służącego do kompostowania, –edukacja nauczycieli, dzieci i rodziców, dotycząca odzyskiwania bioodpadów.

9 Wdrażanie pilotażowego projektu Bioodpady w mojej szkole/przedszkolu w wybranych placówkach na Bemowie obejmować będzie: edukacja dzieci i rodziców w szkołach objętych projektem, zajęcia badawcze - zbiórka bioodpadów z wykorzystaniem specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu : obserwacja zachodzących procesów, dokonywanie pomiarów, zapisywanie wyników i wyciąganie wniosków, przygotowanie przez placówki specjalnego raportu z przeprowadzenia programu pilotażowego, spotkanie podsumowujące placówek realizujących pilotaż i projekt, a na nim prezentacja wyników.

10 Konkursy i podsumowanie Konkurs na najlepszy raport z przeprowadzonego pilotażu (Składanie raportów do 22 czerwca 2009r.) Podsumowanie projektu – prezentacja raportów, wręczenie nagród i wyróżnień (wrzesień 2009r.)

11 A w przyszłości: Objęcie bioedukacją jak największej liczby osób, Wykształcenie nawyku segregacji śmieci (zanim wyrzucisz zastanów się gdzie) Kompostownik przy każdej placówce oświatowej Wykorzystanie kompostu do nasad w ogrodach i doniczkach

12 Przydatne informacje można znaleźć: zs46bemowo.pl/zc www.recykling.pl - odpadowe ABC www.odpad.pl - portal tematyczny zawierający aktualne przepisy prawne w gospodarce odpadami, wykaz organizacji odzysku oraz firm zagospodarowujących odpady www.mos.gov.pl/odpady - Ministerstwo Środowiska - Plany Gospodarki Odpadami www.tnz.most.org.pl - gospodarowanie odpadami w prawodawstwie Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Realizatorzy projektu: - Zespół Szkół nr 46 - Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Zaczyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google