Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy i rozwój miast na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy i rozwój miast na świecie"— Zapis prezentacji:

1 Problemy i rozwój miast na świecie

2 Definicja „miasta” Miasto jest to obszar silnie zabudowany, będący skupiskiem ludności wykonującej czynności zawodowe nierolnicze lub osiedle, które uzyskało prawa miejskie 

3 ROZWÓJ MIAST W XX WIEKU Wiek XX, a zwłaszcza drugą jego połowę charakteryzuje gwałtowny rozwój miast (zwłaszcza wielkich), oraz równie szybki wzrost udziału ludności miejskiej w ogólnym zaludnieniu. Proces ten bywa określany mianem „eksplozji miejskiej”.

4  Spośród wielkich miast, najszybciej rosną miasta wielomilionowe, to znaczy takie, które liczą milion lub więcej mieszkańców. W roku 1900 było ich na świecie zaledwie 10, w 1955 już 61, na początku lat sześćdziesiątych 102, dziewięćdziesiątych około 330. Obecnie jest ich koło 400 . Największe zespoły miejskie świata Meksyk- 20,2 mln, Seul - 16,3 mln, Kair - 13,3 mln , Szanghaj-12,9mln , Bombaj-12,6mln, Tokio-11,9mln, Kalkuta-11mln. Największe miasto Europy: Moskwa 9 mln 

5

6 Problemy wielkich miast na świecie
W krajach wysoko rozwiniętych: rozwój przestępczości, narkomania, prostytucja, choroby cywilizacyjne (choroby serca i układu krążenia, stres), duży odsetek ludzi bezdomnych, duża imigracja cudzoziemców oraz problemy z ich aklimatyzacją, problemy komunikacyjne, trudności w znalezieniu zajęcia zgodnego z kwalifikacjami, wysokość cen działek budowlanych wewnątrz i na obrzeżach miasta, degradacja środowiska (smog, ścieki, śmieci).

7 Problemy wielkich miast na świecie
W krajach rozwijających się: eksplozja demograficzna i zbyt duże zagęszczenie ludności (np. Kalkuta), powstawanie dzielnic nędzy wokół centrów miast (np. Meksyk), brak kanalizacji, epidemie chorób zakaźnych, duży analfabetyzm, duży odsetek ludności niewykwalifikowanej, problemy w znalezieniu pracy, rozwój przestępczości (np. problem "dzieci ulicy" w miastach Brazylii), rozwój prostytucji i rynku narkotykowego, niedostatek środków finansowych na leczenie.

8 Największe miasta świata
Największymi miastami świata, o liczbie ludności ponad 10 mln, są: Szanghaj, Bombaj (Mumbaj), Buenos Aires,  Moskwa, Karaczi,  Delhi, Manila, Sao Paulo Seul. Ponadto do miast ponad 8-milionowych należą: Stambuł, Dżakarta,  Meksyk, Lagos, Lima, Tokio Nowy Jork.

9 SZANGHAJ

10 BOMBAJ

11 MOSKWA

12 BUENOS AIRES

13 STAMBUŁ

14 TOKIO

15 NOWY JORK

16 Ważne pojęcie Urbanizacja – proces polegający na wzroście znaczenia gospodarczego oraz społecznego miast i rozwoju. A urbanizację dzielimy na : Demograficzną – w miastach wzrasta liczba mieszkańców, Ekonomiczną – rośnie udział ludności czynnej zawodowo w przemyśle i usługach, Społeczną – rozpowszechnia się miejski styl życia, Przestrzenną –zwiększa się zasięg terenów miejskich na skutek poszerzania granic miast lub tworzenia nowych ośrodków miejskich.

17 Bibliografia Geografia gospodarcza świata. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998. Skrzypczak Władysław Geografia społeczno- ekonomiczna. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Efekt, Warszawa 1998 Flis Jan Szkolny słownik geograficzny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986 Czerny M i A. Zagadnienia społeczne i gospodarcze świata. Moduł 3 dla gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2000 Geografia. Ziemia – nasza planeta. Człowiek na Ziemi. Oceany i kontynenty. Podręcznik dla klasy VI. Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 1999 Geografia polityczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 Świat w liczbach 2004/2005. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004      8.   Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań Podręcznik szkolny

18 Dziękujemy za uwagę Wyk. Gr IV


Pobierz ppt "Problemy i rozwój miast na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google