Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP. ID grupy: 98/35_p_g1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: UNIA EUROPEJSKA - Szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: I SEMESTR/2010

3 AUTORZY I UCZESTNICY PROJEKTU

4 SPIS TREŚCI 1.SYMBOLE UE 2.MASKOTKA UE 3.HISTORIA UE 4.POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ 5.SZKOLNY FESTYN EUROPEJSKI 6.ANALIZA STANU WIEDZY O UE W NASZEJ SZKOLE 7.ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W UE – WYNIKI BADAŃ 8.NISKIE ZAROBKI 9.EUROSIEROTY W NASZEJ SZKOLE – WYNIKI BADAŃ 10.ODPŁYW SPECJALISTÓW 11.SZANSE WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W UE – WYNIKI BADAŃ 12.BEZROBOCIE W POLSCE 13.DOPŁATY DLA ROLNIKÓW 14.SWOBODA PODRÓŻOWANIA 15.PRZEPŁYW ŚROKÓW POLSKA - UE 16.LICZBA I WARTOŚĆ DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH 17.MAPA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH (W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA) W PODZIALE TERYTORIALNYM – WOJEWÓDZTWA 18. WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 19. NAJNOWSZA INWESTYCJA W POWIECIE CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIM 20.WIZYTA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KRZYŻU WLKP. 21.DOTACJE UNIJNE - GMINA KRZYŻ WLKP. 22.WYCIECZKA 23.BILANS PO 6 LATACH CZŁONKOSTWA

5 SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ FLAGA WALUTA PASZPORT EUROPEJSKI HYMN UNII EUROPEJSKIEJ ODA DO RADOŚCI DZIEŃ UE

6 POLSKA WERSJA SYRIUSZA- MASKOTKI DZIECI UNII EUROPEJSKIEJ (projekt własny)

7 HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ. 1951 - Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg podpisują w Paryżu Traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. 1957 - Podpisanie Traktatów Rzymskich przez państwa tworzące EWWiS. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM). 1962 - Wchodzi w życie Wspólna Polityka Rolna (CAP). 1968 - Utworzenie unii celnej państw Wspólnoty Europejskiej. 1973 - Do Wspólnot przystępują: Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania. 1979 - Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. 1981 - Przystąpienie Grecji do Wspólnot.

8 1 985 - Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg podpisują Układ z Schengen, znoszący kontrolę w ruchu osobowym na granicach. 1986 - Hiszpania oraz Portugalia wstępują do Wspólnot Europejskich. 1992 - W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej. 1995 - Austria, Finlandia oraz Szwecja przystępują do Unii Europejskiej. 1997 - Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego. 2002 – Do obiegu wchodzą banknoty i monety euro. 2004 – Do Unii dołącza 10 kolejnych krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Cypr, Malta. 2007 - Do Unii dołączają kolejne 2 kraje: Bułgaria i Rumunia.

9 POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ 1990 r., - Rząd Tadeusza Mazowieckiego: uzyskanie pełnego członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej to strategiczny cel polskiej polityki zagranicznej; 18 kwietnia 1994 r.- Polska składa wniosek o członkostwo w UE; 2 października 1997 r. - kraje UE podpisują Traktat Amsterdamski, który zapowiada zmiany wystarczające do przyjęcia pierwszej grupy nowych państw; 31 marca 1998 r. - UE rozpoczyna negocjacje członkoskie z Polską; 7 – 12 grudnia 2000 r. - szczyt w Nicei, przywódcy UE zatwierdzają reformę, która ma dostosować instytucje do przyjęcia 12 nowych państw; 13 – 14 grudnia 2002 r. - Polska na szczycie UE w Kopenhadze kończy negocjacje akcesyjne; 16 kwietnia 2003 r. - uroczyste podpisanie w Atenach Traktatu Akcesyjnego; 8 – 9 czerwca 2003 r. - referendum zatwierdzające traktat akcesyjny; 1 maja 2004 r. - Polska staje się członkiem Unii Europejskiej.

10 MIGAWKI Z TYGODNIA EUROPEJSKIEGO W NASZYM GIMNAZJUM

11 ANALIZA STANU WIEDZY O UE W NASZEJ SZKOLE Wyniki procentowe testu przeprowadzonego w poszczególnych klasach naszego Gimnazjum po Tygodniu Europejskim Poziom wiedzy o UE w naszej szkole okazał się wysoki. W teście wszystkie klasy uzyskały średni wynik powyżej 50%.

12 ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – WYNIKI BADAŃ WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY

13 ZBYT NISKIE ZAROBKI Nasze zarobki są wyraźnie niższe, niż w krajach "starej piętnastki". Ale, relacje korzystnie się zmieniają. Przed wejściem do Unii dochód narodowy Polski, wynosił 44 procent średniej europejskiej, dziś jest to około 55 procent. To pokazuje wzrost zamożności Polski i Polaków. Danuta Huebner : 6 lat Polski w UE to postęp cywilizacyjny Żródło: danuta-huebner.pl/media.html

14 ROZDZIELENIE RODZIN - BADANIE PROBLEMU EUROSIEROT W NASZYM GIMNAZJUM Obawy potwierdzają się - z naszych badań wynika, że problem dotyczy około 1/6 uczniów naszej szkoły.

15 SZANSE DLA POLSKI - PO 6 LATACH CZŁONKOSTWA W UE - WYNIKI BADAŃ WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY

16 ODPŁYW NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW Z KRAJU Po wejściu Polski do UE miało miejsce zjawisko tzw. drenażu mózgów (brain drain), w ramach którego najzdolniejsi pracownicy opuszczali kraj w celu poprawy swojej sytuacji. Na przykład ok. 65% emigrantów do Wielkiej Brytanii było w wieku od 24 do 35 lat, z których 40% osób posiadało wyższe wykształcenie. W latach 2008–2009 słabła fala emigracyjna, a część Polaków decydowała się na powrót do kraju. Dotyczyło to zwłaszcza Irlandii i Wielkiej Brytanii. Szacowano, że w dobie kryzysu dojdzie do masowych powrotów polskich emigrantów do kraju, jednak nie zaobserwowano ruchów migracyjnych na większą skalę. Coraz bardziej popularnym kierunkiem migracji stała się Norwegia. (źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html jawisko migraci Źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Eu ropejskiej,2523.html

17 DYNAMIKA BEZROBOCIA W POLSCE W LATACH 2003- 2010 (wg danych GUS) Dynamika stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 1990- 2010 ( na podstawie danych GUS) Po przystąpieniu Polski do UE nastąpiła znacząca poprawa na rynku pracy, stopa bezrobocia spadała z 20% w 2003 r. do 8,2% w 2008 r.. Tendencja spadkowa utrzymywała się aż do pojawienia się światowego kryzysu ekonomicznego.

18 DOPŁATY DLA ROLNIKÓW Łącznie w okresie 2004-2009 Polska otrzymała z budżetu UE sumę 5,3 mld EURO w ramach dopłat bezpośrednich. Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 roku, polscy rolnicy będą mogli otrzymać około 3,25 mld EUR, co oznacza, że nastąpi kolejny rekordowy poziom dopłat dla polskich rolników. (źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html

19 SWOBODA PODRÓŻOWANIA. Jak wynika z sondażu wykonanego na zlecenie Money.pl. - swoboda przekraczania granic jest jednym z największych plusów obecności Polski w UE.

20 SALDO PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POLSKĄ A UE W OKRESIE 1 MAJA 2004 – 28 LUTY 2010 R. W TYS. EURO (źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html PRZEPŁW 2004200520062007200820092010 RAZEM Ś RODKI UZYS- KANE 2 416 3444 018 0555 052 1627 622 7637 396 3729 245 406237506438 126 167 ZWROTY 0-22 969-4 046-45 064-7 826-12 787-58-92 751 SKŁADKA 1 318 980-2 379 385-2 552 450-2 779 298-3 402 108-3 233 746-992314-16 658 281 SALDO 1 097 3641 615 7012 495 6664 798 4013 986 4385 998 872138269221 375 135 Od maja 2004 roku do lutego 2010 roku Polska wpłaciła do kasy UE blisko 17mld Euro, a dostała ponad 38mld. Polska jest zdecydowanym liderem we wdrażaniu funduszy UE. W ramach unijnego budżetu na lata 2007- 2013 dostaniemy do wykorzystania 67mld Euro.

21 MATERIAŁY Z: www.mapa.funduszestrukturalne.gov.p l LICZBA I WARTOŚĆ DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH WOJEWÓDZTWOLICZBA DOTACJIKWOTA DOTACJI (ZŁ) Zachodnio-pomorskie579511339509900.41 Pomorskie776413446042458.36 Warmińsko-mazurskie57938965308585.30 Podlaskie66526536700481.08 Mazowieckie1648235802223069.61 Kujawsko-pomorskie72669681139912.60 Wielkopolskie1138515927257284.65 Lubuskie29626989136527.46 Dolnośląskie614218868929302.13 Łódzkie856214689078145.33 Opolskie35005374544764.83 Śląskie768430737392351.67 Lubelskie110279202711085.27 Świętokrzyskie53926978219408.82 Małopolskie752617592977562.92 Podkarpackie57429346741022.03 Wielkopolska należy do województw z najwyższą liczbą i wartością dotacji

22 MAPA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH (W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA) W PODZIALE TERYTORIALNYM – WOJEWÓDZTWA MATERIAŁY Z: www.mapa.funduszestrukturalne.gov.p l W przeliczeniu na 1 mieszkańca nasze województwo należy do obszarów o małym wykorzystaniu funduszy unijnych

23 MAPA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Powiat czarnkowsko – trzcianecki należy do obszarów o dużym stopniu wykorzystania tych funduszy MATERIAŁY Z: www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl

24 NAJNOWSZA INWESTYCJA W POWIECIE CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIM

25 SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZYŻU WLKP. (POZYSKANIE INFORMACJI O FUNDUSZACH UNIJNYCH)

26 GMINA KRZYŻ WLKP. Środki pozyskane z UE w gminie Krzyż Wielkopolski - informacje uzyskane od pracownika Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. Oczyszczalnia ścieków: 1998r. – 993 tys.zł. 1999r. – 3 mln 590 tys. zł. Droga Wizany – Huta Szklana: 2004r. – 247 tys. zł. 2005r. – 339 tys. zł. Kanalizacja wsi Łokacz: 2004r. – 255 tys.zł. 2005r. – 479 tys zł.

27 WYCIECZKA - W POSZUKIWANIU OBIEKTÓW ZBUDOWANYCH PRZY UDZIALE FUNDUSZY UE

28 PRZYKŁAD OBIEKTU NA TERENIE GMINY POWSTAŁEGO PRZY UDZIALE FUNDUSZY UNIJNYCH Krzyska oczyszczalnia ścieków

29 BILANS 6 LAT– EUROSCEPTYCY I ZWOLENNICY UNII EUROPEJSKIEJ (BADANIA CBOS ) Jak wynika z badań po 6 latach Polacy pozytywnie postrzegają członkostwo Polski w UE - wzrosła ilość zwolenników UE o 16% a ilość eurosceptyków zmalała o 21%

30 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google