Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 1."— Zapis prezentacji:

1 1 1 1

2 DANE INFORMACYJNE GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP.
Nazwa szkoły: GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP. ID grupy: 98/35_p_g1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: UNIA EUROPEJSKA - Szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: I SEMESTR/2010 2 2 2

3 AUTORZY I UCZESTNICY PROJEKTU
3 3 3

4 SPIS TREŚCI SYMBOLE UE MASKOTKA UE HISTORIA UE
POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ SZKOLNY FESTYN EUROPEJSKI ANALIZA STANU WIEDZY O UE W NASZEJ SZKOLE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W UE – WYNIKI BADAŃ NISKIE ZAROBKI „EUROSIEROTY” W NASZEJ SZKOLE – WYNIKI BADAŃ ODPŁYW SPECJALISTÓW SZANSE WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W UE – WYNIKI BADAŃ BEZROBOCIE W POLSCE DOPŁATY DLA ROLNIKÓW SWOBODA PODRÓŻOWANIA PRZEPŁYW ŚROKÓW POLSKA - UE LICZBA I WARTOŚĆ DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH MAPA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH (W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA) W PODZIALE TERYTORIALNYM – WOJEWÓDZTWA 18. WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 19. NAJNOWSZA INWESTYCJA W POWIECIE CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIM WIZYTA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KRZYŻU WLKP. DOTACJE UNIJNE - GMINA KRZYŻ WLKP. WYCIECZKA BILANS PO 6 LATACH CZŁONKOSTWA 4 4

5 HYMN UNII EUROPEJSKIEJ
SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ WALUTA FLAGA HYMN UNII EUROPEJSKIEJ ODA DO RADOŚCI PASZPORT EUROPEJSKI DZIEŃ UE 5 5 5

6 POLSKA WERSJA SYRIUSZA-
MASKOTKI DZIECI UNII EUROPEJSKIEJ (projekt własny) 6 6

7 HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ.
Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg podpisują w Paryżu Traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Podpisanie Traktatów Rzymskich przez państwa tworzące EWWiS. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM) Wchodzi w życie Wspólna Polityka Rolna (CAP) Utworzenie unii celnej państw Wspólnoty Europejskiej. Do Wspólnot przystępują: Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego Przystąpienie Grecji do Wspólnot. 7 7

8 2002 – Do obiegu wchodzą banknoty i monety euro.
Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg podpisują Układ z Schengen, znoszący kontrolę w ruchu osobowym na granicach Hiszpania oraz Portugalia wstępują do Wspólnot Europejskich W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej Austria, Finlandia oraz Szwecja przystępują do Unii Europejskiej Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego. 2002 – Do obiegu wchodzą banknoty i monety euro. 2004 – Do Unii dołącza 10 kolejnych krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia , Cypr, Malta. Do Unii dołączają kolejne 2 kraje: Bułgaria i Rumunia. 8 8

9 POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ
1990 r., - Rząd Tadeusza Mazowieckiego: uzyskanie pełnego członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej to strategiczny cel polskiej polityki zagranicznej; 18 kwietnia 1994 r.- Polska składa wniosek o członkostwo w UE; 2 października 1997 r. - kraje UE podpisują Traktat Amsterdamski, który zapowiada zmiany wystarczające do przyjęcia pierwszej grupy nowych państw; 31 marca 1998 r. - UE rozpoczyna negocjacje członkoskie z Polską; 7 – 12 grudnia r. - szczyt w Nicei, przywódcy UE zatwierdzają reformę, która ma dostosować instytucje do przyjęcia 12 nowych państw; 13 – 14 grudnia 2002 r. - Polska na szczycie UE w Kopenhadze kończy negocjacje akcesyjne; 16 kwietnia 2003 r. - uroczyste podpisanie w Atenach Traktatu Akcesyjnego; 8 – 9 czerwca 2003 r. - referendum zatwierdzające traktat akcesyjny; 1 maja 2004 r. - Polska staje się członkiem Unii Europejskiej. 9 9

10 MIGAWKI Z TYGODNIA EUROPEJSKIEGO W NASZYM GIMNAZJUM
10 10

11 Gimnazjum po Tygodniu Europejskim
ANALIZA STANU WIEDZY O UE W NASZEJ SZKOLE Wyniki procentowe testu przeprowadzonego w poszczególnych klasach naszego Gimnazjum po Tygodniu Europejskim Poziom wiedzy o UE w naszej szkole okazał się wysoki. W teście wszystkie klasy uzyskały średni wynik powyżej 50% . 11 11 11

12 ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – WYNIKI BADAŃ WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY

13 ZBYT NISKIE ZAROBKI „ Nasze zarobki są wyraźnie niższe, niż w krajach "starej piętnastki". Ale, relacje korzystnie się zmieniają. Przed wejściem do Unii dochód narodowy Polski, wynosił 44 procent średniej europejskiej , dziś jest to około 55 procent . To pokazuje wzrost zamożności Polski i Polaków”. Danuta Huebner : lat Polski w UE to postęp cywilizacyjny Żródło: danuta-huebner.pl/media.html 13 13

14 ROZDZIELENIE RODZIN - BADANIE PROBLEMU „EUROSIEROT” W NASZYM GIMNAZJUM
Obawy potwierdzają się - z naszych badań wynika, że problem dotyczy około 1/6 uczniów naszej szkoły. 14 14

15 SZANSE DLA POLSKI - PO 6 LATACH
CZŁONKOSTWA W UE - WYNIKI BADAŃ WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY 15 15

16 ODPŁYW NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW Z KRAJU
Po wejściu Polski do UE miało miejsce zjawisko tzw. drenażu mózgów (brain drain), w ramach którego najzdolniejsi pracownicy opuszczali kraj w celu poprawy swojej sytuacji. Na przykład ok. 65% emigrantów do Wielkiej Brytanii było w wieku od 24 do 35 lat, z których 40% osób posiadało wyższe wykształcenie. W latach 2008–2009 słabła fala emigracyjna, a część Polaków decydowała się na powrót do kraju. Dotyczyło to zwłaszcza Irlandii i Wielkiej Brytanii. Szacowano, że w dobie kryzysu dojdzie do masowych powrotów polskich emigrantów do kraju, jednak nie zaobserwowano ruchów migracyjnych na większą skalę. Coraz bardziej popularnym kierunkiem migracji stała się Norwegia. (źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html jawisko migraci Źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html 16 16

17 DYNAMIKA BEZROBOCIA W POLSCE W LATACH 2003- 2010 (wg danych GUS)
Dynamika stopy bezrobocia rejestrowanego w latach ( na podstawie danych GUS) DYNAMIKA BEZROBOCIA W POLSCE W LATACH (wg danych GUS) Po przystąpieniu Polski do UE nastąpiła znacząca poprawa na rynku pracy, stopa bezrobocia spadała z 20% w 2003 r. do 8,2% w 2008 r.. Tendencja spadkowa utrzymywała się aż do pojawienia się światowego kryzysu ekonomicznego. 17 17

18 DOPŁATY DLA ROLNIKÓW Łącznie w okresie Polska otrzymała z budżetu UE sumę 5,3 mld EURO w ramach dopłat bezpośrednich. Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 roku, polscy rolnicy będą mogli otrzymać około 3,25 mld EUR, co oznacza, że nastąpi kolejny rekordowy poziom dopłat dla polskich rolników. (źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html 18 18

19 SWOBODA PODRÓŻOWANIA . Jak wynika z sondażu wykonanego na zlecenie Money.pl. - swoboda przekraczania granic jest jednym z największych plusów obecności Polski w UE. 19 19

20 SALDO PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POLSKĄ A UE W OKRESIE 1 MAJA 2004 – 28 LUTY
2010 R. W TYS. EURO (źródło: polskawue.gov.pl/Ekonomiczno,,spoleczne,efekty,czlonkostwa,Polski,w,Unii,Europejskiej,2523.html PRZEPŁW 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM ŚRODKI UZYS- KANE ZWROTY -4 046 -7 826 -58 SKŁADKA SALDO Od maja 2004 roku do lutego 2010 roku Polska wpłaciła do kasy UE blisko 17mld Euro, a dostała ponad 38mld. Polska jest zdecydowanym liderem we wdrażaniu funduszy UE. W ramach unijnego budżetu na lata dostaniemy do wykorzystania 67mld Euro. 20 20

21 LICZBA I WARTOŚĆ DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH
WOJEWÓDZTWO LICZBA DOTACJI KWOTA DOTACJI (ZŁ) Zachodnio-pomorskie 5795 Pomorskie 7764 Warmińsko-mazurskie 5793 Podlaskie 6652 Mazowieckie 16482 Kujawsko-pomorskie 7266 Wielkopolskie 11385 Lubuskie 2962 Dolnośląskie 6142 Łódzkie 8562 Opolskie 3500 Śląskie 7684 Lubelskie 11027 Świętokrzyskie 5392 Małopolskie 7526 Podkarpackie 5742 LICZBA I WARTOŚĆ DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH Wielkopolska należy do województw z najwyższą liczbą i wartością dotacji MATERIAŁY Z: 21 21

22 MAPA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH (W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA)
W PODZIALE TERYTORIALNYM – WOJEWÓDZTWA W przeliczeniu na 1 mieszkańca nasze województwo należy do obszarów o małym wykorzystaniu funduszy unijnych MATERIAŁY Z: 22 22

23 POWIATACH WOJEWÓDZTWA
MAPA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Powiat czarnkowsko – trzcianecki należy do obszarów o dużym stopniu wykorzystania tych funduszy MATERIAŁY Z: 23

24 NAJNOWSZA INWESTYCJA W POWIECIE CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIM
24

25 SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM URZĘDU
MIEJSKIEGO W KRZYŻU WLKP. (POZYSKANIE INFORMACJI O FUNDUSZACH UNIJNYCH) 25 25

26 Środki pozyskane z UE w gminie Krzyż Wielkopolski
GMINA KRZYŻ WLKP. Środki pozyskane z UE w gminie Krzyż Wielkopolski - informacje uzyskane od pracownika Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. Oczyszczalnia ścieków: • 1998r. – 993 tys.zł. • 1999r. – 3 mln 590 tys. zł. Droga Wizany – Huta Szklana: • 2004r. – 247 tys. zł. • 2005r. – 339 tys. zł. Kanalizacja wsi Łokacz: • 2004r. – 255 tys.zł. • 2005r. – 479 tys zł. 26 26

27 WYCIECZKA - W POSZUKIWANIU OBIEKTÓW ZBUDOWANYCH PRZY UDZIALE FUNDUSZY UE
27 27

28 PRZYKŁAD OBIEKTU NA TERENIE GMINY
POWSTAŁEGO PRZY UDZIALE FUNDUSZY UNIJNYCH Krzyska oczyszczalnia ścieków 28 28

29 BILANS 6 LAT– EUROSCEPTYCY I ZWOLENNICY
UNII EUROPEJSKIEJ (BADANIA CBOS) Jak wynika z badań po 6 latach Polacy pozytywnie postrzegają członkostwo Polski w UE - wzrosła ilość zwolenników UE o 16% a ilość eurosceptyków zmalała o 21% 29 29

30 30 30 30


Pobierz ppt "1 1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google