Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku ID grupy: 96/100_MP_G2 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2009/2010

4 BUDOWA CZĄSTECZKOWA MATERII

5 PLAN PREZENTACJI 1. Materia 2. Atomy i cząsteczki 3. Naukowcy 4. Doświadczenia, eksperymenty, zagadki, zadania 5. Mikroskop 6. Dzieje Ziemi 7. Minerały i skały 8. Podsumowanie

6 WŁAŚCIWOŚCI I RÓŻNORODNOŚĆ MATERII

7 MATERIA Materia - jest substancją, która tworzy wszechświat. Dane, zarówno fizyków, jak i chemików, identyfikują ponad 100 odrębnych składników materii. Ananasy są także przykładem materii.

8 WŁAŚCIWOŚCI MATERII Barwa Połysk

9 WŁAŚCIWOŚCI MATERII C.D. Twardość Smak

10 WŁAŚCIWOŚCI MATERII C.D. Palność Temperatura wrzenia

11 WŁAŚCIWOŚCI MATERII C.D. Temperatura topnienia Plastyczność

12 WŁAŚCIWOŚCI MATERII C.D. Sprężystość Kruchość

13 ZAGADKA 1. Ile jest stanów skupienia ? Występuję 4 stany skupienia: stan ciekły, gazowy, stały oraz plazma.

14 STANY SKUPIENIA Stały Ciekły Plazma Gazowy

15 ZMIANY STANÓW SKUPIENIA

16 PIERWIASTEK Pierwiastek - substancja, która składa się z jednakowych atomów. PRZYKŁADY PIERWIASTKÓW: Tlen Azot Wodór Węgiel

17

18 Atom i cząsteczka Jak zbudowana jest materia?

19 ATOM Atom- układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów, tworzących powłoki elektronowe.

20 BUDOWA ATOMU

21 WIELKOŚĆ ATOMU Atom jest tak mały, że nie dostrzeżemy go ani pod lupą, ani pod mikroskopem. Wyodrębnienie pojedynczego atomu jest praktycznie niemożliwe. Średnica atomu wynosi bowiem ok. 0, =2* m, a masa ok. 0, =5* kg

22 CZĄSTECZKA Cząsteczka – powstaje z połączenia co najmniej dwóch atomów. Atomy budujące cząsteczkę mogą być jednakowe, ale mogą być też różne. Etanol

23 MODELE CZĄSTECZEK H2H2

24 ZWIĄZEK CHEMICZNY Substancję składającą się z jednakowych cząsteczek nazywamy związkiem chemicznym.

25 MASA CZĄSTECZKOWA Masa cząsteczkowa- jest to masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (u). OBLICZANIE MASY CZĄSTECZKOWEJ: H2OH2O 2 atomy wodoru + 1 atom tlenu 2*1u+1*16u=18u

26 DYFUZJA Dyfuzja – samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki drugiej substancji, gdy są one w bezpośrednim kontakcie ze sobą

27 ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT BUDOWY MATERII- NAUKOWCY

28 TALES Z MILETU Filozof, matematyk i astronom grecki. Głosił, że materia świata jest ożywiona, uznawał, że woda jest początkiem wszystkiego.

29 ANAKSYMENES Z MILETU Filozof grecki, wyjaśnił, że podstawą wszystkich rzeczy jest powietrze.

30 LEUKIPPES LEUCYP Filozof grecki, stworzył I astronomiczny system filozofii przyrody.

31 DEMOKRYT Z ABDERY Stworzył najpełniej rozbudowany system materialistyczny starożytności, którego podstawą była nauka o atomach.

32 PLATON I PITAGORAS Głosili tezę o pierwiastkach Istnienia żywiołu (tj. ziemia, ogień, woda, powietrze)

33 ARYSTOTELES Filozof starożytnej Grecji głosił, że pierwiastki obdarzone są charakterystycznymi właściwościami.

34 GIORDANO BRUNO Do nauki wprowadził teorię atomową.

35 JOHN DALTON Chemik angielski, wprowadził teorię atomową i na jej podstawie wytłumaczył prawo stałości składu połączeń chemicznych.

36 BENJAMIN FRANKLIN Amerykański wynalazca, filozof, uczony. Obliczył długość cząsteczki.

37 DOŚWIADCZENIA DO MYŚLENIA

38 DOŚWIADCZENIE 1. Czy pieprz po zmieleniu w młynku straci swoje właściwości? Gdy pieprz zostanie zmielony to zachowa swoje właściwości, a jego zapach będzie intensywniejszy.

39 DOŚWIADCZENIE 2. Co się stanie gdy potrząśniemy słoikiem, w którym znajduje się tyle samo ryżu i grochu? Po potrząśnięciu słoikiem w środku zmniejszy się objętość zawartości, ponieważ ryż wypełni przestrzenie pomiędzy ziarenkami grochu.

40 DOŚWIADCZENIE 3. Co się stanie po wrzuceniu do szklanki pełnej wody ok. 500 szpilek? Woda nie wyleje się, powstanie menisk wypukły.

41 DOŚWIADCZENIE 4. Czy po przekrojeniu ziemniaka jego połówki będą przylegały do siebie? Po przekrojeniu ziemniaka jego połówki będą przylegały do siebie, bo działają siły spójności cieczy i ciśnienie atmosferyczne.

42 DOŚWIADCZENIE 5. Co ujrzymy, gdy włożymy drewniany ołówek do szklanki z wodą? Po zanurzeniu ołówka i dokładnej obserwacji, ujrzymy, że woda lekko wspina się na niego.

43 DOŚWIADCZENIE 6. Dlaczego dwie suche kartki się nie zlepią, a gdy je zwilżymy zlepią się? Cząsteczki suchych kartek nie przywierają do siebie, a po nawilżeniu cząsteczki wody zlepiają się, bo działają na nie siły spójności wody.

44 DOŚWIADCZENIE 7. Dlaczego pieniądz po podgrzaniu nie przechodzi między dwoma pręcikami o średnicy takiej samej jak moneta na początku? Po podgrzaniu cząsteczki metalu rozszerzają się.

45 DOŚWIADCZENIE 8. Co się stanie, gdy przekroimy ziemniaka i w środek wsypiemy nadmanganian potasu, a następnie złożymy go? Po ponownym rozłożeniu nadmanganian potasu zmieni kolor na fioletowy, gdyż w środku ziemniaka znajduje się skrobia.

46 DOŚWIADCZENIE 9. Co zaobserwujemy po wsypaniu soli do wody? Gdy sól znajdzie się w wodzie, rozpuści się i nie będzie widać żeby się tam znajdowała.

47 DOŚWIADCZENIE 10. Co zaobserwujemy, gdy zgasimy świeczkę? Po zgaszeniu świeczki dym unosi się do góry, ponieważ ciepło unosi się.

48 DOŚWIADCZENIE 11. Co zaobserwujemy, gdy do szklanki z gorącą wodą włożymy torebkę z herbatą? Zaobserwujemy zjawisko dyfuzji.

49 DOŚWIADCZENIE 12. Co się stanie gdy do denaturatu dodamy wody? Woda zabarwia się na fioletowo i powstaje mieszanina jednorodna.

50 DOŚWIADCZENIE 13. Co się stanie gdy do wody dodamy oliwę? Woda z oliwą nie mieszają się, ponieważ mają różną gęstość. Powstaje mieszanina niejednorodna.

51 DOŚWIADCZENIE 14. Co się stanie gdy do wody wsypiemy rozkruszoną kredę? Po wsypaniu kredy do wody powstanie mieszanina niejednorodna.

52 EKSPERYMENT Wielokrotnie suwamy korek po sztywnym drucie. Co się stanie po pewnym czasie, gdy dotkniemy drutu? Drut jest bardzo gorący.

53 ZAGADKA 2. Niektóre zwierzęta mogą spacerować po powierzchni wody. Jeżeli dodamy do wody szamponu ich nóżki toną. Dlaczego? Zmniejsza się napięcie powierzchniowe wody.

54 ZAGADKA 3. Dlaczego kożuchy są wykorzystywane przez Eskimosów, a także przez Beduinów? Izolacja cieplna kożucha może chronić przed utratą energii i przed przegrzaniem.

55 ZAGADKA 4. Po co w oknach mieszkań instaluje się podwójne szyby? Powietrze źle przewodzi ciepło.

56 ZAGADKA 5. Czemu w czasie śnieżnej, mroźnej zimy wróble (i inne ptaki), siedząc na przykład na drzewie, stroszą pióra? Nastroszone pióra, między którymi znajduje się powietrze, to najlepsza izolacja cieplna.

57 ZADANIE 1.

58 ZADANIE 2.

59 ZADANIE 3.

60 ZADANIE 4.

61 ZADANIE 5.

62 BUDOWA MIKROSKOPU

63 MIKROSKOP

64 PRZYRZĄDY DO DOŚWIADCZEŃ

65 OBSERWACJE POD MIKROSKOPEM cebula Krew psa

66 OBSERWACJE POD MIKROSKOPEM C.D. KREW ŻABY

67 DZIEJE ZIEMI

68 Dzieje Ziemi dzielimy na: ery i okresy, dalej epoki, czy wiek.

69 WNĘTRZE ZIEMI Badania wnętrza Ziemi odbywają się poprzez: wiercenia geologiczne badania geofizyczne sztuczne odsłonięcia- odkrywki i wyrobiska w kopalniach naturalne odsłonięcia warstw skalnych- skarpy, osuwiska

70 BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI

71 STREFY ZIEMSKIE Skorupa Ziemska-15 km Górny płaszcz-385 km Strefa przejściowa-500 km Dolny płaszcz-1800 km Granica między jądrem a płaszczem- 183 km Jądro zewnętrzne-2097 km Strefa przejściowa-140 km Jądro wewnętrzne-1251 km

72 JĄDRO Jądro budują pierwiastki ciężkie, głównie metale. Wyróżnia się jądro wewnętrzne i zewnętrzne. JĄDRO WEWNĘTRZNE JĄDRO ZEWNĘTRZNE Jest ciałem stałym. przypuszczalnie ma właściwości cieczy.

73 PŁASZCZ ZIEMI Płaszcz dzielimy na zewnętrzny i wewnętrzny. Na granicy jądra Ziemi i płaszcza wewnętrznego temperatura osiąga 4000 o C. W płaszczu zewnętrznym powstają prądy cieplne.

74 SKORUPA ZIEMSKA Stanowi ona 1,4% objętości Ziemi i tylko 0,7% jej masy. Wyróżnia się dwie odmiany skorupy: kontynentalną i oceaniczną.

75 LITOSFERA Skorupa Ziemska wraz z górną warstwą płaszcza zewnętrznego tworzą litosferę.

76 GŁÓWNE SKŁADNIKI ZIEMI- MATERII

77 MAPA GEOLOGICZNA Treść geologiczna przedstawiana jest za pomocą kolorów na podkładzie topograficznym. Na mapie geologicznej pewna cecha skał budujących skorupę Ziemską jest oznaczona odpowiednim kolorem.

78 PRZYKŁADY - trias - jura - granit - kreda - trzeciorzęd

79 SKALA Ze względu na skalę mapy geologicznej dzielimy na: SZCZEGÓŁOWE PRZEGLĄDOWE (1:10000, 1:25000, 1:50000) (od 1: do 1: )

80 ZASADY CZYTANIA PRZEKROJU GEOLOGICZNEGO 1. Każda warstwa skalna jest starsza od leżącej nad nią i młodsza od leżącej pod nią. 2. Skały magmowe są młodsze od warstw skalnych, które przecinają. 3. Warstwy skalne przecięte przez uskok są od niego starsze. 4. Rodzaj skał świadczy o warunkach w jakich się one tworzyły.

81 ĆWICZENIE

82 PRZEKRÓJ MAP GEOLOGICZNYCH

83 PRZEKRÓJ MAP GEOLOGICZNYCH C.D.

84 SKAŁY I MINERAŁY

85 MINERAŁY Minerał – powstały w naturalny sposób, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, najdrobniejszy składnik skorupy ziemskiej. CECHY MINERAŁÓW gęstość barwa twardość

86 PRZYKŁADY MINERAŁÓW Agat Postać – krystaliczna Występowanie – Brazylia, Urugwaj, Indie, Republika Malgaska, Rosja, USA, Namibia i Czechy.

87 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Złoto Postać – krystaliczna Występowanie – RPA, Rosja, Kanada, Japonia, USA, Australia, Ghana, Indonezja, Chiny

88 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Srebro Postać – krystaliczna Występowanie – Meksyk, Kanada, USA, Peru, Australia, Japonia, Rosja, Polska

89 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Diament Postać – krystaliczna Występowanie – Indie, Brazylia, Płd. Afryka, Rosja, Australia, Namibia, Kanada, USA, Angola

90 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Turkus Postać – krystaliczna Występowanie – Iran, Tybet, Rosja, Egipt, Chiny, USA, Australia, Brazylia i Polska

91 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Postać – kryształ Występowanie – Sri Lanka, Madagaskar, Rosja, Syberia, USA, Kanada, Meksyk i Niemcy. Grafit

92 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Postać – ciało bezpostaciowe Występowanie – Południowe wybrzeże morza Bałtyckiego Bursztyn

93 PRZYKŁADY MINERAŁÓW C.D. Postać – ciało bezpostaciowe Występowanie – Nad morzem Kaspijskim, Ameryka Płn., Irak, Ukraina Ozokeryt (wosk ziemny)

94 INNE MINERAŁY SKORUPY ZIEMSKIEJ

95 SKAŁY Skały – są to naturalne skupiska materiałów (najczęściej kilku, rzadziej jednego) Ze względu na genezę wyróżnia się skały: magmowe, osadowe, przeobrażone.

96 SKAŁY MAGMOWE Skały magmowe - powstają w procesie krzepnięcia lawy i krystalizacji magmy. W wyniku krystalizacji powstają skały głębinowe. Efektem krzepnięcia lawy są skały wylewne.

97 PRZYKŁAD SKAŁY MAGMOWEJ GŁĘBINOWEJ

98 PRZYKŁADY SKAŁY MAGMOWEJ WYLEWNEJ

99 SKAŁY OSADOWE Skały te są produktem osadzania się na lądzie lub w morzu okruchów skalnych, pochodzących z niszczenia innych skał. Dzielimy je na: SKAŁY OKRUCHOWE: SKAŁY CHEMICZNE: luźne zwięzłe SKAŁY ORGANICZNE

100 PRZYKŁAD SKAŁY OSADOWEJ OKRUCHOWEJ LUŹNEJ

101 PRZYKŁAD SKAŁY OSADOWEJ OKRUCHOWEJ ZWIĘZŁEJ

102 PRZYKŁAD SKAŁY OSADOWEJ CHEMICZNEJ

103 PRZYKŁADY SKAŁ OSADOWYCH ORGANICZNYCH

104 SKAŁY PRZEOBRAŻONE Nazywane są także metamorficznymi. Powstały w wyniku oddziaływania wysokiego ciśnienia i temperatury na skały magmowe oraz osadowe.

105 PRZYKŁADY SKAŁ PRZEOBRAŻONYCH

106 SKAŁY W BRAŃSKU I OKOLICACH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE Glina – wyroby ceramiczne Piasek – beton, piaskownice, plaża, szkło Żwir – budownictwo

107 SKAŁY PRZYWIEZIONE DO BRAŃSKA Diament – biżuteria Marmur – nagrobki Węgiel – materiał opałowy Kreda – szkoła Wapń – malowanie krawężników, drzew, budownictwo

108 PODSUMOWANIE - MATERIA Ciała stałe – cząsteczki są blisko siebie, oddziaływanie między nimi jest bardzo duże i dlatego wykonują tylko drgania.

109 PODSUMOWANIE – MATERIA C.D. Ciecze – cząsteczki są blisko siebie, ale oddziaływanie miedzy nimi jest słabsze. Cząsteczki mogą się przemieszczać.

110 PODSUMOWANIE – MATERIA C.D. Gazy – odległości między cząsteczkami są bardzo duże, oddziaływanie między nimi są bardzo słabe. Bardzo łatwo można zmienić ich objętość i kształt.

111 PODSUMOWANIE – MATERIA C.D. Plazma – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz.

112 WZROST KOMPETENCJI Nasza wiedza o materii w znacznym stopniu wzrosła Zaczęliśmy umiejętnie posługiwać się przeglądarką internetową Nauczyliśmy się korzystać z nowoczesnych programów komputerowych

113 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google