Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ID grupy: 96/58_MP_G2_katarzyna.chrościcka Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: I / 2009/2010

3 PIERWSZE ZAJĘCIA – 05.05.2010 Pani przedstawiła cele projektu. Zapoznała nas z prezentacją multimedialną dotyczącą projektu. Mieliśmy wiele pytań.

4 Dalsze zajęcia polegały na poznawaniu siebie nawzajem. Było dużo śmiechu i zabaw integracyjnych w których, poznaliśmy się nawzajem. PIERWSZE ZAJĘCIA – 05.05.2010

5 Dzięki pomysłowości naszej pani, robiliśmy wizytówki prezentujące się do naszych zainteresowań. Ćwiczenie to przełamało nasze lekkie obawy przed współpracą w grupie.

6 To są przykładowe wizytówki, wybrane przez nas jako najciekawsze. Po zajęciach integracyjnych wybraliśmy lidera grupy, kronikarza i sprawozdawców. Przyjemny początek dalszej współpracy. PIERWSZE ZAJĘCIA – 05.05.2010

7 DRUGIE ZAJĘCIA- 08.05.2010 Każdy z nas wypełnił test dotyczący cząsteczkowej budowy materii. Potem pani wytłumaczyła nam, co będziemy robić na najbliższych zajęciach i podała przykłady zadań, jakie będziemy wykonywać.

8 NASZE DRUGIE ZAJĘCIA- 08.05.2010 Następnie otrzymaliśmy loginy i hasła, dzięki którym mogliśmy zalogować się na platformę edukacyjną i uzupełnić nasze dane.

9 TRZECIE ZAJĘCIA- 12.05.2010 Podzieliliśmy się na dwie grupy. Podzieliliśmy się na dwie grupy i przystąpiliśmy do działania.

10 NASZE TRZECIE ZAJĘCIA- 12.05.2010 Rysowaliśmy modele ciał stałych, ciekłych i gazowych, uwzględniając procesy zachodzące pomiędzy nimi..

11 TRZECIE ZAJĘCIA- 12.05.2010

12 Po wykonaniu rysunków, dopasowywaliśmy do ciał stałych, cieczy i gazów ich charakterystyczne cechy i właściwości.

13 TRZECIE ZAJĘCIA- 12.05.2010 Przypomnieliśmy sobie, że otaczająca nas materia jest zróżnicowana: - atomy lub cząsteczki ułożone są w różnych odległościach od siebie, - oddziaływania międzycząsteczkowe są różne w zależności od rodzaju substancji i stanu skupienia, - cząsteczki są w ciągłym ruchu, czego skutkami są zjawiska, jak: dyfuzja, rozpuszczanie, rozszerzalność cieplna ciał, - ruch cząsteczek jest chaotyczny, - prędkość cząsteczek zależy od temperatury ciała; im wyższa temperatura, tym szybciej poruszają się cząsteczki.

14 TRZECIE ZAJĘCIA 12.05.2010 Czytaliśmy wyszukane wcześniej przez nas, w różnych źródłach ciekawe informacje o poglądach naukowców na budowę materii, a następnie opowiadaliśmy te informacje na forum klasy.

15 ARYSTOTELES ZE STAGIRYTALES Z MILETU - upowszechniał naukę o pierwiastkach i uzupełnił ją; -był uczniem Platona i nauczycielem Aleksandra Wielkiego -Tales mawiał : wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa

16 JOHN DALTON DEMOKRYT EPIKUR - Demokryt głosił: prócz atomów i próżni wszystko pozostałe jest tylko myślą, a nie myśleniem. - Według Daltona atom jest najmniejszą, niepodzielną kulką materii, a tym samym najmniejszą, niepodzielną częścią pierwiastka chemicznego.

17 ZAJĘCIA CZWARTE- 15.05.2010 Tym razem na zajęciach z projektu Rozwój Przez Kompetencje pani zrobiła nam krótki sprawdzian wiedzy na temat stanów skupienia. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy i wykonywaliśmy doświadczenia, które udowodniły nam budowę cząsteczkową materii.

18 GRUPA PIERWSZA Naleliśmy wody do menzurki 50 ml, następnie zaznaczyliśmy wysokość. Później dolaliśmy 50 ml denaturatu i zamieszaliśmy roztwór. Powoli zmniejszała się objętość cieczy. Robiliśmy to doświadczenie trzy razy. Wniosek: po zmieszaniu dwóch różnych cieczy objętość mieszaniny w naczyniu zmalała. Cząsteczki wypełniły wszystkie przestrzenie. =

19 GRUPA DRUGA Po nasypaniu fasoli, kaszy i soli było w szklance ok. 8,5cm. Po wymieszaniu wysokość spadła o 1 cm. Po ponownym wymieszaniu wszystko było w nieładzie. Kasza i sól były mniejsze od fasoli więc przenikały miedzy fasolą. Sól i kasza zostały na dnie. Były cięższe od fasoli. =

20 GRUPA TRZECIA Z tego doświadczenia wysnuliśmy, że perfumy rozprzestrzeniają się z różną prędkością. Cząsteczki perfum rozprzestrzeniają się szybciej, gdy wieje wiatr (to stwierdziliśmy po zrobieniu w sali przeciągu).

21 GRUPA CZWARTA Po zalaniu wrzącą wodą saszetkę z herbatą, woda powoli zaczęła zmieniać swoją barwę. Po przykryciu dłonią szklanki na ściankach zaczęła osadzać się para wodna. Po odkryciu naczynia zauważyliśmy, że ciecz zaczyna parować.

22 Następnie wrzuciliśmy do herbaty kostkę cukru, która się szybko rozpuściła. Kiedy woda trochę ostygła wrzuciliśmy jeszcze jedną kostkę cukru. Rozpuszczała się znacznie wolniej. Trzeba było wymieszać. Oznacza to, że gdy temperatura wody lub innej cieczy jest większa tym cukier i inne składniki szybciej się rozpuszczają. GRUPA CZWARTA

23 ZAJĘCIA CZWARTE- 15.05.2010 Zapoznaliśmy się z literaturą dotyczącą budowy atomu i cząsteczek różnych substancji i przystąpiliśmy do tworzenia modeli.

24 ZAJĘCIA CZWARTE- 15.05.2010 Pracowaliśmy intensywnie wykorzystując różne materiały. Oto efekty.

25 ZAJĘCIA PIĄTE- 17.05.2010 Po przypomnieniu przez panią wiadomości z zakresu matematyki, z wielkim zapałem wzięliśmy się do pracy w grupach. Rysowaliśmy figury geometryczne i podpisywaliśmy do nich wzory oraz rozwiązywaliśmy krótkie zadania.

26 Następnie przypomnięliśmy wiadomości na temat figur przestrzennych, ich pól i objętości. Na koniec rozwiązywaliśmy krótki test, aby sprawdzić naszą wiedzę zdobytą na zajęciach. sześcian prostopadłościan walec P=6* a 2 P=2ab+2ac+2cbP=2*πr 2 V=a 3 V=a*b*c V=πr 2 *h ZAJĘCIA PIĄTE- 17.05.2010

27 EFEKTY NASZEJ PRACY Rozwijaliśmy nasze umiejętności przez ćwiczenia praktyczne Rozpoczęliśmy ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu opanowanych wcześniej wiadomości.

28 ZAJĘCIA SZÓSTE- 19.05.2010 Na początku przypomnieliśmy sobie wzory na pole i objętość walca. Powtórzyliśmy, że: objętość ciała informuje o tym, jaką część przestrzeni ono zajmuje, metr sześcienny (m3) to przestrzeń, jaką zajmuje sześcian o krawędzi 1m, mniejsze jednostki objętości to: dm 3, cm 3, mm 3 tradycyjną jednostką objętości jest 1 litr (l) masę ciała, czyli ilość wchodzącej w jego skład materii określa się jednostką masy jaką jest kg. najmniejszymi jednostkami są: dekagram (dag), gram (g), miligram( mg), a największą tona (t).

29 W grupach opracowaliśmy opisy dotyczące doświadczeń wykonywanych na poprzednich zajęciach. Np. Do szklanki o wysokości 10cm i promieniu podstawy 3,5 cm wsypaliśmy fasolę, kaszę i sól. Wysokość substancji wynosiła 8,5cm. Po wymieszaniu wszystkich składników otrzymano wysokość 7,5cm. Wniosek był prosty substancji ubyło, bo mniejsze cząsteczki wypełniły większe przestrzenie. ZAJĘCIA SZÓSTE- 19.05.2010

30 Następnie obejrzeliśmy kilka prezentacji dotyczących różnych sposobów przedstawiania danych statystycznych i odpowiadaliśmy na pytania w nich zawarte. Nauczyliśmy się nowych rzeczy. Zajęcia były bardzo interesujące. ZAJĘCIA SZÓSTE- 19.05.2010

31 ZAJĘCIA SIÓDME – 26.05.2010 Zapoznaliśmy się z budową i sposobem użytkowania mikroskopu.

32 ZAJĘCIA SIÓDME-26.05.2010 Po dokładnej obserwacji wykonywaliśmy rysunki wybranych preparatów.

33 ZAJĘCIA SIÓDME-26.05.2010 Robiliśmy także własne preparaty do obserwacji, np. wodę z kałuży, fragment gąbki czy pyłki kwiatów znajdujących się w sali.

34 ZAJĘCIA ÓSME -29.05.2010 Sześciogodzinne zajęcia spędziliśmy w sali komputerowej, w której wykonywaliśmy prezentację podsumowującą spotkania pogłębiające naszą wiedzę na temat budowy cząsteczkowej materii.

35 ZAJĘCIA ÓSME -29.05.2010 Podzieliśmy się na grupy i każda wykonywała slajdy do poszczególnych zajęć. Przy tej okazji doskonaliliśmy swoje umiejętności pracy z komputerem.

36 ZAJĘCIA DZIEWIĄTE – 02.06.2010 Przypomnieliśmy informacje na temat wnętrza budowy Ziemi i przedstawialiśmy to na rysunkach. Dokonywaliśmy podziału skał ze względu na ich pochodzenie i oglądaliśmy zgromadzone w pracowni okazy.

37 ZAJĘCIA DZIEWIĄTE – 02.06.2010 Zaznaczaliśmy na mapie obszary sejsmiczne i miejsca wybuchów wulkanów. Uzupełnialiśmy tabelę chronologiczną o dziejach Ziemi.

38 Podczas realizacji zadania i w ramach przygotowań zajęć z projektu wykorzystywaliśmy wiele źródeł informacji, oto adresy przydatne w naszej pracy: www.szkolnictwo.pl www.gimnazjummosina.pl/fizyka/materia.html www.jbukowiec.republika.pl/fizyka/budowa_materii.htm www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/fizyka/procesy_termodynamiczne/19581- budowa_materii_masa.html www.wiki.wolnepodreczniki.pl/Fizyka:Gimnazjum/Właściwości_i_budowa_materii www.nauczyciel.pl fundacja szkolna.edu.pl www.terazumiem.pl

39 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google