Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Sławecinie ID grupy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Sławecinie ID grupy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Sławecinie ID grupy:
96/14_MP_G1 Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: semestr II rok szkolny 2009/2010

3 Przygodę czas zacząć…!

4 Z budowy cząsteczkowej materii…

5 Troszkę historii… - JOHN DALTON
John Dalton żyjący w latach był pierwszym chemikiem, który w tłumaczeniu różnych zjawisk posługiwał się teorią atomistyczną. Badał on gazy - odkrył prawa ciśnień cząstkowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą równe jest sumie ciśnień jakie wywierałyby poszczególne składniki mieszaniny umieszczone osobno w tej samej objętości jaką zajmuje ta mieszanina.

6 Materia Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek, będących w ciągłym ruchu. Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera nukleony, czyli protony i neutrony. Liczba atomowa to liczba protonów w jądrze. Liczba masowa to liczba nukleonów w jądrze.

7 Budowa jąder atomowych
Izotopy to atomy tego samego pierwiastka różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze. Izotopy - pierwiastki, których atomy mają jądra o takiej samej liczbie atomowej Z, lecz różnej liczbie masowej A. (o takiej samej liczbie protonów, lecz innej liczbie neutronów). jednakowa ilość protonów (i elektronów) Izobary - pierwiastki, których atomy mają jądra o takiej samej liczbie masowej, lecz różnej liczbie atomowej Z. (na przykład 13H (tryt) i jednakowa liczba masowa)23 He (izotop helu). c) Izotony - pierwiastki, których atomy mają jądra o tej samej liczbie neutronów, lecz o innej ogólnej jednakowa liczna neutronów) liczbie nukleonów.

8 Elektrony Elektrony walencyjne mają główny wpływ na właściwości chemiczne pierwiastków. 1) Atom podzielony jest na dwie części - rdzeń atomowy i elektrony walencyjne. 2) Rozmieszczenie elektronów w powłokach i podpowłokach nazywa się konfiguracją elektronową. 3) Liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu. 4) Liczba elektronów walencyjnych w atomach pierwiastków grup głównych (blok s i p) jest równa cyfrze na miejscu jednostek w numerze grupy, a w atomach pierwiastków grup pobocznych (blok d) jest równa numerowi grupy.

9 Wykorzystanie mikroskopu…
Mikroskop wykorzystano do obserwacji podziału chromosomów w jądrze komórkowym. W roku 1910 Thomas Hunt Morgan udowodnił, że chromosomy są nośnikami genów dając początek genetyce. W technologii materiałowej mikroskopy wykorzystywano do obserwacji struktur metali albo innych materiałów. W ten sposób możliwe stało się opracowanie doskonalszych stopów metali wykorzystywanych w przemyśle.

10 Cząsteczka Cząsteczka - jest to element budujący substancje chemiczną.
Cząsteczka jest to najmniejsza porcja związku chemicznego, która ma jeszcze jego właściwości. Jest zbudowana przynajmniej z dwóch atomów.

11 Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze noszą nazwę izotopów.
Jądra niektórych atomów mogą samorzutnie się ulegać przemianom w inne jądra atomów, emitując promieniowanie α, β lub γ. Zjawisko to nosi nazwę promieniotwórczości. Pierwiastki występujące w przyrodzie i otrzymywane sztucznie, uporządkowane według wzrastającej liczby atomowej, tworzą układ okresowy pierwiastków. Położenie pierwiastka w układzie okresowym i znajomość liczby atomowej pierwiastka pozwala na uzyskanie szeregu informacji o pierwiastku i jego związkach.

12 Budowa wybranej przez nas cząsteczki - metanu
Do naszej cząsteczki użyliśmy bardzo wiele materiałów. Środkiem jest plastikowa niebieska kulka, z której wystają cztery druty. Plastikowa kulka oraz druty umocowane są przezroczystą taśmą klejącą. Kula owinięta jest czerwoną włóczką. Do drutów przyczepione są cztery niebieskie świeczki, które ze strony przymocowanej do środka cząsteczki, są owinięte czarną włóczką. Z drugiej strony świeczek również na czarną włóczkę przyczepione są balony.

13 Oto informacje na temat naszej cząsteczki – metanu

14 Nasze dzieło 

15 Nasze doświadczenia  Mąka z grochem… Doświadczenie to polegało
na wsypaniu do naczynia mąki, a na mąkę grochu. Następnie zaznaczyliśmy mazakiem poziom produktów. Potem wymieszaliśmy całą zawartość naczynia i ponownie zaznaczyliśmy obecną wysokość. Po wykonaniu doświadczenia zauważyliśmy, że wysokość się zmniejszyła, ponieważ mąka wypełniła szczeliny pomiędzy grochem. 15

16 że woda wytrysnęła z otworów z jednakową prędkością.
Z Prawa Pascala… Doświadczenie polegało na tym, że do podziurkowanej wcześniej piłeczki pingpongowej nalaliśmy strzykawką wodę. Zauważyliśmy, że woda wytrysnęła z otworów z jednakową prędkością.

17 Wykonaliśmy plakat „Profil geologiczny złoża soli kamiennej w Wieliczce”.

18 Woda z atramentem… Przedstawione doświadczenie polegało na mieszaniu się substancji -  czyli dyfuzji. Do szklanego naczynia wypełnionego wodą wlaliśmy atrament. Woda w naczyniu przybrała kolor atramentu.

19 Puszka Coli… Doświadczenie to polegało na wrzuceniu do puszki Coli cukierków miętowych. Po paru sekundach cała zawartość puszki wybuchła! Stało się tak, gdyż mentosy mają unikatową budowę.

20 Woda z solą … Przedstawione doświadczenie polegało na tym, że do butelki napełnionej wodą wrzuciliśmy drewniany ołówek, Który opadł na dno. Po kilku sekundach do butelki dosypaliśmy również sól kuchenną. Wywnioskowaliśmy po wsypaniu soli, ołówek odpłynął do górnej części butelki.

21 Wykonaliśmy również prezentacje mulitedialną, w której zawarte są wiadomości na temat Doliny Chochołowskiej, Morskiego Oka i Wieliczki.

22 Z trasy nad Morskie Oko i Doliny Chochołowskiej – maj 2010 r.

23 Wszyscy razem!!! 

24 Grupa projektowa 96/14_MP_G1 z Gimnazjum w Sławęcinie
Serdecznie dziękujemy za uwagę! Grupa projektowa 96/14_MP_G1 z Gimnazjum w Sławęcinie


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Sławecinie ID grupy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google