Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE : Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Leśnicach ID grupy: 96/85_MP_G2 Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: semestr pierwszy, rok szkolny 2009/2010

3 Dlaczego w pewnych sytuacjach nasza pani nazywa nas ciemną masą? Na to i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w przygotowanej przez nas prezentacji.

4 A oto plan naszej prezentacji: 1. Atom. Historia budowy atomu. 2. Cząsteczki. Dowody istnienia cząsteczek. 3. Przez mikroskop. 4. Budowa Ziemi. 5. Ile waży woda?

5 1. Atom. Historia budowy atomu. Już ponad 2400 lat temu Demokryt stwierdził, że wszystko co nas otacza zbudowane jest z maleńkich drobinek, zwanych atomami. Z czasem o atomie i jego budowie było wiadomo co raz więcej. Atom składa się z jądra skupiającego prawie całą masę atomu oraz z elektronów, cząstek ujemnych, krążących wokół jądra po powłokach z bardzo dużymi prędkościami. W skład jądra wchodzą protony, cząstki o ładunku dodatnim, oraz elektrycznie obojętne neutrony. Atomy tego samego rodzaju tworzą pierwiastek. Model budowy atomu

6 Informacje dotyczące historii budowy atomu przedstawiliśmy na gazetce szkolnej:

7 2. Cząsteczki. Atomy różnych pierwiastków łączą się w reakcjach chemicznych tworząc cząsteczki. Najmniejszą częścią wody jest cząsteczka wody H 2 O Inne przykłady cząsteczek: Zauważmy, że wodór jest gazem, tlen również, a powstaje cząsteczka cieczy. dwutlenek węgla chlorowodór

8 A oto cząsteczki wykonane przez nas:

9 Atomy i cząsteczki są bardzo małe i nie widać ich gołym okiem, ani pod lupą, ani nawet pod mikroskopem. Obrazy cząsteczek możemy oglądać dopiero po przetworzeniu ich fotografii przez komputer. Oto fotografia powierzchni krzemu:

10 Dowody istnienia cząsteczek. Zdjęcia obrazujące atomy są od niedawna, a w istnienie atomów ludzie nie wątpią już od ponad stu lat. Uczeni badając przyrodę, odkrywali i badali zjawiska, których nie udało się inaczej wyjaśnić, jak tylko przyjmując, że materia składa się z atomów i cząsteczek. Wykonaliśmy kilka doświadczeń, które przekonują nas o prawdziwości tej hipotezy. Hipoteza to pewne przypuszczenia, które należy udowodnić.

11 Doświadczenie 1 Do próbówki wlewamy wodę do połowy jej objętości. Uważając, by ciecze się nie zmieszały, dolewamy denaturatu. Zaznaczamy pisakiem górny poziom cieczy, zasłaniamy wylot próbówki palcem i mieszamy obie ciecze. Następnie obserwujemy poziom mieszaniny. Wymieszanie spowodowało obniżenie poziomu cieczy. Wniosek: Woda i denaturat mają budowę ziarnistą. Podczas ich mieszania puste miejsca między cząsteczkami denaturatu wypełniają cząsteczki wody.

12 Doświadczenie modelowe, które uzasadni naszą hipotezę polegało na wsypaniu do menzurki herbaty rozpuszczalnej ( w drobnych granulkach), a następnie podobnej objętości fasoli. Zaznaczamy górny poziom po dosypaniu fasoli, a następnie mieszamy fasolę z herbatą i obserwujemy poziom powstałej mieszaniny. Zaobserwowaliśmy, że poziom mieszaniny jest niższy. To doświadczenie modelowe tłumaczy wynik poprzedniego doświadczenia i potwierdza hipotezę o cząsteczkowej budowie materii.

13 Doświadczenie 2 (zjawisko dyfuzji) Potrzebna jest szklanka z wodą o temperaturze ok 70 stopni Celsjusza, łyżeczka i torebka herbaty ekspresowej. Wkładamy do szklanki z wodą torebkę herbaty. Przytrzymujemy łyżeczką torebkę na dnie szklanki. Wokół torebki zaczyna się tworzyć warstewka esencji. Jak długo musimy czekać, aby cała woda w szklance się zabarwiła? Zabarwiona woda będzie się mieszać z czystą wodą samoistnie. Czas potrzebny na całkowite wymieszanie jest dość długi. Zjawisko to jest kolejnym dowodem na istnienie cząsteczek oraz świadczy o tym, że są one w ciągłym chaotycznym ruchu. Zjawisko dyfuzji polega na samoistnym, czyli dokonującym się bez zewnętrznej pomocy, mieszaniu się różnych substancji. Zjawisko to zachodzi między substancjami, które są w tym samym stanie skupienia i pomiędzy substancjami o różnych stanach. Dyfuzja gazów zachodzi znacznie szybciej niż cieczy. Choć może trudno to sobie wyobrazić, zachodzi również dyfuzja ciała stałego w ciele stałym. W normalnych warunkach przebiega ona niezmiernie wolno i jest zauważalna po kilku latach. Czas trwania dyfuzji jest najkrótszy w gazach, a najdłuższy w ciałach stałych. Zależy również od temperatury.

14 3. Przez mikroskop. Mikroskop – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem. Budowa mikroskopu: NrElement budowySłuży do: 1OkularPowiększenia obrazu tworzonego przez obiektyw mikroskopu. 2RewolwerProstej zmiany obiektywu. 3ObiektywZbierania światła wychodzącego z przedmiotu i tworzy jego powiększony obraz pośredni. 4Śruby makrometrycznejUstawiania odległości przedmiot – obiektyw; do ustalania ostrości. 5Śruby mikrometrycznej 6Stolik przedmiotowyUmocowania preparatu i jego przesuwu w poziomie. 7LusterkoNaświetlania badanego obiektu. 8KondensorKoncentruje światło formując z niego stożek. 9StatywZapewnienia sztywności konstrukcji, przesuwa w pionie stolik przedmiotowy względem obiektu. Układ optyczny mikroskopu tworzy obiektyw i okular, a powstały obraz jest pozorny, odwrócony i powiększony.

15 Rodzaje mikroskopów: optyczne światło dzienne oświetla obserwowany obiekt największe powiększenie rzędu 1500 razy elektronowe wykorzystują do obrazowania wiązkę elektronów badają strukturę materii na poziomie elektronowym skaningowy STM mikroskop ze skanującą sondą, umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów przewodzących ze zdolnością rozdzielczą rzędu pojedynczego atomu

16 Podczas naszej wizyty w oczyszczalni ścieków widzieliśmy jak wyglądają ścieki pod mikroskopem po każdym etapie oczyszczania.

17 Jądro Skorupa ziemska skorupa ziemska kontynentalna składa się ze skał magmowych (granit, andezyt), skał osadowych, metamorficznych (gnejs, łupek, marmur, kwarc), minerałów (kwarc, skaleń, mika, kalcyt, aragonit, dolomit); skorupa ziemska oceaniczna składa się głównie z bazaltu. Litosfera zapewnia zasoby naturalne, które są eksploatowane przez człowieka. Niektóre z nich to surowce nieodnawialne, których ponowne uzupełnienie w wyniku procesów naturalnych jest niemożliwe w krótkim czasie. ze złóż paliw kopalnych zawartych w skorupie ziemskiej wydobywa się ropę naftową, węgiel, gaz ziemny i torf. 4. Budowa Ziemi. zbudowane głównie z żelaza, niklu, siarki.

18 Co jeszcze buduje Ziemię? Atmosfera, czyli powietrze składa się przede wszystkim z azotu (78%), tlenu oraz argonu. Zawiera śladowe ilości dwutlenku węgla i gazów szlachetnych. Hydrosferę tworzą wody powierzchniowe (oceany, morza, rzeki, jeziora, bagna) i podziemne jak również lodowce, pokrywy śnieżne oraz para wodna. Oceany pokrywają około 71% powierzchni Ziemi.

19 Bez skamieniałości wiedzielibyśmy bardzo mało o historii życia na Ziemi. Są one pogrzebanymi pozostałościami żywych organizmów, które przetrwały wciśnięte w warstwy skał osadowych.

20 5. Ile waży woda? Zastanówmy się na takim problemem. Jak bez używania wagi odnaleźć masę wody, która przyjęła kształt cylindra o średnicy podstawy 20cm, a wysokość słupa wody ma 30cm? 20cm 30cm Dane: r = 10cm h = 30cm gęstość wody=1 g/cm 3 objętość walca = r 2 *h Obliczenia: gęstość = masa/objętość masa = gęstość *objętość masa = 1 g/cm 3 * *(10cm) 2 *30cm masa 1 g/cm 3 *3,14*100cm 2 *30cm masa 9420 g = 9,42 kg Odp: Masa wody wynosi 9,42kg.

21 Po realizacji tematu projektowego wiemy, że człowiek to budująca go materia. Teraz nie można powiedzieć o nas, że jesteśmy ciemną masą tylko oświeconą, może raczej jasną. W każdym razie dużo więcej wiemy o budowie cząsteczkowej materii. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.

22 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google