Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ID grupy: 97/16_MF_G1 Opiekun: mgr Monika Zedel Kompetencja: Matematyczno-fizyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ID grupy: 97/16_MF_G1 Opiekun: mgr Monika Zedel Kompetencja: Matematyczno-fizyczna."— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ID grupy: 97/16_MF_G1 Opiekun: mgr Monika Zedel Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Matematyka w testach IQ Semestr/rok szkolny: II/2010/2011

3 MATEMATYKA W TESTACH INTELIGENCJI

4 testy inteligencji

5 testy inteligencji matematyka, a inteligencja
Matematyka (z łac. mathematicus, „nauka, lekcja, poznanie”) - nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Inteligencja (z łacińskiego intelligentia – pojętność) w psychologii oznacza zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych.

6 testy inteligencji historia testów
Pierwszy test służący do badania sprawności intelektualnej został utworzony w 1905 roku przez francuskiego psychologa Alfredea Bineta wraz z lekarzem Teodorem Simonem. Najpierw miał on określać wiek umysłowy dziecka według stopnia trudności rozwiązywanych zadań. Przykładowo: 5 latek, mógł rozwiązać test tak jak grupa 6 latków i w ten sposób określano, że dziecko jest intelektualnie rozwinięte o 1 rok ponad swój wiek.

7 testy inteligencji historia testów
Niemiecki psycholog William Stern zauważył, że pojęcie wieku umysłowego nie było doskonałe. Chodzi o to, że opóźnienie wieku umysłowego o 1 rok dla dziecka 2 letniego, jest nieporównywalne do opóźnienia o 1 rok dla dziecka 11 letniego. Dlatego w 1912 zaproponował udoskonalenie koncepcji wieku umysłowego, poprzez relatywizacje wartości wieku umysłowego do wieku życia. Co oznaczało obliczenie stosunku wieku umysłowego do rzeczywistego wieku życia.

8 testy inteligencji informacje wstepne
Test inteligencji, to nic innego, jak badanie mierzące poziom inteligencji. Test jest tak konstruowany, aby średni dla danej populacji wynik testu wynosił 100 jednostek. Poziom inteligencji określa się na podstawie skal Wechslera i Sterna. Oznacza to, że wynik od 85 do 115 wskazuje na przeciętną inteligencję (ok. 68% wszystkich wyników w populacji); wynik powyżej 115 wskazuje na inteligencję wyższą niż przeciętna, zaś poniżej 85 na inteligencję niższą niż przeciętna.

9 testy inteligencji IQ rozwojowe IQ dewiacyjne
William Stern zakłada, że inteligencja rozwija się równolegle z wiekiem. Dawid Wechsler nie odwołuje się do pojęcia wieku umysłowego, ale podejście statystyczne oraz ocenę z próby. x – wynik surowy uzyskany przez konkretną osobę, μ – wartość średnia w danej grupie wiekowej σ - oznacza wartość odchylenia standardowego wyników surowych w danej grupie wiekowej.

10 testy inteligencji IQ dewiacyjne
Współcześnie do indywidualnych pomiarów inteligencji najczęściej używa się skal skonstruowanych przez Weschlera (1995). Każda podskala zawiera zadania mierzące odrębny rodzaj zdolności intelektualnych. Test ten pozwala więc ocenić nie tylko ogólny poziom inteligencji, ale także informacje o silnych i słabych punktach danej osoby badanej. Dzieli się na skalę słowną (werbalną) i bezsłowną (wykonaniową). Testy słowne składają się z testu: wiadomości, powtarzania cyfr, słownikowego, arytmetyki, rozumienia i podobieństwa. Na testy bezsłowne: braki w obrazkach, porządkowanie obrazków, klocki, układanki i symbole cyfr.

11 testy inteligencji skala wg Weschlera NAZWA (STOPIEŃ)
ILORAZ INTELIGENCJI (I. I.) W SKALACH OKREŚLENIE KLINICZNE Rozwój bardzo wysoki Rozwój wysoki Rozwój powyżej przeciętnej Rozwój przeciętny Rozwój niższy niż przeciętny (dolna granica normy) Niedorozwój umysłowy lekkiego stopnia Niedorozwój umysłowy umiarkowanego stopnia Niedorozwój umysłowy znacznego stopnia Niedorozwój umysłowy głębokiego stopnia powyżej 146 115-85 84-70 69-55 54-40 39-25 24-0 Prawidłowy rozwój intelektualny Pogranicze normy Lżejszy niedorozwój Głębszy niedorozwój

12 testy inteligencji inteligencja emocjonalna
Współcześnie dużą wagę przywiązuje się do inteligencji emocjonalnej (EQ, ang.: Emotional Intelligence Quotient), która określa kompetencje człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych ludzi.

13 testy inteligencji IQ, a ludzie
Jako, że IQ dużo mówi o człowieku, jest to temat często poruszany w różnego rodzaju badaniach. Od dawna próbuje się dowieść, że dane społeczności różnią się od siebie inteligencją. Setki testów próbowało udowodnić kto jest bardziej inteligentny, m.in. : - pracownicy umysłowi czy pracownicy fizyczni - biali czy czarni - mężczyźni czy kobiety Takich porównań można znaleźć tysiące. Nie ma jednych żadnych jednoznacznych odpowiedzi na to, gdyż wiele czynników składa się na nasz iloraz IQ: środowisko, w jakim żyjemy, nasza osobowość, rodzice, szkoła. Dlatego też do każdej badanej osoby powinno się podchodzić indywidualnie a nie szufladkować je w daną grupę.

14 testy inteligencji IQ, a dieta IQ, a bogactwo badanych
Badania wykazują, że osoby jedzące codziennie mięso wypadają w testach inteligencji średnio o cztery punkty gorzej od wegetarian. Osoby spożywające mięso nie częściej niż raz w tygodniu uzyskują takie same wyniki jak wegetarianie. IQ, a bogactwo badanych Badania przeprowadzone w latach 70-tych dowiodły, że istnieje istotna korelacja między wynikami testów IQ, a bogactwem badanych. Osoby, które znalazły się w grupie o najwyższym ilorazie inteligencji, miały najwyższe średnie dochody, bo aż 80 tysięcy dolarów rocznie. Dla porównania osoby o przeciętnym (od 90 do 110 punktów) IQ mogły pochwalić się zarobkami rzędu zaledwie 36 tysięcy dolarów.

15 testy inteligencji IQ, a szkolne oceny jaki ojciec, takie IQ…
Wbrew powszechnej opinii, uczniowie z najlepszymi ocenami wcale nie wypadają w testach inteligencji lepiej niż pozostałe dzieci. Za to wysoki iloraz inteligencji pozwala na szybsze zrozumienie nauczanych treści. jaki ojciec, takie IQ… Badania wykazały, że jedenastolatki, którym ojcowie poświęcali dużo czasu, miały o kilka punktów wyższe IQ niż dzieci, których ojcowie byli mniej zaangażowani. Okazało się też, że im lepiej wykształceni są ojcowie, tym więcej czasu przeznaczają na kontakt z dziećmi.

16 testy inteligencji statystyki Czołowe państwa w testach IQ
Średnia IQ ugrupowań politycznych w Polsce Hong Kong – 107 Korea Południowa – 106 Japonia Tajwan – 104 Singapur – 103 Austria – 102 Niemcy – 102 Włochy – 102 Holandia – 102 … Polska – 99 UPR - 100,2  PO - 97,5  PiS - 95,2  apolityczni - 93,0  inna partia - 92,4  SLD - 92,4  LPR - 91,6  PSL - 90,1  Samoobrona - 88,3

17 testy inteligencji Mensa International
Mensa International jest największym, najstarszym i najbardziej znanym stowarzyszeniem ludzi o wysokim ilorazie inteligencji na świecie. Założona w 1946 roku przez brytyjskiego naukowca i prawnika Lancelota Ware'a oraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla. Mensa International ma ponad 110 tysięcy członków oraz ok. 40 Mens krajowych. Dwie największe Mensy krajowe to American Mensa, która ma ponad 56 tysięcy członków, oraz British Mensa, licząca około 23,5 tys. członków. Mensa wydaje także „Biuletyn Mensy” wychodzący 10 razy w roku zawierający artykuły i felietony pisane przez mensan.

18 testy inteligencji Mensa Polska
Mensa w Polsce powstała w 1989 roku. Pierwszą sesję testową poprowadził w Warszawie Ed Vincent, ówczesny dyrektor administracyjny Mensa International. Ta sesja dała początek polskiemu oddziałowi Mensy. Mensanie spotykają się ze sobą co najmniej raz w roku. Są wśród nich, m.in. uczniowie, bezrobotni, lekarze, poeci i drwale. Aby sprawdzić swój poziom inteligencji można rozwiązać test organizowany w specjalnych sesjach przez Mensę. Odpowiednie informacje odnośnie terminu i lokalizacji można znaleźć na oficjalnej stronie Mensy:

19 testy inteligencji IQ znanych ludzi Bobby Fisher (szachista) - 187
Madonna - 140 Isaac Newton – 190

20 testy inteligencji IQ znanych ludzi Albert Einstein - 160
Leonardo da Vinci - 220 Doda Elektroda - 156

21 matematyka

22 matematyka matematyka, a testy IQ
W testach IQ matematyka wykorzystywana jest w szczególności z zakresu: własności liczb naturalnych, działań arytmetycznych rozwiązywania równań, nierówności bądź układów równań wiedzy o ciągach praw logiki matematycznej planimetrii w wymiarze bardzo intuicyjnym, wykorzystująca bardzo elementarne własności figur i ich przekształceń.

23 matematyka liczby pierwsze
Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwszą np. 2,3,5,7,11,… Wielkie liczby pierwsze służą do testowania mocy obliczeniowej superkomputerów. Służą do skutecznego szyfrowania informacji, bo klucze najlepszych szyfrów oparte są na liczbach pierwszych. W XVIII wieku Christian Goldbach dostrzegł, iż w każdym przypadku, który wypróbował, dowolna liczba parzysta większa od 4 może być przedstawiona jako suma dwóch liczb pierwszych. Na przykład 4 = 2 + 2, 6 = 3 + 3, 8 = 5 + 3, 48 = , 100 = itd.

24 matematyka liczby doskonałe
Liczbę naturalną nazywamy doskonałą, gdy jest sumą wszystkich swoich dzielników właściwych. Przykładem takich liczb są 6, 28, 496, ponieważ dzielniki właściwe tych liczb (dzielnik właściwy liczby to każdy dzielnik mniejszy od tej liczby) to: D6={1,2,3} 1+2+3=6 D28={1,2,4,7,14} =28 D496={1,2,4,8,16,31,62,124,248} =496 Dotychczas znaleziono tylko 39 liczb doskonałych.

25 matematyka liczby zaprzyjaznione
Dwie liczby naturalne nazywamy zaprzyjaźnionymi, gdy każda z nich jest równa sumie dzielników właściwych drugiej liczby (dzielnik właściwy liczby to każdy dzielnik mniejszy od tej liczby). Przykładem pary najmniejszych liczb zaprzyjaźnionych są liczby 220 i 284. Dzielniki właściwe liczby 220 to: {1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110} więc =284 Dzielniki właściwe liczby 284 to: {1,2,4,71,142} więc =220 Starożytni Grecy wierzyli, że amulety z wygrawerowanymi liczbami zaprzyjaźnionymi zapewniają szczęście w miłości.

26 matematyka liczby palindromiczne liczby lustrzane
Liczbę naturalną, którą czyta się tak samo od początku i od końca nazywamy palindromem. Przykłady liczb palindromicznych: 55, 494, 30703, 414, liczby lustrzane Liczby lustrzane to takie dwie liczby, które są lustrzanym odbiciem, np.: 125 i 521, 68 i 86, 3245 i 5423, 17 i 71. Jeżeli napiszemy dowolną liczbę i jej lustrzane odbicie , np.1221, to tak otrzymana liczba jest podzielna przez :11=192.

27 matematyka ciag Ciąg – w matematyce pojęcie oddające intuicję ponumerowania, czy też uporządkowania elementów zbioru. W zależności od rodzaju elementów zbioru stosuje się różne nazwy: w przypadku liczb mówi się o ciągach liczbowych. W zależności od liczy elementów o ciągach skończonych i nieskończonych.

28 matematyka ciag arytmetyczny ciag geometryczny
Ciągiem arytmetycznym nazywamy ciąg o co najmniej 3 wyrazach, w którym każdy wyraz, oprócz pierwszego, powstaje w wyniku dodania do wyrazu poprzedniego stałej liczby r nazywanej różnicą ciągu. Przykładowy ciąg arytmetyczny: 7,10,13,16,19... ciag geometryczny Ciąg geometryczny- ciąg liczbowy o co najmniej 3 wyrazach, w którym każdy wyraz, oprócz pierwszego, powstaje w wyniku pomnożenia wyrazu poprzedniego przez stałą liczbę q nazywaną ilorazem ciągu. Przykładowy ciąg geometryczny: 2,6,18,54...

29 matematyka n-ty ciag fareya ciag superrosnacy
N-ty ciąg Fareya rosnący ciąg liczb wymiernych z przedziału [0,1], których mianowniki są nie większe od N ciag superrosnacy Ciąg superrosnący to ciąg którego każdy wyraz jest większy lub równy sumie wcześniejszych wyrazów ciągu. Przykładem takiego ciągu jest ciąg potęg dwójki (2,4,8,16,32..)

30 matematyka elementy logiki matematycznej
Negacją (zaprzeczeniem) zdania p jest zdanie „nieprawda, że p” oznaczamy go przez:  ~p Koniunkcją zdań p i q jest zdanie „p i q”, co oznaczamy: Alternatywą zdań p i q jest zdanie „p lub q”, co oznaczamy: Implikacją (wynikaniem) zdań p i q jest zdanie „jeżeli p, to q”, co oznaczamy: Równoważnością zdań p i q jest zdanie „p wtedy i tylko wtedy, gdy q”, co oznaczamy:   p ~ p 1 1 q p 1 q p

31 matematyka prawa dotyczace logiki

32 matematyka przekształcenia izomeryczne
Przekształcenie nazywamy izometrycznym, jeżeli nie zmienia odległości między punktami figury, czyli nie zmienia kształtu i rozmiaru figury. Przekształceniami izometrycznymi są: • symetria osiowa • symetria środkowa • przesunięcie (translacja) o wektor • obrót symetria osiowa symetria srodkowa

33 zadania logiczne

34 zagadki pieciokaty Ile pięciokątów znajduje się na rysunku?
We wszystkich zadaniach na inteligencję liczy się przede wszystkim czas. Dlatego w zadaniach typu „policz” lub „znajdź różnicę” należy z góry ustalić schemat sprawdzania obrazka. Chaos działa na Twoją niekorzyść! W tym przypadku możemy najpierw podzielić obrazek na dwie, a następnie w każdej z nich poruszać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Możemy również podzielić go na jeszcze mniejsze części.

35 zagadki brakujaca liczba Wstaw brakującą liczbę: x2 x2 x2 x2 x2 x2
-100 x2 x2 -100 x2 x2 -100 x2 x2 W takich zadaniach należy znaleźć „klucz”, który będzie odwzorowywał zależność w każdym z wierszy Tak oto w tym przypadku rozwiązanie da pomnożenie obydwu trójkątów w wierszu przez 2 i od ich sumy odjęcie 100.

36 zagadki fragmenty koła Który z fragmentów stanowi uzupełnienie koła?
Suma w częściach koła po lewej stronie jest większa o jedną jednostkę od sum w naprzeciwległych częściach po prawej stronie koła. Stąd naprzeciw pola, w którym jest 3 i 6 , powinniśmy otrzymać sumę 10. Prawidłowa odp.: E

37 zagadki labirynt liczbowy
Zaczynając w jednym z narożników i poruszając się wzdłuż linii, przejdź jeszcze przez cztery pola, dodaj do siebie wszystkie pięć liczb. Jednej z liczb podanych obok można użyć do uzupełnienia diagramu. Jeżeli wybierze się właściwą, jedna z tras przechodzących przez to pole da sumę 41. Wskaż tę liczbę. Niestety, odnalezienie właściwej drogi wymaga od nas cierpliwości lub szczęścia… Rozwiązanie: x= x=10 Prawidłowa odp.: C

38 zagadki nietypowy sejf
Oto nietypowy sejf. Żeby go otworzyć, każdy z klawiszy trzeba przycisnąć tylko raz i to we właściwej kolejności. Ostatni przycisk oznaczono literą F. Liczba w każdym kółku wskazuje, o ile pól należy się przesunąć, a litera wyznacza kierunek: c – po obwodzie w prawo, a – po obwodzie w lewo, i – do środka, o – na zewnątrz. Na przykład 1i to jedno pole do środka, a 1c jedno pole po obwodzie w prawo. Który z klawiszy należy nacisnąć jako pierwszy? Jeżeli przycisk „i” oznacza przejście do środka, a cyfra przy literce oznacza ile pól należy się przesunąć, wówczas wciśnięcie klawisza „2i” powoduje przejście do punktu F. Prawidłowa odp.: B

39 zagadki odejmowanie Którą z liczb należy wpisać w pole oznaczone znakiem zapytania? Rozwiązanie: Odejmując liczbę z pierwszego wiersza od liczby z drugiego wiersza na pierwszej pozycji otrzymujemy wynik 0 Prawidłowa odp.: F

40 zagadki stykajace sie kulki
Przesuwając się kolejno przez dziewięć stykających się ze sobą kółek, przejdź od lewego dolnego narożnika do prawego górnego i dodaj liczby, które w ten sposób zbierzesz. Jaką największą sumę możesz uzyskać? Przechodząc w ten sposób suma liczb w kulkach będzie największa z możliwych. Prawidłowa odp.: D

41 zagadki kwadraty Który z kwadratów zawiera to samo, co D4?
Rozwiązanie: Tu liczy się tylko nasza spostrzegawczość, kwadrat B1 zawiera jako jedyny te same liczby co kwadrat D4 Prawidłowa odp.: F

42 zagadki osmiobok Którą z liczb należy wstawić do ośmioboku tak, żeby powstał logiczny układ? Suma przeciwległych par liczb jest równa sobie np. 6+1=7 / 3+4=7 7+4=11 x=11-3=8 Prawidłowa odp.: A

43 zagadki liczby w okregach
Którym kółkiem z liczbą należy zastąpić puste kółko? Rozwiązanie: Suma liczb po okręgach równa 24 Prawidłowa odp.: E

44 zagadki kwadrat Uzupełnij kwadrat używając pięciu pokazanych liczb. W żadnym z rzędów, kolumn, ani na przekątnych żadna z liczb nie może się powtarzać. Jaka liczba powinna znaleźć się w polu oznaczonym znakiem zapytania? Zaczynamy od ułożenia cyfr w przekątnych. Po ułożeniu przekątnych dopisujemy odpowiednie cyfry w sposób podany na obrazku. Prawidłowa odp.: D

45 zagadki trójkaty Który z trójkątów stanowi logiczny ciąg?
Ciąg polega na mnożeniu dwóch liczb przy podstawie prostokąta, otrzymany wynik to liczba przy wierzchołku. Jednym odpowiednim trójkątem spełniającym tę zależność to trójkąt C Prawidłowa odp.: C

46 zagadki ciag znaków Który kwadrat należy wstawić zamiast znaku zapytania? Podana kombinacja ze znakiem zapytania jest identyczna jak na początku tego ciągu. Po kole następuję trójkąt. Prawidłowa odp.: D

47 zagadki symbole arytmetyczne
Wstaw właściwe symbole arytmetyczne, żeby powstało prawidłowe równanie. Kolejność wykonywania działań po kolei od lewej do prawej. Odp. 8+7=15 15/3=5 5-1=4 4x19=76

48 zagadki układanka Najpierw przyjrzyj się dokładnie pokazanymi niżej zdjęciami a następnie dopasuj kontury narysowane przerywaną kreską. Dwa zdjęcia nie mają odpowiednich obrazków z konturami A D B E E C C F F A

49 zagadki ciag liczb Uzupełnij ciąg. Jakie dwie liczby powinny się znaleźć na końcu tego ciągu? ? ? Odp. 25, 81,ponieważ kolejne trójki są kwadratami liczb. Odpowiednio: 1 2 3/1 3 5/1 4 7/ no i

50 zagadki zapałki Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę aby równanie stało się prawdziwe. Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem. Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek. Odp. 8-4=4, 0+4=4,

51 zagadki ciag liter Btrrawzoynazaśmcyielślietneire
Skreśl z poniższego ciągu znaków trzynaście liter, a otrzymasz hasło: Btrrawzoynazaśmcyielślietneire Odp. Jeżeli z ciągu liter wykreślimy słowa: "trzynaście liter" powstanie hasło: "Brawo za myślenie".

52 zagadki sytuacja krytyczna
Jedziesz przez totalne pustkowie dwuosobowym kabrioletem. Gdzieś pośrodku bezdroży rozpętała się straszna burza. W tym momencie mijasz znak przystanku autobusowego i widzisz tam trójkę osób. Zatrzymujesz się. Na przystanku znajdują się: staruszka wyglądająca na umierającą Twój stary dobry przyjaciel, który kilka lat temu uratował Ci życie, a Ty nie widziałeś go od tamtej pory i kobieta/facet Twoich marzeń, ideał Co zrobisz w takiej sytuacji? Pamiętaj, samochód jest dwuosobowy (bagażnik itp. odpada). Odp. Daję kluczyki przyjacielowi i każę mu zawieźć staruszkę, a sam czekam z dziewczyną na autobus.

53 zagadki lont jako „zegarek”
Masz przed sobą dwa lonty o różnych długościach, ale wiesz, że każdy spali się dokładnie w godzinę. Wiesz również, że lonty palą się nierównomiernie, tj. części lontu o takiej samej długości mogą spalić się w różnym czasie. Jak za ich pomocą odmierzyć dokładnie 15 minut? Odp. Trzeba podpalić równocześnie oba lonty, w tym jeden z obu stron. Gdy spali się on do końca, drugi lont będzie mógł się palić jeszcze przez pół godziny. Podpalając go również z drugiej strony, uzyskujemy kwadrans.

54 zagadki tygrys w labiryncie
Tygrys w labiryncie porusza się prosto i nie skręcając, dopóki nie trafi na ścianę. Wtedy skręca albo w lewo, albo w prawo i znowu wędruje prosto, aż znowu dojdzie do ściany. Znajdź najkrótszą drogę tygrysa przez labirynt. Odp.:

55 zagadki brakujace liczby Wstaw brakującą liczbę.
Odp. Brakująca liczba to 12. Wg. wzoru: liczba po lewej stronie podniesiona do kwadratu + liczba po prawej stronie podniesiona do sześcianu, np = = 73

56 zagadki ciag słów Przedstawionym ciągiem słów rządzi pewna reguła. Jakiego słowa brakuje w tym ciągu? Komputer – Jabłko - Monitor - Śliwka- Myszka - ? - Klawiatura- Banan Odp: RÓŻA Kołyska Agrest Krawat

57 zagadki brakujaca liczba Wstaw brakującą liczbę.
Rozwiązanie: suma przeciwległych trójkątów wynosi 8 czyli trójkąt Przeciwległy do trójkąta z „1” musi mieć wartość 7

58 zagadki zagadka wyrazowa TORTU TROPU BARKU KORTU
GRAT ma się do TARGU jak PORT do: TORTU TROPU BARKU KORTU Rozwiązanie: pierwszy wyraz jest początkiem drugiego tylko napisany od tyłu, czyli TROPU.

59 zagadki B A C B D C E D F ciag liter
Jaka powinna być kolejna litera w poniższym ciągu liter? B A C B D C E D F Odp.: E, ponieważ są to pary liter, w których druga z nich jest następną w alfabecie tej pierwszej.

60 zagadki wiek pilota Wyobraź sobie, że jesteś pilotem samolotu.
W Warszawie wsiadło 17 osób, w Krakowie 23, a we Wrocławiu 13. Do tego w Poznaniu wsiadło jeszcze dziewięcioro ludzi. Ile lat ma pilot? Czytając zagadkę po raz pierwszy wydaje nam się ona kompletnie nielogiczna, bo jaki związek może być między liczba pasażerów, a wiekiem pilota samolotu? Jednak, gdy przyjrzymy jej się dokładnie zauważymy, że w pierwszym zdaniu mowa jest, iż to my nim jesteśmy. W takim wypadku odpowiedź jest wręcz banalna: pilot ma dokładnie tyle lat, co my.

61 zagadki ciemny pokój Wchodzisz do ciemnego i zimnego pokoju, którym
są grzejnik gazowy, lampa naftowa i świeczka. Co zapalisz najpierw? Sama treść zadania nie zawiera odpowiedzi na tę zagadkę. Żeby ją rozwiązać należy wyobrazić sobie całą tą sytuację. Właściwie nie ma znaczenia, którą z wymienionych rzeczy zapalimy najpierw, ponieważ aby to zrobić i tak na początku należy odpalić zapałkę.

62 zagadki temperatura wody
Z dwóch kranów o równym przekroju leci woda z równą prędkością do wspólnego zbiornika. Z jednego kranu leci woda o temperaturze +15 °C, z drugiego o temperaturze -15 °C. Jaka będzie temperatura wody w zbiorniku? Należy spojrzeć na to w sposób logiczny. Oczywiste jest, że z drugiego kranu przy takiej temperaturze woda nie poleci, bo w takiej temperaturze jest lodem.

63 zagadki właczniki swiatła
Mamy do dyspozycji 3 włączniki światła znajdujące się na korytarzu do 3 żarówek (każdy włącznik przypasowany osobno do 1 żarówki). Za zadanie mamy odgadnąć, która z żarówek jest przyporządkowana odpowiedniemu włącznikowi. Możemy dowolną ilość razy włączać włączniki, jednak do pokoju w celu sprawdzenia światła można wejść tylko raz, bez możliwości powrotu. Jak odgadnąć, która żarówka należy do danego włącznika? Odp: Należy włączyć 1. włącznik i poczekać kilka minut, następnie włączyć drugi włącznik i poczekać również kilka minut. Następnie należy wyłączyć oba włączniki i włączyć pozostały- trzeci a potem wejść do pokoju. Świecąca żarówka odpowiada włączonemu włącznikowi, natomiast ta, która jest najcieplejsza odpowiada 1. włącznikowi, a średnio-ciepła jest dopasowana do 2 włącznika.

64 zagadki obsługa samolotu
Obsługa samolotu pasażerskiego składa się z trzech osób: pilota, nawigatora i stewardessy. Nazwiska ich (kolejność jak to z dalszej treści wynika jest obojętną) brzmią: Góra, Ptak i Wróbel. Ptak zarabia 2000 zł, Góra mieszka w Warszawie, a w Aninie - pasażer o nazwisku stewardessy. Na połowie drogi między Warszawą i Aninem mieszka stewardessa. Najbliższy sąsiad stewardessy, pasażer, zarabia prawie dwa razy tyle co stewardessa. Wróbel przed odlotem wygrał u pilota w warcaby 30 złotych. Pytanie: Jak nazywa się nawigator, jeżeli stewardessa zarabia 2 tysiące złotych? Jeżeli Wróbel wygrał u pilota - tym samym nie może już być pilotem, jest więc nawigatorem. Wobec tego, że Ptak zarabia 2000 złotych (tyle, ile zarabia stewardessa), więc nie może być najbliższym jego sąsiadem. Ptak musi przeto mieszkać w Aninie. Tam zaś mieszka pasażer o nazwisku stewardessy, czyli stewardessą jest Ptak. Stąd więc nawigatorem jest Wróbel, a pilotem Góra.

65 zagadki medrcy króla Król miał trzech mędrców: Wysokiego, Średniego i Niskiego. Aby sprawdzić czy rzeczywiście są dobrzy wymyślił fortel. - Słuchajcie moi mędrcy oto mam pięć szlafmyc: 2 czarne i 3 białe, każdemu z was nałożę jedną i każę zgadywać jaki kolor ma szlafmyca na jego głowie. Król ustawił mędrców w kolejności: Niski, Średni, Wysoki, w ten sposób aby Wysoki widział dwóch pozostałych, a Średni tylko Niskiego. - Zgadujcie! - zakrzyknął. Wysoki odpowiedział: nie wiem Średni odpowiedział: nie wiem Niski pomyślał i odpowiedział... Pytanie: Co odpowiedział? Odpowiedział: mam białą! Wysoki mógł wiedzieć tylko wtedy, gdybyśmy mieli oboje czarne szlafmyce, czyli przynajmniej jeden z nas ma szlafmycę białą!. Średni mógł wiedzieć tylko wtedy, gdybym na głowie miał szlafmycę czarną!

66 zagadki rzemieslnicy Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami i reprezentują zawody: czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden z nich nie nosi nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem nie jest Rogalik. Pytanie: Kto więc kim jest? Skoro nikt nie wykonuje zawodu powiązanego z nazwiskiem, a ani Młot, ani Rogalik nie jest czapnikiem, to czapnikiem może być tylko Pan Kiełbasa. Zostają Panowie Czapski, Młot i Rogalik. Rogalik nie jest kowalem, czyli kowalem może być jedynie Czapski. Zostaje Pan Młot i Rogalik, a także dwa zawody: piekarz i rzeźnik. Zatem Pan Młot jest piekarzem, a Pan Rogalik rzeźnikiem

67 ankieta

68 ankieta zobacz ankiete…
Opracowaliśmy wspólnie przykładowy Test IQ, który przeprowadziliśmy na wylosowanej grupie 100 uczniów (75 kobiet, 25 mężczyzn) z klas pierwszych i drugich naszego liceum. Ankieta w formie dokumentu Word Plik: Ankieta.doc Podsumowanie ankiety w formie pliku Excel Plik: Ankieta.xlsx

69 ankieta wnioski koncowe Ogólne wnioski płynące z wyników ankiety:
• Klasy pierwsze znacząco gorzej poradziły sobie niż klasy drugie. • Ogólnie test nie sprawiał większych trudności (średni wynik wynosi około 84 %), jednak wyników maksymalnych jest mniej niż reszty. • W klasach drugich humaniści lepiej poradzili sobie od klasy przyrodniczej, a w klasach pierwszych „ścisłowcy” lepiej od humanistów.

70 ankieta samoocena i autokrytyka
Po przeprowadzeniu testu, nasza grupa doszła do pewnych wniosków – okazało się, że ogólny czas przeznaczony na wykonywanie ankiety był zbyt długi (zaplanowaliśmy nań 10 min., okazało się jednak, że uczniowie rozwiązywali ją średnio w ciągu ok. 6-7 min.). Po analizie testu ustaliliśmy, iż prawidłowy przeznaczony czas na wykonanie jednego pytań powinien wynosić 30 sek., a nie jak w przypadku przygotowanej przez nas ankiety, 1 min.

71 ankieta samoocena i autokrytyka
Kolejnym wnioskiem, do którego doszła nasza grupa analizując wyniki testu, to zbyt proste pytania. Okazało się, iż dla większości uczniów nie stanowiły one większego wyzwania intelektualnego, co przełożyło się również na krótki czas wykonywania ankiety. Wobec powyższego, przekonaliśmy się, że przed udostępnieniem prawidłowego testu, powinniśmy przeprowadzić ankietę wstępną na wylosowanej próbie uczniów, umożliwiającą jeszcze na poziomie przygotowań doń dostrzeżenie ew. błędów i nieścisłości i wyeliminowanie ich w prawidłowym teście.

72 bibliografia

73 bibliografia http://eskk.pl/testy/iq/?p=0
Materiały opracowane przez dra Wojciecha Sysło „MENSA – Zadania i testy na inteligencję”, wyd. Mensa

74 PRZYGOTOWALI: MACIEJ ANTKOWIAK KRYSPIN BOBER GRZEGORZ CZUKIN AGATA NAPIÓRKOWSKA AGNIESZKA OLSZEWSKA BARTEK WOCAL KACPER LISIECKI ROBERT FORSTER ADRIAN RYTWINSKI PAULINA KWAPIS WOJTEK JANKOWSKI JULIA DEPCZYNSKA MAJA MICHAŁEK OPIEKUN: MGR MONIKA ZEDEL

75


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ID grupy: 97/16_MF_G1 Opiekun: mgr Monika Zedel Kompetencja: Matematyczno-fizyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google