Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

żółtaczka > 2 tyg.życia 2-15% żółtaczka w 4 tyg. życia 9%

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "żółtaczka > 2 tyg.życia 2-15% żółtaczka w 4 tyg. życia 9%"— Zapis prezentacji:

1 żółtaczka > 2 tyg.życia 2-15% żółtaczka w 4 tyg. życia 9%
cholestaza 1:2500 (1:90-1:370) CHOROBY UJAWNIAJĄCE SIĘ CHOLESTAZĄ CZĘSTO PROWADZĄ DO NIEODWRACALNEGO USZKODZENIA WĄTROBY, MÓZGU, ZAGROŻENIA ŻYCIA CZĘŚĆ PRZYCZYN POTENCJALNIE DO USUNIĘCIA PRZED WYSTĄPIENIEM POWIKŁAŃ

2 bilirubiny sprzężonej,
Cholestaza zaburzenia wydalania żółci → retencja bilirubiny sprzężonej, kwasów żółciowych i innych komponentów żółci

3 Wykładniki cholestazy
Wzrost stężenia bilirubiny Wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej Wzrost aktywności gammma glutamylotranspeptydazy Wzrost aktywności 5-nukleotydazy Wzrost stężenia lipoproteidu X Wzrost stężenia cholesterolu

4 BILIRUBINA Norma: całkowita < 1 mg% reakcja van den Bergha pośrednia bezpośrednia obecność w moczu (-) (+) obecność w żółci (-) (+) toksyczna dla OUN nietoksyczna dla OUN hyperbilirubinemia bezpośrednia > 20% bilirubiny całkowitej ( powyżej 1 mg% przy bilirubinie całkowitej < 5 mg% )

5 Przyczyny cholestazy u niemowlat Neonatal hepatitis Idiopathic NH
Viral NH CMV Herpes Rubella Reovirus Adenovirus Enteroviruses Parvovirus B19 Paramyxovirus Hepatitis B HIV Bacterial sepsis UTI Syphilis Listeriosis Toxoplasmosis Tuberculosis Malaria Cholangiopathies Biliary atresia Choledochal cysts Nonsyndromic paucity Alagille syndrome Sclerosing cholangitis Spontaneous duct perforation Caroli disease Congenital hepatic fibrosis Bile duct stenosis Other Inspissated bile/mucus Cholelithiasis Tumors Masses Cholestatic syndromes PFIC Type 1 Byler P-type ATPase Type 2 Canalicular bile acid T Type 3 MDR3 deficiency Aagenaes cholestasis lymphedema N. Am. Indian cholestasis

6 Mevalonate kinase deficiency
Lipid disorders Niemann-Pick A, B Niemann-Pick C Gaucher Wolman Cholesterol ester storage ds Urea cycle disorders Arginase deficiency Carbohydrate disorders Galactosemia Fructosemia Glycogen storage IV Mitochondrial disorders Oxidative phosphorylation Peroxisomal disorders Zellweger Infantile refsum Other enzymopathies Bile acid synthetic disorders 3b-hydroxysteroid dehydrogenase/i D4-3-oxosteroid 5b-reductase Oxosterol 7a-hydroxylase Toxic Drugs Parenteral alimentation Aluminum Miscellaneous associations Shock/hypoperfusion Histiocytosis X Neonatal lupus erythematosus Indian childhood cirrhosis Autosomal trisomies 17, 18, 21 Graft v host disease Nielsen Greenland Eskimo cholestasis Benign recurrent intrahepatic cholestasis Dubin–Johnson MRP2 cMOAT deficiency Rotor syndrome Metabolic disorders a1-antitrypsin deficiency Cystic fibrosis Neonatal iron storage disease Endocrinopathies Hypopituitarism Hypothyroidism Amino acid disorders Tyrosinemia Hypermethionemia

7 Cholestaza zewnątrzwątrobowa
Cholestaza wewnątrzwątrobowa Cholestaza zewnątrzwątrobowa infekcje metabolizm inne Atrezja dróg żółciowych Torbiel p.ż.w. Zwężenie p.ż.w Kamica p.ż.w TORCH Zakażenie ukł moczowego Sepsa Kiła Coxsackie Hepatitis B Niedobór alfa1-antytrypsyny MukowiscydozaGalaktozemia Tyrozynemia Fruktozemia Glikogenozy Zaburzenia syntezy kwasów żółciowych Idiopatyczne zapalenie wątroby z.Allagile’a Trisomie 17,18,21 Indukowana całkowitym żywieniem pozajelitowym

8 Atrezja dróg żółciowych
-częstość występowania: 1:10 tys-1:15 tys żywo urodzonych -najczęstsza przyczyna: 1/3 przypadków cholestazy -bilirubina zwykle 5-15mg% (ok.50%-80% bezpośredniej) objawy kliniczne (niespecyficzne) -stolce zwykle acholiczne lecz mogą zawierać okresowo barwniki żółciowe- -mocz o barwie ciemnego piwa -u 10-25% współistnieją anomalie układu sercowo-naczyniowego lub/i niedokonany zwrot jelit, polisplenia. -badania laboratoryjne -niespecyficzne

9

10

11 Rozpoznanie : -histopatologia wątroby:proliferacja i stan zapalny dróg żółciowych ,włóknienie wrotne -radioizotopowa scyntygrafia wątroby ze znakowanym Tc-brak widocznego odpływu substancji do dwunastnicy- coraz rzadziej -śródoperacyjna cholangiografia-wstrzyknięcie środka cieniującego do pęcherzyka żółciowego - brak odpływu kontrastu do dwunastnicy.

12 10 przykazań jak nie przeoczyć atrezji dróg żółciowych
1. Uważaj, że przyczyną cholestazy u niemowlęcia jest atrezja dróg żółciowych, dopóki definitywnie tego nie wykluczysz. 2. Zapytaj matkę o kolor stolca dziecka. 3. Pamiętaj, że diagnostyka musi być szybka. 4. Nie myśl, że przyczyną cholestazy jest karmienie piersią. 5. Nie myśl, że prawidłowy rozwój dziecka wyklucza. atrezję dróg żółciowych.

13 10 przykazań, jak nie przeoczyć atrezji dróg żółciowych c.d
6. Nie przerywaj dociekań, nawet gdy znajdziesz dodatnie wykładniki zakażenia CMV. 7. Nie myśl, że stężenie bilirubiny jest zawsze wysokie w atrezji dróg żółciowych. 8. Nie oczekuj zbyt dużo od badania USG. 9. Zrób biopsję wątroby, gdy diagnoza jest niepewna. 10. Skieruj dziecko na cholangiografię śródoperacyjną jeśli nie możesz wykluczyć atrezji dróg żółciowych, a czas ucieka...

14 Leczenie: -portoenterostomia (operacja Kasai) poniżej 3 miesiąca życia-lepsza krótkoterminowa prognoza pooperacyjna z powodu mniejszego zaawansowania włóknienia wątroby -ok.80% pacjentów zoperowanych poniżej 2 miesiąca wymaga w późniejszej transplantacji wątroby z bardzo dobrym rokowaniem pooperacyjnym

15 Objawy wstępującego zapalenia dróg żółciowych
Objawy kliniczne: Wyniki badań biochemicznych: gorączka, nasilenie żółtaczki, odbarwione stolce, powiększenie wątroby leukocytoza (z przewagą komórek wielojądrzastych), podwyższone CRP, OB, podwyższone stężenie bilirubiny, podwyższona aktywność ALAT, AspAT, GGTP.

16 Algorytm leczenia wstępującego zapalenia dróg żółciowych.
cefalosporyny III-ciej generacji lub ciprofloksacyna Gorączka > 38 o C Leukocytoza Utrzymywanie się gorączki > 24 godz. Dodać aminoglikozydy Ustąpienie gorączki antybiotyk 7-14 dni Utrzymywanie się gorączki zmienić antybiotyk na Tienam Ustąpienie gorączki antybiotyk 7-14 dni Utrzymywanie się gorączki: pulsy sterydowe

17 Niedobór alfa1 antytrypsyny
-10% noworodków diagnozowanych z powodu cholestazy: -częstość 1:600-1:2000 u razy Kaukaskiej objawy kliniczne -żółtaczka < 4 m.ż. (zwykle w pierwszych 2-3 tygodniach) % nosicieli Pizz -bilirubina zwykle 4-21mg%

18 Niedobór alfa-1-antytrypsyny
Cholestaza w okresie niemowlęcym 90% cholestaza ustępuje % cholestaza utrzymuje się Marskość wątroby < 3 r.ż 50% progresja do marskości wątroby Próby wątrobowe N lub Ryzyko rozedmy płuc

19 Patologie wątroby związane z niedoborem alfa-1-antytrypsyny
Przedłużająca się żółtaczka u niemowląt Idiopatyczne noworodkowe zapalenie wątroby Podwyższenie aktywności aminotransferaz w okresie wczesnodziecięcym Nadciśnienie wrotne u dzieci/młodzieży Ciężka niewydolność wątroby u dzieci/młodzieży Przewlekłe zapalenie wątroby u dorosłych Marskość kryptogenna u dorosłych Rak wątrobowo-komórkowy u dorosłych

20 Niedobór alfa-1-antytrypsyny - problemy okresu dojrzewania i wieku dorosłego
rozedma płuc przewlekłe zapalenie wątroby skrycie przebiegająca marskość wątroby rak wątrobowokomórkowy U dorosłych - powolny przebieg i wysokie ryzyko raka wątrobowokomórkowego w marskiej wątrobie.

21 Diagnostyka wrodzonego niedoboru alfa-1-antytrypsyny
obniżenie frakcji alfa-1- globulin w proteinogramie zmniejszenie stężenia alfa-1-antytrypsyny w surowicy fenotyp (ZZ i ZM) ziarnistości PAS (+) diastazooporne (wybarwiające się pod wpływem kwasu nadjodowego w barwieniu wg. Schiffa) w bioptacie wątroby

22 Leczenie dzieci z wrodzonym niedoborem alfa-1-antytrypsyny
Wczesne rozpoznawanie i leczenie alergii, leki p/alergiczne, karmienie piersią W marskości wątroby - przeszczep wątroby (przeżycie roczne - 90%, 5-letnie - 80%) Przeszczep hepatocytów - przyszłość ? W chorobach układu oddechowego: zakaz palenia tytoniu (biernego i czynnego), AAT w aerosolu, Przeszczep płuc/ płuca (przeżycie 5-letnie 60%) Terapia genowa - w przyszłości.

23 Idiopatyczne zapalenie wątroby
-diagnoza z wykluczenia heterogenna populacja -20% śmiertelnośc z powodu niewydolności wątroby Leczenie:objawowe

24 Leczenie objawowe cholestazy
Leczenie dietetyczne (MCT) Witaminy i pierwiastki śladowe A: j.m/d, D3: ug/kg/d E: j.m/d, K: mg/tydzień Wapń: 50 mg/kg/d Cynk 1 mg/kg/d Kwas ursodezoksycholowy - UDCA: mg/kg/d Rifampicyna 5-10 mg/kg/d Szczepienia ochronne

25 Cholestazazewnątrzwątrobowacholestaza wewnątrzwątrobowainfekcyjnametabolicznainne Idiopatyczne zapalenie wątrobyz.Allagile’aTrisomie 17,18,21 Indukowana całkowitym żywieniem pozajelitowym Podkreślone przyczyny ok.70%

26 Zespół Gilberta

27


Pobierz ppt "żółtaczka > 2 tyg.życia 2-15% żółtaczka w 4 tyg. życia 9%"

Podobne prezentacje


Reklamy Google