Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoznawanie siedmiu wybranych kolorów, Dobieranie kolorów według tzw. norm sensorycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoznawanie siedmiu wybranych kolorów, Dobieranie kolorów według tzw. norm sensorycznych."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Rozpoznawanie siedmiu wybranych kolorów, Dobieranie kolorów według tzw. norm sensorycznych.

4 Porównywanie przedmiotów pod względem wielkości

5 Rozpoznawanie wybranych figur, Kinestetyczna technika badania kształtów, Dobieranie kształtów niezależnie od koloru i rozmiaru.

6 Dopasowywanie kolorów i postrzeganie świata z różnych perspektyw

7 Porównywanie rozmiarów przedmiotów trójwymiarowych, Porządkowanie przedmiotów dwuwymiarowych i trójwymiarowych zgodnie z ich wielkością

8 Rozpoznawanie wybranych figur, Porównywanie figur z tzw. normą sensoryczną

9 Porównywanie trzech przedmiotów pod względem wielkości

10 Rozpoznawanie siedmiu kolorów spektrum, Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę (kolor)

11 Porównywanie rozmiarów przedmiotów dwuwymiarowych i porządkowania ich według wielkości, Poznanie sposobu zastosowania szablonu

12 Rozpoznawanie i nazywanie siedmiu kolorów spektrum, Rozpoznawanie i zestawianie przedmiotów o jednakowych kolorach z pominięciem innych cech

13 Dobieranie figur do pasujących schematów, Kinestetyczna technika badania figur, Porównywanie figur do tzw. norm sensorycznych

14 Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor i kształt, Wyodrębnianie dwóch cech istotnych - kształtu i koloru

15 Porównywanie wielkości przedmiotów trójwymiarowych i dwuwymiarowych, Stosowanie słownictwa związanego z rozmiarami

16 Rozwijanie umiejętności pracy w parze, Rozwijanie umiejętności rozpoznawanie kształtów

17 Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy, Wyodrębnianie cech istotnych

18 Porównywanie przedmiotów trójwymiarowych i dwuwymiarowych, Porządkowanie przedmiotów trójwymiarowych i dwuwymiarowych według wielkości

19 Rozpoznawanie kształtów, Łączenie przedmiotów z grupy według jednej wspólnej cechy

20 Rozpoznawanie, analizowanie i odtwarzanie kolorowych wzorów

21 Porównywanie rozmiarów trójkątów, Porządkowanie trójkątów w kolejności malejącej, Wzbogacenie słownika o wyrazy związane z wielkością i położeniem

22 Rozpoznawanie kolorów – koncepcja odcieni, Rozpoznawanie kolorów – nazywanie odcieni koloru czerwonego

23 Analiza wzrokowa przedmiotu składającego się z kilku części oraz synteza przedmiotu z figur geometrycznych

24 Rozpoznawanie kształtów, Łączenie przedmiotów grupy według kształtów geometrycznych, niezależnie od koloru i rozmiaru

25 Rozpoznawanie kolorów – rozszerzenie koncepcji odcieni, Rozpoznawanie kolorów – nazywanie odcieni koloru czerwonego

26 Porządkowanie trzech przedmiotów według rozmiarów, Porównywanie wielkości przedmiotów

27 Rozpoznawanie kolorów i ich odcieni, Rozwijanie umiejętności pracy w parze

28 Porównywanie rozmiarów co najmniej sześciu przestrzennych, trójwymiarowych przedmiotów, Porównywanie przedmiotów płaskich i przestrzennych ułożonych w równoległych szeregach

29 Dopasowywanie przedmiotów do figur geometrycznych

30 Porównywanie kolorów według tzw. norm sensorycznych, Klasyfikowanie kolorów i odcieni

31 Porównywanie rozmiarów przedmiotów trójwymiarowych i dwuwymiarowych, Porządkowanie przedmiotów zgodnie z ich wielkością

32 Poszerzanie wiedzy o kształtach geometrycznych

33 Matematyka sensoryczna 2

34 Rozwijanie umiejętności porównywania wysokości

35 Poszerzanie wiedzy o figurach geometrycznych (koło, owal, prostokąt, kwadrat, trójkąt), Rozwijanie umiejętności pracy w parze, Kształtowanie nawyku grzecznego zwracania się do innych

36 Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów według rozmiaru oraz ustawienie ich w szeregu

37 Doskonalenie umiejętności rozróżniania odcieni barw

38 Rozszerzenie pojęcia wielkości z naciskiem na jej określony parametr (długość)

39 Grupowanie przedmiotów wokół określonej figury geometrycznej

40 Ćwiczenie wykonywania tabeli odcieni

41 Rozszerzenie pojęcie wielkości – szerokość przedmiotu, Rozwijanie umiejętności wzrokowego oceniania wielkości

42 Grupowanie różnych odcieni tego samego koloru, Poznanie zasad tworzenia tabeli odcieni barw

43 Utrwalenie pojęcia wielkości – szerokość przedmiotu, Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej poprzez odgrywanie konkretnej roli

44 Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo- ruchowej

45 Rozszerzenie pojęcia wysokości w określonych pozycjach

46 Rozróżnianie i identyfikacja kolorów, Rozwijanie kreatywności i wyobraźni

47 Rozwijanie umiejętności wzrokowego oceniania wielkości

48 Zrozumienie istoty kolejności w spektrum kolorów

49 Rozszerzenie pojęcia wysokości w określonym charakterystycznym położeniu

50 Rozwijanie umiejętności odtwarzania wzorów, Ćwiczenie umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją

51 Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci wyrazili zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci.


Pobierz ppt "Rozpoznawanie siedmiu wybranych kolorów, Dobieranie kolorów według tzw. norm sensorycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google