Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja ARKA. Budynek przy ul. Narutowicza 10 W grudniu 2008 r. Fundacja Arka otrzymała od Urzędu Miasta Zgierza zabytkowy, XIX-wieczny budynek architektury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja ARKA. Budynek przy ul. Narutowicza 10 W grudniu 2008 r. Fundacja Arka otrzymała od Urzędu Miasta Zgierza zabytkowy, XIX-wieczny budynek architektury."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja ARKA

2 Budynek przy ul. Narutowicza 10 W grudniu 2008 r. Fundacja Arka otrzymała od Urzędu Miasta Zgierza zabytkowy, XIX-wieczny budynek architektury poprzemysłowej. Otwiera to przed pracownikami Fundacji możliwość realizacji nowych projektów, skierowanych do lokalnej społeczności. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w prowadzeniu Programu Adaptacji Społecznej oraz świetlicy socjoterapeutycznej, pragniemy stworzyć kompleksowy projekt pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom po kryzysach życiowych.

3 W ramach projektu Biorąc – daję, pragniemy zrealizować trzy, niesłychanie ważne programy społeczne: Świetlica środowiskowa Przystań Świetlica środowiskowa Przystań Program socjalno-readaptacyjny Nowy start. Program socjalno-readaptacyjny Nowy start. Program szkolenia wolontariuszy do pracy w obszarze pomocy społecznej Lepiej rozumiem. Program szkolenia wolontariuszy do pracy w obszarze pomocy społecznej Lepiej rozumiem.

4 Na pierwszy rzut oka ten dom wygląda pięknie,prawda? Czy tu mogliby znaleźć schronienie ludzie potrzebujący pomocy?

5

6

7

8 ŚWIETLICA PRZYSTAŃ

9 Świetlica obejmie opieką dzieci i młodzież gimnazjalną w wieku 7-16 lat. Głównym naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym będą one mogły skorzystać z alternatywnych dla dotychczasowego stylu życia, propozycji spędzania wolnego czasu, spokojnie i przy pomocy opiekunów odrobić lekcje, zjeść choć jeden posiłek. Pragniemy, aby świetlica stała się miejscem współtworzonym przez dzieci i młodzież, zaspakajając tym samym ich potrzebę bezpieczeństwa i przynależności. Miejsce to ma być przeciwwagą dla biedy, agresji i marazmu, z którymi mają do czynienia w rodzinnych domach i na ulicy. Opiekunowie pomogą dzieciom w bieżącym rozwiązywaniu konfliktów domowych, rówieśniczych i szkolnych, ukierunkują rozwój umiejętności społecznych, ukształtują negatywne postawy wobec uzależnień.

10 Realizując program świetlicy Przystań, planujemy: Zajęcia wspierające ogólną kondycję psychiczną uczestników, zmniejszające ich deficyty, nauczające współżycia w grupie, oraz rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji. Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie destruktywnym zachowaniom, poszukiwanie nowych wzorców zachowań, zapobieganie patologicznym wpływom środowiska wychowawczego, treningi asertywności. Zajęcia treningowe z zakresu rozwijania zdolności twórczych, poszukiwanie nowych zainteresowań, zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego. Kontakty z atrakcyjnymi ludźmi, artystami, twórcami. Pomoc w odrabianiu lekcji, redukowanie braków w nauce, wspólne omawianie materiału, czytanie lektur, dodatkowe korepetycje.

11 Wizyty w interesujących miejscach, kontakt z instytucjami i ludźmi preferującymi odmienny styl życia, będący alternatywą dla dotychczasowego stylu życia naszych podopiecznych. Zajęcia plastyczne, wystawy własnej twórczości. Wycieczki i rajdy plenerowe. Wyjścia do kin i teatrów. Wspólne organizowanie zajęć i imprez okolicznościowych, akcji świątecznych. Wypoczynek wakacyjny – organizowanie obozów letnich oraz biwaków. Zajęcia sportowe (wyjścia na basen, organizowanie turniejów sportowych etc.) Nawiązywanie współpracy z pedagogami szkolnymi i wychowawcami, ewentualnie w danym przypadku z kuratorem sądowym.

12

13 W oparciu o doświadczenia zyskane w ciągu 14 lat prowadzenia Programu Adaptacji Społecznej, zamierzamy rozpocząć realizację nowego programu, skierowanego również do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Hostel Programu Adaptacji Społecznej Tak było… Tak jest obecnie…

14 Program społeczno- readaptacyjny Nowy start ma na celu pomoc osobom, które z różnych względów borykają się z problemem bezdomności.

15

16

17 Planowane zadania programu: Pomoc w wychodzeniu z bezdomnościPomoc w wychodzeniu z bezdomności Pomoc w realizacji zadań życiowych – poszukiwanie pracy, odtwarzanie dokumentów, załatwianie spraw urzędowych, rozpoczęcie procesu pozyskiwania stałego mieszkania.Pomoc w realizacji zadań życiowych – poszukiwanie pracy, odtwarzanie dokumentów, załatwianie spraw urzędowych, rozpoczęcie procesu pozyskiwania stałego mieszkania. Zmiana stylu życiaZmiana stylu życia Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnychWsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych Nauka umiejętności społecznychNauka umiejętności społecznych Uwrażliwienie na potrzeby innych osóbUwrażliwienie na potrzeby innych osób Budowanie adekwatnej samoocenyBudowanie adekwatnej samooceny Interwencyjna pomoc w uzyskaniu noclegu.Interwencyjna pomoc w uzyskaniu noclegu.

18

19 Program Lepiej rozumiem Obecnie szeroko propagowana jest idea wolontariatu i duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc w placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Niestety na terenie miasta Zgierza nie było dotychczas szkoleń przygotowujących do pracy w takiej roli. Osoby chcące pracować wolontariacko, nie znają przepisów ustawy o wolontariacie i pomocy społecznej, nie wiedzą jakie mają w związku z tym prawa i obowiązki, nie orientują się w metodach czy procedurach pomagania. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom, planujemy w ramach programu "Lepiej rozumiem" przeprowadzenie szkoleń, dzięki którym poszerzy się grupa dobrze przygotowanych do pracy wolontariuszy, z których część będzie pomagała w pracy naszej świetlicy.

20 Odbiorcami programu będą osoby uczestniczące w programie "Nowy start". Pozyskanie umiejętności pracy grupowej z dziećmi pozwoli im na włączenie się w działalność społeczną, zintegrowanie ze społecznością lokalną, podniesie ich samoocenę, poczucie sprawczości oraz sensowności życia. Nie będą już tylko osobami proszącymi o pomoc, ale również dającymi ją innym, poprzez swoje zaangażowanie, poświęcanie czasu w ramach wolontariackiej pracy w świetlicy "Przystań".

21 W szkoleniach będą też mogli uczestniczyć studenci oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką nie tylko na terenie naszej placówki, ale potrzebujące kwalifikacji do podjęcia tego typu działań. Program "Lepiej rozumiem" pozwoli beneficjentom zrealizować plany związane z pracą w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, podniesie ich kwalifikacje i kompetencje, ułatwi im radzenie sobie z zadaniami stawianymi przed nimi w pracy.

22 Dzięki Twojej pomocy, ten dom będzie tętnił życiem, da schronienie ludziom potrzebującym i realnie przyczyni się do pozytywnej zmiany wielu ludzkich losów.

23 Kontakt: Karolina Beim 502-364-272 Hostel Zgierz (0-42) 717-10-96 Numer konta: 76 1240 2539 1111 0000 3938 1893 Fundacja Arka Ul. Kopernika 37 90-552 Łódź Z dopiskiem: Projekt Biorąc-daję. Sprawdzaj w aktualnościach na stronie internetowej www.fundacja-arka.org.pl co zdziałała Twoja pomoc. Każda pomoc się liczy


Pobierz ppt "Fundacja ARKA. Budynek przy ul. Narutowicza 10 W grudniu 2008 r. Fundacja Arka otrzymała od Urzędu Miasta Zgierza zabytkowy, XIX-wieczny budynek architektury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google