Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Biorąc – daję” Fundacja „ARKA”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Biorąc – daję” Fundacja „ARKA”."— Zapis prezentacji:

1 „Biorąc – daję” Fundacja „ARKA”

2 Budynek przy ul. Narutowicza 10
W grudniu 2008 r. Fundacja „Arka” otrzymała od Urzędu Miasta Zgierza zabytkowy, XIX-wieczny budynek architektury poprzemysłowej. Otwiera to przed pracownikami Fundacji możliwość realizacji nowych projektów, skierowanych do lokalnej społeczności. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w prowadzeniu Programu Adaptacji Społecznej oraz świetlicy socjoterapeutycznej, pragniemy stworzyć kompleksowy projekt pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom po kryzysach życiowych.

3 W ramach projektu „Biorąc – daję”, pragniemy zrealizować trzy, niesłychanie ważne programy społeczne: Świetlica środowiskowa „Przystań” Program socjalno-readaptacyjny „Nowy start”. Program szkolenia wolontariuszy do pracy w obszarze pomocy społecznej „Lepiej rozumiem”.

4 Na pierwszy rzut oka ten dom wygląda pięknie,prawda?
Czy tu mogliby znaleźć schronienie ludzie potrzebujący pomocy?

5 Niestety tak wygląda wnętrze domu
Zapoznaj się z programami, które chcemy zrealizować – może to zainspiruje Cię do wsparcia finansowego lub rzeczowego naszych działań.. Niestety tak wygląda wnętrze domu Leży Ci na sercu dobro ludzi, którzy potrzebują pomocy? Nie masz pomysłu jak włączyć się realnie w zmienianie trudnej rzeczywistości dzieci, młodzieży i ludzi w kryzysie?

6 Z pośród nich najbardziej palącą potrzebą jest docieplenie budynku, rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych oraz wyremontowanie pomieszczeń.

7 Świetlica „Przystań”

8 ŚWIETLICA „PRZYSTAŃ” Projekt powstał w odpowiedzi na trudną sytuację młodzieży mieszkającej na terenie miasta Zgierza. Pracownicy Fundacji „ARKA” posiadający doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, postanowili objąć swoim działaniem kolejną grupę młodych ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia.

9 Świetlica obejmie opieką dzieci i młodzież gimnazjalną w wieku 7-16 lat. Głównym naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym będą one mogły skorzystać z alternatywnych dla dotychczasowego stylu życia, propozycji spędzania wolnego czasu, spokojnie i przy pomocy opiekunów odrobić lekcje, zjeść choć jeden posiłek. Pragniemy, aby świetlica stała się miejscem współtworzonym przez dzieci i młodzież, zaspakajając tym samym ich potrzebę bezpieczeństwa i przynależności. Miejsce to ma być przeciwwagą dla biedy, agresji i marazmu, z którymi mają do czynienia w rodzinnych domach i na ulicy. Opiekunowie pomogą dzieciom w bieżącym rozwiązywaniu konfliktów domowych, rówieśniczych i szkolnych, ukierunkują rozwój umiejętności społecznych, ukształtują negatywne postawy wobec uzależnień.

10 Realizując program świetlicy „Przystań”, planujemy:
Zajęcia wspierające ogólną kondycję psychiczną uczestników, zmniejszające ich deficyty, nauczające współżycia w grupie, oraz rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji. Zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie destruktywnym zachowaniom, poszukiwanie nowych wzorców zachowań, zapobieganie patologicznym wpływom środowiska wychowawczego, treningi asertywności. Zajęcia treningowe z zakresu rozwijania zdolności twórczych, poszukiwanie nowych zainteresowań, zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego. Kontakty z atrakcyjnymi ludźmi, artystami, twórcami. Pomoc w odrabianiu lekcji, redukowanie braków w nauce, wspólne omawianie materiału, czytanie lektur, dodatkowe korepetycje.

11 Wizyty w interesujących miejscach, kontakt z instytucjami i ludźmi preferującymi odmienny styl życia, będący alternatywą dla dotychczasowego stylu życia naszych podopiecznych. Zajęcia plastyczne, wystawy własnej twórczości. Wycieczki i rajdy plenerowe. Wyjścia do kin i teatrów. Wspólne organizowanie zajęć i imprez okolicznościowych, akcji świątecznych. Wypoczynek wakacyjny – organizowanie obozów letnich oraz biwaków. Zajęcia sportowe (wyjścia na basen, organizowanie turniejów sportowych etc.) Nawiązywanie współpracy z pedagogami szkolnymi i wychowawcami, ewentualnie w danym przypadku z kuratorem sądowym.

12 Program "Nowy Start"

13 Hostel Programu Adaptacji Społecznej
Tak było… W oparciu o doświadczenia zyskane w ciągu 14 lat prowadzenia Programu Adaptacji Społecznej, zamierzamy rozpocząć realizację nowego programu, skierowanego również do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Tak jest obecnie…

14 Program społeczno-readaptacyjny „Nowy start” ma na celu pomoc osobom, które z różnych względów borykają się z problemem bezdomności.

15 W budynku który pozyskaliśmy, chcemy stworzyć niewielkie mieszkania socjalne dla osób odbudowujących swoje życie po różnych kryzysowych doświadczeniach. Pobyt w mieszkaniu socjalnym będzie dla nich okresem ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy, poprawy sytuacji materialnej oraz czasem, który potrzebny jest do pozyskania docelowego miejsca zamieszkania.

16 Ze względu na możliwości jakie daje duża powierzchnia budynku w którym zamierzamy realizować Program, osoby mieszkające w mieszkaniach socjalnych, będą włączane w działania prospołeczne, realizowane w tym miejscu np. wolontariackim uczestnictwie w pracy świetlicy środowiskowej. Dawanie siebie innym będzie tutaj miało szczególny wymiar terapeutyczny. Spowoduje integrację osób mieszkających w mieszkaniach socjalnych, uwrażliwi ich na potrzeby innych ludzi a także podniesie ich samoocenę – będą nie tylko osobami przyjmującymi pomoc, ale także pomagającymi.

17 Planowane zadania programu:
Pomoc w wychodzeniu z bezdomności Pomoc w realizacji zadań życiowych – poszukiwanie pracy, odtwarzanie dokumentów, załatwianie spraw urzędowych, rozpoczęcie procesu pozyskiwania stałego mieszkania. Zmiana stylu życia Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych Nauka umiejętności społecznych Uwrażliwienie na potrzeby innych osób Budowanie adekwatnej samooceny Interwencyjna pomoc w uzyskaniu noclegu.

18 Program "Lepiej rozumiem"

19 Program „Lepiej rozumiem”
Obecnie szeroko propagowana jest idea wolontariatu i duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc w placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Niestety na terenie miasta Zgierza nie było dotychczas szkoleń przygotowujących do pracy w takiej roli. Osoby chcące pracować wolontariacko, nie znają przepisów ustawy o wolontariacie i pomocy społecznej, nie wiedzą jakie mają w związku z tym prawa i obowiązki, nie orientują się w metodach czy procedurach pomagania. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom, planujemy w ramach programu "Lepiej rozumiem" przeprowadzenie szkoleń, dzięki którym poszerzy się grupa dobrze przygotowanych do pracy wolontariuszy, z których część będzie pomagała w pracy naszej świetlicy.

20 Odbiorcami programu będą osoby uczestniczące w programie "Nowy start"
Odbiorcami programu będą osoby uczestniczące w programie "Nowy start". Pozyskanie umiejętności pracy grupowej z dziećmi pozwoli im na włączenie się w działalność społeczną, zintegrowanie ze społecznością lokalną, podniesie ich samoocenę, poczucie sprawczości oraz sensowności życia. Nie będą już tylko osobami proszącymi o pomoc, ale również dającymi ją innym, poprzez swoje zaangażowanie, poświęcanie czasu w ramach wolontariackiej pracy w świetlicy "Przystań".

21 W szkoleniach będą też mogli uczestniczyć studenci oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką nie tylko na terenie naszej placówki, ale potrzebujące kwalifikacji do podjęcia tego typu działań. Program "Lepiej rozumiem" pozwoli beneficjentom zrealizować plany związane z pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podniesie ich kwalifikacje i kompetencje, ułatwi im radzenie sobie z zadaniami stawianymi przed nimi w pracy.

22 Dzięki Twojej pomocy, ten dom będzie tętnił życiem, da schronienie ludziom potrzebującym i realnie przyczyni się do pozytywnej zmiany wielu ludzkich losów.

23 Każda pomoc się liczy Kontakt: Karolina Beim 502-364-272
Hostel Zgierz (0-42) Numer konta: Fundacja „Arka” Ul. Kopernika 37 Łódź Z dopiskiem: Projekt „Biorąc-daję”. Sprawdzaj w aktualnościach na stronie internetowej co zdziałała Twoja pomoc.


Pobierz ppt "„Biorąc – daję” Fundacja „ARKA”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google