Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARCERKI I HARERZE Zarys metodyki Wydział Harcerski GK ZHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARCERKI I HARERZE Zarys metodyki Wydział Harcerski GK ZHP."— Zapis prezentacji:

1 HARCERKI I HARERZE Zarys metodyki Wydział Harcerski GK ZHP

2 Panta rhei, czyli rzecz o zmianach... Od września 2003 roku w Związku Harcerstwa Polskiego działają 4 grupy metodyczne: ZUCHY (6-10 lat) HARCERZE (10-13 lat) HARCERZE STARSI (13-16 lat) WĘDROWNICY (16-25 lat) Wydział Harcerski GK ZHP

3 Charakterystyczną formą aktywności harcerzy i harcerek jest GRA!!! Wydział Harcerski GK ZHP

4 FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW METODY HARCERSKIEJ Wydział Harcerski GK ZHP

5 Określają ideał, do którego podążają harcerki i harcerze Są fundamentem harcerskiej pracy wychowawczej Są drogowskazami w codziennym życiu- harcerze uczą się przez naśladowanie Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie... Wydział Harcerski GK ZHP

6 Każda zbiórka drużyny jest o Prawie i z Prawem Drużynowy jest autorytetem i jego czyny idą w parze ze słowami Są podstawowymi wartościami w drużynie; są to ideały jasne i proste Wydział Harcerski GK ZHP Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie...

7 Harcerki i harcerze pracują w odrębnych zastępach Zastępowy jest liderem, ma większe doświadczenie harcerskie Zastępowy planuje i inicjuje pracę zastępu Wydział Harcerski GK ZHP System małych grup...

8 Pozwala na indywidualne potraktowanie każdego harcerza Rozwija samodzielność, rozwija inicjatywę Zbiórki zastępu odbywają się regularnie Zastępowego wybiera drużynowy w porozumieniu z radą drużyny Wydział Harcerski GK ZHP System małych grup...

9 Charakterystyczną formą aktywności jest GRA, która jest formą uczenia życia poprzez działanie Harcerki i harcerze poznają swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności i kształtują charakter W przypadku gry bardzo ważne jest współzawodnictwo Wydział Harcerski GK ZHP Uczenie w działaniu...

10 Program uwzględnia potrzebę przeżycia przygody- harcowania Umożliwia poznanie idei harcerstwa Ważnym elementem są techniki harcerskie Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program... Wydział Harcerski GK ZHP

11 Podstawą programu pracy drużyny są: zadania prób na stopnie harcerskie i wymagania sprawności Program tworzy drużynowy przy udziale rady drużyny Obrzędowość jest budulcem tożsamości zastępu, drużyny Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program... Wydział Harcerski GK ZHP

12 INSTRUMENTY METODYCZNE

13 Każdy wstępujący do drużyny harcerskiej realizuje próbę harcerki/harcerza Jej zakończenie wiąże się z dopuszczeniem do Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopień harcerski Próba trwa do 6 miesięcy Próba harcerki/harcerza... Wydział Harcerski GK ZHP

14 Stopień I -> młodzik- - ochotniczka Stopień II -> wywiadowca – tropicielka Realizacja zadań przez aktywny udział w życiu drużyny Stopnie zdobywane przez harcerki i harcerzy w tym wieku opierają się na woli i potrzebie poznania Wydział Harcerski GK ZHP Stopnie harcerskie...

15 Umożliwiają przyswajanie wiedzy i umiejętności, które uczą przede wszystkim zaradności i samodzielności Najlepiej dostosowanymi do tego wieku są sprawności jedno- i dwugwiazdkowe Sprawności... Wydział Harcerski GK ZHP

16 Uczy współdziałania w grupie Uczy odpowiedzialności- członkowie zespołu odpowiadają za poszczególne elementy jego realizacji Zadanie zespołowe... Wydział Harcerski GK ZHP

17 DZIAŁANIE DRUŻYN Y

18 Śródroczna drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów Zbiórki odbywają się regularnie Zbiórka drużyny to możliwość do współpracy i współzawodnictwa między zastępami Zorganizowanie do działania... Wydział Harcerski GK ZHP

19 Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy Działa w niej rada drużyny i często zastęp zastępowych Decyzje podejmuje drużynowy przy współudziale rady drużyny Zorganizowanie do działania... Wydział Harcerski GK ZHP

20 Drużynowy jest przywódcą i autorytetem Inicjuje on przedsięwzięcia realizowane w drużynie Kieruje zastępem zastępowych Dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę Rola drużynowego... Wydział Harcerski GK ZHP

21 Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych należy stosować przemienność form Formy te powinny stwarzać możliwość stałej aktywności i sprawdzenia się Są to zwłaszcza: gra terenowa, gra w harcówce, biwak, zwiad, ognisko, zbiórka tematyczna, bieg harcerski Drużyna organizuje obóz letni, który jest podsumowaniem całorocznej pracy wychowawczej Wydział Harcerski GK ZHP Charakterystyczne formy pracy...

22 Ściągawka metodyczna Opis metodyki harcerskiej Harcerki i harcerze. Zarys metodyki. Bibliografia... Wydział Harcerski GK ZHP

23 Wydział Harcerski GK ZHP dziękuje za uwagę... Wydział Harcerski GK ZHP Przygotował: pwd. Rafał Matuszewski


Pobierz ppt "HARCERKI I HARERZE Zarys metodyki Wydział Harcerski GK ZHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google