Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Harcerski GK ZHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Harcerski GK ZHP"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Harcerski GK ZHP
HARCERKI I HARERZE Zarys metodyki Wydział Harcerski GK ZHP

2 Panta rhei, czyli rzecz o zmianach...
* 07/16/96 Panta rhei, czyli rzecz o zmianach... Od września 2003 roku w Związku Harcerstwa Polskiego działają 4 grupy metodyczne: ZUCHY (6-10 lat) HARCERZE (10-13 lat) HARCERZE STARSI (13-16 lat) WĘDROWNICY (16-25 lat) Wydział Harcerski GK ZHP *

3 Charakterystyczną formą aktywności harcerzy i harcerek jest GRA!!!
* 07/16/96 Charakterystyczną formą aktywności harcerzy i harcerek jest GRA!!! Wydział Harcerski GK ZHP *

4 FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW METODY HARCERSKIEJ
Wydział Harcerski GK ZHP

5 Wydział Harcerski GK ZHP
* 07/16/96 Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie... Określają ideał, do którego podążają harcerki i harcerze Są fundamentem harcerskiej pracy wychowawczej Są drogowskazami w codziennym życiu- harcerze uczą się przez naśladowanie Wydział Harcerski GK ZHP *

6 Wydział Harcerski GK ZHP
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie... Każda zbiórka drużyny jest „o Prawie” i „z Prawem” Drużynowy jest autorytetem i jego czyny idą w parze ze słowami Są podstawowymi wartościami w drużynie; są to ideały jasne i proste Wydział Harcerski GK ZHP

7 Wydział Harcerski GK ZHP
* 07/16/96 System małych grup... Harcerki i harcerze pracują w odrębnych zastępach Zastępowy jest liderem, ma większe doświadczenie harcerskie Zastępowy planuje i inicjuje pracę zastępu Wydział Harcerski GK ZHP *

8 Wydział Harcerski GK ZHP
System małych grup... Pozwala na indywidualne potraktowanie każdego harcerza Rozwija samodzielność, rozwija inicjatywę Zbiórki zastępu odbywają się regularnie Zastępowego wybiera drużynowy w porozumieniu z radą drużyny Wydział Harcerski GK ZHP

9 Wydział Harcerski GK ZHP
Uczenie w działaniu... Charakterystyczną formą aktywności jest GRA, która jest formą uczenia życia poprzez działanie Harcerki i harcerze poznają swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności i kształtują charakter W przypadku gry bardzo ważne jest współzawodnictwo Wydział Harcerski GK ZHP

10 Wydział Harcerski GK ZHP
Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program... Program uwzględnia potrzebę przeżycia przygody- harcowania Umożliwia poznanie idei harcerstwa Ważnym elementem są techniki harcerskie Wydział Harcerski GK ZHP

11 Wydział Harcerski GK ZHP
Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program... Podstawą programu pracy drużyny są: zadania prób na stopnie harcerskie i wymagania sprawności Program tworzy drużynowy przy udziale rady drużyny Obrzędowość jest budulcem tożsamości zastępu, drużyny Wydział Harcerski GK ZHP

12 INSTRUMENTY METODYCZNE
Wydział Harcerski GK ZHP

13 Wydział Harcerski GK ZHP
Próba harcerki/harcerza... Każdy wstępujący do drużyny harcerskiej realizuje próbę harcerki/harcerza Jej zakończenie wiąże się z dopuszczeniem do Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopień harcerski Próba trwa do 6 miesięcy Wydział Harcerski GK ZHP

14 Wydział Harcerski GK ZHP
Stopnie harcerskie... Stopień I -> młodzik- - ochotniczka Stopień II -> wywiadowca – tropicielka Realizacja zadań przez aktywny udział w życiu drużyny Stopnie zdobywane przez harcerki i harcerzy w tym wieku opierają się na woli i potrzebie poznania Wydział Harcerski GK ZHP

15 Wydział Harcerski GK ZHP
Sprawności... Umożliwiają przyswajanie wiedzy i umiejętności, które uczą przede wszystkim zaradności i samodzielności Najlepiej dostosowanymi do tego wieku są sprawności jedno- i dwugwiazdkowe Wydział Harcerski GK ZHP

16 Wydział Harcerski GK ZHP
Zadanie zespołowe... Uczy współdziałania w grupie Uczy odpowiedzialności- członkowie zespołu odpowiadają za poszczególne elementy jego realizacji Wydział Harcerski GK ZHP

17 Wydział Harcerski GK ZHP
DZIAŁANIE DRUŻYNY Wydział Harcerski GK ZHP

18 Wydział Harcerski GK ZHP
Zorganizowanie do działania... Śródroczna drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów Zbiórki odbywają się regularnie Zbiórka drużyny to możliwość do współpracy i współzawodnictwa między zastępami Wydział Harcerski GK ZHP

19 Wydział Harcerski GK ZHP
Zorganizowanie do działania... Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy Działa w niej rada drużyny i często zastęp zastępowych Decyzje podejmuje drużynowy przy współudziale rady drużyny Wydział Harcerski GK ZHP

20 Wydział Harcerski GK ZHP
Rola drużynowego... Drużynowy jest przywódcą i autorytetem Inicjuje on przedsięwzięcia realizowane w drużynie Kieruje zastępem zastępowych Dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę Wydział Harcerski GK ZHP

21 Wydział Harcerski GK ZHP
Charakterystyczne formy pracy... Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych należy stosować przemienność form Formy te powinny stwarzać możliwość stałej aktywności i sprawdzenia się Są to zwłaszcza: gra terenowa, gra w harcówce, biwak, zwiad, ognisko, zbiórka tematyczna, bieg harcerski Drużyna organizuje obóz letni, który jest podsumowaniem całorocznej pracy wychowawczej Wydział Harcerski GK ZHP

22 Wydział Harcerski GK ZHP
Bibliografia... „Ściągawka metodyczna” Opis metodyki harcerskiej „Harcerki i harcerze. Zarys metodyki.” Wydział Harcerski GK ZHP

23 Wydział Harcerski GK ZHP dziękuje za uwagę...
* 07/16/96 Wydział Harcerski GK ZHP dziękuje za uwagę... Wydział Harcerski GK ZHP Przygotował: pwd. Rafał Matuszewski *


Pobierz ppt "Wydział Harcerski GK ZHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google