Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ wybranych roślin okrywowych w uprawie na mulcz na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wartość produkcyjną plonu masy roślinnej oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ wybranych roślin okrywowych w uprawie na mulcz na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wartość produkcyjną plonu masy roślinnej oraz."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ wybranych roślin okrywowych w uprawie na mulcz na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wartość produkcyjną plonu masy roślinnej oraz substancji biologicznie czynnych w uprawie czosnku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rośliny okrywowe uprawiane jako:
współrzędnie w międzyrzędziach roślin uprawnych w plonie głównym, „żywe ściółki” międzyplony przykrywające powierzchnię gleby

3 Rośliny okrywowe uprawiane współrzędnie z plonem głównym ...
utrzymują trwałą żyzność gleby ograniczają zużycie pestycydów ograniczają zużycie nawozów mineralnych przeciwdziałają erozji powierzchniowej

4 Celem prowadzonego eksperymentu było porównanie różnych gatunków roślin mulczujących w uprawie czosnku żyto jare proso gryka gorczyca biała koniczyna krwistoczerwona

5 Wpływ roślin okrywowych na wilgotność aktualną gleby, w %
Wytworzone mulcze z roślin okrywowych wiosną skutecznie chroniły zgromadzoną w glebie wodę przed wyparowaniem

6 Wpływ roślin okrywowych na gęstość gleby, w g·cm -3
Obserwowano zmniejszenie zagęszczenia gleby pod mulczami roślinnymi

7 Wpływ roślin okrywowych na porowatość ogólną gleby, w %
Mulcze z roślin okrywowych zwiększyły porowatość ogólną gleby na wiosnę

8 Wpływ roślin okrywowych na zawartość azotu (N) w glebie, mg·kg-1
Koniczyna, gryka i proso przyczyniły się do wzrostu zawartości azotu mineralnego w glebie

9 Zawartość sumy polifenoli (mg kwasu kawowego g -1) w powietrznie suchej masie liści czosnku, ekstrahowanych 50% metanolem Mulczujące rosliny okrywowe zwiększyły zawartość związków biologicznie czynnych (polifenoli) w liściach czosnku

10 Zawartość fenolokwasów w powietrznie suchej masie liści czosnku, ekstrahowanych 50% metanolem, w %
Wzrost zawartości fenolokwasów w liściach czosnku zanotowano w przypadku zastosowania do mulczowania prosa, gryki, gorczycy i koniczyny

11 Podsumowanie Kompleksowe opracowanie innowacyjnej technologii zastosowania nowych roślin do mulczowania gleby pozwoli na wprowadzenie tych gatunków do praktyki ogrodniczej. Dla przedsiębiorstwa pionierskie rozwiązanie tego problemu będzie stanowić ważny bodziec do rozwoju ekonomicznego. Możliwość uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umożliwia rozwój współpracy nauki i biznesu w dziedzinach strategicznych dla regionu i kraju.


Pobierz ppt "Wpływ wybranych roślin okrywowych w uprawie na mulcz na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wartość produkcyjną plonu masy roślinnej oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google