Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Gostyniu ID grupy: 98/70PG1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: Drugi – 2009/2010

3 SPIS TREŚCI 1. Historia UE Założyciele Rozszerzanie UE 2. Instytucje (władze UE) 3. Projekty i fundusze 4. Plusy i minusy członkostwa Polski Współpraca gospodarcza Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości. 5.Efekty naszej pracy

4 Historia UE Dwanaście złotych gwiazd symbolizuje harmonię i solidarność między narodami Europy Fragment zapisu nutowego Ody do radości Ludwiga van Beethovena

5 ZAŁOŻYCIELE UE Robert Schuman i Jean Monnet uważani są za pomysłodawców idei jednoczenia Europy na początku lat pięćdziesiątych XX w.

6 EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI EWWiS była pierwszą ze wspólnot powstałą na mocy traktatu paryskiego w 1951 r. W jej skład weszło sześć państw: 1. Luksemburg 2. Niemcy 3. Belgia 4. Francja 5. Włochy 6. Holandia

7 W 1957 r. w Rzymie powołano do życia EWG W kolejnych latach do EWG przystąpiło następnych sześć państw: 1. Dania 2. Irlandia 3. Wielka Brytania 4. Grecja 5. Hiszpania 6. Portugalia EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA

8 UNIA EUROPEJSKA Została powołana jako kolejna wspólnota w 1992 r. w Maastricht. Do 2004 r. została rozszerzona o kolejne państwa 1. Austria 2. Finlandia 3. Szwecja 4. Polska (2004) 5. Węgry 6. Łotwa 7. Estonia 8. Litwa 9. Malta 10. Czechy 11. Słowacja 12. Cypr 13. Słowenia

9 STAN OBECNY Obecnie do UE należy 27 państw Jako ostatnie dołączyły w 2007 r. 1. Bułgaria 2. Rumunia

10 WŁADZE UE Parlament Europejski Wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Liczy 736 posłów z 27 krajów UE Polska posiada 50 mandatów Posiada siedziby w Brukseli Strasburgu i Luksemburgu.

11 WŁADZE UE. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Główny organ podejmujący decyzje W skład Rady wchodzi 27 ministrów rządów państw członkowskich. Rada UE dzieli kompetencje z Parlamentem.

12 WŁADZE UE KOMISJA EUROPEJSKA Jest głównym organem wykonawczym UE Wprowadza w życie decyzje Parlamentu i Rady UE W jej skład wchodzi 25 komisarzy. Reprezentuje interesy całej UE a nie poszczególnych państw.

13 WŁADZE UE POZOSTAŁE INSTYTUCJE Prezydencja UE – przewodnictwo w posiedzeniach Rady UE na sześć miesięcy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się interpretacją i stosowaniem prawa unijnego w krajach UE. Europejski Trybunał Obrachunkowy – kontroluje pozyskiwanie i wydawanie pieniędzy z funduszy UE.

14 PROJEKTY I FUNDUSZE UE Budżet UE przeznaczony jest głównie na wykorzystanie w ramach programów mających wyrównywać poziom gospodarczy państw wspólnoty. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program operacyjny Infrastruktura i środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

15 WSPÓŁPRACA W UE Państwa UE współdziałają w ramach trzech filarów: I II III Współpraca gospodarcza Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości

16 PLUSY I MINUSY CZŁONKOSTWA POLSKI WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Wprowadziły wspólną walutę EURO Nie stosują ceł wewnętrznych i maja takie same cła w wymianie z innymi państwami

17 STREFA EURO Wspólna waluta Polska nie spełniła wymagań i nie mogła dotychczas wprowadzić EURO

18 NAPŁYW PIENIĘDZY Z UE DO POLSKI W mld EURO Na dofinansowanie rolnictwa Poprzez fundusze i dotacje doganiamy kraje bogatsze Nie w pełni wykorzystujemy fundusze z UE

19 WYSOKOŚĆ UZYSKANYCH DOTACJI Z UE W WOJEWÓDZTWACH W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA (W ZŁOTYCH) 2034 1932 1484 1857 1249 1623 1539 1430 1364 1360 1274 1257 1659 1178 11251105

20 NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI w mld EURO Przedsiębiorcy z zagranicy inwestują w Polsce. Powstają nowe firmy i przedsiębiorstwa. Możliwość inwestowania i podejmowanie pracy we wszystkich krajach UE.

21 ROZWIJA SIĘ GOSPODARKA I BOGACIMY SIĘ Wzrasta Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca

22 Polacy coraz lepiej zarabiają. Wzrost średnich pensji w tysiącach złotych Ceny rosną

23 POWSTAJE WIĘCEJ MIEJSC PRACY I ZMNIEJSZA SIĘ BEZROBOCIE 2004 r. - 20% 2006 r. - 18% 2009 r. - 13%

24 Budowa nowych dróg z udziałem środków unijnych w latach 2004 - 2008 AUTOSTRADY192,56 km DROGI EKSPRESOWE141,9 km OBWODNICE91,65 KM OBWODNICA

25 POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWO Jako państwo członkowskie UE mamy większe gwarancje bezpieczeństwa bo prowadzimy wspólną politykę obronną. Skuteczniej zwalczamy terroryzm Mamy wpływ na podejmowane przez UE decyzje. Bierzemy udział w misjach pokojowych Rezygnujemy z części suwerenności. Największy wpływ na decyzje UE mają większe kraje, którym musimy się podporządkować.

26 POLITYKA WEWNĘTRZNA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Jako obywatele UE możemy swobodnie podróżować i pokonywać granice. wyjeżdżają z kraju najlepiej wykształceni ludzie Tracimy tożsamość kulturową

27 PRAWO UE Większe gwarancje ochrony praw człowieka Współpraca policji. Skuteczna walka z przestępczością i terroryzmem Musimy podporządkować się wielu niepotrzebnym przepisom Rezygnacja z części suwerenności.

28 NASZA GRUPA

29 EFEKTY PRACY Poszerzyliśmy wiedzę nt. Unii Europejskiej i dowiedzieliśmy się o - Historii tej organizacji - Funduszach i Instytucjach - Plusach i minusach członkowstwa w Unii

30 POZNALIŚMY NOWYCH LUDZI -Byliśmy na ciekawym wykładzie o UE w Starostwie Powiatowym.

31 Braliśmy udział w wykładzie prowadzonym przez pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego.

32 NAUCZYLIŚMY SIĘ PRACOWAĆ W GRUPIE - Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy - Każda grupa zajmowała się innym tematem nt. unii - Umiemy przekazać swoją wiedzę pan Dziubałka opiekun naszej grupy

33 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google