Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozowanie (finanse 2011)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozowanie (finanse 2011)"— Zapis prezentacji:

1 Prognozowanie (finanse 2011)
dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji piątki: parzysty , nieparzysty

2 MNK – prognoza Prognozę wyznaczamy na podstawie:
Czyli oprócz K=k+1 ocen parametrów potrzebujemy K prognoz zmiennych objaśniających. Mówimy, że prognozy strukturalne są warunkowe ze względu na zmienne objaśniające Składnik resztowy przyjmujemy zgodnie z zasadą prognozy nieobiążonej jako równy 0, bo: E(et)=0 Zapis macierzowy:

3 Trudności w prognozowaniu
uproszczona teoria ekonomiczna, estymacja ocen parametrów, stabilność modelu, jego postaci i parametrów, prognozy lub informacje o wartościach zmiennych objaśniających, rozkład składnika losowego w czasie

4 Testowanie stabilności modelu
Regresja rekurencyjna Prognozy rekurencyjne Testy stabilności wariancji współczynnik Janusowy, test Goldfelda-Quandta Testy stabilności ocen parametrów testy Chowa: breakpoint test, forecast test, test restrykcji Testy postaci funkcyjnej, pominiętych zmiennych, skorelowania X ze skł.los. Ramsey REgressionSpecificationErrorTest (RESET)

5 Testy Chowa Testy stabilności ocen parametrów
(obserwacje w podpróbach pochodzą z tej samej próby) test Chowa (breakpoint test)/test restrykcji (w 2 podokresach) test Chowa (forecast test),

6 Dekompozycja błędu prognozy
Prognozowanie Dekompozycja błędu prognozy y = X + e y*= X*b u=y - y*= X + e - X*b = = X + e - X*b + X*  - X* = = ( X - X*)  + X*( - b ) + e

7 Modele dynamiczne Modele trendów deterministycznych
Modele trendów stochastycznych proces błądzenia losowego autoregresyjne (AR) rozkłady opóźnień (DL) modele ADL

8 Modele autoregresyjne
Modele AR(k) yt=a0+ a1yt-1 + a2yt akyt-k + et Problem ze stosowaniem MNK i wyborem rzędu opóźnienia Np. sezonowość SAR(1,s): yt=a0+ a1yt-1 + asyt-s + et

9 Modele z rozkładem opóźnień
Modele DL yt=b0+ b1xt + b2xt bkxt-k-1 + et b1 to mnożnik bezpośredni (krótkookresowy) b2,...,bk to mnożniki pośrednie b=Si=1bi to mnożnik całkowity Postać z wagami opóźnień: yt=b0 + bSi=1wi xt-i-1 + et Przykłady: rozkład wielomianowy Almon (PDL), geometryczny Koycka, oczekiwania adaptacyjne

10 Zmienne umowne Konstrukcja zmiennych umownych Zastosowanie:
nietypowa obserwacja sezonowość zmiana wartości parametru (zmienna interakcyjna)

11 Różnice między metodami
metody niestrukturalne: informacja o mechanizmie procesu zawarta jest w jego przeszłości dopasowanie parametrów duża próba prognozy są warunkowe jedynie względem dostępnej informacji statystycznej na ogół prognoza punktowa tylko testowanie w próbie, tylko błędy prognoz ex post metody strukturalne: teoria ekonomiczna to dodatkowa (choć uproszczona) informacja a priori estymacja parametrów – reguła czasem wystarcza mała próba prognozy są warunkowe również względem dostępnej wiedzy ekonom. o przyszłości prognoza przedziałowa możliwa ocena błędu prognozy ex ante


Pobierz ppt "Prognozowanie (finanse 2011)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google