Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA
Studium przypadku Kielce – 21 października 2008 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO S.A. - studium przypadku

2 Zawartość prezentacji
Istotne elementy pierwszego etapu wdrażania CSR w PKP CARGO SA Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR Identyfikacja działań zgodnych z ideą CSR Nowe projekty CSR spójne ze strategią firmy Propagowanie działań CSR Sprawozdawczość działań CSR Kierunek rozwoju CSR w PKP CARGO SA Podsumowanie i odpowiedzi na pytania Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

3 Pierwszy etap wdrażania CSR w PKP CARGO SA
luty 2008 – początek projektu Ważne w pierwszym etapie projektu Skąd pochodzi inicjatywa? Gdzie w strukturze firmy znajdują się osoby zespołu CSR? Z kim współpraca przy wdrażaniu CSR? Jakie obszary działań w PKP CARGO SA wpisują się w ideę CSR? Przykłady innych firm wdrażających CSR pokazują jak w niektórych przypadkach dużym utrudnieniem jest brak chęci zarządu do zmiany Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO S.A. - studium przypadku

4 Pierwszy etap wdrażania CSR w PKP CARGO SA – skąd inicjatywa i miejsce CSR w strukturze?
Inicjatorem wdrażania CSR w spółce był Członek Zarządu PKP CARGO Zespół CSR jest w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (nie PR) Projektem wdrażania CSR zarządza Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Personalnej Zenon Kozendra Zenon Kozendra - Inicjator wdrażania idei CSR w PKP CARGO S.A., podczas wdrażania projektu Członek Zarządu PKP CARGO SA, Dyrektor ds. Pracowniczych Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

5 Pierwszy etap wdrażania CSR w PKP CARGO SA – z kim współpraca przy wdrażaniu CSR?
Wewnętrzni partnerzy np. dział promocji, dział eksploatacji Wyspecjalizowany partner zewnętrzny Forum Odpowiedzialnego Biznesu FOB Strategiczna i odpowiedzialna decyzja Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

6 Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR
Wręczenie dyplomu partnerstwa marzec 2008 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

7 Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR
Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dlaczego warto: Promocja firmy jako odpowiedzialnej Indywidualne konsultacje i spotkania tematyczne Dostęp do wiedzy: Newsletter dla Partnerów, Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie, Śniadanie z ekspertem, Warsztaty ABC odpowiedzialnego biznesu Budowanie sieci kontaktów w szerszym gronie firm Inspirowanie do wdrażania najlepszych praktyk Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

8 Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR
Duża aktywność w kontaktach FOB z partnerami Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

9 Identyfikacja obszarów w PKP CARGO SA wpisujących się w ideę CSR
CSR w PKP CARGO – obszary zidentyfikowane Działalność wspierająca środowiska społeczne (głównie filantropia) Działalność wspierająca osoby niepełnosprawne Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Działalność wspierająca dzieci z rejonu Śląska Współpraca z Fundacją GRZEGORZA KOLOSY Działalność wspierająca rozwój sportu wśród dzieci Działalność skierowana do pracowników Pakiet świadczeń socjalnych dofinansowanie i organizacja wypoczynku, imprez sportowych i kulturalnych system opieki nad pracownikiem i jego rodziną w sytuacjach kryzysowych system pożyczek mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach Szkolenia i rozwój pracowników Działalność proekologiczna Certyfikaty jakości / międzynarodowy przewoźnik / normy ISO Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Fundacja zaangażowana jest w pomoc osobom niepełnosprawnym min. poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, budowanie ośrodków, organizowanie szkoleń Współpraca z Fundacją Grzegorza Kolosy. Fundacja organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rejonu Śląska w ekologiczne rejony Polski. Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO S.A. - studium przypadku

10 Współpraca PKP CARGO SA z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

11 Współpraca PKP CARGO SA z Fundacją GRZEGORZA KOLOSY
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

12 + Normy jakości Zmniejszenie wypadkowości Zwiększenie wydajności =
Firma sprzyjająca środowisku Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

13 Etapy wdrażania CSR w PKP CARGO SA
Identyfikacja obszarów w PKP CARGO SA wpisujących się w ideę CSR Wdrażanie nowych projektów CSR spójnych ze strategią firmy Planowanie rozwoju CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

14 Nowe projekty CSR spójne ze strategią firmy
Nowe projekty CSR w PKP CARGO SA Realizowane Rozwój zasobów ludzkich Projekt Partnership w PKP CARGO SA Projekt KrewniacyClub PKP CARGO SA Planowane 2009 Projekt współpracy ze środowiskiem akademickim Projekt równowagi między życiem zawodowym a prywatnym Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

15 Projekt CSR Rozwoju Zasobów Ludzkich w PKP CARGO SA
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

16 Projekt Rozwoju Zasobów Ludzkich w PKP CARGO SA
Cechy podstawowe projektu CSR obszar odpowiedzialności (do kogo kierowany jest projekt?) Pracownicy typ działania CSR Działalność wspierająca procesy zarządzania / zarządzanie rozwojem personelu zysk dla firmy Personel dopasowany do potrzeb biznesowych (kompetencyjnie i ilościowo) Zwiększenie gotowości personelu na zmiany Obniżenie kosztów reform i restrukturyzacji Polepszenie wizerunku PKP CARGO SA jako pracodawcy (na rynku zew. i wew.) Lepsze wyniki finansowe Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

17 Rozwój zasobów ludzkich
Nowa Strategia Personalna ( ) Przeprowadzone audyty zew. i wew.: Audyt Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) Audyt Wydziału Szkoleń i Ocen Pracowniczych Nowe narzędzia hr, m.in.: Opomiarowanie procesu szkoleniowego (jedno z największych w Polsce badań potrzeb szkoleniowych) – projekt rozpoczęty Opis stanowiska pracy – baza do innych procesów hr Modyfikacja systemu rekrutacji wew. i zew. Modyfikacja systemu ocen pracowniczych Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

18 Projekt CSR Partnership w PKP CARGO SA
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

19 Projekt Partnership w PKP CARGO SA
„Partnerstwo jest powszechnie rozumiane jako dobrowolna i kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy ("partnerzy") zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści.” definicja Organizacji Narodów Zjednoczonych Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

20 Projekt Partnership w PKP CARGO SA
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

21 Projekt Partnership w PKP CARGO SA
Partnerstwo – nowoczesną formą dialogu Przejrzystość zasad współpracy Konkretne, mierzalne efekty Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

22 Projekt Partnership w PKP CARGO SA - korzyści
Model partnerski wpływa na: trafniejsze (wspólne) podejmowanie decyzji, szybszą reakcję na zmianę, trafniejszą ocenę sytuacji (poprzez informację zwrotną), większe zrozumienie celów biznesowych przez pracowników, lepsze zrozumienie i zaakceptowanie sposobów osiągania celów przez pracowników, większe zaangażowanie pracowników Przywództwo partnerskie wzmacnia współpracę, synergię działań, przepływ informacji i przyczynia się do skutecznego realizowania zadań biznesowych. Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

23 Projekt Partnership w PKP CARGO SA - realizacja
Projekt CSR Partnership w PKP CARGO SA / realizacja / Zwiększenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania spółki oraz negocjacji Szkolenia Liderów Partnerów Społecznych Konferencja / szkolenie Zakopane pt. „Efektywna współpraca i komunikacja interesariuszy firmy w warunkach zmiany” Zwiększenie partycypacji w procesach zarządczych możliwość zgłaszania projektów na stronie internetowej Bank pomysłów możliwość dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami Bank wiedzy Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

24 Projekt Partnership w PKP CARGO SA Reakcja partnerów społecznych po szkoleniach
Ocena – bardzo dobra / celująca Przykładowe odpowiedzi na pyt. czy warto kontynuować szkolenia i dlaczego: Tak. Dowiedziałem się czegoś nowego Tak. Dla wzrostu świadomości, poczucia tożsamości, spójności z organizacją, zrozumienia potrzeby zmian Tak. Polepszają relacje międzyludzkie Tak. Otrzymuję wiedzę do rozmów z pracodawcą Tak. Wszystkie zagadnienia były ciekawe Tak, gdyż obecne relacje ZZ i Zarządu będą bardzo ważne w trakcie transformacji Tak. Ciekawe i praktyczne Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

25 Projekt Partnership w PKP CARGO SA
Cechy podstawowe projektu CSR obszar odpowiedzialności Partnerzy społeczni / pracownicy typ działania CSR Działalność wspierająca procesy zarządzania / szczególnie zarządzania zmianą zysk dla firmy Polepszenie wizerunku PKP CARGO SA jako pracodawcy (na rynku zew. i wew.) Lepsze wyniki finansowe i ekonomiczne / obniżenie kosztów reform i restrukturyzacji / Mechanizm przyspieszenia zmian organizacyjnych i własnościowych Narzędzie polepszenia wyników spółki na szczeblu Zarządu i Pracowników Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

26 Projekt CSR KrewniacyClub PKP CARGO SA
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

27 KrewniacyClub PKP CARGO S.A.
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

28 Współpraca z KREWNIAKAMI Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi
W Polsce 2 mln chorych rocznie potrzebuje transfuzji krwi lub leków krwiopochodnych Co roku 500 tys. osób oddaje krew Liczba pobrań sięga nawet 900 tys. Jednak, krwi zazwyczaj brakuje, ponieważ: termin ważności krwi nie jest dugi: krwinki płytkowe - 5 dni, krwinki czerwone ok. 35 lub 42 dni, osocze w stanie zamrożenia ok. 1 roku, niektórych czynników krwiopochodnych - 2 dni Jednorazowo mężczyzna nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni może bezpiecznie oddać 450 ml krwi Oprawa wizualna - wszystkie osoby są bose symbolizując równość wszystkich ludzi wobec HK Zaangażowanie środowiska autorytetów ze świata mediów na poziomie dotychczas niespotykanym nie tylko w promocji HK Jedyni na świecie oprawa wizualna. Czerwone ubrania z widniejącą grupą krwi, wszyscy boso podkreślając w ten sposób równość wszystkich ludzi Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO S.A. - studium przypadku

29 KrewniacyClub PKP CARGO SA
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

30 Razem można więcej Jak powstał pomysł?
Doświadczenie Klubów HDK przy PKP CARGO SA Siła akcji medialnej KREWNIACY Zwiększenie efektywności zbiórek krwi pod patronatem EFHDK Razem można więcej Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA 30

31 Aktywizacja środowisk lokalnych
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

32 Autobus do poboru krwi Autobus do poboru krwi im. Jana Pawła II
Jest to pierwsza tego typu akcja na świecie. Całe społeczeństwo zbiera środki. Dzięki temu uzyskujemy efekt, w którym dawcy krwi czują, że niejako będą oddawać krew w ambulansie przez siebie zakupionym, Koszt jednego autobusu wraz z wyposażeniem to ok ,00 PLN Składki członkowskie naszych pracowników przekazywane są do EFHDK – przyczyniają się do zbiórki środków na autobus Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA 32 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO S.A. - studium przypadku

33 Spotkanie integrujące
„Jestem przekonany, że projekt KrewniacyClub PKP CARGO SA zaowocuje długofalową współpracą z KREWNIAKAMI, a końcowym efektem będzie zwiększenie ilości zebranej krwi i dostarczanie jej potrzebującym osobom.” – Ambasador KrewniacyClub PKP CARGO SA Zenon Kozendra Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Personalnej „Jesteśmy po to, aby porwać ludzkie serca, będziemy współpracować z każdym kto chce czynić dobro” – prezes Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi Marcin Velinov Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

34 KrewniacyClub PKP CARGO SA
Cechy podstawowe projektu CSR obszar odpowiedzialności Pracownicy i ich rodziny Społeczeństwo typ działania CSR Wolontariat pracowniczy zysk dla firmy Polepszenie wizerunku PKP CARGO SA jako pracodawcy (na rynku zew. i wew.) - zalecenia nowej strategii personalnej Integracja pracowników Polepszenie komunikacji wewnętrznej Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

35 Propagowanie CSR wewnątrz spółki
Kanały informowania o dobrych praktykach wpisujących się w ideę CSR wewnątrz przedsiębiorstwa Prasa branżowa np. Kurier PKP Strona internetowa i Intranetowa Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

36 Propagowanie CSR wewnątrz spółki – prasa branżowa
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

37 Propagowanie CSR – strona internetowa
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

38 Propagowanie CSR – strona internetowa
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO S.A. - studium przypadku

39 Sprawozdawczość z działań CSR w PKP CARGO SA
Indywidualne spotkanie z FOB „Analiza poziomu wdrażania CSR w firmie Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu” 15 września 2008 Cel: Informacje zwrotne od wyspecjalizowanego partnera po pierwszych 6 miesiącach wdrażania CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

40 Plany rozwoju CSR w PKP CARGO SA
Kryteria rozwoju: Opłacalność / Sprawozdawczość / Umiejscowienie CSR w strukturze / Kompleksowość projektów / Spójność ze strategią biznesową Etap 1 Identyfikacja obszarów wpisujących się w działania CSR w spółce, (filantropia) Działalność socjalna skierowana do pracowników wynikająca z ZUZP Brak umiejscowienia w strukturze spółki zespołu ds. CSR Brak sprawozdawczości z działalności CSR Etap 2 Działalność odpowiedzialna i opłacalna Tworzenie nowych projektów CSR zgodnych ze strategią biznesową spółki Brak spójnego systemu łączącego poszczególne projekty CSR Sprawozdawczość działalności CSR wewnątrz spółki – (przegląd CSR) Etap 3 Połączenie dotychczasowej działalności CSR w spójny system Działalność CSR spójna ze strategią biznesową spółki Sprawozdawczość działalności CSR wewnątrz i na zewnątrz (raport CSR) Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

41 Podsumowanie Partnerstwo – przy wdrażaniu CSR i poszczególnych projektach (np. współpraca z organizacjami non-profit = odpowiedzialnie i skutecznie) Opłacalność projektów – CSR = odpowiedzialnie i opłacalnie Spójność ze strategią biznesową Sprawozdawczość – od przeglądu do raportu CSR Jasne cele i mierniki sukcesu Dokumentacja działań – przygotowanie do audytu działań CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

42 Podsumowanie Aby zdobyć szczyt, trzeba zdecydować się na ten pierwszy krok Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

43 Dziękuję Kontakt: personel@pkp-cargo.pl
Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA


Pobierz ppt "Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google