Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Kielce – 21 października 2008 Studium przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Kielce – 21 października 2008 Studium przypadku."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Kielce – 21 października 2008 Studium przypadku

2 Zawartość prezentacji Istotne elementy pierwszego etapu wdrażania CSR w PKP CARGO SA Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR Identyfikacja działań zgodnych z ideą CSR Nowe projekty CSR spójne ze strategią firmy Propagowanie działań CSR Sprawozdawczość działań CSR Kierunek rozwoju CSR w PKP CARGO SA Podsumowanie i odpowiedzi na pytania 2Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

3 Pierwszy etap wdrażania CSR w PKP CARGO SA luty 2008 – początek projektu Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA3 Ważne w pierwszym etapie projektu Skąd pochodzi inicjatywa? Gdzie w strukturze firmy znajdują się osoby zespołu CSR? Z kim współpraca przy wdrażaniu CSR? Jakie obszary działań w PKP CARGO SA wpisują się w ideę CSR?

4 Pierwszy etap wdrażania CSR w PKP CARGO SA – skąd inicjatywa i miejsce CSR w strukturze? Inicjatorem wdrażania CSR w spółce był Członek Zarządu PKP CARGO Zespół CSR jest w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (nie PR) –Projektem wdrażania CSR zarządza Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Personalnej Zenon Kozendra Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA4 Zenon Kozendra - Inicjator wdrażania idei CSR w PKP CARGO S.A., podczas wdrażania projektu Członek Zarządu PKP CARGO SA, Dyrektor ds. Pracowniczych

5 Pierwszy etap wdrażania CSR w PKP CARGO SA – z kim współpraca przy wdrażaniu CSR? Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA5 Wewnętrzni partnerzy –np. dział promocji, dział eksploatacji Wyspecjalizowany partner zewnętrzny Forum Odpowiedzialnego Biznesu FOB –Strategiczna i odpowiedzialna decyzja

6 Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA6 Wręczenie dyplomu partnerstwa marzec 2008

7 Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dlaczego warto: –Promocja firmy jako odpowiedzialnej –Indywidualne konsultacje i spotkania tematyczne –Dostęp do wiedzy: Newsletter dla Partnerów, Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie, Śniadanie z ekspertem, Warsztaty ABC odpowiedzialnego biznesu –Budowanie sieci kontaktów w szerszym gronie firm –Inspirowanie do wdrażania najlepszych praktyk Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA7

8 Partnerstwo organizacji zewnętrznej we wdrażaniu CSR Duża aktywność w kontaktach FOB z partnerami Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA8

9 Identyfikacja obszarów w PKP CARGO SA wpisujących się w ideę CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA9 CSR w PKP CARGO – obszary zidentyfikowane Działalność wspierająca środowiska społeczne (głównie filantropia) Działalność wspierająca osoby niepełnosprawne Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Działalność wspierająca dzieci z rejonu Śląska Współpraca z Fundacją GRZEGORZA KOLOSY Działalność wspierająca rozwój sportu wśród dzieci Działalność skierowana do pracowników Pakiet świadczeń socjalnych dofinansowanie i organizacja wypoczynku, imprez sportowych i kulturalnych system opieki nad pracownikiem i jego rodziną w sytuacjach kryzysowych system pożyczek mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach Szkolenia i rozwój pracowników Działalność proekologiczna Certyfikaty jakości / międzynarodowy przewoźnik / normy ISO

10 Współpraca PKP CARGO SA z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA10

11 Współpraca PKP CARGO SA z Fundacją GRZEGORZA KOLOSY Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA11

12 Normy jakości Zmniejszenie wypadkowości + Zwiększenie wydajności = Firma sprzyjająca środowisku Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA12

13 Etapy wdrażania CSR w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA13 Identyfikacja obszarów w PKP CARGO SA wpisujących się w ideę CSR Wdrażanie nowych projektów CSR spójnych ze strategią firmy Planowanie rozwoju CSR

14 Nowe projekty CSR spójne ze strategią firmy Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA14 Nowe projekty CSR w PKP CARGO SA Realizowane Rozwój zasobów ludzkich Projekt Partnership w PKP CARGO SA Projekt KrewniacyClub PKP CARGO SA Planowane 2009 Projekt współpracy ze środowiskiem akademickim Projekt równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

15 Projekt CSR Rozwoju Zasobów Ludzkich w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA15

16 Projekt Rozwoju Zasobów Ludzkich w PKP CARGO SA Cechy podstawowe projektu CSR –obszar odpowiedzialności (do kogo kierowany jest projekt?) Pracownicy –typ działania CSR Działalność wspierająca procesy zarządzania / zarządzanie rozwojem personelu –zysk dla firmy Personel dopasowany do potrzeb biznesowych (kompetencyjnie i ilościowo) Zwiększenie gotowości personelu na zmiany Obniżenie kosztów reform i restrukturyzacji Polepszenie wizerunku PKP CARGO SA jako pracodawcy (na rynku zew. i wew.) Lepsze wyniki finansowe 16Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

17 Rozwój zasobów ludzkich Nowa Strategia Personalna ( ) Przeprowadzone audyty zew. i wew.: –Audyt Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) –Audyt Wydziału Szkoleń i Ocen Pracowniczych Nowe narzędzia hr, m.in.: –Opomiarowanie procesu szkoleniowego (jedno z największych w Polsce badań potrzeb szkoleniowych) – projekt rozpoczęty –Opis stanowiska pracy – baza do innych procesów hr –Modyfikacja systemu rekrutacji wew. i zew. –Modyfikacja systemu ocen pracowniczych Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA17

18 Projekt CSR Partnership w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA18

19 Projekt Partnership w PKP CARGO SA Partnerstwo jest powszechnie rozumiane jako dobrowolna i kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy ("partnerzy") zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści. –definicja Organizacji Narodów Zjednoczonych Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA19

20 Projekt Partnership w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA20

21 Projekt Partnership w PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA21 Partnerstwo – nowoczesną formą dialogu Przejrzystość zasad współpracy Konkretne, mierzalne efekty

22 Projekt Partnership w PKP CARGO SA - korzyści Model partnerski wpływa na: trafniejsze (wspólne) podejmowanie decyzji, szybszą reakcję na zmianę, trafniejszą ocenę sytuacji (poprzez informację zwrotną), większe zrozumienie celów biznesowych przez pracowników, lepsze zrozumienie i zaakceptowanie sposobów osiągania celów przez pracowników, większe zaangażowanie pracowników Przywództwo partnerskie wzmacnia współpracę, synergię działań, przepływ informacji i przyczynia się do skutecznego realizowania zadań biznesowych. Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA22

23 Projekt Partnership w PKP CARGO SA - realizacja Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA23 Projekt CSR Partnership w PKP CARGO SA / realizacja / Zwiększenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania spółki oraz negocjacji Szkolenia Liderów Partnerów Społecznych Konferencja / szkolenie Zakopane pt. Efektywna współpraca i komunikacja interesariuszy firmy w warunkach zmiany Zwiększenie partycypacji w procesach zarządczych Bank pomysłów możliwość zgłaszania projektów na stronie internetowej Bank wiedzy możliwość dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami

24 Projekt Partnership w PKP CARGO SA Reakcja partnerów społecznych po szkoleniach Ocena – bardzo dobra / celująca Przykładowe odpowiedzi na pyt. czy warto kontynuować szkolenia i dlaczego: Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA24 Tak. Wszystkie zagadnienia były ciekawe Tak. Polepszają relacje międzyludzkie Tak. Dowiedziałem się czegoś nowego Tak. Otrzymuję wiedzę do rozmów z pracodawcą Tak. Ciekawe i praktyczne Tak, gdyż obecne relacje ZZ i Zarządu będą bardzo ważne w trakcie transformacji Tak. Dla wzrostu świadomości, poczucia tożsamości, spójności z organizacją, zrozumienia potrzeby zmian

25 Projekt Partnership w PKP CARGO SA Cechy podstawowe projektu CSR –obszar odpowiedzialności Partnerzy społeczni / pracownicy –typ działania CSR Działalność wspierająca procesy zarządzania / szczególnie zarządzania zmianą –zysk dla firmy Polepszenie wizerunku PKP CARGO SA jako pracodawcy (na rynku zew. i wew.) Lepsze wyniki finansowe i ekonomiczne / obniżenie kosztów reform i restrukturyzacji / Mechanizm przyspieszenia zmian organizacyjnych i własnościowych Narzędzie polepszenia wyników spółki na szczeblu Zarządu i Pracowników 25Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

26 Projekt CSR KrewniacyClub PKP CARGO SA Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA26

27 KrewniacyClub PKP CARGO S.A. 27Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

28 Współpraca z KREWNIAKAMI Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi 28Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

29 KrewniacyClub PKP CARGO SA 29Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

30 Jak powstał pomysł? Doświadczenie Klubów HDK przy PKP CARGO SA Siła akcji medialnej KREWNIACY Zwiększenie efektywności zbiórek krwi pod patronatem EFHDK Razem można więcej 30 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

31 Aktywizacja środowisk lokalnych 31Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

32 Autobus do poboru krwi Autobus do poboru krwi im. Jana Pawła II –Jest to pierwsza tego typu akcja na świecie. Całe społeczeństwo zbiera środki. Dzięki temu uzyskujemy efekt, w którym dawcy krwi czują, że niejako będą oddawać krew w ambulansie przez siebie zakupionym, Koszt jednego autobusu wraz z wyposażeniem to ok ,00 PLN 32 Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

33 Spotkanie integrujące 33Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Jesteśmy po to, aby porwać ludzkie serca, będziemy współpracować z każdym kto chce czynić dobro – prezes Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi Marcin Velinov Jestem przekonany, że projekt KrewniacyClub PKP CARGO SA zaowocuje długofalową współpracą z KREWNIAKAMI, a końcowym efektem będzie zwiększenie ilości zebranej krwi i dostarczanie jej potrzebującym osobom. – Ambasador KrewniacyClub PKP CARGO SA Zenon Kozendra Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Personalnej

34 KrewniacyClub PKP CARGO SA Cechy podstawowe projektu CSR –obszar odpowiedzialności Pracownicy i ich rodziny Społeczeństwo –typ działania CSR Wolontariat pracowniczy –zysk dla firmy Polepszenie wizerunku PKP CARGO SA jako pracodawcy (na rynku zew. i wew.) - zalecenia nowej strategii personalnej Integracja pracowników Polepszenie komunikacji wewnętrznej 34Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA

35 Propagowanie CSR wewnątrz spółki Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA35 Kanały informowania o dobrych praktykach wpisujących się w ideę CSR wewnątrz przedsiębiorstwa Prasa branżowa np. Kurier PKP Strona internetowa i Intranetowa

36 Propagowanie CSR wewnątrz spółki – prasa branżowa Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA36

37 Propagowanie CSR – strona internetowa Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA 37

38 Propagowanie CSR – strona internetowa Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA38

39 Sprawozdawczość z działań CSR w PKP CARGO SA Indywidualne spotkanie z FOB Analiza poziomu wdrażania CSR w firmie Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu –15 września 2008 Cel: –Informacje zwrotne od wyspecjalizowanego partnera po pierwszych 6 miesiącach wdrażania CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA39

40 Plany rozwoju CSR w PKP CARGO SA Kryteria rozwoju: Opłacalność / Sprawozdawczość / Umiejscowienie CSR w strukturze / Kompleksowość projektów / Spójność ze strategią biznesową Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA40 Etap 1 Identyfikacja obszarów wpisujących się w działania CSR w spółce, (filantropia) Działalność socjalna skierowana do pracowników wynikająca z ZUZP Brak umiejscowienia w strukturze spółki zespołu ds. CSR Brak sprawozdawczości z działalności CSR Etap 2 Działalność odpowiedzialna i opłacalna Tworzenie nowych projektów CSR zgodnych ze strategią biznesową spółki Brak spójnego systemu łączącego poszczególne projekty CSR Sprawozdawczość działalności CSR wewnątrz spółki – (przegląd CSR) Etap 3 Połączenie dotychczasowej działalności CSR w spójny system Działalność CSR spójna ze strategią biznesową spółki Sprawozdawczość działalności CSR wewnątrz i na zewnątrz (raport CSR)

41 Podsumowanie Partnerstwo – przy wdrażaniu CSR i poszczególnych projektach –(np. współpraca z organizacjami non-profit = odpowiedzialnie i skutecznie) Opłacalność projektów – CSR = odpowiedzialnie i opłacalnie –Spójność ze strategią biznesową Sprawozdawczość – od przeglądu do raportu CSR –Jasne cele i mierniki sukcesu Dokumentacja działań – przygotowanie do audytu działań CSR Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA41

42 Podsumowanie Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA42 Aby zdobyć szczyt, trzeba zdecydować się na ten pierwszy krok

43 Dziękuję Kontakt: Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA43


Pobierz ppt "Wdrażanie Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w PKP CARGO SA Kielce – 21 października 2008 Studium przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google