Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia w zarządzaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia w zarządzaniu"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia w zarządzaniu
Wykład II Motywacja

2 MOTYWACJA Termin stosowany do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za: uruchomienie zachowania ukierunkowanie zachowania podtrzymanie zachowania zakończenie zachowania

3 DEFINICJA MOTYWACJI Podstawowe pytania związane z motywacją:
1) co decyduje o wyborze formy zachowania? (dlaczego takie, a nie inne zachowanie zostało wybrane); 2) co sprawia, że jednostka kontynuuje działania mimo konieczności wydatkowania często znacznego wysiłku? (jakie są mechanizmy podtrzymujące aktywność - wytrwałość, silną wolę); 3) co sprawia, że jednostka porzuca dana formę aktywności przed osiągnięciem założonego wyniku? 4) co sprawia, że zachowanie uznane zostaje za zakończone? (jakie są mechanizmy rozpoznawania wyniku czynności).

4 EWOLUCYJNE PODEJŚCIE DO MOTYWACJI
Motywację w etologii pojmuje się jako gotowość do wykonania utrwalonego wzorca reakcji. Instynkt (popęd) – biologicznie ukształtowany stereotypowy wzorzec zachowania i znajdujący się w zapleczu zachowania mechanizm energetyczny Wrodzony mechanizm wyzwalający – niewymagający uczenia się bodziec (zespół bodźców), stanowiący warunek konieczny i wystarczający do wystąpienia zachowania instynktownego Hierarchiczna struktura instynktów (np. instynkt rozrodczy – instynkty niższego rzędu: budowanie gniazda, zaloty, opieka nad młodymi – konkretne konsumacyjne przejawy) Wg socjobiologów (Dawkins, Wilson) podstawowym motywem rządzącym wszelkimi zachowaniami organizmów żywych jest tendencja do rozpowszechniania własnych genów

5 PSYCHODYNAMICZNA TEORIA MOTYWACJI
Freud, twórca psychoanalizy twierdził, iż wszelkie zachowania są zdeterminowane, rządzą nimi wrodzone instynkty (popędy); motywy ludzkiego zachowania mają charakter nieświadomy i razem ze strukturami osobowości są w ciągłym konflikcie. Najważniejsze popędy: Freud: libido – szeroko rozumiany popęd seksualny, siła tworzenia thanatos – popęd śmierci, siła destrukcji, niszczenia Horney: potrzeba bezpieczeństwa i będący konsekwencja jej niezaspokojenia lęk podstawowy, Fromm: dążenie do integralności własnej osoby

6 BEHAWIORYSTYCZNA TEORIA MOTYWACJI
Podstawowe pojęcia: popęd, pobudka (przynęta), wzmocnienie Popęd – wielkość deficytu jakiegoś ważnego dla organizmu czynnika pozytywnego lub siła oddziaływania czynnika negatywnego (wskaźniki wielkości popędu: np. liczba godzin bez pokarmu, czas deprywacji seksualnej, wielkość przeszkód pokonywanych w celu uniknięcia bólu czy strachu). Popęd jest odczuwany jako bardziej lub mniej ukierunkowany i specyficzny niepokój uruchamiający czynności ukierunkowane na jego usunięcie. Pobudka – obiekt lub stan mający zdolność redukowania lub zmniejszania popędu (np. pokarm dla głodu). Wzmocnienie – każdy obiekt lub stan rzeczy, który zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia reakcji wywołanej działaniem danego bodźca.

7 PODEJŚCIE PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ- KONCEPCJA MASLOWA
Motywacja niedoboru – potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne (przynależności) oraz egotystyczne (szacunku) – zasada homeostazy Motywacja wzrostu – potrzeby tożsamościowe (samorealizacji) Realizacja potrzeby z każdego kolejnego poziomu hierarchii jest możliwa pod warunkiem zaspokojenia potrzeb z poziomu niższego – hierarcha potrzeb

8 POZNAWCZE KONCEPCJE MOTYWACJI
Motywujące znaczenie informacji – badania nad deprywacją sensoryczną i zachowaniami eksploracyjnymi Koncepcje równowagi poznawczej (Heider) i dysonansu poznawczego (Festinger) Motywacja wewnętrzna – tendencja podmiotu do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na samą jego treść Motywacja zewnętrzna – działanie realizowane jest ze względu na zewnętrzne wobec podmiotu czynniki, będące konsekwencją jego wykonywania lub efektywnego zakończenia. Informacyjny i sterujący aspekt nagrody (Deci– informacja o poziomie wykonania, nawet jeśli jest to powtarzająca się pochwała, nie obniża motywacji wewnętrznej) Egzogenny i endogenny charakter nagrody - Kruglansky.


Pobierz ppt "Psychologia w zarządzaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google