Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia szkoły Patron Dyrekcja Strona naszej szkoły Quiz Bibliografia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia szkoły Patron Dyrekcja Strona naszej szkoły Quiz Bibliografia."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Historia szkoły Patron Dyrekcja Strona naszej szkoły Quiz Bibliografia

4 Początki szkolnictwa na terenie Poniatowej sięgają roku 1949 kiedy władze oświatowe podjęły decyzję w sprawie utworzenia szkoły podstawowej. Zlokalizowano ją w jednym z budynków mieszkalnych (dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4). W roku szkolnym 1949/50 była to czteroklasowa szkoła, w której podjęło naukę około trzydziestu uczniów. Od roku 1950/51 ma Poniatowa już siedmioletnią szkołę podstawową o czterech nauczycielach. Jej kierownikiem był Stefan Zychowicz. Uruchomiono również szkołę podstawową dla dorosłych - także w zakresie siedmiu klas. Ilość izb lekcyjnych z jednej wzrosła do czterech, ale i tak szkoła stawała się za ciasna, gdyż wraz z rozwojem miasta wzrastała liczba uczniów.

5 W roku 1954 rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 12 września 1956 roku, obecnie liceum ogólnokształcące.

6 W 1957 roku szkoła podstawowa została przemianowana na ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego.W budynku szkoły uczyli się uczniowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum wieczorowego dla pracujących oraz dorośli ze szkoły podstawowej dla pracujących. Dyrektorem szkoły został Stefan Zychowicz. Z czasem nauka musiała odbywać się na trzy zmiany, toteż rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1967 roku w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego.

7 Wtedy nastąpił pełny rozdział szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego. Kierownikiem szkoły została Alina Gucma. Nowa szkoła, w której uczyło się 600 uczniów, dysponowała 15 izbami lekcyjnymi, czterema pracowniami przedmiotowymi i salą gimnastyczną. W latach kierowniczką szkoły była Klementyna Szczepańska. Nowy budynek szkoły bardzo dobrze wyposażony w środki dydaktyczne szybko okazał się za mały w stosunku do potrzeb rozwijającego się miasta. Szkoła wybudowana była dla 650 dzieci a liczba uczniów w latach 1967/1973 wahała się od W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Pastwa. W tym roku szkoła przechodzi na naukę systemem pracownianym i klasopracownianym. Osiąga coraz większe sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, sportowe zarówno na terenie powiatu jak i województwa.

8 Warunki lokalowe powodują pracę zmianową i zmuszają kierownictwo szkoły do wynajmu pomieszczeń w budynku byłego hotelu robotniczego jak również w budynku liceum ogólnokształcącego. W 1971 roku szkoła przejmuje świetlicę dziecięcą od Zakładów Elektromaszynowych EDA. Poprawia to działalność opiekuńczą szkoły. W ramach reorganizacji szkolnictwa od 1 września 1973 roku szkoła przekształca się w Zbiorczą Szkołę Gminną, a dyrektor szkoły zostaje Gminnym Dyrektorem Szkół miasta i gminy Poniatowa. W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniatowej wchodziły trzy przedszkola miejskie, sześć szkół wiejskich, jedna szkoła miejska (szkoła bazowa) i liceum ogólnokształcące. Celem powołania szkół gminnych było zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do wysoko zorganizowanych szkół podstawowych, wyrównania poziomu nauczania i wychowania do poziomu osiąganego przez szkoły przodujące. Realizacja planu rozwoju zbiorczych szkół gminnych powodowała stopniowe obniżenie stopnia organizacyjnego szkół wiejskich.

9 Uczniowie klas starszych szkół w Kowali, Kudlaku i Poniatowej Wsi dowożeni byli do szkoły w Poniatowej. Dowożenie funkcjonowało sprawnie. Pojawiły się jednak problemy związane z bazą lokalową. Szkoła w Poniatowej była coraz bardziej przeciążona, a budynki szkół wiejskich nie były w pełni wykorzystywane. Zachodziła konieczność budowy nowego budynku szkoły. Rozpoczęto ją w 1975 roku. Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej funkcjonowała do 1984 roku.

10 1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z oficjalnym oddaniem nowego budynku szkoły, nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego ufundowaniem przez rodziców sztandaru. Było to duże święto szkoły. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku posiadającym pracownie przedmiotowe, klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę i czytelnię. Zdecydowano, że w nowym budynku będą się uczyć klasy starsze tj. IV-VIII. Dzieci młodsze z klas I-III pozostały w starym budynku, gdzie czuły się swobodnie i bezpiecznie. Wreszcie nauka w szkole odbywała się na jedną zmianę. Wszyscy chętni uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, a dwie stołówki szkolne wydawały 900 obiadów. Szkoła dysponowała również trzema autobusami, samochodem ciężarowym i samochodem dostawczym. Do roku 1999 do nowej reformy oświaty były to najlepsze lata funkcjonowania szkoły podstawowej.

11 Od roku szkolnego 2000/2001 funkcjonuje sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego mająca siedzibę w starszym budynku szkolnym (ul. Szkolna 9) i 3-letnie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej mające siedzibę w nowym budynku szkolnym (ul. Szkolna 8). Klasy VI szkoły podstawowej uczą się w budynku gimnazjum. Nauka klas I-V szkoły podstawowej znowu odbywa się na dwie zmiany. 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, a nowym dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Wyroślak.

12 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej jak i wcześniej Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej uważana była za jedną z najlepszych szkół w województwie lubelskim. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, miała duże osiągnięcia na polu dydaktycznym, wychowawczym i sportowym. W tej szkole powstały w 1975 roku i 1978 roku znane w kraju i zagranicą zespoły muzyczne "Szczygiełki" i "Scholares Minores pro Musica Antiqua". W roku szkolnym 1978/1979 biblioteka szkolna zajmuje I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Biblioteka centrum informacji w szkole" uzyskując 100 punktów na 100 możliwych. W roku 1985 Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje wyróżnienie w krajowym konkursie pod hasłem "Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska". W roku 1986/1987 szkoła otrzymała tytuł Wzorowej Szkoły Województwa Lubelskiego nadany przez Kuratora Oświaty.

13 W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zdobyła tytuł "Szkoły z klasą" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2008 roku Szkoła otrzymała II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wydawnictwa Ludowego Sp. z o.o. na najlepsze witryny internetowe społeczności lokalnych pt. Europa w każdej gminie – II edycja, pod Honorowym Patronatem Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Celem konkursu było pobudzanie aktywności środowisk i organizacji lokalnych, przedsięwzięć i inicjatyw za pomocą sieci Internet, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej oraz propagowanie multimediów jako narzędzi pracy i nauki.W czerwcu 2009 roku w Dniu Dziecka odwiedził nas szef rządu RP Donald Tusk. Premier odpowiedział na zaproszenie, którego pomysłodawcą był uczeń klasy II a Szymon Koziński. To on napisał list pod którym podpisały się wszystkie dzieci z naszej szkoły.

14 Premier wręczył puchary w ramach odbywającego się od rana Szkolnego Dnia Sportu oraz otworzył przy szkole Piknik Charytatywny Samorządowcy Dzieciom, którego dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z miejscowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. W trakcie swojej wizyty obejrzał także nawiązujące do antycznych źródeł i historii polskiego sportu uczniowskie występy artystyczne oraz wziął udział w aukcji prac plastycznych. Mimo zapowiedzi Donald Tusk nie zagrał z dziećmi w piłkę. Przeszkodziła temu duża ulewa. Nie zmieniła ona jednak poczucia, iż był to wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły i miasta.

15 Stefan Żeromski, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż. Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc pod ówczesnym zaborem rosyjskim (zmarł w Warszawie 20 listopada 1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Lata szkolne ( ) spędził w Kielcach, a studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, które niestety przerwał z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie. Chory na gruźlicę, wyjechał w 1892 roku do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu. To doświadczenie pozwoliło mu tak naturalistycznie opisywać szwajcarskie krajobrazy w opowiadaniu Życiorys

16 O żołnierzu tułaczu". Po powrocie ze Szwajcarii pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. Zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, a w 1909 wyjechał do Paryża. W roku 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 roku przebywa w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury, współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego.

17 Twórczość -Zbiory prozy: Opowiadania opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych (1895, m.in. Doktor Piotr, Siłaczka) oraz Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) nawiązujące do powstania styczniowego; - Utwory powieściowe (1898, dłuższe opowiadania, np. O żołnierzu tułaczu, Promień); - Powieści społeczno-obyczajowe: Syzyfowe prace (1897), Ludzie bezdomni (tom 1-2, 1899, z datą 1900); - Napisana w 1904 roku wielka powieść historyczna z okresu wojen napoleońskich Popioły ustaliła ostatecznie reputacje Żeromskiego (tom 1-4, 1904) oraz "klechda" z czasów powstania styczniowego Wierna rzeka (1912); - Podejmując tematykę historyczną, Żeromski nawiązywał do problemów współczesności, np. w utworach: Powieść o Udałym Walgierzu (Chimera 1905), Sen o szpadzie (1905), Echa leśne (1905), Nagi bruk (1906), Nokturn (1907), Słowo o bandosie (1908), Duma o hetmanie (1908), a także w tragedii Sułkowski (1910);

18 - Tematykę współczesną podjął w powieściach: Dzieje grzechu (tom 1-2, 1908), Uroda życia (1912), Przedwiośnie (1924, z datą 1925), w trylogii Walka z szatanem ( ) oraz dramatach: Róża (1909), Turoń (1923), Uciekła mi przepióreczka (1924). Poematy prozą: Wisła (1918), Międzymorze (1923), Puszcza jodłowa (1925). - Proza publicystyczna m.in.: Początek świata pracy (1919), Snobizm i postęp (1923); - Według utworów Żeromskiego zrealizowano także Filmy: Dzieje grzechu, Uroda życia, Wierna rzeka, Przedwiośnie, Ponad śnieg i Wiatr od morza. W 80 rocznicę śmierci pisarza (20 listopada 1925 r.) w Nałęczowie odbyła się premiera filmu pt. "Stefana Żeromskiego dusza rozdarta" autorstwa Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki.

19 Tradycja Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej stały się coroczne konkursy o patronie organizowane przez bibliotekę szkolną, oraz uroczyste obchody Dnia Patrona (14 października) wieczornice, apele i wystawy. Są również organizowane konkursy na gazetkę, album o Stefanie Żeromskim. Szczególnie uroczyście obchodzi się okrągłe rocznice urodzin i śmierci pisarza. W szkole widnieje sztandar, pamiątkowa tablica i kącik poświęcony patronowi szkoły.

20 Kierownicy i dyrektorzy szkoły w historii szkolnictwa podstawowego w Poniatowej mgr Stefan Zychowicz mgr Mieczysław Unifantowicz (dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego) mgr Alina Gucma mgr Klementyna Szczepańska mgr Ryszard Pastwa (w latach Gminny dyrektor Szkół) nadal mgr Zygmunt Wyroślak

21

22 START Ten quiz zawiera 7 pytań. Quiz zawiera informacje zawarte w mojej prezentacji na temat szkoły. Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. MENU

23 Widzę że nie uważnie oglądałeś moją prezentację

24 W którym roku władze oświatowe podjęły decyzje w sprawie utworzenia szkoły podstawowej ?

25 Kto jest patronem naszej szkoły? Jan Paweł II Jan Kochanowski Stefan Żeromski

26 Jak się nazywa obecny dyrektor naszej szkoły? Ryszard Pastwa Stefan Zychowicz Zygmunt Wyroślak

27 W którym roku urodził się nasz patron, Stefan Żeromski? 25 wrzesień 1753r 14 października 1864r 11 listopad 1866r

28 Stefan Żeromski był: dramatopisarzem, publicystą aktorem piosenkarzem

29 Kiedy w naszej szkole obchodzony jest dzień patrona? 1 września 14 październik 21 styczeń

30 Kto był pierwszym dyrektorem Szkoły Podstwowej w Poniatowej? Zygmunt Wyroślak Alina Gucma Stefan Zychowicz

31 Udało ci się przejść cały quiz …

32


Pobierz ppt "Historia szkoły Patron Dyrekcja Strona naszej szkoły Quiz Bibliografia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google