Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stefana Żeromskiego w Poniatowej."— Zapis prezentacji:

1 Stefana Żeromskiego w Poniatowej.
Szkoła Podstwowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Menu Paulina Bednarz kl. VI " a " r.

2 Menu Historia szkoły Patron Dyrekcja Strona naszej szkoły Quiz
Bibliografia

3 Historia rozwoju szolnictwa podstawowego w Poniatowej.
Początki szkolnictwa na terenie Poniatowej sięgają roku 1949 kiedy władze oświatowe podjęły decyzję w sprawie utworzenia szkoły podstawowej. Zlokalizowano ją w jednym z budynków mieszkalnych (dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4). W roku szkolnym 1949/50 była to czteroklasowa szkoła, w której podjęło naukę około trzydziestu uczniów. Od roku 1950/51 ma Poniatowa już siedmioletnią szkołę podstawową o czterech nauczycielach. Jej kierownikiem był Stefan Zychowicz. Uruchomiono również szkołę podstawową dla dorosłych - także w zakresie siedmiu klas. Ilość izb lekcyjnych z jednej wzrosła do czterech, ale i tak szkoła stawała się za ciasna, gdyż wraz z rozwojem miasta wzrastała liczba uczniów.

4 W roku 1954 rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 12 września 1956 roku, obecnie liceum ogólnokształcące.

5 W 1957 roku szkoła podstawowa została przemianowana na ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego .W budynku szkoły uczyli się uczniowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum wieczorowego dla pracujących oraz dorośli ze szkoły podstawowej dla pracujących. Dyrektorem szkoły został Stefan Zychowicz. Z czasem nauka musiała odbywać się na trzy zmiany, toteż rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1967 roku w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego.

6 Wtedy nastąpił pełny rozdział szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego. Kierownikiem szkoły została Alina Gucma. Nowa szkoła, w której uczyło się 600 uczniów, dysponowała 15 izbami lekcyjnymi, czterema pracowniami przedmiotowymi i salą gimnastyczną. W latach kierowniczką szkoły była Klementyna Szczepańska. Nowy budynek szkoły bardzo dobrze wyposażony w środki dydaktyczne szybko okazał się za mały w stosunku do potrzeb rozwijającego się miasta. Szkoła wybudowana była dla 650 dzieci a liczba uczniów w latach 1967/1973 wahała się od W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Pastwa. W tym roku szkoła przechodzi na naukę systemem pracownianym i klasopracownianym. Osiąga coraz większe sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, sportowe zarówno na terenie powiatu jak i województwa.

7 Warunki lokalowe powodują pracę zmianową i zmuszają kierownictwo szkoły do wynajmu pomieszczeń w budynku byłego hotelu robotniczego jak również w budynku liceum ogólnokształcącego. W 1971 roku szkoła przejmuje świetlicę dziecięcą od Zakładów Elektromaszynowych EDA. Poprawia to działalność opiekuńczą szkoły. W ramach reorganizacji szkolnictwa od 1 września 1973 roku szkoła przekształca się w Zbiorczą Szkołę Gminną, a dyrektor szkoły zostaje Gminnym Dyrektorem Szkół miasta i gminy Poniatowa. W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniatowej wchodziły trzy przedszkola miejskie, sześć szkół wiejskich, jedna szkoła miejska (szkoła bazowa) i liceum ogólnokształcące. Celem powołania szkół gminnych było zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do wysoko zorganizowanych szkół podstawowych, wyrównania poziomu nauczania i wychowania do poziomu osiąganego przez szkoły przodujące. Realizacja planu rozwoju zbiorczych szkół gminnych powodowała stopniowe obniżenie stopnia organizacyjnego szkół wiejskich.

8 Uczniowie klas starszych szkół w Kowali, Kudlaku i Poniatowej Wsi dowożeni byli do szkoły w Poniatowej. Dowożenie funkcjonowało sprawnie. Pojawiły się jednak problemy związane z bazą lokalową. Szkoła w Poniatowej była coraz bardziej przeciążona, a budynki szkół wiejskich nie były w pełni wykorzystywane. Zachodziła konieczność budowy nowego budynku szkoły. Rozpoczęto ją w 1975 roku. Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej funkcjonowała do 1984 roku.

9 1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z oficjalnym oddaniem nowego budynku szkoły, nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego ufundowaniem przez rodziców sztandaru. Było to duże święto szkoły. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku posiadającym pracownie przedmiotowe, klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę i czytelnię. Zdecydowano, że w nowym budynku będą się uczyć klasy starsze tj. IV-VIII. Dzieci młodsze z klas I-III pozostały w starym budynku, gdzie czuły się swobodnie i bezpiecznie. Wreszcie nauka w szkole odbywała się na jedną zmianę. Wszyscy chętni uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, a dwie stołówki szkolne wydawały 900 obiadów. Szkoła dysponowała również trzema autobusami, samochodem ciężarowym i samochodem dostawczym. Do roku 1999 do nowej reformy oświaty były to najlepsze lata funkcjonowania szkoły podstawowej.

10 Od roku szkolnego 2000/2001 funkcjonuje sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego mająca siedzibę w starszym budynku szkolnym (ul. Szkolna 9) i 3-letnie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej mające siedzibę w nowym budynku szkolnym (ul. Szkolna 8). Klasy VI szkoły podstawowej uczą się w budynku gimnazjum. Nauka klas I-V szkoły podstawowej znowu odbywa się na dwie zmiany. 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, a nowym dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Wyroślak.

11 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej jak i wcześniej Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej uważana była za jedną z najlepszych szkół w województwie lubelskim. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, miała duże osiągnięcia na polu dydaktycznym, wychowawczym i sportowym. W tej szkole powstały w 1975 roku i 1978 roku znane w kraju i zagranicą zespoły muzyczne "Szczygiełki" i "Scholares Minores pro Musica Antiqua". W roku szkolnym 1978/1979 biblioteka szkolna zajmuje I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Biblioteka centrum informacji w szkole" uzyskując 100 punktów na 100 możliwych. W roku 1985 Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje wyróżnienie w krajowym konkursie pod hasłem "Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska". W roku 1986/1987 szkoła otrzymała tytuł Wzorowej Szkoły Województwa Lubelskiego nadany przez Kuratora Oświaty.

12 W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zdobyła tytuł "Szkoły z klasą" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2008 roku Szkoła otrzymała II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wydawnictwa Ludowego Sp. z o.o. na najlepsze witryny internetowe społeczności lokalnych pt. „Europa w każdej gminie” – II edycja, pod Honorowym Patronatem Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Celem konkursu było pobudzanie aktywności środowisk i organizacji lokalnych, przedsięwzięć i inicjatyw za pomocą sieci Internet, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej oraz propagowanie multimediów jako narzędzi pracy i nauki.W czerwcu 2009 roku w Dniu Dziecka odwiedził nas szef rządu RP Donald Tusk. Premier odpowiedział na zaproszenie, którego pomysłodawcą był uczeń klasy II „a” Szymon Koziński. To on napisał list pod którym podpisały się wszystkie dzieci z naszej szkoły.

13 Premier wręczył puchary w ramach odbywającego się od rana Szkolnego Dnia Sportu oraz otworzył przy szkole Piknik Charytatywny „Samorządowcy Dzieciom”, którego dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z miejscowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. W trakcie swojej wizyty obejrzał także nawiązujące do antycznych źródeł i historii polskiego sportu uczniowskie występy artystyczne oraz wziął udział w aukcji prac plastycznych. Mimo zapowiedzi Donald Tusk nie zagrał z dziećmi w piłkę. Przeszkodziła temu duża ulewa. Nie zmieniła ona jednak poczucia, iż był to wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły i miasta.

14 Patron Życiorys Stefan Żeromski , pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż. Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc pod ówczesnym zaborem rosyjskim (zmarł w Warszawie 20 listopada 1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Lata szkolne ( ) spędził w Kielcach, a studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, które niestety przerwał z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie. Chory na gruźlicę, wyjechał w 1892 roku do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu. To doświadczenie pozwoliło mu tak naturalistycznie opisywać szwajcarskie krajobrazy w opowiadaniu

15 „O żołnierzu tułaczu". Po powrocie ze Szwajcarii pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. Zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, a w 1909 wyjechał do Paryża. W roku 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 roku przebywa w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury,  współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego.

16 Twórczość Zbiory prozy: Opowiadania opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych (1895, m.in. Doktor Piotr, Siłaczka) oraz Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) nawiązujące do powstania styczniowego; - Utwory powieściowe (1898, dłuższe opowiadania, np. O żołnierzu tułaczu, Promień); - Powieści społeczno-obyczajowe: Syzyfowe prace (1897), Ludzie bezdomni (tom 1-2, 1899, z datą 1900); - Napisana w 1904 roku wielka powieść historyczna z okresu wojen napoleońskich Popioły ustaliła ostatecznie reputacje Żeromskiego (tom 1-4, 1904) oraz "klechda" z czasów powstania styczniowego Wierna rzeka (1912); - Podejmując tematykę historyczną, Żeromski nawiązywał do problemów współczesności, np. w utworach: Powieść o Udałym Walgierzu (Chimera 1905), Sen o szpadzie (1905), Echa leśne (1905), Nagi bruk (1906), Nokturn (1907), Słowo o bandosie (1908), Duma o hetmanie (1908), a także w tragedii Sułkowski (1910);

17 - Tematykę współczesną podjął w powieściach: Dzieje grzechu (tom 1-2, 1908), Uroda życia (1912), Przedwiośnie (1924, z datą 1925), w trylogii Walka z szatanem ( ) oraz dramatach: Róża  (1909), Turoń (1923), Uciekła mi przepióreczka (1924). Poematy prozą: Wisła (1918), Międzymorze (1923), Puszcza jodłowa (1925). - Proza publicystyczna m.in.: Początek świata pracy (1919), Snobizm i postęp (1923); - Według utworów Żeromskiego zrealizowano także Filmy: Dzieje grzechu, Uroda życia, Wierna rzeka, Przedwiośnie, Ponad śnieg i Wiatr od morza.   W 80 rocznicę śmierci pisarza (20 listopada 1925 r.) w Nałęczowie odbyła się premiera filmu pt. "Stefana Żeromskiego dusza rozdarta" autorstwa Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki.

18 Tradycja Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej stały się coroczne konkursy o patronie organizowane przez bibliotekę szkolną, oraz uroczyste obchody Dnia Patrona (14 października) wieczornice, apele i wystawy. Są również organizowane konkursy na gazetkę, album o Stefanie Żeromskim. Szczególnie uroczyście obchodzi się okrągłe rocznice urodzin i śmierci pisarza. W szkole widnieje sztandar, pamiątkowa tablica i kącik poświęcony patronowi szkoły.

19 Dyrekcja Kierownicy i dyrektorzy szkoły w historii szkolnictwa podstawowego w Poniatowej. mgr Stefan Zychowicz mgr Mieczysław Unifantowicz (dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego) mgr Alina Gucma mgr Klementyna Szczepańska mgr Ryszard Pastwa (w latach Gminny dyrektor Szkół) nadal mgr Zygmunt Wyroślak

20 Oficjalna strona naszej szkoły

21 Quiz Ten quiz zawiera 7 pytań . Quiz zawiera informacje zawarte w mojej prezentacji na temat szkoły . Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. MENU START

22 Niestety błędna odpowiedź !
Widzę że nie uważnie oglądałeś moją prezentację

23 Pytanie 1 W którym roku władze oświatowe podjęły decyzje w sprawie utworzenia szkoły podstawowej ? 1949 2003 1969

24 Pytanie 2 Kto jest patronem naszej szkoły? Jan Paweł II
Jan Kochanowski Stefan Żeromski

25 Pytanie 3 Jak się nazywa obecny dyrektor naszej szkoły? Ryszard Pastwa
Stefan Zychowicz Zygmunt Wyroślak

26 W którym roku urodził się nasz patron, Stefan Żeromski?
Pytanie 4 W którym roku urodził się nasz patron, Stefan Żeromski? 25 wrzesień 1753r 14 października 1864r 11 listopad 1866r

27 Pytanie 5 Stefan Żeromski był: dramatopisarzem , publicystą aktorem
piosenkarzem

28 Kiedy w naszej szkole obchodzony jest dzień patrona?
Pytanie 6 Kiedy w naszej szkole obchodzony jest dzień patrona? 1 września 14 październik 21 styczeń

29 Kto był pierwszym dyrektorem Szkoły Podstwowej w Poniatowej?
Pytanie 7 Kto był pierwszym dyrektorem Szkoły Podstwowej w Poniatowej? Zygmunt Wyroślak Alina Gucma Stefan Zychowicz

30 Udało ci się przejść cały quiz … 
Brawo !! Udało ci się przejść cały quiz … 

31 Źródła korzystania


Pobierz ppt "Stefana Żeromskiego w Poniatowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google