Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Poniatowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Poniatowej"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Poniatowej
Spis treści Historia Galeria Quiz Nauczyciele Bibliografia

2 Historia Początki szkolnictwa na terenie Poniatowej sięgają roku 1949 kiedy władze oświatowe podjęły decyzję w sprawie utworzenia szkoły podstawowej. Zlokalizowano ją w jednym z budynków mieszkalnych (dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4). W roku szkolnym 1949/50 była to czteroklasowa szkoła, w której podjęło naukę około trzydziestu uczniów. Od roku 1950/51 ma Poniatowa już siedmioletnią szkołę podstawową o czterech nauczycielach. Jej kierownikiem był Stefan Zychowicz. Uruchomiono również szkołę podstawową dla dorosłych - także w zakresie siedmiu klas. Ilość izb lekcyjnych z jednej wzrosła do czterech, ale i tak szkoła stawała się za ciasna, gdyż wraz z rozwojem miasta wzrastała liczba uczniów. W roku 1954 rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 12 września 1956 roku, obecnie liceum ogólnokształcące. W 1957 roku szkoła podstawowa została przemianowana na ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego (jedenastolatka). W budynku szkoły uczyli się uczniowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum wieczorowego dla pracujących oraz dorośli ze szkoły podstawowej dla pracujących. Dyrektorem szkoły został Stefan Zychowicz. Z czasem nauka musiała odbywać się na trzy zmiany, toteż rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1967 roku w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego.

3 Wtedy nastąpił pełny rozdział szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego. Kierownikiem szkoły została Alina Gucma. Nowa szkoła, w której uczyło się 600 uczniów, dysponowała 15 izbami lekcyjnymi, czterema pracowniami przedmiotowymi i salą gimnastyczną. W latach kierowniczką szkoły była Klementyna Szczepańska. Nowy budynek szkoły bardzo dobrze wyposażony w środki dydaktyczne szybko okazał się za mały w stosunku do potrzeb rozwijającego się miasta. Szkoła wybudowana była dla 650 dzieci a liczba uczniów w latach 1967/1973 wahała się od W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Pastwa. W tym roku szkoła przechodzi na naukę systemem pracownianym i klasopracownianym. Osiąga coraz większe sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, sportowe zarówno na terenie powiatu jak i województwa. Warunki lokalowe powodują pracę zmianową i zmuszają kierownictwo szkoły do wynajmu pomieszczeń w budynku byłego hotelu robotniczego jak również w budynku liceum ogólnokształcącego. W 1971 roku szkoła przejmuje świetlicę dziecięcą od Zakładów Elektromaszynowych EDA. Poprawia to działalność opiekuńczą szkoły. W ramach reorganizacji szkolnictwa od 1 września 1973 roku szkoła przekształca się w Zbiorczą Szkołę Gminną, a dyrektor szkoły zostaje Gminnym Dyrektorem Szkół miasta i gminy Poniatowa. W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniatowej wchodziły trzy przedszkola miejskie, sześć szkół wiejskich, jedna szkoła miejska (szkoła bazowa) i liceum ogólnokształcące. Celem powołania szkół gminnych było zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do wysoko zorganizowanych szkół podstawowych, wyrównania poziomu nauczania i wychowania do poziomu osiąganego przez szkoły przodujące. Realizacja planu rozwoju zbiorczych szkół gminnych powodowała stopniowe obniżenie stopnia organizacyjnego szkół wiejskich. Uczniowie klas starszych szkół w Kowali, Kudlaku i Poniatowej Wsi dowożeni byli do szkoły w Poniatowej.

4 Dowożenie funkcjonowało sprawnie
Dowożenie funkcjonowało sprawnie. Pojawiły się jednak problemy związane z bazą lokalową. Szkoła w Poniatowej była coraz bardziej przeciążona, a budynki szkół wiejskich nie były w pełni wykorzystywane. Zachodziła konieczność budowy nowego budynku szkoły. Rozpoczęto ją w 1975 roku. Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej funkcjonowała do 1984 roku. 1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z oficjalnym oddaniem nowego budynku szkoły, nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego ufundowaniem przez rodziców sztandaru. Było to duże święto szkoły. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku posiadającym pracownie przedmiotowe, klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę i czytelnię. Zdecydowano, że w nowym budynku będą się uczyć klasy starsze tj. IV-VIII. Dzieci młodsze z klas I-III pozostały w starym budynku, gdzie czuły się swobodnie i bezpiecznie. Wreszcie nauka w szkole odbywała się na jedną zmianę. Wszyscy chętni uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, a dwie stołówki szkolne wydawały 900 obiadów. Szkoła dysponowała również trzema autobusami, samochodem ciężarowym i samochodem dostawczym. Do roku 1999 do nowej reformy oświaty były to najlepsze lata funkcjonowania szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2000/2001 funkcjonuje sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego mająca siedzibę w starszym budynku szkolnym (ul. Szkolna 9) i 3-letnie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej mające siedzibę w nowym budynku szkolnym (ul. Szkolna 8). Klasy VI szkoły podstawowej uczą się w budynku gimnazjum. Nauka klas I-V szkoły podstawowej znowu odbywa się na dwie zmiany. 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, a nowym dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Wyroślak.

5 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej jak i wcześniej Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej uważana była za jedną z najlepszych szkół w województwie lubelskim. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, miała duże osiągnięcia na polu dydaktycznym, wychowawczym i sportowym. W tej szkole powstały w 1975 roku i 1978 roku znane w kraju i zagranicą zespoły muzyczne "Szczygiełki" i "Scholares Minores pro Musica Antiqua". W roku szkolnym 1978/1979 biblioteka szkolna zajmuje I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Biblioteka centrum informacji w szkole" uzyskując 100 punktów na 100 możliwych. W 1984 roku szkoła uzyskuje miano Laureata Ogólnopolskiego konkursu "Moja Miejscowość w 40-leciu Polski Ludowej" i otrzymuje honorowy list od Ministra Oświaty i Wychowania. W roku 1985 Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje wyróżnienie w krajowym konkursie pod hasłem "Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska". W roku 1986/1987 szkoła otrzymała tytuł Wzorowej Szkoły Województwa Lubelskiego nadany przez Kuratora Oświaty. W roku 1987/1988 -wicemistrzostwo Polski w konkursie "Piłkarska kadra czeka" oraz IV miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży w piłce nożnej. W latach 1988/1989 i 1989/ I miejsce w województwie w konkursie "Młodość - Trzeźwość". W roku 1989/1990 III miejsce w województwie w Alercie Ekologicznym i Sanitarnym. W roku szkolnym 1991/1992 mistrzostwo województwa lubelskiego i wicemistrzostwo województwa w sztafetowych biegach przełajowych chłopców i dziewcząt i III miejsce w województwie w Szkolnym Współzawodnictwie Sportowym. W 1992 Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznał szkole Zbiorową Odznakę za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej.

6 W latach 1984/ uczniów zdobyło tytuły laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego w następujących dziedzinach: technika z informatyką, historia, język rosyjski, geografia, język polski, chemia, matematyka, fizyka, przysposobienie czytelnicze, język angielski, ekologia i przedmioty humanistyczne. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zdobyła tytuł "Szkoły z klasą" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2005 r. podczas obchodów Święta Polskiej Niezapominajki w Jedlni odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie „niezapominajkowych” konkursów i wręczenie nagród. Ocenie poddanych było wiele ciekawych prac z terenu całego kraju (w konkursie wzięło udział ok szkół). Przewodniczącym jury był redaktor Eko-Radia Andrzej Zalewski, przewodniczący Kapituły polskiej Niezapominajki. Do konkursu pt. „Legendy źródeł” przystąpili uczniowie naszej Szkoły. Uczennica klasy V zajęła II miejsce pracą pt. „Legenda o Poniatowskim Źródełku”. W 2006 r. w Teatrze Bajka w Warszawie odbyła się Wielka Gala ogólnopolskiego konkursu OK! Internet zorganizowanego przez Telekomunikację Polską przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uroczystość poprowadził popularny prezenter telewizyjny Wojciech Mann. Nasi uczniowie startowali w I kategorii dla klas I-III. Spośród nadesłanych 925 prac plastycznych szacowne Jury wyłoniło 24 młodych twórców. Wśród nich znalazła się piątka dzieci ze Szkoły Podstawowej z Poniatowej. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w foyer teatru. W roku szkolnym 2005/2006 nasi uczniowie brali udział w konkursach języka angielskiego (English High Flier oraz European English Contest For Schools).

7 Do pierwszego z nich przystąpiło 503 szkoły (14. 282 uczniów)
Do pierwszego z nich przystąpiło 503 szkoły ( uczniów). Mimo wysokiego stopnia trudności uczniowie naszej szkoły zdobyli bardzo wysokie lokaty (w tym I miejsce w kraju). W 2008 roku Szkoła otrzymała II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wydawnictwa Ludowego Sp. z o.o. na najlepsze witryny internetowe społeczności lokalnych pt. „Europa w każdej gminie” – II edycja, pod Honorowym Patronatem Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Celem konkursu było pobudzanie aktywności środowisk i organizacji lokalnych, przedsięwzięć i inicjatyw za pomocą sieci Internet, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej oraz propagowanie multimediów jako narzędzi pracy i nauki. 1 czerwca 2009 roku w Dniu Dziecka odwiedził nas szef rządu RP Donald Tusk. Premier odpowiedział na zaproszenie, którego pomysłodawcą był uczeń klasy II „a” Szymon Koziński. To on napisał list pod którym podpisały się wszystkie dzieci z naszej szkoły. Cieszę się, że odpowiedział pan na mój list i możemy pana gościć w Poniatowej w dniu naszego święta – mówił 9-letni Szymek podczas powitania na boisku „Orlik 2012”. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci w Polsce są dzisiaj tak samo szczęśliwe i uśmiechnięte jak wy i to nie dlatego, że przyjechał jakiś polityk - powiedział premier. - Szczęście znajdziecie w szkole, w domu, w waszym przyszłym życiu – dodał szef rządu. Premier wręczył puchary w ramach odbywającego się od rana Szkolnego Dnia Sportu oraz otworzył przy szkole Piknik Charytatywny „Samorządowcy Dzieciom”, którego dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z miejscowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. W trakcie swojej wizyty obejrzał także nawiązujące do antycznych źródeł i historii polskiego sportu uczniowskie występy artystyczne oraz wziął udział w aukcji prac plastycznych. Mimo zapowiedzi Donald Tusk nie zagrał z dziećmi w piłkę. Przeszkodziła temu duża ulewa. Nie zmieniła ona jednak poczucia, iż był to wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły i miasta.

8 Kierownicy i dyrektorzy szkoły w historii szkolnictwa podstawowego w Poniatowej.
mgr Stefan Zychowicz mgr Mieczysław Unifantowicz (dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego) mgr Alina Gucma mgr Klementyna Szczepańska mgr Ryszard Pastwa (w latach Gminny Dyrektor Szkół ) nadal mgr Zygmunt Wyroślak MENU

9 Galeria

10 MENU

11 Quiz To jest quiz dotyczący szkoły Podstawowej w Poniatowej. Jeśli pomyślnie dobrniesz do końca quizu otrzymasz nagrodę, jeśli natomiast ci się nie uda będziesz musiał rozpocząć go od początku. Powodzenia START

12 1. W którym roku zaczęło się szkolnictwo na terenie Poniatowej?

13 2. Kto był pierwszym dyrektorem?
Zygmunt Wyroślak Stefan Zychowicz Ryszard Pastwa

14 3. W którym roku została oddana do użytku Szkoła Podstawowa?
W 1967 roku W 1979 roku W 1997 roku

15 4. W którym roku dyrektorem został Ryszard Pastwa?

16 5. W którym roku nowym dyrektorem zostaje Zygmunt Wyroślak?
1987 2003 2010

17 6. W którym roku zostały założone zespoły muzyczne "Szczygiełki" i "Scholares Minores pro Musica Antiqua„? 1785 i 1897 roku 1597 i 1595 roku 1975 i 1978 roku

18 HAHAHA nikt nie przejdzie tego quizu.
Niestety nie udało ci się przejść dokładnie Quizu. Spróbuj jeszcze raz. HAHAHA nikt nie przejdzie tego quizu.

19 Gratulacje. Przeszedłeś cały quiz oto twoja nagroda.
MENU

20 Nauczyciele Bielecka Maria Bijak Ewa Ćwiklak Anna Długosz Hanna
Galicki Beniamin Gawlik Ireneusz Grzywa Danuta Herda Dorota Hulak Małgorzata Jędrych Ewa Karabela Iwona Jakubczak Paweł Kolasińska Halina Kucharek Iwona Kuchta Elżbieta  Kustra Jadwiga Markuszewska Jolanta Paleczna Iwona Pastwa Joanna Pastwa Rafał Rożalska Aldona Socha Bożena Stańczyk Jadwiga Szwed Bożena Świst Anna Tatara Maria Tyszkiewicz Paweł Waśko Jolanta Wyroślak Zygmunt Zakrzewska Agnieszka MENU

21 Bibliografia MENU


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Poniatowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google