Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Data: r. Opracowała: Klaudia Kozińska kl. VI „c”

2 Menu: Historia Galeria Dyrekcja Quiz Bibliografia Mapa

3 Mapa Strzałka pokazuje szkołę podstawową

4 Historia W roku szkolnym 1949/50 była to czteroklasowa szkoła, w której podjęło naukę około trzydziestu uczniów. Od roku 1950/51 ma Poniatowa już siedmioletnią szkołę podstawową o czterech nauczycielach. Jej kierownikiem był Stefan Zychowicz. Uruchomiono również szkołę podstawową dla dorosłych - także w zakresie siedmiu klas. Ilość izb lekcyjnych z jednej wzrosła do czterech, ale i tak szkoła stawała się za ciasna, gdyż wraz z rozwojem miasta wzrastała liczba uczniów.

5 Historia W roku 1954 rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 12 września 1956 roku, obecnie liceum ogólnokształcące. W 1957 roku szkoła podstawowa została przemianowana na ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego (jedenastolatka). W budynku szkoły uczyli się uczniowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum wieczorowego dla pracujących oraz dorośli ze szkoły podstawowej dla pracujących. Dyrektorem szkoły został Stefan Zychowicz.

6 Historia Z czasem nauka musiała odbywać się na trzy zmiany, toteż rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1967 roku w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. Wtedy nastąpił pełny rozdział szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego. Kierownikiem szkoły została Alina Gucma. Nowa szkoła, w której uczyło się 600 uczniów, dysponowała 15 izbami lekcyjnymi, czterema pracowniami przedmiotowymi i salą gimnastyczną. W latach kierowniczką szkoły była Klementyna Szczepańska. Nowy budynek szkoły bardzo dobrze wyposażony w środki dydaktyczne szybko okazał się za mały w stosunku do potrzeb rozwijającego się miasta.

7 Historia Szkoła wybudowana była dla 650 dzieci a liczba uczniów
w latach 1967/1973 wahała się od W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje Ryszard Pastwa. W tym roku szkoła przechodzi na naukę systemem pracownianym i klasopracownianym. Osiąga coraz większe sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, sportowe zarówno na terenie powiatu jak i województwa. Warunki lokalowe powodują pracę zmianową i zmuszają kierownictwo szkoły do wynajmu pomieszczeń w budynku byłego hotelu robotniczego jak również w budynku liceum ogólnokształcącego. W 1971 roku szkoła przejmuje świetlicę dziecięcą od Zakładów Elektromaszynowych EDA. Poprawia to działalność opiekuńczą szkoły. W ramach reorganizacji szkolnictwa od 1 września 1973 roku szkoła przekształca się w Zbiorczą Szkołę Gminną, a dyrektor szkoły zostaje Gminnym Dyrektorem Szkół miasta i gminy Poniatowa.

8 Historia Początki szkolnictwa na terenie Poniatowej sięgają roku 1949 kiedy władze oświatowe podjęły decyzję w sprawie utworzenia szkoły podstawowej. Zlokalizowano ją w jednym z budynków mieszkalnych (dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4).

9 Galeria

10

11

12

13

14 Historia W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Poniatowej wchodziły trzy przedszkola miejskie, sześć szkół wiejskich, jedna szkoła miejska (szkoła bazowa) i liceum ogólnokształcące. Celem powołania szkół gminnych było zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do wysoko zorganizowanych szkół podstawowych, wyrównania poziomu nauczania i wychowania do poziomu osiąganego przez szkoły przodujące. Realizacja planu rozwoju zbiorczych szkół gminnych powodowała stopniowe obniżenie stopnia organizacyjnego szkół wiejskich. Uczniowie klas starszych szkół w Kowali, Kudlaku i Poniatowej Wsi dowożeni byli do szkoły w Poniatowej. Dowożenie funkcjonowało sprawnie. Pojawiły się jednak problemy związane z bazą lokalową. Szkoła w Poniatowej była coraz bardziej przeciążona, a budynki szkół wiejskich nie były w pełni wykorzystywane. Zachodziła konieczność budowy nowego budynku szkoły. Rozpoczęto ją w 1975 roku. Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej funkcjonowała do 1984 roku.

15 Historia 1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z oficjalnym oddaniem nowego budynku szkoły, nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego ufundowaniem przez rodziców sztandaru. Było to duże święto szkoły. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku posiadającym pracownie przedmiotowe, klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę i czytelnię. Zdecydowano, że w nowym budynku będą się uczyć klasy starsze tj. IV-VIII. Dzieci młodsze z klas I-III pozostały w starym budynku, gdzie czuły się swobodnie i bezpiecznie. Wreszcie nauka w szkole odbywała się na jedną zmianę. Wszyscy chętni uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, a dwie stołówki szkolne wydawały 900 obiadów. Szkoła dysponowała również trzema autobusami, samochodem ciężarowym i samochodem dostawczym. Do roku 1999 do nowej reformy oświaty były to najlepsze lata funkcjonowania szkoły podstawowej.

16 Historia Od roku szkolnego 2000/2001 funkcjonuje sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego mająca siedzibę w starszym budynku szkolnym (ul. Szkolna 9) i 3-letnie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej mające siedzibę w nowym budynku szkolnym (ul. Szkolna 8). Klasy VI szkoły podstawowej uczą się w budynku gimnazjum. Nauka klas I-V szkoły podstawowej znowu odbywa się na dwie zmiany.

17 Historia 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, a nowym dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Wyroślak. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej jak i wcześniej Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej uważana była za jedną z najlepszych szkół w województwie lubelskim. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, miała duże osiągnięcia na polu dydaktycznym, wychowawczym i sportowym. W tej szkole powstały w 1975 roku i 1978 roku znane w kraju i zagranicą zespoły muzyczne "Szczygiełki" i "Scholares Minores pro Musica Antiqua".

18 Historia W roku szkolnym 1978/1979 biblioteka szkolna zajmuje I miejsce w województwie lubelskim w konkursie "Biblioteka centrum informacji w szkole" uzyskując 100 punktów na 100 możliwych. W 1984 roku szkoła uzyskuje miano Laureata Ogólnopolskiego konkursu "Moja Miejscowość w 40-leciu Polski Ludowej" i otrzymuje honorowy list od Ministra Oświaty i Wychowania. W roku 1985 Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje wyróżnienie w krajowym konkursie pod hasłem "Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska". W roku 1986/1987 szkoła otrzymała tytuł Wzorowej Szkoły Województwa Lubelskiego nadany przez Kuratora Oświaty.

19 Historia W roku 1987/1988 -wicemistrzostwo Polski w konkursie "Piłkarska kadra czeka" oraz IV miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży w piłce nożnej. W latach 1988/1989 i 1989/ I miejsce w województwie w konkursie "Młodość - Trzeźwość". W roku 1989/1990 III miejsce w województwie w Alercie Ekologicznym i Sanitarnym. W roku szkolnym 1991/1992 mistrzostwo województwa lubelskiego i wicemistrzostwo województwa w sztafetowych biegach przełajowych chłopców i dziewcząt i III miejsce w województwie w Szkolnym Współzawodnictwie Sportowym. W 1992 Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznał szkole Zbiorową Odznakę za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej.

20 Historia W latach 1984/ uczniów zdobyło tytuły laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego w następujących dziedzinach: technika z informatyką, historia, język rosyjski, geografia, język polski, chemia, matematyka, fizyka, przysposobienie czytelnicze, język angielski, ekologia i przedmioty humanistyczne. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zdobyła tytuł "Szkoły z klasą" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

21 Dyrekcja Kierownicy i dyrektorzy szkoły w historii szkolnictwa podstawowego w Poniatowej Aktualna dyrekcja

22 Kierownicy i dyrektorzy szkoły w historii szkolnictwa podstawowego w Poniatowej
mgr Stefan Zychowicz mgr Mieczysław Unifantowicz (dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego) mgr Alina Gucma mgr Klementyna Szczepańska mgr Ryszard Pastwa (w latach Gminny dyrektor Szkół) 2003-nadal mgr Zygmunt Wyroślak

23 Quiz Ten quiz zawiera 10 pytań. Quiz sprawdza informacje zawarte w mojej prezentacji na temat szkoły. Każde pytanie ma trzy odpowiedzi z których tylko jedna jest prawdziwa. Quiz ma trzy poziomy trudności. Jeśli jesteś gotowy kliknij. Powrót

24 Pytanie 1 Kiedy nastąpiły początki szkolnictwa na terenie Poniatowej?
1954 1995 1949

25 Niestety błędna odpowiedź!!!
Widocznie nie przeczytałeś dokładnie mojej prezentacji… Powrót do Quizu

26 Pytanie 2 Na jakiej ulicy zlokalizowano pierwsza szkołę w Poniatowej?
Ulica Modrzewiowa 4 Ulica Nałęczowska 15 Ulica Młodzieżowa 8

27 Pytanie 3 Ilu nauczycieli pracowało w szkole w roku 1950/51r.? 4 9 12

28 Pytanie 4 Kto był pierwszym dyrektorem szkoły podstawowej w Poniatowej? Zygmunt Wyroślak Stefan Zychowicz Ryszard Pastwa

29 Pytanie 5 W którym roku oddano nową szkołę do użytku?
1 września 1956 r. 12 września 1956 r. 6 października 1965 r.

30 Pytanie 6 W którym roku nastąpił pełny rozdział szkoły podstawowej od liceum? 1987 r. 1965 r. 1967 r.

31 Pytanie 7 Liczba uczniów w latach 1967/1973 wahała się od? 200-250

32 Pytanie 8 W którym roku oddano do użytku nowy budynek szkoły (obecnie Gimnazjum Jana Pawła II)? 1 września1998 r. 6 października 1976 r. 1 września 1984

33 Pytanie 9 W którym roku na emeryturę odszedł Ryszard Pastwa? 2007 r.

34 Pytanie 10 W którym roku w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej powstał znany na całym świecie zespół szczygiełki? 1975/1978 r. 1992/1995 r. 1964/1967 r.

35 Pytanie 11 Które miejsce w roku szkolnym 1978/1979 zajmuje biblioteka szkolna województwie lubelskim w konkursie "Biblioteka centrum informacji w szkole„? II I III

36 Pytanie 12 Ilu uczniów w latach 1984/2003 zdobyło tytuły laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego? 5 24 82

37 Pytanie 13 W którym roku szkolnym szkoła zdobyła tytuł "Szkoły z klasą" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2000/2001 r. W 1999/2000 r. W 2002/2003

38 Pytanie 14 Kto jest obecnie dyrektorem szkoły podstawowej w Poniatowej? Bożena Szwed Iwona Kucharek Zygmunt Wyroślak

39 Pytanie 15 Kto najkrócej był dyrektorem szkoły Podstawowej w Poniatowej? Stefan Zychowicz Alina Gucma Zygmunt Wyroślak

40 Bardzo dobrze!! Widocznie wiesz wszystko o naszej szkole w nagrodę link to strony:

41 Aktualna dyrekcja Wicedyrektor Iwona Kucharek Dyrektor
Zygmunt Wyroślak Wicedyrektor Bożena Szwed

42 Bibliografia


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google