Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary."— Zapis prezentacji:

1

2 Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary

3 Prawdziwa wiara w praktyce:

4 Kiedy Bóg oferuje nam zbawienie
niewierzący wierzący Kiedy Bóg oferuje nam zbawienie Ew. Jana 1:12 Zaadoptował nas jako swoje dzieci I Koryntian 7:21-23 Uczynił nas swoimi niewolnikami II Koryntian 5:20 Uczynił nas swoimi ambasadorami

5 Jaka jest różnica? niewierzący wierzący
Różnica jest taka, że Duch Świety jest w środku, w wierzącym. Jak niewierzacy mogą zobaczyć, że wierzący różnią się od nich? Muszą zobaczyć Ducha Świetego w wierzących. Duch Święty widziany jest w charakterze wierzącego (duchowy owoc) Duch Święty jest widziany w zachowaniu wierzącego (bycie napełnionym Duchem Świętym) niewierzący wierzący Jaka jest różnica? Jaka jest różnica?

6 R ODPOWIEDZ: Jakie są duchowe owoce? (Jaką definicję daliśmy?)
Prawdziwa wiara w praktyce: R ODPOWIEDZ: Jakie są duchowe owoce? (Jaką definicję daliśmy?) Co to znaczy trwać w Chrystusie? (Jaką definicję daliśmy?) Jakie trzy rzeczy dotyczące trwania w Chrystusie wymieniliśmy? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

7 Prawdziwa wiara w praktyce:
ODPOWIEDZ: Na końcu naszej ostatniej lekcji poprosiliśmy abyście napisali coś czego nauczyliście się na temat trwania w Chrystusie lub o byciu napełnionym Duchem Świętym. Czego się nauczyliście? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

8 II List do Koryntian 5:20 Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

9 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma

10

11

12 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma PRZECZYTAJ: Efezjan 2:1-10 ODPOWIEDZ: Odnośnie do Efezjan 2:1-3, jakie są trzy opisy życia tych, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi? (ci którzy są martwi z powodu upadków i grzechów, z natury dzieci grzechu)? Odnośnie do Efezjan 2:4-10, jakie sześć rzeczy Bóg już uczynił dla prawdziwych wierzących?

13 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma ODPOWIEDZ: Odnośnie do Efezjan 2:1-3, jakie są trzy opisy życia tych, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi? (ci którzy są martwi z powodu upadków i grzechów, z natury dzieci grzechu)? Podążają na sposób tego bezbożnego świata Podążaja za władcą który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach nieposłusznych Podążają za wolą ciała, nosząc pragnienia ciała.

14 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma ODPOWIEDZ: Odnośnie do Efezjan 2:4-10, jakie sześć rzeczy Bóg już uczynił dla prawdziwych wierzących? Ukochał nas Ożywił nas w Chrystusie Wzbudził nas w Chrystusie Posadził nas z Chrystusem na niebiosach Stworzył nas w Chrystusie do dobrych dzieł On przygotował te dobre dzieła przedtem abyśmy je czynili

15 Wprowadzenie definicja:
Biblijne zbawienie jest możliwe, ponieważ Chrystus przyszedł na ziemię, aby ustanowić Swoje Królestwo, zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Z powodu tego, Biblijne zbawienie jest darem ofiarowanym za darmo przez Boga, przez Jego łaskę, dla tych których powołał aby stali się częścią Królestwa Chrystusa zarówno na ziemi, jak później w Niebie. Kiedy akceptujemy Biblijne zbawienie rozumiemy, że nasze życie zmieni się, ponieważ Bóg zaadoptował nas jako Swoje dzieci, nabył nas jako swoich niewolników i powołał nas jako Jego ambasadorów, by pojednać innych z Nim.

16 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma Nie jesteśmy w procesie stawania się Jego dziećmi, Jego niewolnikami, Jego ambasadorami. Jesteśmy już nimi. Dlatego, gdy mówimy o naszym życiu jako o podróży, mówimy: Teraz kiedy jestem dzieckiem Bożym, będę postępował w sposób, który pokaże mojemu Ojcu moją miłość do Niego. Teraz kiedy jestem niewolnikiem Boga, będę robił cokolwiek On mi powie aby robić, ponieważ chcę Go zadowolić. Teraz kiedy jestem ambasadorem Boga, bedę reprezentował Go przed każdym kogo spotkam.

17 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma Różnica tkwi w perspektywie. Jako prawdziwy wierzący nie myślę, że kiedyś bedę wystarczająco mądry, wystarczająco silny, wystarczająco odważny, a nawet wystarczająco duchowy by takim się stać. Jako autentyczny wierzący już takim jestem, więc muszę postępować w ten sposób.

18 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma

19 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma

20 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma

21 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma Pytania te brzmią: • Kiedy staję przed takim rozstajem dróg, czy zwykle decyduję, że wybiorę moją własną drogę, czy drogę, którą Bóg chce abym szedł? • Jak moje wybory dróg pokazują innym, że jestem prawdziwym wierzącym, czy zachęcają innych prawdziwych wierzących by szukali Boga, gdy oni sami staną przed takimi wyborami? • Jak Bóg może użyć mnie kiedy wybieram szukać Go na tych rozstajach dróg w moim życiu?

22 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma Rozstaje cierpienia i prób 1 Rozdroże pokus 2 Rozdroże walki duchowej 3 This is another option for an Overview slide.

23 1 Rozstaje cierpienia i prób

24 1 Rozstaje cierpienia i prób przeczytaj: II Koryntian 12:9-10
I Piotra 4:19

25 1 Rozstaje cierpienia i prób
Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

26 1 Rozstaje cierpienia i prób ODPOWIEDZ:
Czy w twojej realcji z Bogiem, przechodziłeś przez cierpienia i próby, które sprawdzały twoją wiarę i pchały cię, by szukać Boga by, przejść przez nie?

27 1 Rozstaje cierpienia i prób PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ:
II Koryntian 4:5 -11 ODPOWIEDZ: Odnośnie do II Koryntian 12:5-6, co motywowało Apostoła Pawła i innych wraz z nim, by ogłaszać Jezusa jako Pana, a samych siebie jako Jego niewolników? Odnośnie do II Koryntian 4:7, mamy skarb zbawienia w glinianych naczyniach. Co to oznacza i dlaczego jest to ważne?

28 1 Rozstaje cierpienia i prób ODPOWIEDZ:
II Koryntian 4:8-10 opisuje jak prawdziwi wierzący odczuwają próby i cierpienia przez które przechodzą i wyjaśnia, jak powinni reagować na swoje odczucia. Przeczytaj fragmenty i wypełnij tabelkę poniżej. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

29 1 Rozstaje cierpienia i prób Fragment
Co odczuwamy odnośnie naszych cierpień i prób? Jak reagowali na te odczucia? II Kor. 4:8 II Kor. 4:9 II Kor. 4:10 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

30 1 Rozstaje cierpienia i prób Fragment
Co odczuwamy odnośnie naszych cierpień i prób? Jak reagowali na te odczucia? II Kor. 4:8 Zewsząd uciskani Ale nie zmiażdżeni Zakłopotani Ale nie zrozpaczeni II Kor. 4:9 Prześladowani Ale nie opuszczeni Powaleni Ale nie zniszczeni II Kor. 4:10 Zawsze noszący na ciele śmierć Jezusa Aby i życie Jezusa ujawniło się w naszych ciałach Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

31 1 Rozstaje cierpienia i prób ODPOWIEDZ:
Odnośnie do II Koryntian 4:11, jaki jest powód, dla którego prawdziwi wierzący są skłonni umrzeć z powodu Jezusa? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

32 1 Rozstaje cierpienia i prób PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: Rzymian 5:1-5
Jakuba 1:2-4 1 Piotr. 1:6-7 ODPOWIEDZ: Trzej różni autorzy w Nowym Testamencie doszli do tego samego stwierdzenia jeśli chodzi o to jak powinniśmy reagować na próby i cierpienia. Jaka będzie nasza reakcja i dlaczego taką powinniśmy mieć? Wypełnij tabelkę poniżej.

33 1 Rozstaje cierpienia i prób Fragment
Jak powinniśmy reagować na problemy i cierpienia? Dlaczego powinniśmy reagować w ten sposób? Rzymian 5:1-5 Jakuba 1:2-4 1 Piotra 1:6-7 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

34 1 Rozstaje cierpienia i prób Fragment
Jak powinniśmy reagować na problemy i cierpienia? Dlaczego powinniśmy reagować w ten sposób? Rzymian 5:1-5 Radujemy się w cierpieniach. Cierpienie powoduje cierpliwość, udowadnia charakter i daje nadzieję. Jakuba 1:2-4 Poczytujcie za najwyższą radość Testowanie naszej wiary daje niezłomność. 1 Piotra 1:6-7 To przynosi wielką radość Takie próby pokazują wypróbowany charakter wiary. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

35 1 Rozstaje cierpienia i prób ODPOWIEDZ:
Kiedy patrzysz na rozstaje dróg cierpienia i prób, jak reagujesz? Zastanów się przez moment nad trzema pytaniami, które jak mówiliśmy zadamy na koniec każdej sekcji. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

36 1 Rozstaje cierpienia i prób ODPOWIEDZ:
Kiedy doświadczam prób i cierpień czy wybieram, by iść swoją własną drogą czy drogą, którą Bóg chce abym szedł? Jak wybory, których dokonuję kiedy staję wobec prób i kiedy cierpię pokazują innym , że jestem prawdziwym wierzącym lub zachęcaja innych prawdziwych wierzących, by szukać Boga kiedy sami przychodzą na takie rozdroża dróg? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

37 1 Rozstaje cierpienia i prób ODPOWIEDZ:
Jak Bóg może mnie użyć, gdy zdecydowałem się szukać Go na tych rozdrożach dróg w moim życiu? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

38 Rozdroże pokus 2 Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

39 Rozdroże pokus 2

40 2 Rozdroże pokus PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: Jakuba 1: 13-15
Odnośnie do Jakuba 1:13-15, co powoduje pokusę? Kiedy zwracamy się ku wypełnianiu swoich własnych pragnień, dokąd nas to prowadzi?

41 2 Rozdroże pokus PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: 1 Koryntian 10:13
Co Bóg obiecuje każdemu, kiedy jesteśmy kuszeni? Co powinniśmy zrobić, kiedy jesteśmy kuszeni?

42 2 Rozdroże pokus ODPOWIEDZ:
Kiedy patrzysz na skrzyżowanie pokus, jak reagujesz? Zastanów się przez moment nad trzema pytaniami, które jak mówiliśmy zadamy na koniec każdej sekcji. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

43 2 Rozdroże pokus ODPOWIEDZ:
Kiedy doświadczam pokus, czy wybieram by iść swoją własną drogą czy drogą którą Bóg chce abym szedł? Jak wybory, których dokonuje kiedy staje wobec pokus, pokazują innym, że jestem prawdziwym wierzącym lub zachecają innych prawdziwych wierzących, by szukać Boga kiedy sami przychodzą na takie rozdroża? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

44 2 Rozdroże pokus ODPOWIEDZ:
Jak Bóg może mnie użyć, gdy zdecydowałem się szukać Go na tych rozdrożach w moim życiu? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

45 3 Rozdroże walki duchowej
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

46 Rozdroże walki duchowej
3

47 3 Rozdroże walki duchowej
O tym rozdrożu raczej wolelibyśmy nie mówić. Albo postrzegamy koncepcję demonicznej opozycji jako zbyt przerażającą, albo tak naprawdę nie postrzegamy demonów jako mających znaczenie w naszym współczesnym świecie, albo obawiajmy się, że mówiąc o nich, w jakiś sposób damy im miejsce, aby weszły w nasze życie. W związku z tym, dla celów tej lekcji na temat poruszania się na rozdrożach w naszym życiu, mamy pewne podstawowe zasady, które musimy przyjąć teraz, jak wszystko inne w tym kursie, mogą one być badane szczegółowo później.

48 3 Rozdroże walki duchowej
Szatan i demony są stworzonymi istotami. Były kiedyś aniołami, które stały się tak dumne, że zbuntowały się przeciwko Bogu (Izajasza 14, Ezechiela 28) Szatan jest władcą tego świata i zaślepia umysły niewierzących, tak, że nie mogą przyjąć Ewangelii, o ile nie zostali wybrani przez Boga, aby stać się częścią jego królestwa. (II List do Koryntian 4:4) Szatan pracuje w każdym, kto nie jest autentycznym wierzącym, popychając go do spełnienia własnych pragnień. (Efezjan 2:2-3). Być może oznacza to, że czyni ich podobnymi do swojego obrazu.

49 3 Rozdroże walki duchowej
Szatan jest teraz wrogiem wszystkich prawdziwych wierzących i będzie ich kusić, oskarżać ich i próbować straszyć ich, by powstrzymać ich od głoszenia ewangelii. (I Piotra 5:8, Tesaloniczan 3:5, Objawienie 12:10) Być może wtedy, gdy wierzący nie dzieli się ewangelią, robi dokładnie to, co szatan chce aby robił. Szatan i jego demony wykorzystują ludzkie pragnienia, aby uzyskać wpływ i kontrolę nad ludźmi. Chrystus odniósł zwycięstwo nad szatanem, gdy umarł na krzyżu i powstał z martwych (Kol 1,2) Chrystus umieścił prawdziwych wierzących w Jego królestwie i Bóg podniósł ich do pozycji autorytetu na wyżynach niebieskich, w których są oni teraz przykładem dla demonów i tego co Bóg może zrobić i gdzie walczą oni teraz przeciwko demonom (Efezjan 2:6, 3:10, 6:12)

50 3 Rozdroże walki duchowej PRZECZYTAJ: ODPOWIEDZ: List Jakuba 4:7
Odnośnie do Jakuba 4:7, jakim dwom nakazom prawdziwy wierzący musi być posłuszny, jeśli chce, by szatan uciekł od niego?

51 3 Rozdroże walki duchowej STUDIUM: ODPOWIEDZ: Efezjan 6:10-20
Odnośnie do Efezjan 6:10, czyjego wzmocnienia potrzebujemy? Odnośnie do Efezjan 6:11-13, dlaczego powinniśmy ubrać całą zbroję Bożą? Odnośnie do Efezjan 6:2 jakich jest siedem części zbroi Bożej?

52 3 Rozdroże walki duchowej
Każdy człowiek na tym świecie albo podlega władzy i kontroli szatana lub jest autentycznym wierzącym, z którym Szatan walczy. Nie ma neutralnei pozycji. Dlatego też, jeśli jesteś autentycznym wierzącym, musisz zdać sobie sprawę, że nie tylko należy poddać się całkowicie Bogu jako jedynej ochronie przed szatanem i jego demonami, którzy walczą przeciw tobie, ale również ci, którym niesiesz Ewangelię, są zaślepieni przez szatana na prawdę i potrzebują Ducha Świętego, aby być w stanie nawet usłyszeć, co masz im do powiedzenia.

53 3 Rozdroże walki duchowej ODPOWIEDZ:
Kiedy patrzysz na rozdroże walki duchowej, jak reagujesz? Zastanów się przez moment nad trzema pytaniami, które jak mówiliśmy zadamy na koniec każdej sekcji. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

54 3 Rozdroże walki duchowej ODPOWIEDZ:
Kiedy doświadczam walki duchowej, czy wybieram by iść swoją własną drogą czy drogą którą Bóg chce abym szedł? Jak wybory, których dokonuję kiedy staję wobec walki duchowej, pokazują innym, że jestem prawdziwym wierzącym lub zachęcają innych prawdziwych wierzących, by szukać Boga, kiedy sami przychodzą na takie rozdroża? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

55 3 Rozdroże walki duchowej ODPOWIEDZ:
Jak Bóg może mnie użyć, gdy zdecydowałem się szukać Go na tych rozdrożach w moim życiu? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

56 R Prawdziwa wiara w praktyce:
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

57 R Powtórka: Jaka jest definicja Biblijnego Zbawienia?
Prawdziwa wiara w praktyce: R Powtórka: Jaka jest definicja Biblijnego Zbawienia? Jakie są trzy rozdroża omawiane na tej lekcji? Odnośnie do Jakuba 4:7, jakiem dwom nakazom muszą być posłuszni prawdziwi wierzący jeśli chcą, by szatan uciekł od nich? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

58 R Praktyczne zastosowanie:
Prawdziwa wiara w praktyce: R Praktyczne zastosowanie: Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

59 R Praktyczne zastosowanie:
Prawdziwa wiara w praktyce: R Praktyczne zastosowanie: Przeczytaj pytania z tej lekcji jeszcze raz i traktuj je jako część modlitwy tak jak opisano je poniżej. Być może będziesz musiał zacząć od czasu pokuty, prosząc Boga o przebaczenie decyzji podjętych w przeszłości, które oddaliły Cię od Niego. Jeśli to prawda, pamiętaj, że pokuta wymaga zmiany i dokonanie właściwego wyboru następnym razem gdy jesteś na rozdrożu. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

60 Prawdziwa wiara w praktyce:
Modlitwa: Wciągu tygodnia módl się fragmentem Efezjan 6:10-20, módl się o siebie, o liderów kościoła, o członków kościoła, aby zakładali całą zbroję Bożą i przeciwstawili się atakom szatana. W ciągu tygodnia módl się o ludzi na twojej liście, którzy potrzebują zaakceptować Bożą łaskę zbawienia. Módl się, by zobaczyli jak Bóg działa w twoim życiu i by On nie pozwolił szatanowi, by zaślepił ich od poznania prawdy. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

61 R Zapamiętaj: Prawdziwa wiara w praktyce:
Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: I Piotra 4:19 Jakuba 4:7 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

62 ROZWAŻ TO: Zamiast pisania tutaj czegoś do rozważania dla was, jako dzisiejszą pracę domową przeczytaj List do Efezjan przynajmniej raz w ciagu tygodnia. Zrób notatki o tym, co ten list mówi o niebiańskich miejscach (są wymienine pięć razy w Efezjan) i zrób notatki odnośnie jakiegokolwiek wersetu uczącego o zwycięstwie Chrystusa nad szatanem. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

63 Poruszanie się na rozstajach dróg
Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja siódma


Pobierz ppt "Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google