Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin."— Zapis prezentacji:

1

2 Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin

3 Prawdziwa wiara w praktyce:

4 POWTÓRKA: o Jakie były trzy główne pytania z rozdziału o Bojaźni Bożej i jak odpowiedziałbyś na każde z nich? o Jakie definicje podane w dwóch pierwszych lekcjach odnosiły się do następujacych słów? Bojaźń Boża: Łaska: Pokuta: Prawdziwa wiara w praktyce:

5 POWTÓRKA: o Wyjaśnij fragment Listu do Filipian 2:12- 16 swoimi słowami. PRZECZYTAJ: V Mojżeszowa 10:12–13 ODPOWIEDZ: o W odniesieniu do V Mojżeszowej 10:12- 13, czego oczekuje Pan? Prawdziwa wiara w praktyce:

6 2 Odpowiadając na Bożą łaskę – podobanie się Bogu Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza

7 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 Podobamy się Bogu, gdy Go kochamy 2 Podobamy się Bogu, gdy Go uwielbiamy 3 Bojaźń Boża Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza

8 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogamiPodobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1

9 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 Chodzenie Jego drogami jest życiem w ten sposób, by jaknajbardziej zadowolić Boga. To pokazuje naszą pełnię wiary i nadziei w Bogu, kiedy chodzimy Jego drogami podejmujemy codziennie decyzje odnośnie tego czego Bóg mógłby chcieć byśmy robili, ponieważ podobanie się Bogu jest dla nas bardziej ważne niż cokolwiek innego. DEFINICJA: Rozumiejąc chodzenie Jego drogami

10 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 PRZECZYTAJ: I List do Koryntian 7: 17 List do Efezjan 2:10 List do Filipian 2:12-13 Gdy chodzimy Jego drogami realizujemy to, co Bóg zaplanował dla nas.

11 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 ODPOWIEDZ: o Odnośnie fragmentu z Listu do Filipian 2:12-13, dlaczego wierzący powinni sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem? o Pomyśl o Bogu i o tym, jak wielki i pełen mocy jest. Teraz pomyśl o tym samym Bogu przypisującym rzeczy do wykonania dla Ciebie, przedtem nim się urodziłeś, aby twoje życie zmieniło się w taki sposób, by przynieść Mu zadowolenie. Jak myślisz, jak ważne jest byś chodził Jego drogami? o Co powiedziałbyś osobie, która jest wierząca i myśli, że nie potrafi nic zrobić dla Boga, bo nie jest utalentowana lub ważna?

12 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 PRZECZYTAJ: I List do Koryntian 11:1 List do Galacjan 2:20 List do Efezjan 5:1 I List Jana 2:4 Gdy chodzimy Jego drogami nasladujemy Chrystusa.

13 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 ODPOWIEDZ: o Czy myślisz, że Bóg przykazałby nam, byśmy podążali za Chrystusem jeśli nie dałby nam wszystkiego, co potrzebujemy by stać się jak jego Syn? o Co powiesz osobie, która myśli, że bycie wierzącym oznacza pójście do nieba po śmierci? Jak bycie wierzącym zmienia nasze życie?

14 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 PRZECZYTAJ: I List do Koryntian 6: 19-20 List do Galacjan 5: 16 List do Filipian 1:20-21 Gdy chodzimy opieramy swoje wybory na tym, co sprawiłoby przyjemność Bogu.

15 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 ODPOWIEDZ: o Kiedy mamy prawdziwą wiarę, Duch Świety porusza się w nas. To zmienia sposób w jaki patrzymy na siebie i czego chcemy. Jak w I Liście do Koryntian 6:19-20 i Liście do Galacjan 5:15 Apostoł Paweł opisuje wpływ jaki ma Duch Świety w naszym życiu? o Co Paweł ma na myśli we fragmencie Listu do Filipian 1:21, kiedy mówi Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem? Jaki to ma wpływ na jego codzienne życie?

16 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 PRZECZYTAJ: List do Efezjan 4:1-2 I List Jana 1:6-7 Gdy chodzimy Jego drogami nie jesteśmy sami.

17 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 ODPOWIEDZ: o Odnośnie Listu do Efezjan 4:2-3, co stanie się jeśli chodzimy w sposób godny Pana? o Co Fragment z I Listu Jana 1:6-7 mówi o tym, co się stanie gdy chodzimy w światłości (czy chodzeniu Jego drogami)?

18 Podobamy się Bogu, gdy chodzimy Jego drogami 1 ODPOWIEDZ: o Jaki byłby Kościół, jeśli wszyscy jego członkowie chodziliby Jego drogami? o Jaki wpływ miałby taki Kościół na dzielnicę, w której jest i otaczające go miasteczka? o Czy myślisz, że sposób w jaki żyjesz pomaga Kościołowi, by stać się takim Kościołem? Dlaczego tak, dlaczego nie? o Jak musisz zmienić swoje życie, by pomóc swojemu Kościołowi stać się takim Kościołem?

19 Podobamy się Bogu, gdy Go kochamy 2

20 PRZECZYTAJ: Ew. Jana 14:21 Ew. Jana 14:23 Ew. Jana 15:14 1 List Jana 3:24 1 List Jana 5:3 2 List Jana w.6 Podobamy się Bogu, gdy Go kochamy 2

21 ODPOWIEDZ: o Co te wersety mówią o tym, jak okazujemy Bogu naszą miłość? o Czy jest możliwe kochać Boga i nie być posłusznym Jego przykazaniom? o Co jeśli ktoś mówi, że Bóg zrozumie, że on Go kocha, nawet kiedy nie przestrzega Jego przykazań? Podobamy się Bogu, gdy Go kochamy 2

22 ODPOWIEDZ: o Ponieważ kochanie Boga jest równoznaczne z byciem Mu posłusznym, możesz w Ew. Marka 12:30 zastapić słowo Miłość słowem Posłuszeństwo. Jak to zmienia sposób interpretacji tego wersetu? o Kiedy rozważasz kim jest Bóg i to wszystko, co zrobił dla nas, czy myślisz, że bycie Mu posłuszynym bez całego serca, duszy, rozumu i siły byłoby obraźliwe dla Niego? Dlaczego tak, dlaczego nie? Podobamy się Bogu, gdy Go kochamy 2

23 Podobamy się Bogu, gdy Go uwielbiamy 3

24 Uwielbienie jest uznaniem tego kim jest Bóg i dziekowaniem Bogu za to, co On uczynił. Wyraża się to życiem w taki sposób byś ty i inni wokół ciebie przyznali zasługę Bogu za zmiany które zaistniały w tobie. DEFINICJA: Podobamy się Bogu, gdy Go uwielbiamy 3

25 STUDIUM: Przeczytaj list do Rzymian 1:18-25 i wymień cechy jakie Apostoł Paweł przypisuje tym, którzy uwielbijają stworzenie zamiast Stwórcy, Przeczytaj List do Rzymian 11:36-12:2 i wymień, co prawdziwi wierzący według Apostoła Pawła powinni robić. Podobamy się Bogu, gdy Go uwielbiamy 3

26 ODPOWIEDZ: o Kiedy pozwoliłem,by moja relacja z Bogiem opierała się na tym, co jest wygodne dla mnie? o Jakiemu grzechowi w moim życiu pozwoliłem zostać, co muszę porzucić aby podobać się Bogu? o Co jest w moim zyciu, co potrzebuje być zmienione przez Boga, abym stał sie żywą ofiarą? Podobamy się Bogu, gdy Go uwielbiamy 3

27 ODPOWIEDZ: o Kiedy wybrałem zaspokojenie siebie, albo kogoś innego zamiast Boga? o Czy tesknię za czymś bardziej w swoim życiu, niż za Bogiem? o Co lub kto jest tak ważny dla mnie, że porzuciłbym swoją wiarę, jeśli Bóg pozwoliłby na zabranie tego z mojego życia? Podobamy się Bogu, gdy Go uwielbiamy 3

28 Prawdziwa wiara w praktyce:

29 POWTÓRKA: o Jakie są trzy sposoby by podobać się Bogu? o Jakie dwie definicje były podane na tej lekcji? Prawdziwa wiara w praktyce:

30 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE: o Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. o Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Prawdziwa wiara w praktyce:

31 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE: o Przeczytaj pytania z tej lekcji jeszcze raz i traktuj je jako część modlitwy tak jak opisano je poniżej. Prawdziwa wiara w praktyce:

32 MODLITWA: o Weź swoje notatki z tej lekcji i przypatrz się pytaniom zamieszczonym na końcu lekcji. Jeśli są rzeczy w twoim życiu, z których musisz pokutować, zrób to. Jeśli są rzeczy w twoim życiu, które musisz zmienić, poproś Boga by dał ci to, co jest potrzebne do zmiany i zacznij żyć swoim życiem, jak mógłbyś nim żyć z Jego pomocą ku zmianie. Prawdziwa wiara w praktyce:

33 ZAPAMIĘTAJ: Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: List do Kolosan 1:9-10 Prawdziwa wiara w praktyce:

34 ROZWAŻ TO: Jako prawdziwi wierzący, zbieramy się razem na uwielbieniu. Teraz, kiedy rozumiemy, że uwielbienie jest uznaniem tego kim jest Bóg i dziękowaniem Bogu za to co zrobił, musimy zdać sobie sprawę, że to zawiera postrzeganie czasu spędzanego na uwielbieniu jako coś, co robimy by przynieść Bogu przyjemność, a nie nam samym. Nabożeństwo nie powinno wywierać na nas wrażenia, zadowalać nas czy nas inspirować. To prawda, że Ci, którzy się modlą, prowadzą uwielbienie i głoszą słowo, muszą wiedzieć, że to co mówią, widzą i głoszą ofiarują Bogu, by podobać się Jemu. Jeśli wychodzimy z nabożeństwa i narzekamy na to jak ktoś się modlił, albo jakie pieśni śpiewaliśmy, albo na coś, co nie podobało nam się na kazaniu, jesteśmy tymi którzy zatracili spojrzenie na prawdziwe uwielbienie. Zgromadzamy się razem by modlić się, aby sprawić przyjemność Bogu. Śpiewamy, bez znaczenia, jaka to jest pieśń by sprawić Jemu przyjemność i słuchamy kazania by zobaczyć jak Bóg może zmienić nasze życie, abyśmy bardziej się podobali Jemu.

35 2 Odpowiadając na Bożą łaskę – podobanie się Bogu Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza


Pobierz ppt "Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google