Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK

2 Struktura planu dochodów powiatu na 2012 r. Struktura dochodów powiatu na 2012 r.KwotaUdział procentowy Subwencje ,01% Udział w podatkach dochodowych ,24% Inne dochody ,79% Dotacje na realizację zadań zleconych ,60% Dochody z komunikacji ,78% Dotacje ze środków UE ,31% Dotacje na realizację zadań real. w drodze umów i porozumień między j.s.t ,29% Dochody z usług geodezyjnych ,65% Dotacje na realizację zadań własnych powiatu ,32% Dotacje na realizację zadań real. na mocy porozumień z organami adm. rządowej ,02% Razem ,00%

3 Struktura planu wydatków powiatu na 2012 r. Struktura wydatków powiatu na 2012 r.KwotaUdział procentowy Oświata ,6% Opieka Społeczna ,7% Administracja ,2% Inwestycje ,0% Bezpieczeństwo publiczne ,7% Drogi powiatowe i komunikacja ,8% Wpłata do budżetu państwa (janosikowe) ,3% Powiatowy Urząd Pracy ,8% Obsługa długu ,7% Inne ,7% Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany ,6% Razem ,00%

4 Struktura planu wydatków powiatu na 2012 r. wynagrodzenia i pochodne ,6% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1% Wydatki majątkowe ,0% dotacje na zadania bieżące ,3% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,9% obsługa długu ,8% wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - bieżące ,0% Razem ,0%

5 Struktura wydatków majątkowych w 2012 roku Drogi powiatowe ,1% Projekty z udziałem środków unijnych ,0% Opieka społeczna ,5% Starostwo ,2% Inne ,1% Razem ,00%

6 Zadłużenie Powiatu w latach Lata Kwota długu Wskaźnik długu41,18%34,78%27,45%22,17%

7 Obsługa długu Powiatu w latach Lata Spłata kredytów i pożyczek Spłata poręczeń Razem spłata zobowiązań Wskaźnik obsługi długu7,08%8,40%7,64%6,87%

8 Nadwyżka operacyjna w latach Lata Dochody bieżące , , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , ,00 Deficyt/nadwyżka , , , , ,00

9 Wynik budżetu w latach Lata Wynik budżetu , , , ,00


Pobierz ppt "PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google