Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK

2 Struktura planu dochodów powiatu na 2012 r. Struktura dochodów powiatu na 2012 r.KwotaUdział procentowy Subwencje43 565 48840,01% Udział w podatkach dochodowych31 840 45929,24% Inne dochody12 837 16211,79% Dotacje na realizację zadań zleconych9 360 6998,60% Dochody z komunikacji3 030 0002,78% Dotacje ze środków UE2 513 3612,31% Dotacje na realizację zadań real. w drodze umów i porozumień między j.s.t.2 489 9042,29% Dochody z usług geodezyjnych1 800 8001,65% Dotacje na realizację zadań własnych powiatu1 434 3001,32% Dotacje na realizację zadań real. na mocy porozumień z organami adm. rządowej 18 0000,02% Razem108 890 173100,00%

3 Struktura planu wydatków powiatu na 2012 r. Struktura wydatków powiatu na 2012 r.KwotaUdział procentowy Oświata43 077 75639,6% Opieka Społeczna12 696 74311,7% Administracja12 229 05711,2% Inwestycje10 918 42510,0% Bezpieczeństwo publiczne6 221 3925,7% Drogi powiatowe i komunikacja5 173 8204,8% Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)4 715 7934,3% Powiatowy Urząd Pracy4 094 7353,8% Obsługa długu4 016 4863,7% Inne2 918 6722,7% Gospodarka mieszkaniowa, geodezja, nadzór budowlany2 785 5882,6% Razem108 848 467100,00%

4 Struktura planu wydatków powiatu na 2012 r. wynagrodzenia i pochodne60 493 43955,6% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań26 200 56624,1% Wydatki majątkowe10 918 42510,0% dotacje na zadania bieżące3 565 0733,3% świadczenia na rzecz osób fizycznych2 538 2432,3% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji2 080 2261,9% obsługa długu1 936 2601,8% wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - bieżące1 116 2351,0% Razem108 848 467100,0%

5 Struktura wydatków majątkowych w 2012 roku Drogi powiatowe7 762 01071,1% Projekty z udziałem środków unijnych1 532 45014,0% Opieka społeczna1 150 00010,5% Starostwo350 0003,2% Inne123 9651,1% Razem10 918 425100,00%

6 Zadłużenie Powiatu w latach 2011-2014 Lata2011201220132014 Kwota długu39 996 98937 869 43232 505 44027 141 448 Wskaźnik długu41,18%34,78%27,45%22,17%

7 Obsługa długu Powiatu w latach 2011-2014 Lata2011201220132014 Spłata kredytów i pożyczek4 940 6157 063 8177 217 8356 847 724 Spłata poręczeń1 935 3622 080 2261 831 1211 566 844 Razem spłata zobowiązań6 875 9779 144 0439 048 9568 414 568 Wskaźnik obsługi długu7,08%8,40%7,64%6,87%

8 Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2014 Lata20102011201220132014 Dochody bieżące87 569 554,9693 196 500,0098 714 643,00106 414 385,00113 437 734,00 Wydatki bieżące85 691 702,8796 795 124,0097 930 042,0098 419 692,0098 911 790,00 Deficyt/nadwyżka1 877 852,09-3 598 624,00784 601,007 994 693,0014 525 944,00

9 Wynik budżetu w latach 2010 - 2014 Lata20102011201220132014 Wynik budżetu-10 245 843,82-10 746 252,0041 706,005 363 992,00


Pobierz ppt "PREZENTACJA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO NA 2012 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google