Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście cybernetyczne, a modelowanie przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście cybernetyczne, a modelowanie przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Podejście cybernetyczne, a modelowanie przedsiębiorstw

2 Ludwig von Bertalantffy (twórca ogólnej teorii systemów) N. Wiener, T. Parson Ludwig von Bertalantffy (twórca ogólnej teorii systemów) N. Wiener, T. Parson Przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii jej badania a także w metodach oddziaływania na taką rzeczywistość Przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii jej badania a także w metodach oddziaływania na taką rzeczywistość Istota - traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, inaczej zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, ze tworzą one nową całość, która wyróżnia się w danym otoczeniu Istota - traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, inaczej zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, ze tworzą one nową całość, która wyróżnia się w danym otoczeniu Zwarta struktura posiadająca różnorodne wejścia oraz wyjściaZwarta struktura posiadająca różnorodne wejścia oraz wyjścia Podsystem regulacji (zarządzania) oraz podsystem wykonawczyPodsystem regulacji (zarządzania) oraz podsystem wykonawczy Podejście systemowe

3 System ma kontakt z otoczeniem System ma kontakt z otoczeniem Układy względnie odosobnione Układy względnie odosobnione Reszta Wszechświata działa na nasz układ. Oddziaływanie odbywa się tylko na pewnych drogach zwanych wejściami układu. Reszta Wszechświata działa na nasz układ. Oddziaływanie odbywa się tylko na pewnych drogach zwanych wejściami układu. Nasz układ wywiera wpływ na resztę wszechświata. Oddziaływanie odbywa za pośrednictwem wyjść układu. Nasz układ wywiera wpływ na resztę wszechświata. Oddziaływanie odbywa za pośrednictwem wyjść układu. System otwarty

4 Jak działa przedsiębiorstwo?

5 Model cybernetyczny systemu otwartego System informacyjny System roboczy System zarządzania INFORMACJEINFORMACJE INFORMACJEINFORMACJE WejścieTransformacjaWyjście Czynniki produkcji Produkty Źródło: Gomółka Z. [] s.13

6 Funkcjonowanie systemu: Transformacja wejść strumieni rzeczowych i informacyjnych na wyjścia do otoczenia Zasady dwoistości Informacje stanowią odbicie zasileń Informacjom odpowiadają metainformacje Źródło: Greniewski H. Cybernetyka niematematyczna, s.203, Warszawa 1969 Źródło: Gomólka Z. Cybernetyka w zarządzaniu, s.13,

7 Świat systemów Źródło: Weinberger G.. [] s.13 Złożoność, różnorodność Moc zbioru systemów MECHANIZMY Zorganizowana prostota SYSTEMY ŚREDNIE Zorganizowana złożoność POPULACJE Niezorganizowana złożoność Metoda: Analiza Metoda: Analiza Metoda: Modelowanie Metoda: Modelowanie Metoda: Statystyka Metoda: Statystyka

8 Strumienie w przedsiębiorstwie

9 Przedsiębiorstwo DostawcyOdbiorcy Instytucje finansowe Pracownicy Instytucje centralne strumienie finansowe strumienie rzeczowe informacja dyrektywna Właściciele

10 Co to jest strumień? Strumień jest nieograniczonym zbiorem elementów (x,t), gdzie x, jest krotką należącą do schematu strumienia, a t należące do T jest stemplem czasowym elementu. S= {x,t}

11 Strumienie łączące Przedsiębiorstwo (P) z Otoczeniem (O) występują w parach. Można wyróżnić strumienie wzbudzające (Sx), czyli takie, które wzbudzają inny strumień, który można określić jako strumień wtórny (Sy). Strumieniami wzbudzającymi mogą być zarówno strumienie rzeczowe (np. sprzedaż), finansowe (kredyty) czy informacyjne (jak np. informacji dyrektywnej dla podatków). Zazwyczaj strumienie rzeczowe poprzedzają strumienie finansowe. Strumienie wzbudzające mogą mieć kierunek zarówno P O (np. sprzedaż), jak i O P (np. dostawy). Strumienie wtórne (Sy) mają z reguły postać strumieni finansowych. Niejednokrotnie są opóźnione w stosunku do strumieni wzbudzających (Sx). Zasady modelowania Przedsiębiorstw

12 Przedsiębiorstwo Odbiorcy Sx - strumień rzeczowy Sy - strumień finansowy Sx Sy

13 Strumienie zobowiązań

14 Przedsiębiorstwo Odbiorcy Sx - strumień rzeczowy Sy - strumień finansowy Sx Sy

15 Przedsiębiorstwo Odbiorcy Sx - strumień rzeczowy Sy - strumień finansowy Sv -Sv Sx Sv -Sv Sy

16 Fazy strumieni zobowiązań I. Powstanie II. Realizacja i anihilacja jednorazowawielokrotnawarunkowa

17 - pozwalają uchwycić bezpośrednie związki pomiędzy Przedsiębiorstwem, a obiektami Otoczenia bez opóźnień, a poprzez to zmniejszyć zawieszenie w czasie strumieni; - przekładają strumienie rzeczowe na ekwiwalent pieniężny; - kumulują opóźnienia; - bezpośrednio generują strumienie finansowe; - pozwalają na modelowanie również produktów o charakterze zobowiązaniowym, w tym o charakterze opcyjnym (np. produktów pochodnych). Po co?

18 Analiza widmowa przedsiębiorstwa Bierny Właściciel Nadwyżki => Lokaty

19 Dostawcy maszyn i urządzeń Odbiorcy Pracownicy Przedsiębiorstwo Dostawcy materałów Dostawcy towarów Zapasy materiałów Zapasy produktów Transformacja Majątek Produkcja w toku Dostawcy usług

20 Odbiorcy Pracownicy Przedsiębiorstwo Dostawcy Należności, Lokaty Instytucje centralne Zobowiązania Instytucje finansowe

21 Odbiorcy Pracownicy Przedsiębiorstwo Dostawcy Instytucje centralne Instytucje finansowe - Należności, Lokaty++ Zobowiązania- Środki pieniężne wpływy wypływy

22 Wynik finansowy

23 Jak modelować? Problem I

24 P – zbiór wzajemnie powiązanych strumieni Strumienie: finansowe, rzeczowe, informacyjne, zobowiązań P – system otwarty i złożony Sterowanie odbywa się poprzez impulsy sterujące, o charakterze informacyjnym. Zmienne są wtórne do strumieni P strumień(-ie) kluczowe (silnik) Warunek konieczny funkcjonowania P Zasady modelowania Przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Podejście cybernetyczne, a modelowanie przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google