Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII."— Zapis prezentacji:

1 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW PROW 2007 - 2013

2 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.Nie zapoznanie się z podstawowym dokumentem potrzebnym do prawidłowego wypełnienia wniosku tj. INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU oraz dokumentem programowym i aktami prawnymi wymienionymi w pkt 1 Instrukcji

3 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.Niepoprawnie określony cel operacji, 3.Błędnie zaznaczony zakres operacji, 4.Błędnie wyszczególnione i wyliczone koszty w planie finansowym operacji: całkowity koszt operacji, koszty kwalifikowalne operacji, pomoc uzyskana / wnioskowana uprzednio, wnioskowana kwota pomocy, koszty kwalifikowalne i wnioskowana kwota pomocy dla dwóch etapów operacji,

4 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 5.Niepoprawnie rozumiane źródła współfinansowania operacji, 6.Niepoprawnie opisana operacja. Opis operacji nie przedstawia faktycznego celu operacji oraz środków, prac, zadań które należy wykonać do jego osiągnięcia, brak odwołania do elementów zestawienia rzeczowo- finansowego, 7.Niepoprawnie wyszczególnione i opisane poszczególne zadania wymienione w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji,

5 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 8.Nieprawidłowo wypełniony Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (brak uzasadnienia kosztów, opisu i charakterystyki elementów poszczególnych zadań, niedookreślone elementy ) uniemożliwiający weryfikację racjonalności oraz odniesienie do cen rynkowych. 9.Brak racjonalności kosztów i zasadności wydatków, 10.Koszty niekwalifikowalne, 11.Zawyżone kwoty poszczególnych zadań,

6 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 12.Brak przeprowadzenia rzetelnego postępowania ofertowego w celu wybrania najlepszej oferty na wykonanie zadania, zakup rzeczy czy usługi - ustalenie wysokości poniesionych kosztów, 13.Błędnie wyliczone limity wartości wkładu niepieniężnego i kosztów ogólnych, 14.Załączanie niepoprawnych i nieodpowiednich dokumentów,

7 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 15.Niepoprawnie potwierdzone za zgodność kopie dokumentów, 16.Nie składanie uzupełnień w terminie, spowodowane przez robienie poprawek na ostatnią chwilę, 17.Składanie wniosków, z których nie wynika rzeczywisty cel całego projektu. Rysunki, kosztorysy lub inne dokumenty, na podstawie których oceniamy całościowo projekt zostają złożone w ramach drugich uzupełnień,

8 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 18.Sztuczne dzielenie kosztów poprzez dzielenie inwestycji na etapy, 19.Sporządzanie wniosków przez inne osoby niż Wnioskodawcy, 20.Brak zrozumienia instrukcji sporządzania wniosku, ustawy oraz obowiązujących aktów prawnych wykonawczych, 21.Brak współpracy Wnioskodawcy z pracownikiem UM

9 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google