Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie:"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie: OPRACOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH ORAZ PISANIE WNIOSKÓW O ŚRODKI UNIJNE NA REALIZACJĘ INICJATYW SPOŁECZNYCH Luty, 2012 Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szansą wzmocnienia Projekt: Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szansą wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych Powiatu Łobeskiego potencjału organizacji pozarządowych Powiatu Łobeskiego –

2 Program szkolenia: MODUŁ Nr I – spotkanie 2 dni x 6 godz.: Tematyka: JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT ? Logika projektowa MODUŁ Nr 2 – spotkanie 1 - dniowe x 6 godz.: Tematyka: OPRACOWANIE OFERTY NA ZADANIE PUBLICZNE realizowane przez organizację pozarządową w kontekście znowelizowanej Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, MODUŁ Nr 3 – spotkanie 1 dniowe x 6 godz.: Tematyka: PRAKTYCZNE OPRACOWANIE PROJEKTU NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W OPARCIU O FUNDUSZE KRAJOWE MODUŁ Nr 4 – spotkanie 1 –dniowe x 6 godz.: Tematyka: MAŁE PROJEKTY - Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 PROW – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju MODUŁ Nr 5 – spotkanie 1 dniowe x 6 godz..: Tematyka: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – OPRACOWANIE PROJEKTU DO FUNDUSZY KRAJOWYCH Z UKIERUNKOWANIEM NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT ( konkurs Organizatora)

3 Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla ngo w ramach funduszy krajowych i europejskich Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk opracowania projektu i pisania wniosku Realizacja warsztatów 'krok po kroku' w zakresie zapoznania uczestników z podstawowymi elementami projektu i zasadami pisania wniosku dla osób będących na początku drogi związanej z tworzeniem projektów społecznych

4 MODUŁ Nr I: Tematyka: JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT ? 1. Co trzeba mieć/ wiedzieć przed napisaniem wniosku ? 2. O różnicach między projektem i wnioskiem: Logika projektowa Projekt a wniosek Logika sponsora 3. Jak zaplanować i stworzyć dobry projekt: Bez problemu nie ma projektu Jak dokonać zmiany – cel projektu Jak osiągniemy cel – działania w projekcie Ile to będzie kosztowało – budżet projektu Jakie są efekty działań – rezultaty projektu Czy osiągnęliśmy cel – oceniamy efekty 4. Od projektu do wniosku Poszukiwania sponsora Napisanie wniosku

5 1.Co trzeba mieć/ wiedzieć przed rozpoczęciem pisania wniosku ? Precyzyjne określenie tożsamości, tj. jaki jest nasz status ( rada sołecka? szkoła? stowarzyszenie? osoba fizyczna? parafia?) Powód naszego działania – czy mamy misję organizacji ? dlaczego chcemy działać? MISJA ORGANIZACJI – NACZELNY CEL, SZCZEGÓŁOWY POWÓD ISTNIENIA ORGANIZACJI, NP. POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW WSI, OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Plan rozwoju organizacji w oparciu o jej misję– czy mamy konkretne cele ? np. zamiast pisać że chcemy poprawić jakość życia w gminie x, to lepiej napiszmy; zbudować plac zabaw, świetlicę ( a w niej kursy j. obcych itp.), założyć przedszkole, zorganizować turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych Niezbędne dokumenty ( np. statut, krs, sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji – dot. organizacji formalnej) Pomysł –co właściwie chcemy zrobić ? Jaką mamy koncepcję czy ogólną wizję? Formułowanie projektu ( nie mylić z pisaniem wniosku)

6 2. O różnicach między projektem i wnioskiem - Logika projektowa Jaka jest sytuacja ? Jakie są potrzeby? ( opis problemu) Po co? Co chcę zmienić? (cele) Jak? Co będę robił i kiedy? ( Działania i harmonogram) Za ile? Jakich zasobów potrzebuję? (budżet) Co osiągnę? (rezultaty, efekty, produkty) Jak to sprawdzę? ( sposób oceny, ewaluacja)

7 Logika sponsora: Sponsor wyznacza reguły gry, tzn. określa zasady, regulamin, instrukcje, formularz wniosku W formularzach pojawiają się pytania oparte na logice projektowej ( pytania o problemy, cele, działania, budżet itp.) Kluczowe jest zapoznanie się z instrukcją lub zasadami/ wytycznymi dla wnioskodawców

8 Bez problemu nie ma projektu – Pomocne w analizowaniu potrzeb i problemów jest tzw. drzewko problemu: pień drzewka – problem, jaki chcemy rozwiązać korzenie drzewka – przyczyny takiego stanu rzeczy korona drzewka - nasze przewidywania, co się stanie, jeśli nie podejmiemy żadnych kroków w kierunku zmiany istniejącej sytuacji

9 Jak dokonać zmiany – cel projektu Znasz problem, jego przyczyny i skutki niepodjęcia z nim walki – możesz przystąpić do… formułowania celów projektu. Cel ogólny – np. Zlikwidowanie bierności wśród młodzieży ( zbyt ogólny) Lepiej napisz : Zaktywizowanie młodych mieszkańców gminy x do działań na rzecz lokalnych społeczności Cele szczegółowe – Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pisania projektów przez grupę 10 mieszkańców gminy w ciągu czteromiesięcznego szkolenia Stworzenie grupy młodych wolontariuszy i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności pomagania innym i podejmowania działań społecznych Cele muszą spełniać kryteria SMART: Szczegółowe Mierzalne Atrakcyjne Realistyczne Terminowe

10 Jak osiągniemy cel – działania w projekcie Mając określone cele projektu planujemy działania dla ich osiągnięcia, czyli co konkretnie będziemy robić. Każde z działań musi przyczyniać się do realizacji konkretnego celu, np.: - zorganizowanie 4 miesięcznego szkolenia z pisania projektów - otwarcie Klubu Wolontariusza - kampania promująca wolontariat wśród młodzieży

11 Ile to będzie kosztowało – budżet projektu LpRodzaj Kosztu Opis jednostki Ilość jedno-stek Cena jednostki w zł SUMAŹródła finansowania Dotacja FWW Organizacja wnioskująca Inne źródła finansowan ia Koszty osobowe Koszty programowe Koszty administracyjne SUMA )

12 Jakie są efekty działań ? Twarde i miękkie rezultaty projektu: r. twarde: przeprowadzenie 2 szkoleń z bhp dla 20 osób każde, po 6 godzin każe szkolenie łącznie zorganizowano 12 godzin szkoleń dla 40 osób r. miękkie: Usystematyzowanie wiedzy uczestników Podniesienie świadomości z zakresu bhp Podwyższenie poziomu umiejętności

13 Jak sprawdzić rezultaty? rezultaty twarde: np. listy obecności, dzienniki zajęć, sprawozdania prowadzących szkolenie, dokumentacja zdjęciowa itp. rezultaty miękkie: np. sprawdzenie na początku i na końcu zajęć motywacji uczestników do samokształcenia,

14 Od projektu do wniosku, czyli jak z projektu stworzyć wniosek? 1. Od czego zacząć - znaleźć sponsora: Udział w konkursach ogłaszanych przez sponsorów Złożenie wniosku poza konkursem 2. Rozpoczynamy pisanie wniosku: Należy poznać wymagania konkretnego sponsora Nasz wniosek musi dotyczyć obszaru, który potencjalny sponsor chce wspierać Każdy wniosek musi być opracowany indywidualnie, choć sponsorzy oczekują podobnych informacji ( to wynika z formularza wniosku, instrukcji) Trzeba dokładnie poznać zasady składania wniosku, zanim zamkniemy kopertę i nakleimy znaczek

15 Dziękuję za uwagę Bożena Zarecka Koordynator i doradca Projekt Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szansą wzmocnienia organizacji pozarządowych Powiatu Łobeskiego LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich Łobez, ul Niepodległości


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google