Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie:"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie: OPRACOWANIE PROJEKTÓW LOKALNYCH ORAZ PISANIE WNIOSKÓW O ŚRODKI UNIJNE NA REALIZACJĘ INICJATYW SPOŁECZNYCH Luty, 2012 Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szansą wzmocnienia Projekt: Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szansą wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych Powiatu Łobeskiego potencjału organizacji pozarządowych Powiatu Łobeskiego 01.08.2011 – 31.12.2012

2 Program szkolenia: MODUŁ Nr I – spotkanie 2 dni x 6 godz.: Tematyka: JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT ? Logika projektowa MODUŁ Nr 2 – spotkanie 1 - dniowe x 6 godz.: Tematyka: OPRACOWANIE OFERTY NA ZADANIE PUBLICZNE realizowane przez organizację pozarządową w kontekście znowelizowanej Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie, MODUŁ Nr 3 – spotkanie 1 dniowe x 6 godz.: Tematyka: PRAKTYCZNE OPRACOWANIE PROJEKTU NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W OPARCIU O FUNDUSZE KRAJOWE MODUŁ Nr 4 – spotkanie 1 –dniowe x 6 godz.: Tematyka: MAŁE PROJEKTY - Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 PROW – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju MODUŁ Nr 5 – spotkanie 1 dniowe x 6 godz..: Tematyka: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – OPRACOWANIE PROJEKTU DO FUNDUSZY KRAJOWYCH Z UKIERUNKOWANIEM NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT ( konkurs Organizatora)

3 Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla ngo w ramach funduszy krajowych i europejskich Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk opracowania projektu i pisania wniosku Realizacja warsztatów 'krok po kroku' w zakresie zapoznania uczestników z podstawowymi elementami projektu i zasadami pisania wniosku dla osób będących na początku drogi związanej z tworzeniem projektów społecznych

4 MODUŁ Nr I: Tematyka: JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT ? 1. Co trzeba mieć/ wiedzieć przed napisaniem wniosku ? 2. O różnicach między projektem i wnioskiem: Logika projektowa Projekt a wniosek Logika sponsora 3. Jak zaplanować i stworzyć dobry projekt: Bez problemu nie ma projektu Jak dokonać zmiany – cel projektu Jak osiągniemy cel – działania w projekcie Ile to będzie kosztowało – budżet projektu Jakie są efekty działań – rezultaty projektu Czy osiągnęliśmy cel – oceniamy efekty 4. Od projektu do wniosku Poszukiwania sponsora Napisanie wniosku

5 1.Co trzeba mieć/ wiedzieć przed rozpoczęciem pisania wniosku ? Precyzyjne określenie tożsamości, tj. jaki jest nasz status ( rada sołecka? szkoła? stowarzyszenie? osoba fizyczna? parafia?) Powód naszego działania – czy mamy misję organizacji ? dlaczego chcemy działać? MISJA ORGANIZACJI – NACZELNY CEL, SZCZEGÓŁOWY POWÓD ISTNIENIA ORGANIZACJI, NP. POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW WSI, OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Plan rozwoju organizacji w oparciu o jej misję– czy mamy konkretne cele ? np. zamiast pisać że chcemy poprawić jakość życia w gminie x, to lepiej napiszmy; zbudować plac zabaw, świetlicę ( a w niej kursy j. obcych itp.), założyć przedszkole, zorganizować turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych Niezbędne dokumenty ( np. statut, krs, sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji – dot. organizacji formalnej) Pomysł –co właściwie chcemy zrobić ? Jaką mamy koncepcję czy ogólną wizję? Formułowanie projektu ( nie mylić z pisaniem wniosku)

6 2. O różnicach między projektem i wnioskiem - Logika projektowa Jaka jest sytuacja ? Jakie są potrzeby? ( opis problemu) Po co? Co chcę zmienić? (cele) Jak? Co będę robił i kiedy? ( Działania i harmonogram) Za ile? Jakich zasobów potrzebuję? (budżet) Co osiągnę? (rezultaty, efekty, produkty) Jak to sprawdzę? ( sposób oceny, ewaluacja)

7 Logika sponsora: Sponsor wyznacza reguły gry, tzn. określa zasady, regulamin, instrukcje, formularz wniosku W formularzach pojawiają się pytania oparte na logice projektowej ( pytania o problemy, cele, działania, budżet itp.) Kluczowe jest zapoznanie się z instrukcją lub zasadami/ wytycznymi dla wnioskodawców

8 Bez problemu nie ma projektu – Pomocne w analizowaniu potrzeb i problemów jest tzw. drzewko problemu: pień drzewka – problem, jaki chcemy rozwiązać korzenie drzewka – przyczyny takiego stanu rzeczy korona drzewka - nasze przewidywania, co się stanie, jeśli nie podejmiemy żadnych kroków w kierunku zmiany istniejącej sytuacji

9 Jak dokonać zmiany – cel projektu Znasz problem, jego przyczyny i skutki niepodjęcia z nim walki – możesz przystąpić do… formułowania celów projektu. Cel ogólny – np. Zlikwidowanie bierności wśród młodzieży ( zbyt ogólny) Lepiej napisz : Zaktywizowanie młodych mieszkańców gminy x do działań na rzecz lokalnych społeczności Cele szczegółowe – Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pisania projektów przez grupę 10 mieszkańców gminy w ciągu czteromiesięcznego szkolenia Stworzenie grupy młodych wolontariuszy i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności pomagania innym i podejmowania działań społecznych Cele muszą spełniać kryteria SMART: Szczegółowe Mierzalne Atrakcyjne Realistyczne Terminowe

10 Jak osiągniemy cel – działania w projekcie Mając określone cele projektu planujemy działania dla ich osiągnięcia, czyli co konkretnie będziemy robić. Każde z działań musi przyczyniać się do realizacji konkretnego celu, np.: - zorganizowanie 4 miesięcznego szkolenia z pisania projektów - otwarcie Klubu Wolontariusza - kampania promująca wolontariat wśród młodzieży

11 Ile to będzie kosztowało – budżet projektu LpRodzaj Kosztu Opis jednostki Ilość jedno-stek Cena jednostki w zł SUMAŹródła finansowania Dotacja FWW Organizacja wnioskująca Inne źródła finansowan ia Koszty osobowe 1. 2. 3. 4 5 Koszty programowe Koszty administracyjne SUMA )

12 Jakie są efekty działań ? Twarde i miękkie rezultaty projektu: r. twarde: przeprowadzenie 2 szkoleń z bhp dla 20 osób każde, po 6 godzin każe szkolenie łącznie zorganizowano 12 godzin szkoleń dla 40 osób r. miękkie: Usystematyzowanie wiedzy uczestników Podniesienie świadomości z zakresu bhp Podwyższenie poziomu umiejętności

13 Jak sprawdzić rezultaty? rezultaty twarde: np. listy obecności, dzienniki zajęć, sprawozdania prowadzących szkolenie, dokumentacja zdjęciowa itp. rezultaty miękkie: np. sprawdzenie na początku i na końcu zajęć motywacji uczestników do samokształcenia,

14 Od projektu do wniosku, czyli jak z projektu stworzyć wniosek? 1. Od czego zacząć - znaleźć sponsora: Udział w konkursach ogłaszanych przez sponsorów Złożenie wniosku poza konkursem 2. Rozpoczynamy pisanie wniosku: Należy poznać wymagania konkretnego sponsora Nasz wniosek musi dotyczyć obszaru, który potencjalny sponsor chce wspierać Każdy wniosek musi być opracowany indywidualnie, choć sponsorzy oczekują podobnych informacji ( to wynika z formularza wniosku, instrukcji) Trzeba dokładnie poznać zasady składania wniosku, zanim zamkniemy kopertę i nakleimy znaczek

15 Dziękuję za uwagę Bożena Zarecka zarecka.agro@wp.pl Koordynator i doradca Projekt Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szansą wzmocnienia organizacji pozarządowych Powiatu Łobeskiego LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich Łobez, ul Niepodległości 13 91 5737329 605 270 538


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szkolenie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google