Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drodzy Rodzice Korzyści wynikające z pobytu w OHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drodzy Rodzice Korzyści wynikające z pobytu w OHP."— Zapis prezentacji:

1 Drodzy Rodzice Korzyści wynikające z pobytu w OHP

2 Czym jest OHP Ochotnicze Hufce Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z dnia r. :są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

3 Jesteśmy potrzebni bo… Chociaż nie jesteśmy organem prowadzącym szkoły, to dzięki współpracy z samorządem lokalnym wspomagamy zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży w wieku lat, która z różnych przyczyn chce kontynuować naukę szkolną łącząc ją z pracą zarobkową.

4 To dzięki nam i proponowanej przez nas ofercie kształcenia uczestnicy OHP kończąc naukę zawodu są wykwalifikowanymi, atrakcyjnymi pracownikami na zmieniającym się i wymagającym rynku pracy.

5 Stawiamy na kształcenie Umożliwiamy młodzieży kształcenie się w około 20 zawodach. - teoretyczna nauka zawodu w OHP odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: gimnazjum z klasami przyspasabiającymi do pracy i zasadnicza szkoła zawodowa z nauką zawodu. - teoretyczna nauka zawodu w OHP odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: gimnazjum z klasami przyspasabiającymi do pracy i zasadnicza szkoła zawodowa z nauką zawodu. Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy trwa w OHP nie dłużej niż 22 miesiące, gdzie w szkole okres ten nie jest dłuższy niż 6 miesięcy. Wydłużenie przyuczenia zapewnia lepsze przygotowanie zawodowe oraz dokładniejsze poznanie wymagań programowych. Nauka zawodu w trwa dla celów OHP nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Okres ten może być przedłużony przez pracodawcę na wniosek młodocianego o 12 miesięcy. Nauka zawodu w trwa dla celów OHP nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Okres ten może być przedłużony przez pracodawcę na wniosek młodocianego o 12 miesięcy. Dbamy o to by rozwój zawodowy szedł w parze z zainteresowaniami i predyspozycjami osobowościowymi młodego człowieka. Czuwając nad właściwym rozwojem zawodowym umożliwiamy naszym uczestnikom konsultacje z doradcami zawodowymi oraz pomoc w wyborze pracodawcy.

6 UWAGA ! Kształcenie, egzaminy oraz wszelkie formalności związane z podpisaniem umów i porozumień są bezpłatne!

7 Drodzy Rodzice! Będąc uczestnikiem OHP Wasze dziecko ma zagwarantowaną opiekę wychowawcy, którego zadaniem jest: monitorowanie postępów w nauce uczestnika OHP, sprawowanie pieczy nad warunkami pracy i kształcenia zawodowego, organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku kłopotów w nauce.

8 Opieka i wychowanie w OHP Uczestnik OHP może być objęty opieką w formie dochodzącej lub stacjonarnej. W formie dochodzącej uczestnik mieszka w domu rodzinnym i korzysta z opieki OHP. W przypadku formy stacjonarnej uczestnik mieszka w internacie, ma zapewnioną 24- godzinną opiekę wychowawczą, darmowe wyżywienie i zakwaterowanie. W formie dochodzącej uczestnik mieszka w domu rodzinnym i korzysta z opieki OHP. W przypadku formy stacjonarnej uczestnik mieszka w internacie, ma zapewnioną 24- godzinną opiekę wychowawczą, darmowe wyżywienie i zakwaterowanie.

9 Wykaz jednostek organizacyjnych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Jednostki z możliwością zakwaterowania: - Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie : tel Hufiec Pracy w Pińczowie: tel Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach: tel Hufiec Pracy w Kielcach: tel lub Jednostki bez możliwości zakwaterowania (forma dochodząca): - Hufiec Pracy w Końskie: tel Hufiec Pracy w Skarżysku- Kamiennej: tel

10 Szanowni Rodzice zapewniamy ponadto: Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań (koła zainteresowań: teatralne, taneczne, informatyczne). Dla uczestników OHP realizowane są atrakcyjne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym (wycieczki, turnieje, konkursy, spartakiady, wyjścia do kina, teatru, muzeum). Ponadto uczestnicy OHP objęci są programami aktywizacji społecznej, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Młodzież OHP ma również możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowej Wymianie Młodzieży, która sprzyja znoszeniu barier kulturowych i językowych. Jest doskonałą okazją do poznania innych krajów i ich kultur.

11 Młodzież Swoją ofertę szkoleniową Ochotnicze Hufce Pracy kierują również do młodzieży w wieku lat. Grupę tą stanowią absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół), absolwenci wyższych uczelni czyli młodzież wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi, zagrożona jednak bezrobociem.

12 Dla tej młodzieży OHP oferuje i zapewnia wszelakie działania z obszaru rynku pracy, tj.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, nauka aktywnego poszukiwania pracy, szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych.

13 Powyższe zadania z ramienia OHP realizują Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy, i ich filie, Kluby Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery.

14 Wykaz jednostek regionalnych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, tworzonych w celu realizacji zadań z zakresu rynku pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży / Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Kielce, ul. Klembowskiego 3 tel./fax Klub Pracy Mniów ul. Centralna 11 tel tel Klub Pracy 25 – 415 Kielce ul. Paderewskiego 31 tel Młodzieżowe Biuro Pracy Ul. Paderewskiego 31 Tel Filia Młodzieżowe Biuro Pracy Busko-Zdrój ul. Kościuszki 60 tel / tel /

15 Młodzieżowe Centrum Kariery Busko- Zdrój Busko- Zdrój ul. Kościuszki 60 ul. Kościuszki 60 tel tel Młodzieżowe Centrum Kariery Ostrowiec Św Ostrowiec Św. ul. Sandomierska 26A ul. Sandomierska 26A tel tel Młodzieżowe Centrum Kariery 27 – 200 Starachowice ul. Hutnicza 10 tel Młodzieżowe Centrum Kariery Jędrzejów ul. Przemysłowa 9 tel

16 Młodzieżowe Centra Kariery Jednostki rynku pracy utworzone w ramach realizacji projektu,,OHP jako realizator usług rynku pracy Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu ul. Rynek 31 a 27 – 600 Sandomierz tel. (15) Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie ul. Armii Krajowej – 200 Staszów tel. (15) Młodzieżowe Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej Młodzieżowe Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej ul. Niepodległości – 110 Skarżysko-Kamienna tel. (41)

17 Punkty Pośrednictwa Pracy Punkt Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie ul. Okrzei – 300 Jędrzejów tel. (41) 386 – 30 – 85 Punkt Pośrednictwa Pracy w Opatowie Plac Obrońców Pokoju – 500 Opatów tel. (15) Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26a 27 – 400 Ostrowiec Św. tel. ( 41) 265 – 16 – 85 Punkt Pośrednictwa Pracy w Pińczowie ul. Żwirki i Wigury – 400 Pińczów tel. ( 41) 357 –


Pobierz ppt "Drodzy Rodzice Korzyści wynikające z pobytu w OHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google