Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Akademia Tworzenia Kapitału czyli GIEŁDA KROK PO KROKU 23 kwietnia 2005 r.

2 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych RYNEK GOSPODARKA RYNKOWA
1. O RYNKU KAPITAŁOWYM RYNEK GOSPODARKA RYNKOWA PODAŻ POPYT CENA RYNKOWA

3 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
MECHANIZM RYNKOWY

4 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
RYNEK KAPITAŁOWY UCZESTNICY RYNKU: Kapitałodawcy Kapitałobiorcy Pośrednicy finansowi

5 2. INSTYTUCJE RYNKU PUBLICZNEGO
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 2. INSTYTUCJE RYNKU PUBLICZNEGO Giełda Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Biura Maklerskie

6 Giełda ma zadanie zapewnić obrót zgodnie z zasadami:
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Giełda ma zadanie zapewnić obrót zgodnie z zasadami: przejrzystości równości bezpieczeństwa

7 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
RYNEK KAPITAŁOWY

8 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
3. AKCJA – CO TO JEST? Pojęcie AKCJI Prawa: udział w zyskach prawo głosu na WZA prawa poboru dywidenda

9 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
4. OBLIGACJE – PODSTAWY Pojęcie OBLIGACJI Cechy obligacji: Termin wykupu Wartość nominalna Oprocentowanie Okresy odsetkowe

10 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
OBLIGACJE – RODZAJE O zmiennym oprocentowaniu O stałym oprocentowaniu Zerokuponowe

11 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
OBLIGACJE O STAŁYM OPROCENTOWANIU

12 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
OBLIGACJE ZEROKUPONOWE

13 5. ANALIZA FUNDAMENTALNA
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 5. ANALIZA FUNDAMENTALNA Analiza makroekonomiczna kraju Analiza branżowa Analiza spółki Wycena rynkowa (giełdowa) spółki

14 Czy gospodarka wpływa na giełdę?
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Czy gospodarka wpływa na giełdę?

15 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
MAKROEKONOMIA Stabilność polityczna Polityka podatkowa Specjalne strefy ekonomiczne Unia Europejska Trendy w światowej gospodarce

16 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
MAKROEKONOMIA Tendencje zmian PKB i produkcji przemysłowej Inflacja Sprzedaż detaliczna Handel zagraniczny GUS I NBP

17 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
WALUTY A GOSPODARKA ?

18 Inflacja a oprocentowanie
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Inflacja a oprocentowanie

19 CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI

20 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA BRANŻOWA OKREŚLENIE TEMPA ROZWOJU OKRESLENIE ZYSKOWNOŚCI KONKURENCJA W BRANŻY

21 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
WYBÓR BRANŻY

22 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
DYNAMIKA BRANŻY

23 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
SEZONOWOŚĆ WYNIKÓW

24 CZEKAJĄC NA DECYDUJĄCY KWARTAŁ
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych CZEKAJĄC NA DECYDUJĄCY KWARTAŁ

25 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
JAK OCENIAĆ SPÓŁKI ?

26 ZYSKOWNOŚĆ = STABILNOŚĆ ?
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ZYSKOWNOŚĆ = STABILNOŚĆ ?

27 WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE KONIUNKTURA NA GIEŁDZIE SKŁAD AKCJONARIATU

28 WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE POLITYKA DYWIDENDY ZARZĄD

29 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE
WYNIKI FINANSOWE (Wskaźniki ROE, ROS) POPYT/PODAŻ WYCENA PORÓWNAWCZA (Wskaźniki C/Z, C/WK, C/S) FAIR VALUE

30 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁCE
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁCE Prospekt emisyjny Raporty bieżące Raporty okresowe Media, spotkania z inwestorami, itp.

31 4. ANALIZA FUNDAMENTALNA
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 4. ANALIZA FUNDAMENTALNA Analiza makroekonomiczna kraju Analiza branżowa Analiza spółki Wycena spółki

32 Czy gospodarka wpływa na giełdę?
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Czy gospodarka wpływa na giełdę?

33 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
MAKROEKONOMIA Stabilność polityczna Polityka podatkowa Specjalne strefy ekonomiczne Unia Europejska Trendy w światowej gospodarce

34 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
MAKROEKONOMIA Tendencje zmian PKB i produkcji przemysłowej Inflacja Sprzedaż detaliczna Handel zagraniczny GUS I NBP

35 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
WALUTY A GOSPODARKA ?

36 Inflacja a oprocentowanie
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Inflacja a oprocentowanie

37 CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI

38 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA BRANŻOWA OKREŚLENIE TEMPA ROZWOJU OKRESLENIE ZYSKOWNOŚCI KONKURENCJA W BRANŻY

39 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
WYBÓR BRANŻY

40 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
DYNAMIKA BRANŻY

41 CZEKAJĄC NA DECYDUJĄCY KWARTAŁ
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych CZEKAJĄC NA DECYDUJĄCY KWARTAŁ

42 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
JAK OCENIAĆ SPÓŁKI ?

43 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ZYSKOWNOŚĆ

44 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA SPÓŁKI
WYCENA RYNKOWA WARTOŚĆ EKONOMICZNA WARTOŚĆ KSIĘGOWA WYCENA PORÓWNAWCZA WYCENA DOCHODOWA

45 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA RYNKOWA
Rynek wycenia przyszłość spółki Rynek oczekuje określonych wyników spółki (zdarzeń), które są uwzględnione (zdyskontowane) z premią za ryzyko w kursie akcji Gdy wyniki są lepsze niż oczekiwane, kurs akcji rośnie i na odwrót WNIOSEK: to, że spółka jest dobra i przynosi dobre wyniki nie musi oznaczać, że kurs akcji będzie rósł, gdyż w jej cenie rynkowej jest to już najprawdopodobniej uwzględnione Zarabiamy wtedy gdy przewidzimy wyniki spółki lepiej niż średnia rynkowa

46 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych CENA <-> WARTOŚĆ
CENA AKCJI x LICZBA AKCJI = WARTOŚĆ RYNKOWA SPÓŁKI (Kapitalizacja)

47 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WARTOŚĆ EKONOMICZNA
KWOTA JAKĄ TRZEBA ZAPŁACIĆ, ABY MIEĆ PRAWO DO 100% WYNIKÓW SPÓŁKI = kupić ją od właścicieli (akcjonariuszy) i spłacić cały dług EV (od Economic Value)

48 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WARTOŚĆ KSIĘGOWA
WARTOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO = WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO = AKTYWA - ZOBOWIĄZANIA

49 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych SPRAWOZDANIA FINANSOWE
SKONSOLIDOWANE / JEDNOSTKOWE MSR / PSR KWARTALNE / PÓŁROCZNE / ROCZNE

50 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych BILANS

51 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
RACHUNEK WYNIKÓW (EBIT, EBITDA?)

52 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych CASH FLOW

53 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA PORÓWNAWCZA
inaczej: wskaźnikowa, mnożnikowa, względna MNOŻENIE WYNIKU SPÓŁKI x ? LICZBA (mnożnik, wskaźnik) ? LICZBA = ŚREDNIA Z DZIELENIA WARTOŚCI PORÓWNYWALNYCH FIRM PRZEZ ICH WYNIKI WSKAŹNIKI: P/E (C/Z), P/BV (C/WK), EV/S, EV/EBITDA, EV/EBIT

54 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA PORÓWNAWCZA

55 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA PORÓWNAWCZA
wycena względna zależna od koniunktury, jednak jest to szybki sposób na oszacowanie wartości spółki

56 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA DOCHODOWA (DCF)
„spółka jest warta tyle, ile przyniesie nam dochodu w przyszłości”: przepływy pienieżne dyskontowanie wycena niezależna od rynku, jednak mnogość założeń powoduje, iż jest ona wysoce subiektywna

57 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WYCENA DOCHODOWA (DCF)

58 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ (DOCHODOWE) tempo wzrostu sprzedaży marża operacyjna realna stopa podatkowa nakłady inwestycyjne kapitał pracujący koszt kapitału okres wzrostu

59 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
INNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ koniunktura na giełdzie skład akcjonariatu (progi: 5%, 10%, 33%, 66%, 90%) free float (akcje poza trwałymi akcjonariuszami) wielkość spółki polityka dywidendy zarząd wizerunek spółki (public relations, investor relations, corporate governance) przejrzystość spółki pozostałe

60 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁCE
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁCE Prospekt emisyjny Raporty bieżące Raporty okresowe Raporty / rekomendacje Media, spotkania z inwestorami, itp.

61 RAPORTY / REKOMENDACJE
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych RAPORTY / REKOMENDACJE Szczegółowa analiza spółki Wycena porównawcza i DCF Jakość rekomendacji publikowanych przez biura maklerskie w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie

62 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
6. ANALIZA TECHNICZNA Analiza trendów Analiza formacji Analiza wskaźników

63 ANALIZA TRENDÓW - PROSPER
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ANALIZA TRENDÓW - PROSPER

64 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA TRENDÓW – PEKAOSA

65 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA FORMACJI – FORMACJA GŁOWY I RAMION

66 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA FORMACJI – ODWRÓCONA FORMACJA GŁOWY I RAMION

67 ODWRÓCONA GŁOWA Z RAMIONAMI - ORBIS
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ODWRÓCONA GŁOWA Z RAMIONAMI - ORBIS

68 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA FORMACJI – FLAGA

69 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
FORMACJA FLAGI - GETIN

70 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA FORMACJI – FLAGA

71 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA FORMACJI – TRÓJKĄT

72 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
TRÓJKĄT - BTEACOM

73 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA FORMACJI – TRÓJKĄT

74 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ANALIZA WSKAŹNIKÓW – ŚREDNIE RUCHOME

75 ANALIZA WSKAŹNIKÓW - RSI
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ANALIZA WSKAŹNIKÓW - RSI

76 ANALIZA WSKAŹNIKÓW – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ANALIZA WSKAŹNIKÓW – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY

77 ANALIZA WSKAŹNIKOWA - MACD
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ANALIZA WSKAŹNIKOWA - MACD

78 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
7. PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA ETAPY HOSSY 1 2 3 4 5

79 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA ETAPY BESSY I II III

80 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA – PRZYKŁAD

81 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Psychologia tłumu Motywy decyzji inwestycyjnych Wybór własnej metody Zasady inwestowania

82 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA TŁUMU Należy być jednostką samodzielną Kupuj kiedy inni nie chcą kupować Sprzedawaj kiedy inni nie chcą sprzedawać Nie ulegaj zachowaniom stadnym

83 MOTYWY DECYZJI INWESTYCYJNYCH
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych MOTYWY DECYZJI INWESTYCYJNYCH Analiza fundamentalna spółki Transakcje na wyczucie Analiza techniczna Artykuły w prasie Opinia znajomego Opinia maklera

84 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ZASADY INWESTOWANIA Wybór spółki Plan inwestycji Określenie dopuszczalnego ryzyka Gra z trendem Dobór wielkości pozycji do portfela Realizacja planu

85 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Stopa zwrotu (źródło SII) Gdzie jest pozostałe 53% ?

86 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) 10 pytań (8 ekonomicznych, 2 z wiedzy ogólnej) pytania dotyczą Polski w roku 2000 w odpowiedzi ustalamy próg dolny i górny, tak żeby mieć 90% pewności, że prawdziwa odpowiedź będzie się mieścić w tym przedziale powinniśmy popełnić 10% błędów, czyli dopuszczalna jest 1 błędna odpowiedź

87 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Pytania Przychody banków z działalności operacyjnej. Wartość obrotu obligacjami. Wynik finansowy brutto biur maklerskich. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

88 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Pytania ciąg dalszy 5. Liczba przedsiębiorstw państwowych objętych prywatyzacją w latach 6. Liczba sprzedanych polis ubezpieczeniowych- majątkowych. 7.Wartość dotacji i subwencji udzielonych z budżetu państwa.

89 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Pytania ciąg dalszy 8. Przewozy pasażerów w transporcie lotniczym. 9. Liczba adiunktów zatrudnionych w szkołach wyższych w roku akademickim 2000/2001. 10. Liczba wyznawców należących do Stowarzyszenia Świadomości Kryszny.

90 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Odpowiedzi 104,15 mld złotych 4,59 mld złotych. 293,3 mln złotych. 2,7 mln osób przedsiębiorstw

91 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Odpowiedzi ciąg dalszy 6. 17,3 mln polis 7. 83,47 mld złotych 8. 2,79 mln osób adiunktów wyznawców Kryszny

92 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Czy popełniliście Państwo więcej niż 1 błąd? Większość osób popełnia 5 błędów – czyli jesteśmy zbyt pewni siebie Podobny błąd popełniają specjaliści (np. 9 na 10 lekarzy odpowie, że umie rozpoznać gruźlicę podczas gdy wykrywalność wynosi 50%)

93 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
BIURO MAKLERSKIE CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY ZAKŁADANIU RACHUNKU? prowizje jakość obsługi klienta jakość platformy transakcyjnej ilość POK-ów

94 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych NOTOWANIA
BIURO MAKLERSKIE NOTOWANIA notowania jednolite notowania ciągłe

95 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych RODZAJE ZLECEŃ
BIURO MAKLERSKIE RODZAJE ZLECEŃ z limitem ceny (Limit) po każdej cenie (PKC) po cenie rynkowej (PCR) po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO)

96 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Dodatkowe warunki zleceń
BIURO MAKLERSKIE Dodatkowe warunki zleceń z warunkiem minimalnej wielkości wykonania (Wmin) z wielkością ujawnioną (WUJ) z limitem aktywacji (LimAkt)

97 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Termin ważności zlecenia
BIURO MAKLERSKIE Termin ważności zlecenia z terminem ważności wykonaj lub Anuluj (WUA) ważne do pierwszego wykonania (WiN)

98 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
BIURO MAKLERSKIE Termin ważności zlecenia, ciąg dalszy ważne do końca sesji giełdowej (Dzień) ważne bezterminowo (DOM)


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google