Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 23 kwietnia 2005 r. Akademia Tworzenia Kapitału czyli GIEŁDA KROK PO KROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 23 kwietnia 2005 r. Akademia Tworzenia Kapitału czyli GIEŁDA KROK PO KROKU."— Zapis prezentacji:

1 1 23 kwietnia 2005 r. Akademia Tworzenia Kapitału czyli GIEŁDA KROK PO KROKU

2 2 1. O RYNKU KAPITAŁOWYM RYNEK GOSPODARKA RYNKOWA POPYT PODAŻ CENA RYNKOWA

3 3 MECHANIZM RYNKOWY

4 4 RYNEK KAPITAŁOWY UCZESTNICY RYNKU: Kapitałodawcy Kapitałobiorcy Pośrednicy finansowi

5 5 2. INSTYTUCJE RYNKU PUBLICZNEGO Giełda Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Biura Maklerskie

6 6 Giełda ma zadanie zapewnić obrót zgodnie z zasadami: przejrzystości równości bezpieczeństwa

7 7 RYNEK KAPITAŁOWY

8 8 3. AKCJA – CO TO JEST? Pojęcie AKCJI Prawa: udział w zyskach prawo głosu na WZA prawa poboru dywidenda

9 9 4. OBLIGACJE – PODSTAWY Pojęcie OBLIGACJI Cechy obligacji: Termin wykupu Wartość nominalna Oprocentowanie Okresy odsetkowe

10 10 OBLIGACJE – RODZAJE O zmiennym oprocentowaniu O stałym oprocentowaniu Zerokuponowe

11 11 OBLIGACJE O STAŁYM OPROCENTOWANIU

12 12 OBLIGACJE ZEROKUPONOWE

13 13 5. ANALIZA FUNDAMENTALNA 1)Analiza makroekonomiczna kraju 2)Analiza branżowa 3)Analiza spółki 4)Wycena rynkowa (giełdowa) spółki

14 14 Czy gospodarka wpływa na giełdę ?

15 15 Stabilność polityczna Polityka podatkowa Specjalne strefy ekonomiczne Unia Europejska Trendy w światowej gospodarce MAKROEKONOMIA

16 16 MAKROEKONOMIA Tendencje zmian PKB i produkcji przemysłowej Inflacja Sprzedaż detaliczna Handel zagraniczny GUS I NBP

17 17 WALUTY A GOSPODARKA ?

18 18 Inflacja a oprocentowanie

19 19 CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI

20 20 ANALIZA BRANŻOWA OKREŚLENIE TEMPA ROZWOJU OKRESLENIE ZYSKOWNOŚCI KONKURENCJA W BRANŻY

21 21 WYBÓR BRANŻY

22 22 DYNAMIKA BRANŻY

23 23 SEZONOWOŚĆ WYNIKÓW

24 24 CZEKAJĄC NA DECYDUJĄCY KWARTAŁ

25 25 JAK OCENIAĆ SPÓŁKI ?

26 26 ZYSKOWNOŚĆ = STABILNOŚĆ ?

27 27 WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE KONIUNKTURA NA GIEŁDZIE SKŁAD AKCJONARIATU

28 28 POLITYKA DYWIDENDY WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE ZARZĄD

29 29 WYCENA SPÓŁKI NA GIEŁDZIE WYNIKI FINANSOWE (Wskaźniki ROE, ROS) POPYT/PODAŻ WYCENA PORÓWNAWCZA (Wskaźniki C/Z, C/WK, C/S) FAIR VALUE

30 30 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁCE Prospekt emisyjny Raporty bieżące Raporty okresowe Media, spotkania z inwestorami, itp.

31 31 4. ANALIZA FUNDAMENTALNA 1)Analiza makroekonomiczna kraju 2)Analiza branżowa 3)Analiza spółki 4)Wycena spółki

32 32 Czy gospodarka wpływa na giełdę ?

33 33 Stabilność polityczna Polityka podatkowa Specjalne strefy ekonomiczne Unia Europejska Trendy w światowej gospodarce MAKROEKONOMIA

34 34 MAKROEKONOMIA Tendencje zmian PKB i produkcji przemysłowej Inflacja Sprzedaż detaliczna Handel zagraniczny GUS I NBP

35 35 WALUTY A GOSPODARKA ?

36 36 Inflacja a oprocentowanie

37 37 CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI

38 38 ANALIZA BRANŻOWA OKREŚLENIE TEMPA ROZWOJU OKRESLENIE ZYSKOWNOŚCI KONKURENCJA W BRANŻY

39 39 WYBÓR BRANŻY

40 40 DYNAMIKA BRANŻY

41 41 CZEKAJĄC NA DECYDUJĄCY KWARTAŁ

42 42 JAK OCENIAĆ SPÓŁKI ?

43 43 ZYSKOWNOŚĆ

44 44 WYCENA SPÓŁKI WYCENA RYNKOWA WARTOŚĆ EKONOMICZNA WARTOŚĆ KSIĘGOWA WYCENA PORÓWNAWCZA WYCENA DOCHODOWA

45 45 WYCENA RYNKOWA Rynek wycenia przyszłość spółki Rynek oczekuje określonych wyników spółki (zdarzeń), które są uwzględnione (zdyskontowane) z premią za ryzyko w kursie akcji Gdy wyniki są lepsze niż oczekiwane, kurs akcji rośnie i na odwrót WNIOSEK: to, że spółka jest dobra i przynosi dobre wyniki nie musi oznaczać, że kurs akcji będzie rósł, gdyż w jej cenie rynkowej jest to już najprawdopodobniej uwzględnione Zarabiamy wtedy gdy przewidzimy wyniki spółki lepiej niż średnia rynkowa

46 46 CENA WARTOŚĆ CENA AKCJI x LICZBA AKCJI = WARTOŚĆ RYNKOWA SPÓŁKI (Kapitalizacja)

47 47 WARTOŚĆ EKONOMICZNA KWOTA JAKĄ TRZEBA ZAPŁACIĆ, ABY MIEĆ PRAWO DO 100% WYNIKÓW SPÓŁKI = kupić ją od właścicieli (akcjonariuszy) i spłacić cały dług EV (od Economic Value)

48 48 WARTOŚĆ KSIĘGOWA WARTOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO = WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO = AKTYWA - ZOBOWIĄZANIA

49 49 SPRAWOZDANIA FINANSOWE -SKONSOLIDOWANE / JEDNOSTKOWE - MSR / PSR - KWARTALNE / PÓŁROCZNE / ROCZNE

50 50 BILANS

51 51 RACHUNEK WYNIKÓW (EBIT, EBITDA?)

52 52 CASH FLOW

53 53 WYCENA PORÓWNAWCZA inaczej: wskaźnikowa, mnożnikowa, względna MNOŻENIE WYNIKU SPÓŁKI x ? LICZBA (mnożnik, wskaźnik) ? LICZBA = ŚREDNIA Z DZIELENIA WARTOŚCI PORÓWNYWALNYCH FIRM PRZEZ ICH WYNIKI WSKAŹNIKI: P/E (C/Z), P/BV (C/WK), EV/S, EV/EBITDA, EV/EBIT

54 54 WYCENA PORÓWNAWCZA

55 55 WYCENA PORÓWNAWCZA wycena względna zależna od koniunktury, jednak jest to szybki sposób na oszacowanie wartości spółki

56 56 WYCENA DOCHODOWA (DCF) spółka jest warta tyle, ile przyniesie nam dochodu w przyszłości: -przepływy pienieżne -dyskontowanie wycena niezależna od rynku, jednak mnogość założeń powoduje, iż jest ona wysoce subiektywna

57 57 WYCENA DOCHODOWA (DCF)

58 58 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ (DOCHODOWE) tempo wzrostu sprzedaży marża operacyjna realna stopa podatkowa nakłady inwestycyjne kapitał pracujący koszt kapitału okres wzrostu

59 59 INNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ koniunktura na giełdzie skład akcjonariatu (progi: 5%, 10%, 33%, 66%, 90%) free float (akcje poza trwałymi akcjonariuszami) wielkość spółki polityka dywidendy zarząd wizerunek spółki (public relations, investor relations, corporate governance) przejrzystość spółki pozostałe

60 60 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁCE Prospekt emisyjny Raporty bieżące Raporty okresowe Raporty / rekomendacje Media, spotkania z inwestorami, itp.

61 61 RAPORTY / REKOMENDACJE Szczegółowa analiza spółki Wycena porównawcza i DCF Jakość rekomendacji publikowanych przez biura maklerskie w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie

62 62 6. ANALIZA TECHNICZNA Analiza trendów Analiza formacji Analiza wskaźników

63 63 ANALIZA TRENDÓW - PROSPER

64 64 ANALIZA TRENDÓW – PEKAOSA

65 65 ANALIZA FORMACJI – FORMACJA GŁOWY I RAMION

66 66 ANALIZA FORMACJI – ODWRÓCONA FORMACJA GŁOWY I RAMION

67 67 ODWRÓCONA GŁOWA Z RAMIONAMI - ORBIS

68 68 ANALIZA FORMACJI – FLAGA

69 69 FORMACJA FLAGI - GETIN

70 70 ANALIZA FORMACJI – FLAGA

71 71 ANALIZA FORMACJI – TRÓJKĄT

72 72 TRÓJKĄT - BTEACOM

73 73 ANALIZA FORMACJI – TRÓJKĄT

74 74 ANALIZA WSKAŹNIKÓW – ŚREDNIE RUCHOME

75 75 ANALIZA WSKAŹNIKÓW - RSI

76 76 ANALIZA WSKAŹNIKÓW – OSCYLATOR STOCHASTYCZNY

77 77 ANALIZA WSKAŹNIKOWA - MACD

78 78 7. PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA ETAPY HOSSY 1 2 3 4 5

79 79 ETAPY BESSY I II III PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA

80 80 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA – PRZYKŁAD

81 81 Psychologia tłumu Motywy decyzji inwestycyjnych Wybór własnej metody Zasady inwestowania PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA

82 82 PSYCHOLOGIA TŁUMU Należy być jednostką samodzielną Kupuj kiedy inni nie chcą kupować Sprzedawaj kiedy inni nie chcą sprzedawać Nie ulegaj zachowaniom stadnym

83 83 MOTYWY DECYZJI INWESTYCYJNYCH Analiza fundamentalna spółki Transakcje na wyczucie Analiza techniczna Artykuły w prasie Opinia znajomego Opinia maklera

84 84 ZASADY INWESTOWANIA Wybór spółki Plan inwestycji Określenie dopuszczalnego ryzyka Gra z trendem Dobór wielkości pozycji do portfela Realizacja planu

85 85 Stopa zwrotu 03.2003-03.2004 (źródło SII) Gdzie jest pozostałe 53% ?

86 86 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) 10 pytań (8 ekonomicznych, 2 z wiedzy ogólnej) pytania dotyczą Polski w roku 2000 w odpowiedzi ustalamy próg dolny i górny, tak żeby mieć 90% pewności, że prawdziwa odpowiedź będzie się mieścić w tym przedziale powinniśmy popełnić 10% błędów, czyli dopuszczalna jest 1 błędna odpowiedź

87 87 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Pytania Przychody banków z działalności operacyjnej. Wartość obrotu obligacjami. Wynik finansowy brutto biur maklerskich. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

88 88 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Pytania ciąg dalszy 5. Liczba przedsiębiorstw państwowych objętych prywatyzacją w latach 1990-99 6. Liczba sprzedanych polis ubezpieczeniowych- majątkowych. 7.Wartość dotacji i subwencji udzielonych z budżetu państwa.

89 89 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Pytania ciąg dalszy 8. Przewozy pasażerów w transporcie lotniczym. 9. Liczba adiunktów zatrudnionych w szkołach wyższych w roku akademickim 2000/2001. 10. Liczba wyznawców należących do Stowarzyszenia Świadomości Kryszny.

90 90 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Odpowiedzi 104,15 mld złotych 4,59 mld złotych. 293,3 mln złotych. 2,7 mln osób 5. 6461 przedsiębiorstw

91 91 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Odpowiedzi ciąg dalszy 6. 17,3 mln polis 7. 83,47 mld złotych 8. 2,79 mln osób 9. 29023 adiunktów 10. 5043 wyznawców Kryszny

92 92 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA nadmierna pewność siebie (ćwiczenie) Czy popełniliście Państwo więcej niż 1 błąd? Większość osób popełnia 5 błędów – czyli jesteśmy zbyt pewni siebie Podobny błąd popełniają specjaliści (np. 9 na 10 lekarzy odpowie, że umie rozpoznać gruźlicę podczas gdy wykrywalność wynosi 50%)

93 93 BIURO MAKLERSKIE CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY ZAKŁADANIU RACHUNKU? prowizje jakość obsługi klienta jakość platformy transakcyjnej ilość POK-ów

94 94 BIURO MAKLERSKIE NOTOWANIA notowania jednolite notowania ciągłe

95 95 BIURO MAKLERSKIE RODZAJE ZLECEŃ z limitem ceny (Limit) po każdej cenie (PKC) po cenie rynkowej (PCR) po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO)

96 96 BIURO MAKLERSKIE Dodatkowe warunki zleceń z warunkiem minimalnej wielkości wykonania (Wmin) z wielkością ujawnioną (WUJ) z limitem aktywacji (LimAkt)

97 97 BIURO MAKLERSKIE Termin ważności zlecenia z terminem ważności wykonaj lub Anuluj (WUA) ważne do pierwszego wykonania (WiN)

98 98 BIURO MAKLERSKIE Termin ważności zlecenia, ciąg dalszy ważne do końca sesji giełdowej (Dzień) ważne bezterminowo (DOM)


Pobierz ppt "1 23 kwietnia 2005 r. Akademia Tworzenia Kapitału czyli GIEŁDA KROK PO KROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google