Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.buwiwm.edu.pl Definicje w uznawalności wykształcenia Ewa Majdowska Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Smolna 13, 00-375.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.buwiwm.edu.pl Definicje w uznawalności wykształcenia Ewa Majdowska Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Smolna 13, 00-375."— Zapis prezentacji:

1 www.buwiwm.edu.pl Definicje w uznawalności wykształcenia Ewa Majdowska Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa tel: +22 828 81 61

2 www.buwiwm.edu.pl Zagadnienia ogólne uznanie do celów akademickich – uznanie dokumentu w celu dalszego kształcenia się uznanie do celów zawodowych – uznanie dokumentu o wykształceniu w celu wykonywania zawodu lub działalności zawodowej

3 www.buwiwm.edu.pl Zagadnienia ogólne zawód regulowany – zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych przepisach. (Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych). Każde z państw członkowskich UE posiada własną listę zawodów regulowanych.

4 www.buwiwm.edu.pl Zagadnienia ogólne status zagranicznej szkoły wyższej - system akredytacji w szkolnictwie wyższym w państwie wydania dyplomu - weryfikacja uprawnień szkoły, która wydała dyplom

5 www.buwiwm.edu.pl Zagadnienia ogólne kryteria oceny dokumentu o wykształceniu - szczegółowe porównywanie programów kształcenia (np. equipollenza, homologación) - porównywanie okresów kształcenia i uprawnień związanych z uzyskaniem dyplomu - Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą

6 www.buwiwm.edu.pl Zagadnienia ogólne uznawalność dyplomów z danej uczelni - polskie dyplomy uznawane są w innych państwach jeśli zostały wydane przez uprawnioną do tego uczelnię

7 www.buwiwm.edu.pl Polski system uznawania wykształcenia uznawanie wykształcenia umowy międzynarodowe dyplomy ukończenia studiów, stopnie naukowe potwierdzane w BUWiWM świadectwa szkolne, świadectwa maturalne potwierdzane w kuratoriach oświaty nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów, stopni naukowych w uprawnionych jednostki uczelni świadectw szkolnych, świadectw maturalnych w kuratoriach oświaty

8 www.buwiwm.edu.pl Polski system uznawania wykształcenia uznawalność do celów akademickich Austria (1996), Niemcy (1997), Litwa (2005), Ukraina (2005), Białoruś (2005) uznawalność do celów zawodowych – dyplom wydany w państwie należącym do UE, zawody regulowane uznawalność do celów akademickich i zawodowych – umowy międzynarodowe z lat 70- i 80-tych, nostryfikacja

9 www.buwiwm.edu.pl Polski system uznawania wykształcenia nostryfikacja – procedura mająca na celu stwierdzenie równorzędności zagranicznego dokumentu o wykształceniu z jego polskim odpowiednikiem legalizacja – forma poświadczenia autentyczności dokumentu i dopuszczenie go do obrotu prawnego z zagranicą - Konwencja Haska (apostille)

10 www.buwiwm.edu.pl Polski system uznawania wykształcenia tłumaczenia, kompetencje tłumaczy - tłumaczenie zawsze jest interpretacją zagranicznego dokumentu - przy ocenie zagranicznego dyplomu należy zapoznać się z jego oryginałem - tytuł/stopień pozostawiony w brzmieniu oryginalnym

11 www.buwiwm.edu.pl Polski system uznawania wykształcenia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów Nie podlegają formalnemu uznaniu. Mogą być przedstawiane bezpośrednio pracodawcy, jako poświadczenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

12 www.buwiwm.edu.pl Polski system uznawania wykształcenia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – krajowy ośrodek ENIC/NARIC oraz polski ośrodek informacji (contact point) nt. uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE w zawodach regulowanych. Informuje o: - możliwości uznania w Polsce zagranicznych dokumentów o wykształceniu - poziomie uzyskanego wykształcenia - statusie zagranicznych szkół wyższych - zagranicznych systemach edukacji

13 www.buwiwm.edu.pl SIEĆ ENIC/NARIC ENIC - European Network of National Information Centres for academic recognition and mobility – sieć krajowych ośrodków informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich, utworzona decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy oraz Komitetu Regionalnego UNESCO dla Regionu Europy w 1994 r. NARIC - National Academic Recognition and Information Centres – sieć ośrodków informacji o uznawalności wykształcenia do celów akademickich i wspierania systemu uznawania kwalifikacji do celów zawodowych, utworzona przez Komisję Europejską w 1984 r.


Pobierz ppt "Www.buwiwm.edu.pl Definicje w uznawalności wykształcenia Ewa Majdowska Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Smolna 13, 00-375."

Podobne prezentacje


Reklamy Google