Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wspomagać dziecko w osiąganiu sukcesu szkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wspomagać dziecko w osiąganiu sukcesu szkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Jak wspomagać dziecko w osiąganiu sukcesu szkolnego
Z praktyki pedagogicznej młodego nauczyciela opracowała Gabriela Źrałek

2 Matematyczne problemy
Słabsze wyniki uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty w standardach: rozumowanie wykorzystywanie wiedzy w praktyce Schematyczne myślenie Brak logicznego rozumowania i wyciągania wniosków Matematyka jest oderwana od rzeczywistości, zbyt abstrakcyjna dla uczniów

3 Matematyka da się lubić
Przyjazna, „bezpieczna” atmosfera na lekcjach Zaufanie do nauczyciela Aktywizacja uczniów: pogadanka, dyskusja burza mózgów metoda problemowa pokaz, obserwacja gry i zabawy matematyczne praca w grupach kula śniegowa metoda projektów

4 Wypróbowane „sztuczki”
Matematyka bliższa rzeczywistości – stosowanie zadań i przykładów z życia wziętych, nawiązywanie do spraw bliskich uczniom. Nauka przez zabawę – wesołe lekcje, gry, łamigłówki, konkursy. Pokazy, wizualizacje, wykorzystanie komputera i projektora. „Oswajanie potworów” – sposób na trudne przykłady. [( )  10 – 33 : 11]  Wykorzystywanie wiadomości uczniów – uczniowie identyfikują się z matematyką, mają świadomość, że ich wiedza jest ważna i potrzebna. Pogotowie matematyczne – czynne bez przerwy.

5 Moje cele główne Sprawić, żeby uczniowie uczyli się matematyki
nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Sprawić, aby uczniowie nie tyle umieli matematykę, co ją rozumieli.

6 Rozwijanie innych uzdolnień
Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia Indywidualizacja pracy z uczniem (grupą) – diagnoza potrzeb dzieci Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych Uczymy się od siebie nawzajem – przepływ wiedzy w obie strony NAUCZYCIEL ↔ UCZNIOWIE

7 Metoda projektów Praca tą metodą polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie czy przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej wspólnie z nauczycielem założenia. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i dzięki temu metoda pomaga dzieciom uzyskać bardziej kompleksową wiedzę. Temat zadania określany jest najczęściej bardzo ogólnie, dzieci samodzielnie precyzują szczegóły swojej pracy. Uczniowie często pracują w grupach, dzielą się obowiązkami według indywidualnych predyspozycji, planują i organizują działania samodzielnie, w taki sam sposób podejmują większość decyzji związanych z projektem. Dzięki temu można u nich zaobserwować zwiększenie zaangażowania w pracę i pojawiające się poczucie odpowiedzialności za końcowy efekt. Nauczyciel pełni rolę jedynie doradczą, najpierw przygotowuje uczniów do pracy metodą projektu, następnie wspólnie opracowują plan, harmonogram i zasady działań, a potem udziela konsultacji, wskazuje źródła informacji, pomaga porządkować i oceniać materiały oraz przygotować końcową prezentację. Bierze też udział w ocenie projektów.

8 Trudności związane z metodą
Duży nakład pracy i czasu ze strony nauczyciela, Stała kontrola przebiegu realizacji projektów przez uczniów, Konieczność formułowania jasnych wytycznych i pomoc w przydzielaniu konkretnych zadań dla każdego ucznia, Stała czujność i sprawdzanie terminowości wykonywania prac przez dzieci, W klasach młodszych, przy projektach wymagających działań grupowych – praca głównie w szkole (za małe dzieci, żeby spotykać się w grupach w domu), W klasach starszych system lekcyjny ze ścisłym podziałem na przedmioty oraz ilość materiału, który trzeba zrealizować, nie sprzyjają tej metodzie.

9 Metoda projektów na matematyce
Zabawa w kubizm: uczniowie wybierają dowolny obiekt (przedmiot, budowlę …), pracując w parach starają się zbudować kopię (makietę) tego obiektu, składającą się wyłącznie z brył sklejonych z siatek, które samodzielnie zaprojektowali, podczas prezentacji efektów swojej pracy muszą poprawnie nazwać wykorzystane bryły i znać ich podstawowe własności, oceniana jest staranność wykonania, zróżnicowanie wykorzystanych brył i ich znajomość oraz podobieństwo do oryginału.

10 Moja wymarzona podróż po Europie:
zadaniem uczniów jest zaplanowanie wymarzonej podróży po europejskich miastach, uczniowie wybierają 8 miast, które chcą odwiedzić, następnie opierając się na mapie Europy przygotowują na komputerze schemat trasy swojej wycieczki, używając do tego dowolnego programu graficznego. uczniowie obliczają rzeczywiste odległości między kolejnymi miastami, korzystając z mapy i podanej na niej skali (mogą wykorzystać arkusz kalkulacyjny w komputerze). uczniowie szukają informacji na temat wskazanych przez siebie miast, uzasadniając tym samym swój wybór. uczniowie obliczają szacunkowy koszt wyprawy, uwzględniając wybrane przez nich wydatki (sami podejmują decyzje na temat środków transportu, ewentualnych kosztach paliwa, noclegach itd.). Szukają brakujących danych w internecie, wymagane jest też przeliczenie ostatecznego kosztu podróży na złotówki (według aktualnego kursu walut). grupy prezentują na lekcji efekty swojej pracy w wybranej przez siebie formie, nauczyciel ocenia projekty uwzględniając opinie innych uczniów.

11 Kronika klasy IV a „na żywo”
Interdyscyplinarny projekt, którego głównym celem było wykorzystanie potencjału intelektualnego i wysokich zdolności twórczych uczniów tej klasy. Praca nad realizacją projektu trwała 3 miesiące i odbywała się na lekcjach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie zostali podzieleni losowo na 5 grup kilkuosobowych, z których każda wylosowała jedno z pięciu najważniejszych dla klasy wydarzeń mijającego roku. Ich zadaniem było przygotowanie wystąpienia (w dowolnej formie), mającego zaprezentować wylosowane wydarzenie. Uczniowie pracowali nad scenariuszem, elementami wystąpienia oraz ewentualnymi rekwizytami: tekstem, który będą wygaszać, plakatami, pracami plastycznymi, strojami do przebrania, własnymi wierszami, skeczami, filmami, prezentacjami multimedialnymi itd. – zależnie od pomysłowości i umiejętności członków grupy. Projekt zakończyła uroczystość – występ wszystkich grup w kolejności chronologicznej przed zaproszonymi przez uczniów gośćmi.

12

13 Fotografia w szkole

14 Trwający cały semestr, 3-etapowy konkurs, w którym dzieci prezentują swoje dokonania w dziedzinie fotografii. Konkurs posiada stronę internetową na której znajduje się regulamin konkursu, galeria zgłoszonych zdjęć i gdzie można głosować na najlepsze prace.

15 Najlepszych 18 prac (wybranych przez Jury i internautów) zostaje wywołanych w dużym formacie i oprawionych, aby mogły być prezentowane społeczności szkolnej na wystawie pokonkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu ma miejsce podczas uroczystości w auli szkolnej, w obecności dyrekcji i uczniów całej szkoły. Nagrodami dla najlepszych są zamówione w drukarni kalendarze, zawierające zwycięskie zdjęcia zrobione przez uczniów. Podczas wakacji prace naszych uczniów już trzykrotnie miały swoją wystawę w Bibliotece Miejskiej w Sosnowcu. Na korytarzach szkoły od września 2008 roku można oglądać najlepsze fotografie uczniów. Galeria ta jest też powodem do dumy dla młodych fotografów.

16 Klub Młodego Fotografa
Klub to grupa zainteresowanych fotografowaniem uczniów. Podczas spotkań klubu dyskutowane są zagadnienia związane z fotografowaniem, omawiane zdjęcia uczniów i innych autorów. Uczniowie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, prezentują własne pomysły, a także przygotowują artykuły informacyjno-poradnikowe na temat fotografowania, które publikowane są na stronie internetowej klubu. Przeprowadzamy też burze mózgów, które pozwalają wymyślać tematy do konkursu MIGAWKA.

17 Co jakiś czas odbywają się plenery fotograficzne, w których biorą udział członkowie Klubu Młodego Fotografa: szukamy ciekawych zakątków naszego miasta, odkrywamy nieznane miejsca w najbliższej okolicy, dostrzegamy walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu, na bieżąco rozmawiamy z na temat danego ujęcia fotograficznego, doradzamy sobie na wzajem, korygujemy błędy, podpowiadamy, robimy zdjęcia do Szkolnego Konkursu Fotograficznego MIGAWKA.

18 Kontekst edukacyjny Projekt pozwala realizować treści nauczania oraz cele kształcenia związane z poszczególnymi przedmiotami i ścieżkami edukacyjnymi, w szczególności:

19 Konkurs Innowacyjny Nauczyciel
Projekt obejmujący Szkolny Konkurs Fotograficzny MIGAWKA i Klub Młodego Fotografa został zgłoszony do konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2009, organizowanego przez Partnerstwo dla Przyszłości przy współpracy z Głosem Nauczycielskim i pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa konkursu. Podczas tej uroczystości otrzymałam z rąk podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Lilli Jaroń tytuł Innowacyjnego Nauczyciela 2009.

20 Jury konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż
Jury konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stefana Kwiatkowskiego (Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN) przyznało mojemu projektowi II miejsce spośród 10 osób nominowanych do nagród głównych. Dzięki temu miałam szansę w marcu 2010 roku reprezentować Polskę na VII Europejskim Forum Innowacyjnej Edukacji w Berlinie.

21 Berlińska przygoda W marcu 2010 r. w Berlinie odbyło się VII Europejskie Forum Innowacyjnej Edukacji, w którym uczestniczyłam jako laureat polskiej edycji konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2009. Najważniejszym punktem forum była wystawa, na której nauczycieli z 41 krajów europejskich przedstawiało 76 projektów edukacyjnych uznanych w ich krajach za najlepsze (ja prezentowałam swój projekt fotograficzny).

22 Wydarzeniem podsumowującym forum była uroczysta gala, w trakcie której wręczono nagrody dla najciekawszych projektów. Mój projekt fotograficzny otrzymał tam nagrodę główną Educators’ Choice, przyznawaną w wyniku głosowania wszystkich uczestników forum (nauczycieli, dyrektorów i innych osób związanych z edukacją z całej Europy). Dzięki temu wyróżnieniu będę reprezentować Polskę oraz całą Europę na Światowym Forum Innowacyjnej Edukacji, które odbędzie się za miesiąc w Cape Town w Republice Południowej Afryki. Będę tam prezentować swój fotograficzny projekt nauczycielom z całego świata.

23 Pomysły na nowy rok szkolny
Kronika Klasy V a „na żywo” Klub Ciekawskich Język Programowania LOGO

24 Podsumowanie Czy obraz naszej szkoły jest aż tak ponury?
Sposób pracy nauczyciela determinuje głownie jego miejsce pracy, a nie przygotowanie pedagogiczne. Wiele zależy od placówki, do której trafi młody nauczyciel: jaki jest styl pracy dominujący wśród grona pedagogicznego? czy szkoła wspiera twórczego, myślącego nauczyciela? jakie priorytety ma dana placówka? Mamy nauczycieli, którzy potrafią pracować w ciekawy, nowoczesny sposób, ważne jest promowanie przykładów dobrych praktyk.

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak wspomagać dziecko w osiąganiu sukcesu szkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google