Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji. Rządowy program na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji. Rządowy program na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji

2 Rządowy program na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ

3 Bezpieczeństwo w szkole Policja na bieżąco monitoruje wskaźnik ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich do ogółu stwierdzonych przestępstw kryminalnych. Na terenie województwa pomorskiego wskaźnik ten w I półroczu 2008 roku wyniósł 10,5 %. Prowadzona jest bieżąca współpraca ze strażami miejskimi, nauczycielami i pedagogami w zakresie monitorowania negatywnych zjawisk z udziałem nieletnich występujących na terenie szkół i okolic.

4 Patrol szkolny W celu ograniczenia zjawisk patologicznych na terenie miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk opracowano i wdrożono do realizacji program Patrol Szkolny, polegający na powołaniu patrolu interwencyjnego, którego zadaniem jest reagowanie na zakłócenia porządku w rejonie szkół. Założeniem Patrolu… jest, że policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich, Patologii wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Gdańsku, Gdyni i Słupsku odwiedzają szkoły w danym rejonie celem aktualizacji informacji o zagrożeniach i aktualnym stanie porządku. Służba pełniona jest w patrolu zmotoryzowanym – oznakowanym radiowozem z napisem PATROL SZKOLNY. Działaniem patroli szkolnych objęte są wszystkie placówki oświatowe na terenie miasta Gdańsk, Gdynia i Słupsk.

5 Działania Patrol Szkolny prowadzone na terenie ww. KMP doprowadziły do spadku popełniania czynów karalnych na terenie monitorowanych palcówek. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia przedmiotowych patroli na teren jednostek, w których analiza wykaże wzrost popełniania czynów karalnych przez nieletnich na terenach placówek oświatowo- wychowawczych.

6 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku samodzielnie w wąskim zakresie realizuje przedsięwzięcia profilaktyczno - edukacyjne. Głównie podczas udziału w festynach okolicznościowych, akcjach charytatywnych – głównie w postaci informacji, porad w opracowanych ulotkach o treściach prewencyjnych.

7 Główny ciężar realizacji zadań profilaktyczno – edukacyjnych spoczywa na Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa pomorskiego.

8 Przykładowe realizacje programów edukacyjnych na terenie województwa

9 POLICYJNA FOCZKA UCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Program kierowany do uczniów klas I szkoły podstawowej, Pomagać ma najmłodszym w poznaniu zasad bezpiecznego życia. Program został zainaugurowany w bieżącym roku. Elementarz omawia 8 tematów związanych z bezpieczeństwem, m.in.: policjant przyjacielem, do szkoły idę bezpiecznie, w domu i szkole bawię się bezpiecznie - niebezpieczeństwo na podwórku zimą i latem, używamy siły do pomagania słabszym - nie do krzywdzenia innych, jestem ostrożny w kontaktach z obcymi. KMP Gdynia

10 KMP Słupsk Prewencja, ale inaczej Program kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Cele główne programu: kształtowanie odpowiednich postaw i wartości w celu wyrobienia u młodzieży indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za popełniane czyny podniesienie poziomu wiedzy wiktymologicznej uczniów zapoznanie młodzieży z tematami z zakresu prewencji kryminalnej, pracą Policji, występującymi zagrożeniami, problematyką patologii społecznych, przepisami ruchu drogowego oraz prawami i obowiązkami ucznia

11 KPP Kościerzyna Bezpieczna Szkoła Trzy minus Bezpieczna droga do szkoły Cele główne programu: wyeliminowanie zjawisk patologicznych w szkołach

12 KPP Starogard Gdański Odpowiedzialny Gimnazjalista - Program zainicjowany w bieżącym roku. - Głównym jego celem jest zmniejszenie liczby czynów karalnych popełnianych poprzez nieletnich - przez edukację. - Poza przekazaniem wiedzy w trakcie prelekcji i warsztatów, przez policjantów, młodzieży klas I gimnazjalnych, przewidziany jest konkurs plastyczny z nagrodami.

13 Wspólnie przeciw patologiom Celem głównym programu jest Utworzenie lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Stworzenie spójnego systemu działań prewencyjnych. Skoordynowanie lokalnych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ograniczenia przestępczości i demoralizacji nieletnich.

14 Program oferuje gotowe procedury postępowania Ostatnio dodane procedury to: Pomoc ofiarom przemocy, przez pryzmat ofiary oraz sprawcy. Procedura postępowania w przypadku ofiary przemocy seksualnej.

15 Podmioty współpracujące Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Placówki Oświatowe. Przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości - Sędziowie i Kuratorzy. Kościół rzymskokatolicki. Podmioty pozapolicyjne -kluby sportowe

16 Festiwal Małych Form Teatralnych Jest to propozycja wychowywania młodzieży poprzez sztukę. Propozycje skierowano do szkół gimnazjalnych. Na rok szkolny 2008/2009 zaproponowano przygotowanie przedstawień mówiących o przemocy wśród dzieci i młodzieży - Kiedy świat dzieci staje się ringiem…

17 Policyjny Program Edukacyjny POPO Program, który był realizowany na terenie województwa pomorskiego – skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Obecnie trwają prace nad reaktywacją programu. Celem głównym programu będzie: Wykształcenie w uczniach umiejętności rozpoznawania i przewidywania zagrożeń, zmniejszenia ryzyka stania się ofiarą przestępstwa, jak również zmniejszenia uzyskania pomocy w obliczu zagrożenia.


Pobierz ppt "Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji. Rządowy program na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google