Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji"— Zapis prezentacji:

1 Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji

2 Rządowy program na rzecz ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”

3 Bezpieczeństwo w szkole
Policja na bieżąco monitoruje wskaźnik ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich do ogółu stwierdzonych przestępstw kryminalnych. Na terenie województwa pomorskiego wskaźnik ten w I półroczu 2008 roku wyniósł 10,5 %. Prowadzona jest bieżąca współpraca ze strażami miejskimi, nauczycielami i pedagogami w zakresie monitorowania negatywnych zjawisk z udziałem nieletnich występujących na terenie szkół i okolic.

4 Patrol szkolny W celu ograniczenia zjawisk patologicznych na terenie miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk opracowano i wdrożono do realizacji program „Patrol Szkolny”, polegający na powołaniu patrolu interwencyjnego, którego zadaniem jest reagowanie na zakłócenia porządku w rejonie szkół. Założeniem „Patrolu…” jest, że policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich, Patologii wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Gdańsku, Gdyni i Słupsku odwiedzają szkoły w danym rejonie celem aktualizacji informacji o zagrożeniach i aktualnym stanie porządku. Służba pełniona jest w patrolu zmotoryzowanym – oznakowanym radiowozem z napisem „PATROL SZKOLNY”. Działaniem patroli szkolnych objęte są wszystkie placówki oświatowe na terenie miasta Gdańsk, Gdynia i Słupsk.

5 Działania „Patrol Szkolny” prowadzone na terenie ww
Działania „Patrol Szkolny” prowadzone na terenie ww. KMP doprowadziły do spadku popełniania czynów karalnych na terenie monitorowanych palcówek. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia przedmiotowych patroli na teren jednostek, w których analiza wykaże wzrost popełniania czynów karalnych przez nieletnich na terenach placówek oświatowo-wychowawczych.

6 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku samodzielnie w wąskim zakresie realizuje przedsięwzięcia profilaktyczno - edukacyjne. Głównie podczas udziału w festynach okolicznościowych, akcjach charytatywnych – głównie w postaci informacji, porad w opracowanych ulotkach o treściach prewencyjnych.

7 Główny ciężar realizacji zadań profilaktyczno – edukacyjnych spoczywa na Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa pomorskiego.

8 Przykładowe realizacje programów edukacyjnych na terenie województwa

9 KMP Gdynia POLICYJNA FOCZKA UCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Program kierowany do uczniów klas I szkoły podstawowej, Pomagać ma najmłodszym w poznaniu zasad bezpiecznego życia. Program został zainaugurowany w bieżącym roku. Elementarz omawia 8 tematów związanych z bezpieczeństwem, m.in.: policjant przyjacielem, do szkoły idę bezpiecznie, w domu i szkole bawię się bezpiecznie - niebezpieczeństwo na podwórku zimą i latem, używamy siły do pomagania słabszym - nie do krzywdzenia innych, jestem ostrożny w kontaktach z obcymi.

10 KMP Słupsk „Prewencja, ale inaczej”
Program kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Cele główne programu: kształtowanie odpowiednich postaw i wartości w celu wyrobienia u młodzieży indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za popełniane czyny podniesienie poziomu wiedzy wiktymologicznej uczniów zapoznanie młodzieży z tematami z zakresu prewencji kryminalnej, pracą Policji, występującymi zagrożeniami, problematyką patologii społecznych, przepisami ruchu drogowego oraz prawami i obowiązkami ucznia

11 KPP Kościerzyna „Bezpieczna Szkoła” Trzy minus
Bezpieczna droga do szkoły Cele główne programu: wyeliminowanie zjawisk patologicznych w szkołach

12 KPP Starogard Gdański „Odpowiedzialny Gimnazjalista”
Program zainicjowany w bieżącym roku. Głównym jego celem jest zmniejszenie liczby czynów karalnych popełnianych poprzez nieletnich - przez edukację. Poza przekazaniem wiedzy w trakcie prelekcji i warsztatów, przez policjantów, młodzieży klas I gimnazjalnych , przewidziany jest konkurs plastyczny z nagrodami.

13 Wspólnie przeciw patologiom
Celem głównym programu jest Utworzenie lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Stworzenie spójnego systemu działań prewencyjnych. Skoordynowanie lokalnych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ograniczenia przestępczości i demoralizacji nieletnich.

14 Program oferuje gotowe procedury postępowania
Ostatnio dodane procedury to: Pomoc ofiarom przemocy, przez pryzmat ofiary oraz sprawcy. Procedura postępowania w przypadku ofiary przemocy seksualnej.

15 Podmioty współpracujące
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Placówki Oświatowe. Przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości - Sędziowie i Kuratorzy. Kościół rzymskokatolicki. Podmioty pozapolicyjne -kluby sportowe

16 Festiwal Małych Form Teatralnych
Jest to propozycja „wychowywania młodzieży poprzez sztukę”. Propozycje skierowano do szkół gimnazjalnych. Na rok szkolny 2008/2009 zaproponowano przygotowanie przedstawień mówiących o przemocy wśród dzieci i młodzieży - „ Kiedy świat dzieci staje się ringiem…”

17 „Policyjny Program Edukacyjny POPO”
Program, który był realizowany na terenie województwa pomorskiego – skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Obecnie trwają prace nad reaktywacją programu. Celem głównym programu będzie: Wykształcenie w uczniach umiejętności rozpoznawania i przewidywania zagrożeń, zmniejszenia ryzyka stania się ofiarą przestępstwa, jak również zmniejszenia uzyskania pomocy w obliczu zagrożenia.


Pobierz ppt "Działania Edukacyjne Pomorskiej Policji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google