Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.:"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (48 52) 3419331, fax: (48 52) 3401978 email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

2 Studiuj z nami… Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa*** Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa*** Bezpieczesńtwo i higiena pracy *** Bezpieczesńtwo i higiena pracy *** Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: *** nowe kierunki 2013/2014

3 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studiuj z nami… 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: nauczycielska, materiały inżynierskie, techniki wytwarzania. 2. Studia licencjackie o specjalności nauczycielskiej (3-letnie – 6 semestrów). 3. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) stacjonarne (2-letnie - 4 semestry), specjalizacja: inżynieria materiałowa z ochroną środowiska, projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo, techniki komputerowe w środowisku. Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna

4 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów 4. Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 3,5 letnich inżynierskich (1,5 roku – 3 semestry) 5. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) niestacjonarne (2-letnie – 4 semestry) bez specjalizacji 6. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów wyższych studiów zawodowych kierunków innych niż edukacja techniczno- informatyczna (2-letnie – 4 semestry). Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna

5 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studiuj z nami… Absolwenci kierunku charakteryzują się: szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki i kierunków ich rozwoju, szeroką wiedzą teoretyczną i odpowiednim zasobem umiejętności praktycznych w zakresie informatyki, umiejętnością realizacji procesu dydaktycznego przy użyciu nowoczesnych metod i środków, zdolnością do podejmowania zadań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i poza nią, umiejętnością samokształcenia i adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości technicznej, informatycznej, ekonomicznej i dydaktycznej. Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna

6 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studiuj z nami… Absolwenci uzyskują kwalifikacje: specjalność nauczycielska: nauczanie przedmiotów: technika, podstawy informatyki oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczanie w szkołach zawodowych (różnego typu i stopnia) przedmiotów: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe. Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna

7 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studiuj z nami… Absolwenci uzyskują kwalifikacje: specjalność materiały inżynierskie: przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych, pogłębiona wiedza w zakresie materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych i metali, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Umożliwia to pracę w sferze gospodarki i przemysłu, a także (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w instytucjach edukacyjnych o różnym profilu (w tym w szkolnictwie zawodowym). Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna

8 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studiuj z nami… Absolwenci uzyskują kwalifikacje: specjalność techniki wytwarzania: przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych, pogłębiona wiedza w zakresie nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki. Kwalifikacje te dają możliwości pracy w przemyśle oraz (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w szkolnictwie zawodowym o profilu mechaniczno-technologicznym. Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna

9 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studiuj z nami… Edukacja techniczno-informatyczna Edukacja techniczno-informatyczna Studia na tym kierunku zapewniają spełnienie postulatu wielokierunkowego kształcenia, harmonijnie łączącego edukację techniczną i informatyczną wraz z odpowiednią podbudową dydaktyczną oraz elementami wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania. Wykształcenie absolwenta oparte jest - zgodnie ze standardami - o cztery bloki programowe: przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe - techniczne i informatyczne, przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty specjalnościowe, ukierunkowane.

10 Oferujemy kierunki studiów Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa *** nowy kierunek W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: inżynieria wytwarzania materiałów polimerowych i metalowych, współczesne materiały polimerowe i metalowe Wybór wymienionych specjalności następuje po drugim roku studiów.

11 Oferujemy kierunki studiów Absolwenci uzyskują umiejętności: posługiwania się wiedzą w obszarach: nauki o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, nanokompozytach polimerowych), zasadach ich doboru, projektowania procesów przetwórstwa i recyklingu materiałów, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plastycznej i powierzchniowej, zarządzania procesami technologicznymi, nowoczesnych metod badania i kształtowania struktury i właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów inżynierskich, obsługi komputerowych systemów wspomagania doboru materiałów oraz wspomagania prac inżynierskich i naukowo- badawczych. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa *** nowy kierunek

12 Oferujemy kierunki studiów Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach edukacyjnych, instytucjach badawczo-rozwojowych. Wiedza zdobyta w toku studiów przygotowuje do: kierowania procesami produkcji, zarządzania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa

13 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów stanowi ciekawą propozycję dla studentów zainteresowanych poznaniem nano-, mikro- i makrostruktury materiałów, właściwości mechanicznych materiałów oraz możliwości ich zastosowań, należy do najnowocześniejszych obszarów nauki i techniki, jest traktowana jako dyscyplina priorytetowa zarówno w Polsce (jest wspierana przez państwo), jak i we wszystkich krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, stanowi podstawową bazę naukowo-techniczną rozwoju nowoczesnych technologii oraz wytwarzania produktów ze wszystkich sfer działalności człowieka. *** nowy kierunek Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa

14 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy. Wybór wymienionych specjalności następuje po pierwszym roku studiów. *** nowy kierunek

15 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa *** nowy kierunek Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, nadzoru ukierunkowanego na zapobieganie i ograniczanie wypadków, awarii, chorób zawodowych oraz przemysłowych zagrożeń dla środowiska, wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, prowadzenia badań w zakresie okoliczności awarii i wypadków przy pracy, prowadzenia szkoleń BHP, spełniania funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji BHP.

16 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa *** nowy kierunek Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie: rozwiązywania problemów związanych z zapobieganiem, przygotowaniem i usuwaniem negatywnych skutków wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne oraz niepożądane skutki cywilizacji, rozpoznawania i ewaluacji zagrożeń wynikających z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, organizacji i koordynacji działań podczas awarii, katastrof, klęsk, wybranych zagadnień ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

17 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa Absolwent przygotowany jest do: pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, pracy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle. Absolwent jest w stanie: korzystać z posiadanej wiedzy ogólnotechnicznej i specjalistycznej, z wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych i administracyjnych, pełnić funkcje kierownicze i doradcze w zakresie podanym wyżej. *** nowy kierunek

18 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów Absolwent posiada kwalifikacje: umożliwiające prowadzenie szkoleń, pełnienie nadzoru oraz monitorowania stanu bezpieczeństwa, dające uprawnienia do prowadzenia własnych firm świadczących usługi bezpieczeństwa, do prowadzenia pracy dydaktycznej w szkolnictwie różnego szczebla (w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), dające uprawnienia do pracy w instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. *** nowy kierunek Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa

19 Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl Oferujemy kierunki studiów Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach związanych z ochroną pracy, bezpieczeństwem przemysłowym i szkoleniem pracowników w zakresie BHP w: zakładach przemysłowych, instytucjach edukacyjnych, organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego (w zakresie przewidzianym dla pracowników cywilnych), firmach działających w sferze ochrony mienia, instytucjach takich, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej różnych szczebli (na cywilnych stanowiskach pracy). Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa *** nowy kierunek

20 Oferujemy kierunki studiów jest dziedziną, która integruje wiedzę ogólnotechniczną z wiedzą specjalistyczną w odniesieniu do szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dotyczy zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji oraz zagrożeń pożarowych i chemicznych w przedsiębiorstwach, dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem technicznym związanym z eksploatacją budynków, transportem oraz komunikacją a także bezpieczeństwa publicznego (ochrony przed zagrożeniami życia zdrowia i mienia, problematyką ratownictwa i zarządzania kryzysowego. W zakresie wiedzy technicznej główne akcenty kładzione są na problematykę konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych oraz na wybrane zagadnienia logistyki, transportu i budownictwa. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria bezpieczeństwa

21 Oferujemy kierunki studiów W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem pracy bezpieczeństwo w zakładach pracy Obie specjalizacje z blokiem kształcenia nauczycieli. Wybór wymienionych specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

22 Oferujemy kierunki studiów Absolwent posiada: wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

23 Oferujemy kierunki studiów Absolwent potrafi: interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bhp, oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bhp, przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bhp, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

24 Oferujemy kierunki studiów Potencjalne miejsca pracy: Potencjalnymi miejscami pracy są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP. Ponadto: podjęcie pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty ds. bhp w zakładach przemysłowych każdej branży, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie bhp, pracę w firmach szkoleniowych w dziedzinie szkoleń z zakresu bhp, pracę w laboratoriach badań środowiska pracy, pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi projektowo – wdrożeniowe w zakresie ograniczania czynników szkodliwych w przemyśle, Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

25 Oferujemy kierunki studiów Potencjalne miejsca pracy: Potencjalnymi miejscami pracy są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP. Ponadto: pracę w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy, pracę na stanowisku audytora warunków pracy, pracę na stanowisku konsultanta, doradcy i dystrybutora elementów wyposażenia technicznego stanowisk pracy, linii produkcyjnych itp., podjęcie pracy w jednostkach naukowo – badawczych rozwijających nowe metody ochrony człowieka w środowisku pracy. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl *** nowy kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

26 Oferujemy kierunki studiów Dla absolwentów studiów wyższych (szczególnie do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz do urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej) oferujemy studia podyplomowe: Techniki informatyczne w edukacji (edycja XII) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół. Edukacja dla bezpieczeństwa (edycja III) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Więcej informacji na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studia podyplomowe Studia podyplomowe

27 Oferujemy kierunki studiów Dla absolwentów studiów wyższych (szczególnie do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz do urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej) oferujemy studia podyplomowe: Mechatronika w edukacji (Nowość !!!) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym oraz dla kadry inżynieryjno-technicznej. Informatyka w administracji (Nowość !!!) – studia doskonalące dla urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej. Nauczanie techniki i informatyki (Nowość !!!) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Więcej informacji na stronie: www.it.ukw.edu.pl Studia podyplomowe

28 Studiuj u nas… Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl naprawdę warto !!! Studiuj u nas… Więcej informacji na stronie: www.it.ukw.edu.pl


Pobierz ppt "Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google