Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria pieniądza Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria pieniądza Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga."— Zapis prezentacji:

1 Teoria pieniądza Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

2 Spis treści: Pojęcia związane z pieniądzem Pojęcie pieniądza Funkcje pieniądza Cechy pieniądza Rodzaje popytu na pieniądz Zasoby pieniądza Inflacja Bibliografia

3 Pojęcia związane z pieniądzem: Waluta Budżet Bank Karta płatnicza Inflacja Giełda Rynek Handel

4 Pieniądz - to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone towary lub usługi oraz regulujemy inne zobowiązania. Wartość pieniądza ma charakter umowny, gdyż zależy od niepisanej umowy społecznej stwierdzającej, że posiada on określoną wartość i opiera się na zaufaniu ludzi do wartości pieniądza.

5 Funkcje pieniądza: Środek wymiany, Miernik wartości, Środek płatniczy, Środek przechowywania bogactwa (tezauryzacji), Pieniądz światowy,

6 Cechy pieniądza: Podaż pieniądza musi być ograniczona, Pieniądz musi być łatwo przenośny, Pieniądz powinien być trwały, Pieniądz musi być podzielny,

7 Rodzaje popytu na pieniądz: Transakcyjny – wynika z potrzeby posiadania pieniądza w celu dokonywania różnych zakupów, Przezornościowy – wynikający z dążenia do posiadania pieniądza w celu dokonania nieprzewidzianych płatności, Spekulacyjny – wynika z korzystania z obrotów pieniądzem w celu uzyskania zysków.

8 Zasoby pieniądza: M 1- najbardziej płynne aktywa finansowe: gotówka, rachunki avista, czeki, karty, M 2 – całość M 1 oraz rachunki oszczędnościowe i małe rachunki terminowe, M 3 – całość M 2 oraz duże rachunki terminowe, L – całość M 3 oraz inne aktywa finansowe (waluta bankowa, dokumenty handlowe, obligacje skarbowe),

9 Inflacja - to proces wzrostu ogólnego poziomu cen dokonujący się w warunkach rosnącej podaży pieniądza.

10 Rodzaje inflacji: Pełzająca – ceny rosną w tempie 3-5% rocznie, Krocząca – 5-10% rocznie, Galopująca – powyżej 10% rocznie, Hiperinflacja - od 100% rocznie,

11 Rodzaje inflacji: Inflacja ciągniona przez popyt (inflacja nabywców) - występuje wtedy, gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji, Inflacja pchana przez koszty (inflacja kosztowa) - jest wynikiem ograniczenia podaży lub wzrostu ceny niektórych zasobów, Inflacja strukturalna - pojawia się wtedy, gdy producenci nie mogą sprawnie zmienić struktury produkcji w odpowiedzi na zmianę struktury gospodarki.

12 Bibliografia: Elementarne zagadnienia ekonomii. Praca zbiorowa pod redakcją R. Milewskiego, PWN, Warszawa Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.

13 Bibliografia: Łodyga O., Przewodnik metodyczny do teorii gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSP, Częstochowa Łodyga O., Podstawy ekonomii. Przewodnik, Wydawnictwo WSP, Częstochowa Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa 1997.


Pobierz ppt "Teoria pieniądza Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google