Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga
Teoria pieniądza Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

2 Spis treści: Pojęcia związane z pieniądzem Pojęcie pieniądza
Funkcje pieniądza Cechy pieniądza Rodzaje popytu na pieniądz Zasoby pieniądza Inflacja Bibliografia

3 Pojęcia związane z pieniądzem:
Waluta Inflacja Rynek Bank Handel Karta płatnicza Budżet Giełda

4 Pieniądz - to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone towary lub usługi oraz regulujemy inne zobowiązania. Wartość pieniądza ma charakter umowny, gdyż zależy od niepisanej umowy społecznej stwierdzającej, że posiada on określoną wartość i opiera się na zaufaniu ludzi do wartości pieniądza.

5 Funkcje pieniądza: Środek wymiany, Miernik wartości, Środek płatniczy,
Środek przechowywania bogactwa (tezauryzacji), Pieniądz światowy,

6 Cechy pieniądza: Podaż pieniądza musi być ograniczona,
Pieniądz musi być łatwo przenośny, Pieniądz powinien być trwały, Pieniądz musi być podzielny,

7 Rodzaje popytu na pieniądz:
Transakcyjny – wynika z potrzeby posiadania pieniądza w celu dokonywania różnych zakupów, Przezornościowy – wynikający z dążenia do posiadania pieniądza w celu dokonania nieprzewidzianych płatności, Spekulacyjny – wynika z korzystania z obrotów pieniądzem w celu uzyskania zysków.

8 Zasoby pieniądza: M 1- najbardziej płynne aktywa finansowe: gotówka, rachunki a’vista, czeki, karty, M 2 – całość M 1 oraz rachunki oszczędnościowe i małe rachunki terminowe, M 3 – całość M 2 oraz duże rachunki terminowe, L – całość M 3 oraz inne aktywa finansowe (waluta bankowa, dokumenty handlowe, obligacje skarbowe),

9 Inflacja - to proces wzrostu ogólnego poziomu cen dokonujący się w warunkach rosnącej podaży pieniądza.

10 Rodzaje inflacji: Pełzająca – ceny rosną w tempie 3-5% rocznie,
Krocząca – 5-10% rocznie, Galopująca – powyżej 10% rocznie, Hiperinflacja - od 100% rocznie,

11 Rodzaje inflacji: Inflacja ciągniona przez popyt (inflacja nabywców) - występuje wtedy, gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji, Inflacja pchana przez koszty (inflacja kosztowa) - jest wynikiem ograniczenia podaży lub wzrostu ceny niektórych zasobów, Inflacja strukturalna - pojawia się wtedy, gdy producenci nie mogą sprawnie zmienić struktury produkcji w odpowiedzi na zmianę struktury gospodarki.

12 Bibliografia: Elementarne zagadnienia ekonomii. Praca zbiorowa pod redakcją R. Milewskiego, PWN, Warszawa 1997. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002.

13 Bibliografia: Łodyga O., Przewodnik metodyczny do teorii gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1996. Łodyga O., Podstawy ekonomii. Przewodnik, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1999. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa 1997.


Pobierz ppt "Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google