Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 kroków 12345 Wystarczy tylko 5 kroków: 1) wejdź na stronę www.izrlir.com lub www.ieam.plwww.izrlir.comwww.ieam.pl 2) otwórz zakładkę z iEAM dla odpowiedniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 kroków 12345 Wystarczy tylko 5 kroków: 1) wejdź na stronę www.izrlir.com lub www.ieam.plwww.izrlir.comwww.ieam.pl 2) otwórz zakładkę z iEAM dla odpowiedniej."— Zapis prezentacji:

1

2 5 kroków 12345

3 Wystarczy tylko 5 kroków: 1) wejdź na stronę www.izrlir.com lub www.ieam.plwww.izrlir.comwww.ieam.pl 2) otwórz zakładkę z iEAM dla odpowiedniej z 3 stref I,II,III Strefa I Strefa II Strefa III 2) wypełnij formularz interaktywny wczytując mapy i zdjęcia 4) wyślij nam dokument z wypełnionym formularzem, 5) pobierz i zachowaj własną wersję elektroniczną lub po prostu prześlij na własne konto e-mail. ZASADA 5 KROKÓW W iEAM

4 2 WERSJE : NA CD/DVD I DOSTEPNA ON-LINE 1 WERSA CD/DVD 2 WERSA ON-LINE

5 Wszyscy znamy pojęcie audytu energetycznego dla budynku. Jest to dokument zawierający analizę techniczno - ekonomiczną określającą to co należy poprawić w budynku, który ma zostać poddany modernizacji. Audyt określa jakie można przeprowadzić działania techniczne i które z planowanych działań przynieść mogą najwyższe korzyści ekonomiczne (rozwiązanie optymalne). Podobne znaczenie może mieć Energetyczny Audyt Miejski dla miasta ale na większą skale-miejską skalę. Energetyczna modernizacja miast to kluczowa kwestia dla rozwoju miast w XXI wieku – warunek aktywnej ochrony przed skutkami zmian klimatu. Zasadniczego znaczenia nabierają dwa pytania: - Jak połączyć działania związane z racjonalnym wykorzystaniem energii z potrzebami rewitalizacji? Problem niezwykle istotny dla województwa lubuskiego, dla którego odnotowano w zadaniu badawczym Instytutu Rozwoju Miast w roku 2010 największy stopień degradacji zasobów, po woj. dolnośląskim. - Jak inwestować gdy rosną wydatki rządowe, deficyt i za-dłużenie, a prognozy wykazują, że standard życia zwykłych ludzi zdecydowanie się po- gorszy?

6 Analizując doświadczenia krajów zamożnych o znaczących osiągnięciach na polu energetycznej modernizacji, a szczególnie takich jak Dania, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania stwierdzono wiele odmienności zwłaszcza na polu społeczno-ekonomicznym. Brak jest w Polsce działalności aktywizujących i integrujących społeczeństwo lokalne, rozwoju obszarów kryzysowych i zapo- biegania patologiom i wykluczeniu społecznemu. Odmienne są też problemy związane z rewitalizacją blokowisk. Nie uruchomiono sektora prywatnego, ponieważ udział środków kierowanych na ochronę energii konsumowany jest na poziomie gminy i nie dochodzi do gospodarstw domowych. Mieszkańcy nie mają możliwości wybory dostawcy energii, nie rozumieją rachunków za dostawę.

7 Metodologię Energetycznego Audytu Miejskiego oparto, m.in. na zasadzie z uwzględnieniem algorytmu sporządzenia audytu energetycznego dla budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzoru kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo- modernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346). Energetyczny Audyt Miejski zostanie dziś przekazany władzom Zielonej Góry na tej konferencji 23.9.2011 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

8 STRUKTURA iEAM

9 Strefa I Obszary miejskie z przewagą budynków ogrzewanych kotłowni na paliwo stałe (węgiel, miał, koks) Strefa I I Obszary miejskie z przewagą budynków ogrzewanych przez kotłownie na gaz ziemny. Strefa I I I Obszary miejskie z przewagą budynków zasilanych w ciepło dostarczane przez elektrociepłownię miejską.

10 Symbole w iEAM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 STRUKTURA iEAM Strefa I Obszary miejskie z przewagą budynków ogrzewanych kotłowni na paliwo stałe (węgiel, miał, koks) Strefa I I Obszary miejskie z przewagą budynków ogrzewanych przez kotłownie na gaz ziemny. Strefa I I I Obszary miejskie z przewagą budynków zasilanych w ciepło dostarczane przez elektrociepłownię miejską.

25

26

27

28

29 +Interaktywna POMOC na każdym poziomie interaktywnego audytu + INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY + PRZYKŁADY audytu z TRZECH STREF wcześniej wypełnionych

30

31

32

33

34 I.Informacje o budynku/lokalizacja

35 Ogólne Informacje o budynku

36 II. Podstawowe informacje o budynku

37 III. Charakterystyka energetyczna budynku

38

39 Informacje podstawowe- media

40 IV. Zmniejszenie energochłonności

41

42

43 2 WERSJE : NA CD/DVD I DOSTEPNA ON-LINE 1 WERSA CD/DVD 2 WERSA ON-LINE

44 .

45 .

46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 Odwiedź nas na www.izrlir.com i wypełnij { }

52 }{ Dziękuję za uwagę! mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk

53


Pobierz ppt "5 kroków 12345 Wystarczy tylko 5 kroków: 1) wejdź na stronę www.izrlir.com lub www.ieam.plwww.izrlir.comwww.ieam.pl 2) otwórz zakładkę z iEAM dla odpowiedniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google