Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Gdańsku Sekcja Promocji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Gdańsku Sekcja Promocji"— Zapis prezentacji:

1 Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Gdańsku Sekcja Promocji
Autor Katarzyna Smuda

2 Rodzaje energii Opracowano na podst. Encyklopedii Powszechnej PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA oraz D. Halliday, R. Resnick,  FIZYKA, t. I i II, Wydanictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996

3 Energia pierwotna organiczne paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz),
paliwo jądrowe, energia geotermiczna oraz odnawialne źródła energii: energia słoneczna energia wodna energia wiatru energia pływów i fal morskich ciepło oceanów energia biomasy

4 Energia końcowa przetworzona forma energii pierwotnej.
Najwygodniejszą formą energii końcowej jest energia elektryczna, którą przetwarza się w energię użytkową: mechaniczną, świetlną i cieplną.

5 Energię elektryczną produkujemy z:
Źródła nieodnawialne: węgiel 39,3% ropa naftowa 11,7% gaz ziemny 13,3% energia jądrowa 17,0% energia geotermiczna 0,1% Źródła odnawialne: energia wodna 18,1% energia słoneczna energia wiatrowa biomasa energia pływów i fal morskich energia cieplna oceanów

6

7 Wady i zalety różnych źródeł energii

8 Węgiel; Ropa naftowa; Gaz ziemny
ZALETY Wykorzystują szeroko dostępne źródła energii. WADY Do atmosfery usuwane są zanieczyszczenia, które zatruwają środowisko, zwiększają efekt cieplarniany, powodują kwaśne deszcze i stwarzają problemy zdrowotne. Środowisko zostaje zanieczyszczone popiołami i żużlem. W razie katastrofy podczas transportu morskiego ropy naftowej następuje zanieczyszczenie wód oraz zniszczenie flory i fauny. Spośród wszystkich paliw kopalnych , najmniejsze zagrożenie dla środowiska stwarza gaz ziemny Źródła energii są nieodnawialne, więc w końcu ulegną wyczerpaniu

9 Elektrownie jądrowe ZALETY
Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla. Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe. Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu. WADY Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii. Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa. Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.

10 Energia geotermiczna ZALETY Czyste źródło energii. WADY
Drogie instalacje. Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń. Odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie. Uwalnia się radon i siarkowodór.

11 Elektrownie wodne ZALETY Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi. WADY Zależność od opadów deszczu. Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt. Lokalne zmiany klimatyczne.

12 Energia wiatru ZALETY Czyste źródło odnawialnej energii. WADY
Wysokie koszty budowy i utrzymania. Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa.. Hałas turbin. Zależność od wiatru. Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych.

13 Energia słoneczna WADY
Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur). Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary. ZALETY Czyste źródło odnawialnej energii. Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne.

14 Energia fal morskich ZALETY Czyste źródło odnawialnej energii. WADY
Wysokie koszty instalacji i eksploatacji. Problemy środowiskowe-zajęcie dużych obszarów wybrzeża morskiego.

15 Energia pływów ZALETY WADY Wysokie koszty budowy zapory.
Czyste źródło odnawialnej energii. Niezawodne, ponieważ woda z przypływami podnosi się i opada regularnie dwa razy w ciągu doby. WADY Wysokie koszty budowy zapory. Wpływ na środowisko-mogą ulec zniszczeniu naturalne siedliska mieszkańców wód. Ograniczenia w ruchu statków


Pobierz ppt "Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Gdańsku Sekcja Promocji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google