Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów PROJEKT: STAĆ MNIE NA WIĘCEJ Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów PROJEKT: STAĆ MNIE NA WIĘCEJ Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów PROJEKT: STAĆ MNIE NA WIĘCEJ Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

2 2 ZAKTYWIZOWANIE SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW C HORZOWA W WIEKU 15- 64 LAT BEZROBOTNYCH W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OSIĄGNIĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ WSPARCIE DORADCZE, SZKOLENIOWE, WARSZTATOWE, EDUKACYJNE, ŚRODOWISKOWE I ZDROWOTNE. CEL PROJEKTU

3 3 OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2012 – 31.12.2013 LICZBA OSÓB KTÓRE ZAKOŃCZYŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE 206 OS. W TYM 150 K OBIET ORAZ 56 M ĘŻCZYZN SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE STAĆ MNIE NA WIĘCEJ

4 4 AKTYWIZACJA EDUKACYJNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA AKTYWIZACJA ZDROWOTNA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA ORAZ DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE DZIAŁANIA REALIZOWANE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU :

5 5 W ramach projektu zaplanowano organizację : WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH TRENINGU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI + ZUS WARSZTATÓW OGRODNICZYCH AKTYWIZACJA EDUKACYJNA

6 6 W ramach projektu zaplanowano organizację: TRENINGU UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 1.Kasjer-sprzedawca 2.Magazynier- kierowca wózków jezdniowych 3.Kierowca kat. B 4.Opiekunka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci oraz PO RAZ PIERWSZY STAŻY U PRACODAWCÓW AKTYWIZACJA ZAWODOWA

7 7 W ramach projektu zaplanowano organizację: WARSZTATÓW POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ABC RACJONALNEGO ŻYWIENIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH oraz DNI PROFILAKTYKI ZDROWIA AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

8 8 W ramach projektu zaplanowano organizację: TERNINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TRENINGU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH WARSZTATÓW ŻYJ ŚWIADOMIE TU I TERAZ – przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom wraz z doradztwem indywidualnym i grupowym AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

9 9 Dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia przygotowano: Warsztaty muzyczno-taneczne, Warsztaty rękodzieła artystycznego, Warsztaty artystyczno plastyczne, Warsztaty fotograficzne oraz Wycieczki kulturalno-edukacyjne śladami dziedzictwa kultury - CHORZÓW, KRAKÓW, WIELICZKA oraz WISŁA celem podniesienia świadomości kulturalnej uczestników projektu oraz spędzania czasu wolnego z rodziną zakupiono bilety na przedstawienia teatralne, do kina oraz inne imprezy rekreacyjno sportowe itp. DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

10 10 Dla uczestników projektu przygotowano: porady indywidualne udzielane uczestnikom programu przez prawnika; podczas realizacji zajęć warsztatowych przez uczestników programu opiekę nad osobami zależnymi w tym dziećmi dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych wsparcie asystenta rodziny. FORMY WSPIERAJĄCE

11 11 ZAPRASZAMY DO NASTĘPNEJ EDYCJI Zgłoś się do Biura Projektu Zapytaj pracownika socjalnego Wypełnij formularz na stronie www. stacmnienawiecej.z4.pl


Pobierz ppt "1 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów PROJEKT: STAĆ MNIE NA WIĘCEJ Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google