Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: „STAĆ MNIE NA WIĘCEJ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: „STAĆ MNIE NA WIĘCEJ”"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: „STAĆ MNIE NA WIĘCEJ”
Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kruszcowa 22, Chorzów PROJEKT: „STAĆ MNIE NA WIĘCEJ” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

2 CEL PROJEKTU zaktywizowanie społeczne mieszkańców Chorzowa
w wieku lat bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych do osiągnięcia aktywności zawodowej poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

3 SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
„STAĆ MNIE NA WIĘCEJ” OKRES REALIZACJI PROJEKTU LICZBA OSÓB KTÓRE ZAKOŃCZYŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE 206 os. w tym Kobiet oraz 56 Mężczyzn

4 DZIAŁANIA REALIZOWANE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU :
AKTYWIZACJA EDUKACYJNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA AKTYWIZACJA ZDROWOTNA AKTYWIZACJA SPOŁECZNA ORAZ DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

5 AKTYWIZACJA EDUKACYJNA
W ramach projektu zaplanowano organizację : WARSZTATÓW INFORMATYCZNYCH WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH TRENINGU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI + ZUS WARSZTATÓW OGRODNICZYCH

6 AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ramach projektu zaplanowano organizację:
TRENINGU UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Kasjer-sprzedawca Magazynier- kierowca wózków jezdniowych Kierowca kat. B Opiekunka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci oraz PO RAZ PIERWSZY STAŻY U PRACODAWCÓW

7 AKTYWIZACJA ZDROWOTNA
W ramach projektu zaplanowano organizację: WARSZTATÓW POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ABC RACJONALNEGO ŻYWIENIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH oraz DNI PROFILAKTYKI ZDROWIA

8 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
W ramach projektu zaplanowano organizację: TERNINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TRENINGU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH WARSZTATÓW ŻYJ ŚWIADOMIE TU I TERAZ – przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom wraz z doradztwem indywidualnym i grupowym

9 DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
Dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia przygotowano: Warsztaty muzyczno-taneczne, Warsztaty rękodzieła artystycznego, Warsztaty artystyczno plastyczne, Warsztaty fotograficzne oraz Wycieczki kulturalno-edukacyjne śladami dziedzictwa kultury - CHORZÓW, KRAKÓW, WIELICZKA oraz WISŁA celem podniesienia świadomości kulturalnej uczestników projektu oraz spędzania czasu wolnego z rodziną zakupiono bilety na przedstawienia teatralne, do kina oraz inne imprezy rekreacyjno sportowe itp.

10 FORMY WSPIERAJĄCE Dla uczestników projektu przygotowano:
porady indywidualne udzielane uczestnikom programu przez prawnika; podczas realizacji zajęć warsztatowych przez uczestników programu opiekę nad osobami zależnymi w tym dziećmi dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych wsparcie asystenta rodziny.

11 ZAPRASZAMY DO NASTĘPNEJ EDYCJI
Zgłoś się do Biura Projektu Zapytaj pracownika socjalnego Wypełnij formularz na stronie www. stacmnienawiecej.z4.pl


Pobierz ppt "PROJEKT: „STAĆ MNIE NA WIĘCEJ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google