Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reakcja neurotoksyczna na lidokainę Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reakcja neurotoksyczna na lidokainę Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej."— Zapis prezentacji:

1 Reakcja neurotoksyczna na lidokainę Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

2 Skierowanie Uczulenie ? na leki znieczulające miejscowo. Po podaniu znieczulenia miejscowego u stomatologa – drgawki. Proszę o diagnostykę - lekarz medycyny pracy W czerwcu 2002 r. po upływie kilku min od podania 4% artykainy z epinefryną ( Citocartin ® ) drżenie kończyn, zaburzenia mowy (przy pełnej świadomości) z następującymi co kilka min kurczami mięśni i bezwiednym oddaniem moczu Hospitalizacja w Oddziale Neurologii ze skierowaniem...dnia r. podałam znieczulenie miejscowe nasiękowe 4% Citocartin z epinefryną. Po kilku minutach u pacjentki wystąpiły drgawki lekarz stomatolog Hospitalizacja w Oddziale Neurologii ze skierowaniem...dnia r. podałam znieczulenie miejscowe nasiękowe 4% Citocartin z epinefryną. Po kilku minutach u pacjentki wystąpiły drgawki lekarz stomatolog Ś.Sz. 147/04 W izbie przyjęć krótkotrwała utrata świadomości

3 Karta informacyjna leczenia szpitalnego Rozpoznanie. Paroxysmi comatosi probabiliter functionalis. Syndroma neurasthenicum Konsultacja psychiatryczna. Zespół neurasteniczny. Osobowość psychoneurotyczna. Wymaga leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego. Rp. Xanax SR 1 mg 1 x 1 Epikryza: wypisana do dalszego leczenia w PZP i okresowej kontroli neurologicznej. Rp. Xanax SR 1 mg 1- 0 – 0 Epikryza: wypisana do dalszego leczenia w PZP i okresowej kontroli neurologicznej. Rp. Xanax SR 1 mg 1- 0 – 0 Ś.Sz. 147/04

4 Uzupełnienie wywiadu W przeszłości każdorazowo, po podaniu przez stomatologa bliżej nieokreślonych środków znieczulenia miejscowego miały miejsce drżenia mięśni i zaburzenia mowy o niewielkim nasileniu. Objawy ustępowały jednak po kilku minutach po czym zabieg kontynuowano. Inne leki tolerowała, bez schorzeń towarzyszących w tym reakcji i schorzeń z kręgu alergii Badanie przedmiotowe Ś.Sz. 147/04 Pacjentka w stanie ogólnym dobrym, bez odchyleń od stanu Prawidłowego. Zrównoważona. W sposób precyzyjny opisuje objawy przebytych reakcji na środki znieczulenia miejscowego

5 Rozpoznanie wstępne Reakcje neurtotoksyczna na preparat Citocartin® (4% artykaina z epinefryną) i inne nieokreślone środki znieczulenia miejscowego. Reakcje neurtotoksyczna na preparat Citocartin® (4% artykaina z epinefryną) i inne nieokreślone środki znieczulenia miejscowego. Program diagnostyczny. Cel Ś.Sz. 147/04 Wytypowanie bezpiecznego środka zastępczego

6 Wyniki: Ś.Sz. 147/04 Badana substancjaŚrednica bąbla [mm] Histamina5 x 5 Płyn kontrolny- Dermatophagoides pter.7 x 7 Dermatophagoides farinae7 x 10 Trawy4 x 4 Żyto3 x 3 Drzewa3 x 3 Chwasty7 x 6 Pleśnie2 x 2 Kot- Pies5 x 5 Testy punktowe z potencjalnymi alergenami otaczającego środowiska

7 Test progresywnej prowokacji lidokainą 4.0 ml 4.0 ml Wyniki: Test punktowy 1 : 1 Średnica bąbla [mm] 2% lidokaina- 3% mepiwakaina- 0.5% bupiwakaina- Test śródskórny 1 : 10 Średnica bąbla [mm] 2% lidokaina- 3% mepiwakaina- 0.5% bupiwakaina- Injekcje podskórne 0.2 ml (1:1) s. c. 0.4 ml (1: 1) s. c 0.6 ml (1: 1) s. c. 0.8 ml (1: 1) s. c. 1.0 ml (1: 1) s. c 1.0 ml (1: 1) s. c Ś.Sz. 147/04

8 Test progresywnej prowokacji 2% lidokainą Wyniki: Test punktowy lidokaina 1: 1 Test śródskórny 0.02 mL lidokainy 1: 10 1: 10 Test podskórny 0.2 ml lidokainy 1: 1 Po kilkunastu sekundach: nawracające drżenia kończyn, drgawki, zaburzenia mowy przy zachowanej świadomości, przyśpieszenie tętna z 94do 120 / min, RR 130/80 mmHg. Nawroty drgawek z zaburzeniami oddychania i sinicą oddechową. Podano MIdazolam 0.15 mg/kg, tlen, 150 ml 20% mannitolu OIOM: klonazepam, mannitol przytomna, bez drgawek bez objawów ogniskowych OUN wypisana po 24 h OIOM: klonazepam, mannitol przytomna, bez drgawek bez objawów ogniskowych OUN wypisana po 24 h Ś.Sz. 147/04

9 Test odwróconej prowokacji z placebo. Informacja inny środek Wyniki: Test punktowy 0.9% NaCl po 10 min niepokój, poczucie wysychania śluzówek jamy ustnej, drżenie kolan, poprawa samoistna (5min) Test śródskórny 0.02 mL 0.9% NaCl bez objawów subiektywnych I obiektywnych Test podskórny 0.2, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8 mL 0.9% NaCl Bez objawów subiektywnych i obiektywnych Wynik testu ujemny Ś.Sz. 147/04

10 Rozpoznanie ostateczne Reakcja neurtotoksyczna na artykainę i lidokainę oraz lidokainę. Odstąpiono od próby wytypowania alternatywnego środka znieczulenia przewodowego

11 Podstawowe zasady alergologii Pacjent ma zawsze rację * W alergologii wszystko jest możliwe * Wszystko zawsze testuj chyba, że udowodnisz, że jest inaczej Bernhard Przybilla Allergologische Grundregeln Der Patient hat immer Recht * Es gibt nichts was es nicht gibt`s * Immer alles testen * Gegebenfalls ist das Gegenteil zu beweisen Bernhard Przybilla

12 Zakład Alergologii Klinicznej Poradnia Alergologiczna SPSK 2 Aleja Powst. Wielkopolskich Szczecin tel./ fax:


Pobierz ppt "Reakcja neurotoksyczna na lidokainę Michał Kurek Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google