Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE ID grupy: B1 Lokalizacja: Białystok Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Życie dżdżownicy w litosferze – czyli rzecz o glebach Semestr/rok szkolny: Obóz naukowy 2010

3 DZIEŃ PIERWSZY FIZYKO-CHEMICZNA ANALIZA WÓD JEZIORA NECKO

4 1. Pobieranie prób wody do analiz z różnych głębokości 2. Pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody in situ przy użyciu sond 3. Miareczkowe metody oznaczania wapnia, magnezu i wodorowęglanów w wodzie 4. Tabelaryczne zestawienie oraz statystyczne opracowanie wyników – obliczenie średniej i odchylenia standardowego DZIEŃ PIERWSZY FIZYKO-CHEMICZNA ANALIZA WÓD JEZIORA NECKO

5 POBIERANIE PRÓB WODY Z ODPOWIEDNICH GŁĘBOKOŚCI DZIEŃ PIERWSZY FIZYKO-CHEMICZNA ANALIZA WÓD JEZIORA NECKO

6 Przed miareczkowaniem Po miareczkowaniu MIARECZKOWANIE WAPNIA DZIEŃ PIERWSZY FIZYKO-CHEMICZNA ANALIZA WÓD JEZIORA NECKO

7 OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW DZIEŃ PIERWSZY FIZYKO-CHEMICZNA ANALIZA WÓD JEZIORA NECKO

8 DZIEŃ DRUGI METODY BADANIA GLEBY W TERENIE

9 1. Orientacja w terenie – praca z mapą, kompasem i GPS-em 2. Wykonanie i opis odkrywki glebowej 3. Przeprowadzenie podstawowych analiz fizyko- chemicznych gleby w terenie

10 DZIEŃ DRUGI METODY BADANIA GLEBY W TERENIE Bo chłopcy nigdy nie dorastają – zabawa w piaskownicy

11 Pomiar pH gleby kwasomierzem Helliga Profil odkrywki gleby DZIEŃ DRUGI METODY BADANIA GLEBY W TERENIE

12 DZIEŃ TRZECI LABORATORYJNA ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH

13 1. Oznaczanie kwasowości czynnej, potencjalnej, hydrolitycznej oraz zawartości kationów o charakterze zasadowym 2. Pomiary temperatury powietrza i gruntu, temperatury odczuwalnej, wilgotności powietrza, siły i kierunku wiatru oraz ciśnienia atmosferycznego DZIEŃ TRZECI LABORATORYJNA ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH

14 Analizy laboratoryjnePomiary meteorologiczne DZIEŃ TRZECI LABORATORYJNA ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH

15 Nie ma to jak zainteresowanie zajęciami

16 DZIEŃ CZWARTY RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA ŻYWEGO I ŚRODOWISK ŻYCIA ORGANIZMÓW

17 1. Poznanie przyrządów do chwytania bentosu, peryfitonu, nektonu i pleustonu 2. Mikroskopowe obserwacje organizmów 3. Oznaczanie roślin i zwierząt przy pomocy kluczy DZIEŃ CZWARTY RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA ŻYWEGO I ŚRODOWISK ŻYCIA ORGANIZMÓW

18 DZIEŃ PIĄTY AUGUSTOWSZCZYZNA – KRAINA JEZIOR I LASÓW

19 1. Poznanie cech krajobrazu młodoglacjalnego 2. Krajobrazotwórcza działalność człowieka – Kanał Augustowski 3. Puszcza Augustowska – największy kompleks leśny Polski DZIEŃ PIĄTY AUGUSTOWSZCZYZNA – KRAINA JEZIOR I LASÓW

20

21 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google