Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851 „Kraków i okolice” Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851 „Kraków i okolice” Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851."— Zapis prezentacji:

1 Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851
„Kraków i okolice” Fastynek

2 Skałki Twardowskiego położone są w Krakowie, dzielnica - Podgórze,
dzielnica pomocnicza VIII Dębniki, dzielnica katastralna - Zakrzówek. W linii prostej od Rynku Głównego 4 km na południowy-zachód.

3

4

5 Położenie fizyczno - geograficzne
wg Kondrackiego Skałki Twardowskiego położone są w obrębie Bramy Krakowskiej (Pół. Podkarpacie) między Kotlinami Oświęcimską i Kotliną Sandomierską. Na północ od Bramy Krakowskiej rozpościera się Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, a 7 km na południe Pogórze Zachodnio-Beskidzkie (Pogórze Wielickie). Przy dobrej pogodzie widać szczyty Beskidów, miedzy innymi Babią Górę (wysokość 1725 m n.p.m.) 50 km stąd w linii prostej (najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego)

6

7

8 Położenie na tle budowy geologicznej
Obszar ten leży w obrębie zapadliska przedkarpackiego, utworzonego w trzeciorzędzie u stóp formujących się wówczas Karpat fliszowych. Próg nasunięcia karpackiego znajduje się 7 km na południe w okolicy Libertowa. Zapadlisko wypełnione jest morskimi osadami morza mioceńskiego. Są to głównie iły, piaski, gipsy. Spod młodszych trzeciorzędowych osadów wyłaniają się tu fragmenty wapniowej monokliny w postaci zrębów tektonicznych np. Skałki Twardowskiego, Górka Bodzowska, Górka Pychowicka.

9

10

11 W O D Y : Największym zbiornikiem wody jest zalew na Zakrzówku o powierzchni ok. 12 hektarów, a głębokości ciągle nie zbadanej (zmieniająca się w związku z napływem wód gruntowych). W dnie rowu tektonicznego na południe od Skałek Twardowskiego występują obszary podmokłe, co wynika z nieprzepuszczalnego podłoża iłów mioceńskich Na wapiennym wzniesieniu Skałek Twardowskiego lustro wód podziemnych znajduje się na głębokości dość dużej ok. kilkunastu metrowe, ze względu na przepuszczalność popękanych wapieni. W odległości ok. 2 km na wschód występują wody mineralne-siarczanowe, co związane jest z występowaniem w przeszłości gipsu. Wody te eksploatuje się w Uzdrowisku - Matecznej.

12

13

14

15 R o ś l i n n o ś ć : Wierzchowiznę Skałek Twardowskiego porasta zieleń parkowa wprowadzona tu przez człowieka. Przeważa roślinność synantropijna np. chwasty, rośliny ruderalne (rumowiskowe) np. łopian, bylica, komosa. Płytkie wyrobiska pozbawione gleby zasiedlane są przez gatunki pionierskie np. brzozę, czarny bez, w miejscach słonecznych głogi.

16

17

18

19

20

21 G L E B Y : Na wzgórzach Skałek Twardowskiego występują płytkie kamieniste rędziny. W dnie rowu tektonicznego są gleby mułowo-bagienne, a na niskim tarasie wiślanym w obrębie wałów dość żyzne mady. Na północ od wzniesienia wapiennego (w okolicach ulic Zielnej, Salezjańskiej) są gleby urozmaicone, uprawiane przez człowieka

22

23

24 Skały Twardowskiego przekraczają 230m n.p.m
Budowa geologiczna i rzeźba Skały Twardowskiego przekraczają 230m n.p.m W rzeźbie powierzchni zaznaczają się głównie formy tektoniczne. Skały Twardowskiego są zrębem, zbudowanym z wapieni jurajskich, obciętym wyraźnymi liniami uskoków, co wyraźnie widoczne jest od strony Koryta Wisły. W sąsiedztwie znajdują się zręby Księżej Góry, Górki Pychowickiej, a za Wisłą na północy, widoczny jest zrąb Sowińca. Obniżenia między zrębami maja charakter rowów tektonicznych i wypełnione są osadami morza trzeciorzędowego. Obniżenia tych rowów wykorzystują małe potoki np. Ruczaj. Na wapiennym zrębie Skałek Twardowskiego widoczne są liczne formy krasowe. Kras rozwijał się głównie w ciepłym i wilgotnym okresie przedlodowcowym. Na wierzchowinie Skałek Twardowskiego i Księżej Góry naliczono kilkanaście lejów krasowych o głębokości 1-2m. Leje te zamaskowane są wietrzeliną i pokryte roślinnością trawiastą. Na odkrytych skałach wapiennych można zaobserwować żłobki i żebra krasowe. W obrębie Skałek Twardowskiego znajdują się 2 formy krasu podziemnego - jaskinie: jasna od strony Wisły o dużej komorze wejściowej i Grota Twardowskiego od strony południowej. Obydwie są jaskiniami podziemnymi, bezpiecznymi do zwiedzania, pozbawionymi szaty naciekowej, co wynika z działań człowieka. Największym kamieniołomem jest Kamieniołom na Zakrzówku, którego ściany przekraczały 40m. Obecnie jest wypełnione wodą gruntową i ściany w całości nie są widoczne. W kamieniołomach eksploatowano wapienie jurajskie dla potrzeb Zakładów Sodowych w Barku Fałęckim


Pobierz ppt "Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851 „Kraków i okolice” Fastynek michal.fastyn@wp.pl +48 888 300 851."

Podobne prezentacje


Reklamy Google