Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu"— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu
Przechlewo, 14 października 2009r.

2 Poldanor S.A. obszary działalności
Produkcja Roślinna Chów trzody chlewnej, w tym loszek hodowlanych Grunty uprawne: Dzierżawa od ANR ha Inne dzierżawy ha Umowy o nawożenie ha Razem: ha 28 ferm w systemie trójfazowym tucz kontraktowy z rolnikami Energia odnawialna Biogazownie rolnicze Pawłówko (940 kW) Płaszczyca (625 kW) Kujanki (330 kW) Koczała (2126 kW) Produkcja Pasz Wytwórnia Pasz w Koczale ton / rok Produkcja wyposażenia do budynków inwentarskich Poldanor Agriculture & Management Academy (projekt szkoleniowy PAMA)

3 Zintegrowany proces produkcji „od pola do stołu”
POLDANOR PRIME FOOD Produkt gotowy dla konsumenta Zboża Pasza Chów świń Ubój i rozbiór Przetwórstwo Technology, knowledge and capital

4 Biogazownie w Poldanor S.A.
1999 – pierwsze koncepcje 2005 – uruchomienie pierwszej biogazowni (225 =>725 kW) 2008 – uruchomienie drugiej biogazowni (625 kW) 2008 – uruchomienie trzeciej biogazowni (330 kW) 2009 – uruchomienie czwartej biogazowni (2,1 MW) 2009 – planowane uruchomienie piątej biogazowni (625 kW)

5 Udział OZE w wytwarzaniu energii
Zużycie energii w Polsce rośnie w szybkim tempie - znaczny spadek rezerw energetycznych. Unia Europejska wymusza na państwach członkowskich dążenie do wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w UE oraz z realizacji „Polityki energetycznej Polski do roku 2025” w przyszłym roku Polska powinna osiągnąć wskaźnik 7,5% udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz 5,75% udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw ciekłych. Obecnie krajowa produkcja energii elektrycznej z OZE wynosi 4%, a do roku 2020 powinna wzrosnąć do poziomu 15%.

6 co to jest „biogaz” ? Biogaz - gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich gnicia. W wyniku spalania biogazu powstaje mniej szkodliwych gazów cieplarnianych niż w przypadku spalania paliw kopalnych. Składnik  % metan, CH4 55-75 dwutlenek węgla, CO2 25-45 azot, N2 0-0,3 wodór, H2 1-5 siarkowodór, H2S 0-3 tlen, O2 0,1-0,5 Źródło: Wikipedia.org

7 uzyskiwanie biogazu

8 korzyści z produkcji biogazu
Produkcja zielonej energii - lepsza ochrona środowiska Redukcja emisji gazów cieplarnianych Dodatkowe źródło czystej energii (źródła rozproszone - bezpieczeństwo energetyczne) Rozwój lokalnej infrastruktury Miejsca pracy Rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej

9 korzyści z produkcji biogazu
Rozwiązanie problemów z odpadami, ponieważ biogazownia wykorzystuje energię między innymi z odpadów m.in. pochodzących z zakładów mięsnych. Sfermentowana biomasa umożliwia lepsze wykorzystanie azotu i jego mniejsze wypłukiwanie Optymalizacja możliwości dalszej separacji gnojowicy Zmniejszenie uciążliwych zapachów towarzyszących nawożeniu pól gnojowicą Zniszczenie nasion chwastów przez utylizację odpadów zwierzęcych, co zmniejsza zużycie środków ochrony roślin.

10 Biogazownie redukują nieprzyjemny efekt zapachowy!
efekt lokalny Biogazownie redukują nieprzyjemny efekt zapachowy! źródło: opracowanie własne.

11 możliwości w regionie Zmniejszenie zakupu energii od elektrowni
Rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej; sprzedaż przetworzonych produktów rolnych w postaci energii lub sprzedaż produktów rolnych do innych wytwórców energii Stabilizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej Sprzedaż certyfikatów jako dodatkowe źródło dochodu dla regionu Lepsze wykorzystanie areałów o słabej jakości oraz łąk Rozwiązanie problemu z zagospodarowanie odpadów od lokalnych wytwórców branży spożywczej

12 Główne bariery inwestycyjne
organizacyjno - techniczne Bariery prawne Bariery finansowe BARIERY = UTRUDNIENIA źródło: opracowanie własne.

13 Główne bariery inwestycyjne
Biogazownie to droga inwestycja Trudności w zdobyciu finansowania inwestycji Trudności w zdobywaniu dotacji w realizacji realnych projektów w porównaniu do straconych pieniędzy na niepotrzebne programy badawcze Zbyt długi okres procedur administracyjnych, ponad terminy określone w KPA Niejasno określone warunki i procedury w pozyskiwaniu dofinansowań (NFOŚ, POIiŚ)

14 Zagrożenia Błędne lub zawężone interesy środowiskowe, które mogą zablokować rozwój biogazowni Gwałtowny spadek cen oleju i gazu na rynku światowym Centralizacja biogazowni w dużych koncernach, zamiast pozostawienie otwartej drogi dla rolników jako głównych użytkowników biogazowni

15 ekonomika: nakłady PDN
Szacowane nakłady inwestycyjne PLN Instalacja 625 kW 7 - 8 mln Instalacja 1 MW mln Instalacja 2,1 MW mln 1kWel ~ tys. PLN UWAGA: DANE TYLKO DLA WARUNKÓW I DOŚWIADCZENIA POLDANOR S.A. źródło: opracowanie własne.

16 Ścieżka produktów typowej biogazowni rolniczej
energia Ferma Biogazownia rolnicza Produkcja roślinna nawóz naturalny - stan początkowy - stan docelowy źródło: opracowanie własne.

17 Działające biogazownie
Nazwa Miejsce Data oddania instalacji Moc instalacji [MWe / MWc] Poldanor S.A. Pawłówko 0,940 / 0,980 Płaszczyca 0,625 / 0,692 Kujanki 0,330 / 0,350 Koczała 2,126 / 2,176 źródło: opracowanie własne.

18 technologia Biogazowni
źródło: opracowanie własne.

19 dane techniczne Pojemność zbiorników:
Biogazownia PAWŁÓWKO dane techniczne Pojemność zbiorników: zbiornik fermentacji wstępnej 180 m3 dwa zbiorniki fermentacyjne każdy po 750 m3 80 ton surowca na dobę (30 tys. ton rocznie), z czego: 52 ton gnojowicy 20 ton kiszonki kukurydzianej 8 ton odpadów Zainstalowane moduły kogeneracyjne o mocy 940 kWe Produkcja biogazu na dobę ~ 9500 m3 (3,4 mln m3/rok) Roczna produkcja energii ~ 8 mln kWh (21,6 tys. kWh /dobę) t

20 Biogazownia PAWŁÓWKO Zbiorniki pofermentacyjne Stacja pomp zbiornik wstępny Stacja przyjęć Zbiorniki Fermentacyjny nr 2 Budynek techniczny z higienizatorem Zbiorniki Fermentacyjny nr 1

21 Biogazownia PŁASZCZYCA
dane techniczne Pojemność zbiorników: dwa zbiornik fermentacji wstępnej każdy po 300 m3 zbiornik na komponenty 300 m3 zbiornik fermentacyjny m3 63 tony surowca na dobę (23 tys. ton rocznie), z czego: 50 ton gnojowicy 10 ton kiszonki kukurydzianej 3 tony odpadów Zainstalowany moduł kogeneracyjny o mocy 625 kWe Produkcja biogazu na dobę ~ 7000 m3 (2,5 mln m3/rok) Roczna produkcja energii ~ 5 mln kWh (14,5 tys. kWh /dobę) m

22 Płaszczyca – druga biogazownia w Polsce (kwiecień 2008)

23 Biogazownia PŁASZCZYCA
komora fermentacyjna

24 dane techniczne Pojemność zbiorników 9.300 m3
Biogazownia KOCZAŁA dane techniczne Pojemność zbiorników m3 91 tys. tony surowca rocznie, z czego: 56 tys. ton gnojowicy 25 tys. ton kiszonki kukurydzianej 10 tys. ton gliceryny Zainstalowany moduł kogeneracyjny o mocy 2,126 kWe Produkcja biogazu na dobę ~ m3 (7,8 mln m3/rok) Roczna produkcja energii ~ 18 mln kWh (50 tys. kWh /dobę) w t p

25 Biogazownia Koczała (luty 2009) 2,1 MW
Moc generatora: 2 x 1064 kW

26 Biogazownia KOCZAŁA rzut ogólny

27 komora i budynek techniczny
Biogazownia KUJANKI komora i budynek techniczny Biogazownia w Kujankach – uruchomiona - docelowa moc generatora: kWe oparta o zbiorniki ziemne o poj m3 12 tys. ton surowca rocznie (gnojowica 33 t./dziennie) w

28 ekonomika: przychody źródła przychodów biogazowni PLN nośnik
energia elektryczna (cena ustawowa URE) 0,15544 kWh zielone certyfikaty 0, ,2600 energia cieplna 0,1000 – 0,1800 utylizacja odpadów poprodukcyjnych 120, ,00 tona dodatkowe możliwości: czerwone certyfikaty ~ 0,1000 substytucja kosztów en. el. (!) 0,25000 – 0,40000 źródło: opracowanie własne.

29 przykładowa symulacja ekonomiczna
wynik działalności tys. PLN Przychody 2.378 Koszty 1.450 Zysk 928 Nakład inwestycyjny (generator 625 kW) 8.000 Cash Flow dla środków własnych inwestora 1.328 Prosty okres zwrotu 8 lat Zdyskontowany okres zwrotu (stopa dyskontowa 7%) 10 lat Cash Flow dla środków obcych (zwrot kapitału 10lat + koszty finansowe 5%) od (-) 72 do 1.328 14 lat Zdyskontowany okres zwrotu pow.15 lat

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.poldanor.com.pl Poldanor Spółka Akcyjna
ul. Dworcowa 25, Przechlewo tel


Pobierz ppt "Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google