Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu Przechlewo, 14 października 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu Przechlewo, 14 października 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu Przechlewo, 14 października 2009r.

2 Poldanor S.A. obszary działalności Grunty uprawne: Dzierżawa od ANR 12 000 ha Inne dzierżawy 3 600 ha Umowy o nawożenie 3 800 ha Razem: 19.400 ha Produkcja Pasz Wytwórnia Pasz w Koczale 115 000 ton / rok Produkcja Pasz Wytwórnia Pasz w Koczale 115 000 ton / rok Produkcja wyposażenia do budynków inwentarskich Produkcja wyposażenia do budynków inwentarskich Energia odnawialna Biogazownie rolnicze Pawłówko (940 kW) Płaszczyca (625 kW) Kujanki (330 kW) Koczała (2126 kW) Energia odnawialna Biogazownie rolnicze Pawłówko (940 kW) Płaszczyca (625 kW) Kujanki (330 kW) Koczała (2126 kW) 28 ferm w systemie trójfazowym tucz kontraktowy z rolnikami Produkcja Roślinna Chów trzody chlewnej, w tym loszek hodowlanych Chów trzody chlewnej, w tym loszek hodowlanych Poldanor Agriculture & Management Academy (projekt szkoleniowy PAMA) Poldanor Agriculture & Management Academy (projekt szkoleniowy PAMA)

3 3 Technology, knowledge and capital Zboża Przetwórstwo Produkt gotowy dla konsumenta Ubój i rozbiórChów świń Pasza POLDANORPRIME FOOD Zintegrowany proces produkcji od pola do stołu

4 Biogazownie w Poldanor S.A. 1999 – pierwsze koncepcje 2005 – uruchomienie pierwszej biogazowni (225 =>725 kW) 2008 – uruchomienie drugiej biogazowni (625 kW) 2008 – uruchomienie trzeciej biogazowni (330 kW) 2009 – uruchomienie czwartej biogazowni (2,1 MW) 2009 – planowane uruchomienie piątej biogazowni (625 kW)

5 Udział OZE w wytwarzaniu energii Zużycie energii w Polsce rośnie w szybkim tempie - znaczny spadek rezerw energetycznych. Unia Europejska wymusza na państwach członkowskich dążenie do wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w UE oraz z realizacji Polityki energetycznej Polski do roku 2025 w przyszłym roku Polska powinna osiągnąć wskaźnik 7,5% udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz 5,75% udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw ciekłych. Obecnie krajowa produkcja energii elektrycznej z OZE wynosi 4%, a do roku 2020 powinna wzrosnąć do poziomu 15%.

6 co to jest biogaz ? Biogaz - gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich gnicia. W wyniku spalania biogazu powstaje mniej szkodliwych gazów cieplarnianych niż w przypadku spalania paliw kopalnych. Składnik % metan, CH 4 55-75 dwutlenek węgla, CO 2 25-45 azot, N 2 0-0,3 wodór, H 2 1-5 siarkowodór, H 2 S0-3 tlen, O 2 0,1-0,5 Źródło: Wikipedia.org

7 uzyskiwanie biogazu

8 korzyści z produkcji biogazu Produkcja zielonej energii - lepsza ochrona środowiska Redukcja emisji gazów cieplarnianych Dodatkowe źródło czystej energii (źródła rozproszone - bezpieczeństwo energetyczne) Rozwój lokalnej infrastruktury Miejsca pracy Rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej

9 korzyści z produkcji biogazu Rozwiązanie problemów z odpadami, ponieważ biogazownia wykorzystuje energię między innymi z odpadów m.in. pochodzących z zakładów mięsnych. Sfermentowana biomasa umożliwia lepsze wykorzystanie azotu i jego mniejsze wypłukiwanie Optymalizacja możliwości dalszej separacji gnojowicy Zmniejszenie uciążliwych zapachów towarzyszących nawożeniu pól gnojowicą Zniszczenie nasion chwastów przez utylizację odpadów zwierzęcych, co zmniejsza zużycie środków ochrony roślin.

10 efekt lokalny Biogazownie redukują nieprzyjemny efekt zapachowy! źródło: opracowanie własne.

11 możliwości w regionie Zmniejszenie zakupu energii od elektrowni Rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej; sprzedaż przetworzonych produktów rolnych w postaci energii lub sprzedaż produktów rolnych do innych wytwórców energii Stabilizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej Sprzedaż certyfikatów jako dodatkowe źródło dochodu dla regionu Lepsze wykorzystanie areałów o słabej jakości oraz łąk Rozwiązanie problemu z zagospodarowanie odpadów od lokalnych wytwórców branży spożywczej

12 Główne bariery inwestycyjne Bariery organizacyjno - techniczne Bariery organizacyjno - techniczne Bariery prawne Bariery prawne Bariery finansowe Bariery finansowe BARIERY = UTRUDNIENIA źródło: opracowanie własne.

13 Biogazownie to droga inwestycja Trudności w zdobyciu finansowania inwestycji Trudności w zdobywaniu dotacji w realizacji realnych projektów w porównaniu do straconych pieniędzy na niepotrzebne programy badawcze Zbyt długi okres procedur administracyjnych, ponad terminy określone w KPA Niejasno określone warunki i procedury w pozyskiwaniu dofinansowań (NFOŚ, POIiŚ) Główne bariery inwestycyjne

14 Błędne lub zawężone interesy środowiskowe, które mogą zablokować rozwój biogazowni Gwałtowny spadek cen oleju i gazu na rynku światowym Centralizacja biogazowni w dużych koncernach, zamiast pozostawienie otwartej drogi dla rolników jako głównych użytkowników biogazowni Zagrożenia

15 ekonomika: nakłady PDN Szacowane nakłady inwestycyjnePLN Instalacja 625 kW 7 - 8 mln Instalacja 1 MW 12 - 13 mln Instalacja 2,1 MW 16 - 17 mln 1kW el ~ 8 -12 tys. PLN źródło: opracowanie własne. UWAGA: DANE TYLKO DLA WARUNKÓW I DOŚWIADCZENIA POLDANOR S.A.

16 Ścieżka produktów typowej biogazowni rolniczej Ferma Biogazownia rolnicza Produkcja roślinna nawóz naturalny - stan początkowy - stan docelowy energia źródło: opracowanie własne.

17 Działające biogazownie źródło: opracowanie własne. NazwaMiejsce Data oddania instalacji Moc instalacji [MWe / MWc] Poldanor S.A.Pawłówko09.06.20050,940 / 0,980 Poldanor S.A.Płaszczyca21.04.20080,625 / 0,692 Poldanor S.A.Kujanki12.09.2008 0,330 / 0,350 Poldanor S.A.Koczała15.04.20092,126 / 2,176

18 technologia Biogazowni źródło: opracowanie własne.

19 dane techniczne Pojemność zbiorników: - zbiornik fermentacji wstępnej 180 m 3 - dwa zbiorniki fermentacyjne każdy po 750 m 3 80 ton surowca na dobę (30 tys. ton rocznie), z czego: 52 ton gnojowicy 20 ton kiszonki kukurydzianej 8 ton odpadów Zainstalowane moduły kogeneracyjne o mocy 940 kWe Produkcja biogazu na dobę ~ 9500 m 3 (3,4 mln m 3 /rok) Roczna produkcja energii ~ 8 mln kWh (21,6 tys. kWh /dobę) Biogazownia PAWŁÓWKO -8500 t

20 Zbiornikipofermentacyjne Zbiorniki Fermentacyjny nr 2 Budynek techniczny z higienizatorem Stacja przyjęć Stacja pomp zbiornik wstępny Zbiorniki Fermentacyjny nr 1 Biogazownia PAWŁÓWKO

21 dane techniczne Pojemność zbiorników: - dwa zbiornik fermentacji wstępnej każdy po 300 m 3 - zbiornik na komponenty 300 m 3 - zbiornik fermentacyjny 1 500 m 3 63 tony surowca na dobę (23 tys. ton rocznie), z czego: 50 ton gnojowicy 10 ton kiszonki kukurydzianej 3 tony odpadów Zainstalowany moduł kogeneracyjny o mocy 625 kWe Produkcja biogazu na dobę ~ 7000 m 3 (2,5 mln m 3 /rok) Roczna produkcja energii ~ 5 mln kWh (14,5 tys. kWh /dobę) Biogazownia PŁASZCZYCA -4000 m

22 Płaszczyca – druga biogazownia w Polsce (kwiecień 2008)

23 komora fermentacyjna Biogazownia PŁASZCZYCA

24 dane techniczne Pojemność zbiorników 9.300 m 3 91 tys. tony surowca rocznie, z czego: 56 tys. ton gnojowicy 25 tys. ton kiszonki kukurydzianej 10 tys. ton gliceryny Zainstalowany moduł kogeneracyjny o mocy 2,126 kWe Produkcja biogazu na dobę ~ 22000 m 3 (7,8 mln m 3 /rok) Roczna produkcja energii ~ 18 mln kWh (50 tys. kWh /dobę) Biogazownia KOCZAŁA - 3000 w - 4200 t - 2000 p

25 Biogazownia Koczała (luty 2009) 2,1 MW Moc generatora: 2 x 1064 kW

26 Biogazownia KOCZAŁA rzut ogólny

27 Biogazownia w Kujankach – uruchomiona 01.2009 - docelowa moc generatora: 350 kWe - oparta o zbiorniki ziemne o poj. 4.000 m 3 - 12 tys. ton surowca rocznie (gnojowica 33 t./dziennie) Biogazownia KUJANKI komora i budynek techniczny -13000 w

28 ekonomika: przychody źródła przychodów biogazowniPLNnośnik energia elektryczna (cena ustawowa URE) 0,15544kWh zielone certyfikaty 0,2450 - 0,2600kWh energia cieplna 0,1000 – 0,1800kWh utylizacja odpadów poprodukcyjnych 120,00 - 400,00tona dodatkowe możliwości: czerwone certyfikaty ~ 0,1000kWh substytucja kosztów en. el. (!)0,25000 – 0,40000kWh źródło: opracowanie własne.

29 przykładowa symulacja ekonomiczna wynik działalnościtys. PLN Przychody 2.378 Koszty 1.450 Zysk 928 Nakład inwestycyjny (generator 625 kW) 8.000 Cash Flow dla środków własnych inwestora 1.328 Prosty okres zwrotu8 lat Zdyskontowany okres zwrotu (stopa dyskontowa 7%)10 lat Cash Flow dla środków obcych (zwrot kapitału 10lat + koszty finansowe 5%) od (-) 72 do 1.328 Prosty okres zwrotu14 lat Zdyskontowany okres zwrotupow.15 lat

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Poldanor Spółka Akcyjna ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo tel. 059 833 43 61 www.poldanor.com.pl


Pobierz ppt "Biogazownie rolnicze Benny Laursen – dyrektor działu biogazu Przechlewo, 14 października 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google