Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III SPOTKANIE EKSPERCKIE Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce Serock, 15.09.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III SPOTKANIE EKSPERCKIE Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce Serock, 15.09.2009."— Zapis prezentacji:

1 III SPOTKANIE EKSPERCKIE Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce Serock, 15.09.2009

2 Ankieta: Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce Adresaci ankiety: pracownicy działów HR Ankieta była dostępna na stronie internetowej Instytutu od kwietnia do czerwca 2009 Analiza statystyczna została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych od 84 osób

3 WYNIKI BADANIA

4 Kryteria wyboru metod selekcyjnych dla stanowisk menedżerskich Dominują trzy kryteria w wyborze metod selekcyjnych: 1.zakres wymaganych kompetencji 2.obowiązki na danym stanowisku 3.cechy kandydata pożądane przez przełożonego. Mniej niż 50% organizacji uwzględnia koszty selekcji w wyborze metod. Wyniki te sugerują, że: nie we wszystkich organizacjach podchodzi się systemowo do budowania systemów selekcyjnych, nie we wszystkich organizacjach uwzględnia się opłacalność stosowanych systemów selekcyjnych.

5 Metody wykorzystywane w procesie selekcji Najczęściej stosowane metody w procesie selekcji menedżerów to: 1.wywiad strukturalizowany, 2.wywiad spontaniczny. Około 30% organizacji w selekcji menedżerów korzysta jedynie z wywiadów, nie sięgając po bardziej zaawansowanych techniki, takie jak testy i AC. W około 28% AC nie stosuje się żadnych testów, co ogranicza ich skuteczność selekcyjną.

6 Wykorzystywanie w firmach testów dostępnych na rynku Żaden z testów nie osiągnął pozycji dominującej w zastosowaniu do selekcji menedżerów. Z ogólnie dostępnych testów do najczęściej wykorzystywanych należą: Extended Disc, NEO-FFI, EPQ-R, MBTI, APIS. Wbrew powszechnym opiniom, jakość trzech popularnych testów, tj. Extended Disc, MBTI, Thomas International, jest wątpliwa, gdyż testy te nie spełniają warunków dla predyktywnych testów psychologicznych. Niektóre popularne testy mają małą moc predyktywną (np. NEO-FFI r <0.26, tj. 7%)

7 Liczba testów stosowanych w procedurze selekcyjnej Liczba stosowanych testów % osób 045 127 212 pow. 216 Metodologia i praktyka badań psychologicznych zawierają wymóg stosowania większej liczby metod diagnozujących te same zmienne, aby zwiększyć trafność prognostyczną. Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż: 45% osób nie wykorzystuje testów w procesie selekcyjnym – deklarowana częstotliwość stosowania testów w selekcji menedżerów jest stosunkowo niska. Zaledwie 16% osób zadeklarowało używanie w procedurze selekcyjnej więcej niż dwóch testów.

8 Testy autorskie W firmach wykorzystywane są testy autorskie. Najczęściej badają one takie obszary, jak: kompetencje, osobowość wiedzę. Powstaje pytanie, czy testy te zostały poddane odpowiedniej weryfikacji empirycznej.

9 Walidacja stosowanych metod prawie nieobecna Około ¾ badanych stwierdziło, że nie przeprowadza żadnych badań sprawdzających efektywność stosowanej procedury selekcyjnej. Konsekwencją takiego działania może być używanie metod selekcyjnych, które się nie sprawdzają.

10 Ocena procedury selekcyjnej menedżerów stosowana w firmie Wśród badanych dominuje optymizm co do przydatności procedur selekcyjnych, ponieważ aż 95% respondentów oceniło je jako zawsze lub zwykle się sprawdzające. Skoro ¾ badanych zadeklarowało, że nie przeprowadza żadnych badań sprawdzających efektywność procedur selekcyjnych, to pojawia się pytanie, czy ten optymizm oparty jest na solidnych podstawach?

11 Ocena procedury selekcyjnej w odniesieniu do stosowanych metod selekcyjnych Procedura selekcyjna oparta tylko na wywiadzie została oceniona niżej niż stosowanie wywiadu i AC. Pozostałe różnice nie były statystycznie istotne. Zawsze się sprawdza

12 Wnioski 1.Zbyt wiele organizacji stosuje testy nie zweryfikowane pod kątem jakości dostarczanych informacji. Trafność fasadowa nie wystarcza. 2.Deklarowany duży optymizm co do efektywności procedur selekcyjnych powinien być weryfikowany empirycznie. 3.Można podnieść skuteczność selekcji menedżerów poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego zestawu narzędzi. 4.Istnieje potrzeba budowy testów selekcyjnych na stanowiska menedżerskie. 5.Istnieje potrzeba analizy efektywności kosztowej procedur selekcyjnych.

13 Rekomendowany model wielofazowej selekcji 0cena 360 Assessment Center/Development Center Diagnoza indywidualnych preferencji i aspiracji zawodowych Analiza dokumentów Oceny pracownicze Badania opinii pracowniczej Rozmowa kwalifikacyjna Faza IFaza IIFaza III Testy psychologiczne Testy kompetencyjne Testy wiedzy


Pobierz ppt "III SPOTKANIE EKSPERCKIE Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce Serock, 15.09.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google