Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznesplan Przedsiębiorstwo usługowe Tachopoint Kamil Jakub Godlewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznesplan Przedsiębiorstwo usługowe Tachopoint Kamil Jakub Godlewski."— Zapis prezentacji:

1 Biznesplan Przedsiębiorstwo usługowe Tachopoint Kamil Jakub Godlewski

2 Spis treści: 1. Streszczenie 2. Opis firmy 3. Analiza rynku 4. Pieniądze na start 5. Marketing 6. Metody zarządzania firmą 7. Analiza SWOT

3 1. Streszczenie Cel napisania biznes planu Celem analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest uruchomienie przedsiębiorstwa usługowego Tachopoint. Przygotowany przez właściciela biznes plan służyć ma określeniu opłacalności inwestycji i planowanej działalności gospodarczej.

4 1. Streszczenie Potrzeby finansowe i ich struktura Uruchomienie działalności wymaga zastosowania środków w wysokości ok. 13 000 PLN. Zostaną one przeznaczone na, zakup niezbędnego sprzętu i produktów oraz działalności promocyjne. Środki na działalność będą pochodziły z dofinansowań unijnych.

5 2. OPIS FIRMY Misja firmy Głównym celem przedsiębiorstwa usługowego Tachopoint jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie rozliczania i archiwizacji tachografów. Ponadto za misję naszej firmy uznajemy także: - maksymalizacja zysków, - świadczenie usług najwyższej jakości, - wyjście naprzeciw wymaganiom klienta, - zdobycie uznania w oczach klientów, - zadowolenie klientów, - uzyskanie miana lidera na rynku.

6 2. OPIS FIRMY Rodzaj prowadzonej działalności Firma Tachopoint to firma rozliczająca i archiwizująca tachografy, która świadczy usługi rozliczania i archiwizacji tachografów cyfrowych i analogowych. W głównej mierze odbiorcami usług firmy są firmy transportowe.

7 2. OPIS FIRMY Forma prawna Przedsiębiorstwo usługowe Tachopoint jest jednoosobową firmą prowadzoną na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu przez Kamila Godlewskiego. Ta forma prawna umożliwia: - zmniejszenie kosztów za obsługę księgową; - łatwość w zarządzaniu; - pewne korzyści podatkowe.

8 2. OPIS FIRMY Opis przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Firma usługowa Tachopoint Adres: 87-800 Włocławek, ul. Piłsudzkiego 34/8 Kontakt: tel. (0-54) 465-82-28 fax. (0-54) 565-82-28 e-mail tachopoint@gmail.com Bank nr konta:Bank PEKAO S.A. I Oddział we Włocławku ul. Wronia 65 nr konta 10701542-359875-3569-6651 Nr identyfikacyjny Podatnika podatku VAT 584-00-00-365

9 2. OPIS FIRMY Zajmuję się profesjonalnym rozliczaniem i analizą czasu pracy kierowców przy użyciu własnego oprogramowania Rozliczamy karty cyfrowe jak i tarczki analogowe. Nie ma stałej ceny, cena jest uwarunkowana wieloma czynnikami i podlega negocjacji.

10 3. ANALIZA RYNKU Firma usługowa Tachopoint prowadzi swoją działalność głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie kryjemy, że działalność ta może wkrótce objąć cały kraj. Rynek nie jest przesycony usługami tego rodzaju. W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się jedynie trzy firmy o podobnym charakterze świadczenia usług, są to firmy : - Truckscan - Salsa - Tachoscan

11 2. Pieniądze na start Źródła finansowania: fundusze strukturalne Unii Europejskiej Kwota dotacji: 17 000 PLN

12 2. Pieniądze na start Przeznaczenie dotacji 1. Komputer klasy PC Dell Studio 540 - 3 240 PLN 2. Monitor LCD 22 Samsung 52250 - 710 PLN 3. Skaner Plustek SmartOffice PS286 - 1 499 PLN 4. Kampania reklamowa - 1 300 PLN 5. Oprogramowanie Tachospeed MAX - 3 799 PLN 6. Czytnik uniwersalny TachoDrive 2 - 1 199 PLN 7. Profesjonalna strona WWW - 1 000 PLN

13 5. MARKETING Nasza główna strategia marketingowa będzie opierać się na wprowadzeniu naszego przedsiębiorstwa na rynek. W tym celu będziemy informować przyszłych klientów o naszym istnieniu poprzez zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową. W przypadku strategii cenowych opierać będziemy się na kosztach ponoszonych w wyniku prowadzenia działalności usługowej. Koszty robocizny, stanowiące podstawę wypracowanego zysku, określać będziemy na podstawie cennika usług. Dopuszczamy możliwość negocjacji cen. Dla stałych klientów przewidzieliśmy zniżki cenowe.

14 5. MARKETING Kampania reklamowa Dodatkowymi bezpłatnymi formami reklamy mogą być Internet, czy ewentualna wzmianka o koncertach w lokalnych gazetach. W ramach kampanii reklamowej przewidujemy: a) wywieszanie ulotek na klatkach schodowych, b) ogłoszenia w miesięczniku Truck", c) reklamę samochodową, d) reklama w osiedlowej telewizji kablowej

15 5. MARKETING Koszty kampanii reklamowej Budżet przeznaczony na kampanię reklamową zamknie się kwotą 1300 zł w 2010 roku i będzie dotyczył: a) ulotki reklamowe w ilości 1000 szt. - 70 PLN b) ogłoszenia w miesięczniku Truck - 150 PLN c) reklama na samochodzie - 80 PLN d) reklama w osiedlowej telewizji kablowej - 1000 PLN Razem pełny pakiet reklamowy: 1300 PLN

16 5. MARKETING Harmonogram działań reklamowych W pierwszym kwartale 2010 roku zaleca się zastosowanie pełnego pakietu reklamowego, aby osiągnąć następujące efekty: * Zainteresowanie klientów, że zostało otwarte nowe przedsiębiorstwo oferujące usługi rozliczające czas kierowców. Informujemy również, że jesteśmy jedynym w okolicy punktem oferującym w szerokim zakresie wysokiej jakości usługi. * Zachęty przez solidne, szybkie, sprawne i tanie spełnienie oczekiwań klienta. * Zaaranżowania spotkań (informacja o miejscu, numerze telefonu oraz o godzinach pracy). Drugi kwartał zamknie się nieco mniejszymi kosztami poniesionymi na reklamę ponieważ w tym okresie nie będzie stosowana reklama w osiedlowej telewizji kablowej. Koniec trzeciego kwartału oraz czwarty kwartał to spotęgowanie działań promocyjnych poprzez zastosowanie agresywnej kampanii reklamowej wyrażającej się w stosowaniu pełnego pakietu reklamowego.

17 5. MARKETING Podsumowanie Wyżej opisany harmonogram kampanii reklamowej jest planem zalecanym. W związku z tym, że mogą wystąpić zakłócenia na rynku usług w branży transportowej należy zachować elastyczność w podejmowaniu decyzji i zastosować inne kombinacje pakietu reklamowego niż te, które zostały przedstawione.

18 6. METODY ZARZĄDZANIA FIRMĄ wprowadzenie nowoczesnych metod i technologii, zachowanie zasad podziału, koncentracji, harmonii i ciągłości pracy, zapewnianie pracownikom szkoleń oraz doskonalenie ich kwalifikacji, podpisanie przez pracowników zgody na obowiązujące ich przepisy, sprawiedliwe wynagrodzenie dla pracowników jak i pracodawców, linie władzy w organizacji przebiegają od naczelnego kierownictwa do najniższego szczebla w instytucji, kierownicy odnoszą się do podwładnych w sposób przychylny i sprawiedliwy, podwładni powinni mieć swobodę w tworzeniu i realizacji swoich planów.

19 7. ANALIZA SWOT 1. Mocne strony projektu: znajomość strategii marketingowych, brak konkurencji na terenie Włocławka, niewielkie ryzyko związane z rozpoczęciem działalności, wysoka atrakcyjność naszych usług, stosowanie nowoczesnych metod w marketingu, fachowa obsługa, konkurencyjne ceny. 2. Słabe strony projektu: nowa, jeszcze nie znana Klientom firma, brak środków na dokładne badania rynku. 3. Szanse dla projektu: wzrasta stopa życiowa obywateli, malejąca stopa procentowa kredytów, malejąca inflacja.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biznesplan Przedsiębiorstwo usługowe Tachopoint Kamil Jakub Godlewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google