Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Ofert 2007 Instalacja oprogramowania Kopiowanie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Ofert 2007 Instalacja oprogramowania Kopiowanie danych."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Ofert 2007 Instalacja oprogramowania Kopiowanie danych

2 Strona 2 Zakres zagadnień objętych prezentacją Opis programu Instalacja oprogramowania Kopiowanie danych z poprzedniej wersji programu Import danych z pliku w formacie CSV

3 Strona 3 Opis programu Program Konkurs Ofert 2007 jest częścią systemu Narodowego Funduszu Zdrowia, który umożliwia przygotowanie ofert przez oferentów zgodnie z zasadami postępowań ogłaszanymi przez NFZ. Program umożliwia: Wprowadzenie danych podstawowych oferenta Import definicji postępowania Przygotowanie i wydruk oferty (wniosku)

4 Strona 4 Instalacja oprogramowania Aby zainstalować oprogramowanie Konkurs Ofert 2007 należy pobrać i uruchomić program instalacyjny udostępniony przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

5 Strona 5 Instalacja oprogramowania - okno informacyjne Wybierz przycisk Dalej aby przejść do następnego kroku instalacji

6 Strona 6 Instalacja oprogramowania – wybór OW NFZ Wybierz OW NFZ, do którego będziesz składał ofertę Wybierz przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku instalacji

7 Strona 7 Instalacja oprogramowania – określenie folderu instalacji Pozostaw folder zaproponowany przez program instalacyjny lub określ folder docelowy dla instalowanego oprogramowania Wybierz przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku instalacji

8 Strona 8 Instalacja oprogramowania – określenie grupy dla skrótów Pozostaw podpowiedzianą grupę, w której mają być utworzone skróty do programu lub określ własną nazwę grupy Wybierz przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku instalacji

9 Strona 9 Instalacja oprogramowania – zakończenie instalacji Po zakończeniu instalacji na ekranie pojawi się okno z informacją o zakończeniu pracy instalatora Wybierz przycisk OK, aby zakończyć instalację programu

10 Strona 10 Menu systemowe po zakończeniu instalacji Tu znajdziesz dokumentację użytkownika Tu znajdziesz narzędzia administracyjne do kopiowania danych i naprawy bazy danych Tu jest właściwa aplikacja do przygotowania oferty/wniosku

11 Strona 11 Kopiowanie danych – informacje ogólne Pierwszym krokiem w przygotowaniu oferty jest uzupełnienie w systemie tzw. danych podstawowych: danych świadczeniodawcy, danych związanych ze strukturą organizacyjną, dostępnym sprzętem, podwykonawcami oraz personelem. Dane te uzupełniane są jednorazowo, niezależnie od zakresu rodzaju świadczeń, na który składana będzie oferta. Ponieważ dane te mogą pozostać niezmienione w stosunku do danych z roku ubiegłego, możliwe jest przeniesienie tych informacji z poprzedniej wersji programu, tj. Konkursu Ofert 2006. Po zaimportowaniu danych z poprzedniej wersji programu należy zweryfikować poprawność danych zapisanych w systemie.

12 Strona 12 Kopiowanie danych Wybierz tę pozycję menu, aby uruchomić moduł do kopiowania danych z poprzedniego roku i/lub importu danych z pliku CSV (jeśli takie dane posiadasz)

13 Strona 13 Kopiowanie danych z poprzedniej wersji programu Wskaż folder, w którym znajdują się dane z poprzedniego roku (jeśli jest inny niż podpowiedziany) Wybierz ten przycisk, aby rozpocząć kopiowanie danych Wskaż folder, w którym znajdują się dane z obecnej instalacji oprogramowania (jeśli jest inny niż podpowiedziany)

14 Strona 14 Import danych z formatu CSV Wybierz pozycję z tego menu, aby zaimportować dane personelu i sprzętu z pliku o formacie CSV (jeśli taki posiadasz)

15 Strona 15 Import danych z pliku w formacie CSV Program umożliwia import danych o personelu i sprzęcie z pliku w formacie CSV. Po zaimportowaniu danych z pliku w formacie CSV należy zweryfikować poprawność informacji zapisanych w systemie.

16 Strona 16 Import danych z CSV – kroki kreatora Krok 1 – Parametry importu –Rodzaj danych –Wskazanie pliku CSV z danymi Kroki 2 – Określanie danych do importu –Określenie rodzajów danych w kolumnach Krok 3 – Weryfikacja danych –Możliwość poprawienia błędnych danych Krok 4 – Zapis danych do Konkursu Ofert 2007 –Zapis danych –Podsumowanie

17 Strona 17 Krok 1 – Parametry importu Wskaż plik w formacie CSV zawierający dane do importu Określ rodzaj importowanych danych Przejdź do kolejnego kroku kreatora

18 Strona 18 Krok 2 – Określenie danych do importu Dla odpowiednich kolumn wybierz z wyświetlanej listy rodzaj danych, które zawiera kolumna Przejdź do kolejnego kroku kreatora

19 Strona 19 Krok 3 – Weryfikacja danych Tutaj zobaczysz informacje o błędach Przejdź do kolejnego kroku kreatora Bezpośrednio w tabelce możesz poprawić błędne dane Wiersze zawierające błędne dane wyróżnione są żółtym kolorem

20 Strona 20 Krok 4 – Zapis danych do bazy Ofertowania Wybierz przycisk Zapisz, aby rozpocząć proces zapisu danych do bazy Konkursu Ofert 2007

21 Strona 21 Podsumowanie importu danych Tu zobaczysz podsumowanie importu danych

22 Strona 22 Podsumowanie Po zainstalowaniu oprogramowania i ewentualnym wykonaniu kopiowania danych można przejść do kolejnych etapów: wprowadzenia bądź uzupełnienia danych podstawowych, importu definicji postępowania, wypełnienia i wydruku oferty. Kolejne etapy przedstawione zostaną w następnej prezentacji.

23 Strona 23 www.infopakiet.computerland.pl ComputerLand SA Sektor Opieki Zdrowotnej ul. Toszecka 102, 44-100 Gliwice tel. (+48 32) 338 31 00, fax (+48 32) 338 31 01 info@computerland.pl, www.computerland.pl


Pobierz ppt "Konkurs Ofert 2007 Instalacja oprogramowania Kopiowanie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google