Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY"— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY na scenariusz spektaklu edukacyjno-pofilaktycznego o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

2 Uczmy się rzeć II EDYCJA KONKURSU

3 pod patronatem wicepremiera Rządu RP Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny

4 ORGANIZATORZY:

5 REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA STRONACH WWW:

6 Uczmy się rzeć REGULAMIN KONKURSU
Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział wszystkie osoby, nie będące członkami komisji oceniającej. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie scenariusza przedstawienia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, poruszającego temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Scenariusz należy opatrzyć godłem autora i przesłać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na płycie CD). Scenariusz może liczyć do 25 stron maszynopisu w formacie A-4. Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną kopertę (również z godłem) zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy nadesłać na adres: Impresariat Programu PaT Wydział Prezydialny Gabinetu Komendanta Głównego Policji ul. Puławska 148/150, Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Uczmy się PaTrzeć” Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora jury terminie do 31 grudnia 2009 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2010 r podczas konferencji programu „Razem bezpieczniej” w MSWiA w Warszawie. Przewiduje się cenne nagrody rzeczowe oraz nagrodę specjalną w postaci realizacji wybranego scenariusza w teatrze Scena 07 i włączenie go do ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Teatr” (premiera – wiosna 2010 roku). Konkurs przeprowadzony zostanie we współpracy z Ministerstwami: Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Edukacji. Scenariusze nadesłane na konkurs pozostają w archiwum organizatora, przechodząc na jego własność z zachowaniem praw autorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania nadesłanych scenariuszy przez realizatorów programu „PaT”. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz konkursu: Katarzyna Krakowiak, tel.: , kom.: ,


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google