Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segreguj odpady wed ł ug nowej zasady Prezentację wykonała Daria Chylińska Kl. IIIa, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segreguj odpady wed ł ug nowej zasady Prezentację wykonała Daria Chylińska Kl. IIIa, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie."— Zapis prezentacji:

1 Segreguj odpady wed ł ug nowej zasady Prezentację wykonała Daria Chylińska Kl. IIIa, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie

2 wszystkie śmieci trafiły tam, gdzie powinny? Kto zarządza całym systemem gospodarki odpadów komunalnych? I najważniejsze: kto za to płaci? Dziennie jedna osoba wytwarza 0,6 - 0,9 kg odpadów, co rocznie daje wartość 219 – 328,5 kg. Wyrzucamy je, ale kto jest odpowiedzialny za to, by wszystkie śmieci trafiły tam, gdzie powinny? Kto zarządza całym systemem gospodarki odpadów komunalnych? I najważniejsze: kto za to płaci?

3 Jakie są nasze obowiązki? Obecnie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, m.in. pozbywając się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumentować to, przedstawiając umowę korzystania z usług wykonywanych przez zakład oraz dowód płacenia za takie usługi.

4 Od 1 stycznia 2012 r. kluczowym uczestnikiem w systemie gospodarowania odpadami staje się gmina. Gminy obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Gmina finansuje zlecane zadania, związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ww. właścicieli.

5 Opłaty W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty.

6 Opłaty cd. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi w nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości.

7 Za co płacimy? Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

8 Co zyskamy? 1. Jedną stawka opłat za odbiór śmieci, 2. Niższą stawkę opłat dla osób segregujących śmieci, 3. Brak konieczności zawierania umów samodzielnie z firmą zajmującą się wywozem odpadów, ponieważ zajmie się tym gmina.

9 A co potem? 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

10 System gospodarki odpadami ma funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami. Podany termin jest terminem ostatecznym. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

11 Źródła informacji http://environmental.kingspan.pl/produkty/ pojemniki-do-selektywnej-zbiorki- odpadow.html http://environmental.kingspan.pl/produkty/ pojemniki-do-selektywnej-zbiorki- odpadow.html http://environmental.kingspan.pl/produkty/ pojemniki-do-selektywnej-zbiorki- odpadow.html http://environmental.kingspan.pl/produkty/ pojemniki-do-selektywnej-zbiorki- odpadow.html http://www.gazetka.be/undercategory,426.h tml http://www.gazetka.be/undercategory,426.h tml http://www.gazetka.be/undercategory,426.h tml http://www.gazetka.be/undercategory,426.h tml Dzi ę kuj ę za uwag ę Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Segreguj odpady wed ł ug nowej zasady Prezentację wykonała Daria Chylińska Kl. IIIa, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google