Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Urszula Wolanin. Usługa polega na umożliwieniu klientowi połączenia telefonicznego w celu odsłuchania informacji nagranej na taśmie magnetofonowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Urszula Wolanin. Usługa polega na umożliwieniu klientowi połączenia telefonicznego w celu odsłuchania informacji nagranej na taśmie magnetofonowej."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Urszula Wolanin

2 Usługa polega na umożliwieniu klientowi połączenia telefonicznego w celu odsłuchania informacji nagranej na taśmie magnetofonowej. Obejmują one program telewizyjny, rozkłady jazdy pociągów, wyniki imprez sportowych, horoskopy, prognozę pogody, wyniki losowań gier liczbowych, zegarynkę. TELEFONICZNE AUTOMATY INFORMACYJNE TAI

3 Usługa w ruchu wychodzącym stwarza możliwość uzyskania połączeń automatycznych i bezpłatnych połączeń telefonicznych z Polski do innych krajów. Usługa ta jest przeznaczona głównie dla cudzoziemców przebywających czasowo w Polsce, którzy utrzymują ułatwienia w połączeniach telefonicznych do swoich krajów mi.n. dzięki usunięciu bariery językowej, a za połączenia rozliczają się we własnym kraju. COUNTRY DIRECT

4 POLAND DIRECT Usługa należy do grupy usług Country Direct i funkcjonuje na płaszczyźnie międzynarodowych połączeń telefonicznych w ruchu do Polski. Polega na zapewnieniu możliwości realizacji bezpłatnego połączenia dla osoby przebywającej za granicą do abonenta w Polsce i na jego koszt. Połączenie następuje za pośrednictwem telefonistki w Polsce osiąganej w ruchu automatycznym z innego kraju.

5 IFS (INTERNATIONAL FREEPHONE SERVICE) Jest usługą przeznaczoną dla firm zagranicznych promujących swoje usługi lub produkty w innym kraju. Koszty połączeń ponosi właśnie ta firma zagraniczna tj. abonent tej usługi.

6 LINIA BEZPŁATNA 800 Nazwa handlowa usługi polegającej na przeniesieniu opłat za połączenie telekomunikacyjne z użytkowników na Abonenta usługi Linia Bezpłatna 800, do którego realizowane są połączenia przy pomocy numerów ze wskaźnikiem 800, tak by dla użytkowników połączenia te były bezpłatne.

7 LINIA ULGOWA 801 Usługa polega na obciążeniu częścią opłaty za realizację połączenia abonenta, do którego jest realizowane połączenie z krajowej sieci telekomunikacyjnej, pozostałą część opłaty ponosi użytkownik.

8 LINIA FIRMOWA 804 Linia Firmowa 804 jest nazwą handlową usługi polegającej na realizacji połączeń przychodzących z krajowej sieci telekomunikacyjnej do danego numeru ze wskaźnikiem 804, według zaleconego przez abonenta scenariusza usługi, w którym parametrami mogą być np. pory dnia, dni tygodnia,obszar pochodzenia wywołania,numery krajowe urządzeń abonenckich używanych przez Abonenta.

9 TELEGŁOSOWANIE 707 Usługa ta polega na zaliczeniu liczby zrealizowanych połączeń do wskazanych numerów ze wskaźnikiem 707, przydzielonych abonentowi, oraz przekazywanie Abonentowi wyników zaliczania według zasad określonych w scenariuszach usługi Teległosowania 707. Za treść oraz wartość i jakość opracowania wyników otrzymywanych w wyniku Teległosowania 707 wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent..

10 TELEKARTA TP Usługa polega na zapewnieniu możliwości realizacji połączenia telefonicznego w ruchu automatycznym na terenie lub zagranicą do abonenta w Polsce lub w innym kraju, za pośrednictwem dedykowanego systemu telefonicznego. Do korzystania z tej usługi uprawnia karta, która zawiera niezbędne do realizacji usługi informacje. Karta posiada także wartość nominalną, od której odliczana jest opłata za realizowane połączenie.

11 AUDIOTEKS Jest to telefoniczny dostęp do treści informacyjnych lub rozrywkowych za pośrednictwem numerów z prefiksem 0-700 i 0-701. Zasadą tych usług jest zwiększona opłata za połączenia. Do usług tego typu, usługodawcy nie mogą wprowadzać informacji przeznaczonych dla osób, które nie przekroczyły 15 roku życia, naruszających nasze prawo czy tez zawierających treści pornograficzne.


Pobierz ppt "Autor: Urszula Wolanin. Usługa polega na umożliwieniu klientowi połączenia telefonicznego w celu odsłuchania informacji nagranej na taśmie magnetofonowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google