Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet. Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet. Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon."— Zapis prezentacji:

1 © 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet. Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon października 2000 r. Miedzeszyn

2 © 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet. Część I Rozliczenia międzyoperatorskie na granicy świata operatorów sieci Internet. Część II Rozliczenia międzyoperatorskie w świecie operatorów sieci Internet.

3 © 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie na granicy świata operatorów sieci Internet. Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon października 2000 r. Miedzeszyn

4 © 2000 p i k - n e t Plan prezentacji Wstęp Świat operatorów sieci Internet Rozliczenia międzyoperatorskie przy świadczeniu usług dostępu stałego. Rozliczenia międzyoperatorskie przy świadczeniu usług dostępu przez sieć komutowaną. Wnioski.

5 © 2000 p i k - n e t Świat operatorów sieci Internet Podział operatorów sieci Internet –Operatorzy szkieletu –Operatorzy treści (najczęściej dotcom-y) –Operatorzy dostępu Granica świata: styk z tradycyjnymi operatorami telekomunikacyjnymi

6 © 2000 p i k - n e t Rozliczenia przy świadczeniu usług dostępu stałego do sieci Internet Model usługi Model finansowy usługi Wnioski

7 © 2000 p i k - n e t Model usługi dostępu stałego do sieci Internet

8 © 2000 p i k - n e t Model finansowy usługi dostępu stałego do sieci Internet

9 © 2000 p i k - n e t Wnioski z realizacji usługi dostępu stałego Sytuacja w Polsce: –Operatorzy dostępu do sieci Internet, bądź ich klienci po prostu kupują usługę dostępu do pętli abonenckiej oferowaną przez operatorów sieci miejscowej. –Sytuacja taka ma miejsce pomimo znacznego deficytu miedzi. (Ciekawe dlaczego?) –Pewne lokalne trudności z uzyskiwaniem dostępu (problem tłumików) został w TP S.A. rozwiązany dobrym cennikiem dzierżawy łącz. Średnia cena 2km łącza pod trakt cyfrowy: Pod trakt 128kb/s 85,50zł Pod trakt 1Mb/s142,50zł Pod trakt 2Mb/s405,00zł Sytuacja w Niemczech. –do niedawna blokowanie przez DT dostępu do pętli abonenckiej spowodowało stosunkowo małe rozpowszechnienie usługi dostępu stałego oraz paranoidalne sytuacje, w których abonent płaci 2000DM za pętlę cyfrową a za dostęp do sieci 1000DM operatorowi szkieletu. –W tej chwili regulator narzucił DT udostępnianie pętli w cenie 25,40DM (ca. 50zł)

10 © 2000 p i k - n e t CENNIK DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH TP S.A. Załącznik do uchwały nr 270/99 Zarządu TP S.A. z dnia r. (...) 9. Abonament miesięczny za dzierżawę toru (jedna para bez urządzeń teletransmisyjnych przelotowych i końcowych) w kablowej sieci miejscowej lub strefowej o paśmie przenoszenia sygnałów umożliwiających budowę kanałów cyfrowych o przepływnościach wynosi: a) od 64 kbit/s do 144 kbit/s – w wysokości 1,5 krotnej opłaty jak za łącze telefoniczne (Cz. I A, tabela 2) b) od 256 kbit/s do 512 kbit/s - w wysokości 2 krotnej opłaty jak za łącze telefoniczne (Cz. I A, tabela 2) c) od 768 kbit/s do 1024 kbit/s - w wysokości 2,5 krotnej opłaty jak za łącze telefoniczne (Cz. I A, tabela 2) d) powyżej 1024 kbit/s do 2048 kbit/s - w wysokości 15% miesięcznej opłaty za dzierżawę kanału cyfrowego 2 Mbit/s (Cz. I, Rozdz. 2, tabela 1,). Przy wykorzystaniu dwóch par kablowych opłata wzrasta do 30% opłaty abonamentowej dla kanału 2 Mbit/s.

11 © 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie przy świadczeniu usług dostępu przez sieć komutowaną Poszukiwanie modelu współpracy międzyoperatorskiej –Model usługi i model jej finansowania –Analogia do modelu podobnych usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych –Propozycja metody rozliczania usług Mała dygresja o współpracy międzyoperatorskiej –Dwa punkty widzenia w ramach jednego modelu –Negocjacje PiK-Net – TP S.A. Uzasadnienie proponowanej stawki Studium przypadków

12 © 2000 p i k - n e t Usługi komunikacyjne

13 © 2000 p i k - n e t Usługi medialne

14 © 2000 p i k - n e t Model finansowania usług komunikacyjnych

15 © 2000 p i k - n e t Model finansowania usług medialnych

16 © 2000 p i k - n e t Model usługi medialnej w sieci komutowanej

17 © 2000 p i k - n e t Poszukiwanie modelu finansowego usługi

18 © 2000 p i k - n e t Przykład #1 usługi TeleMele

19 © 2000 p i k - n e t Przykład #2 Zegarynka

20 © 2000 p i k - n e t Przykład #3 Dostęp do sieci Internet

21 © 2000 p i k - n e t Przykład #3 Realizowany model finansowy

22 © 2000 p i k - n e t Cechy realizowanego modelu finansowego ISP zmuszony jest budować własny mechanizm pobierania opłat. –Dodatkowe koszty przenoszą się na abonentów. –Łatwość oszustw ze strony abonentów (tu go blokują bo nie płaci to przenosi się do kogoś innego) ISP chcąc realizować zyski ucieka się do świadczenia usługi poprzez sieć operatorów niezależnych: –Callback (coś co demaskuje cudze zyski ale nie rozwija rynku) –dzielenie się przychodem za rozmowy przychodzące Operator dominujący finansowany jest z obu stron.

23 © 2000 p i k - n e t Cele współpracy międzyoperatorskiej Współpraca działających na rynku telekomunikacyjnym operatorów ma na celu rozwój rynku usług oraz podział przychodów zapewniający zwrot poniesionych nakładów i osiągnięcie uzasadnionego zysku.

24 © 2000 p i k - n e t Propozycja optymalnej metody rozliczeń

25 © 2000 p i k - n e t Współpraca międzyoperatorska InterConnection - model #1

26 © 2000 p i k - n e t Współpraca międzyoperatorska InterConnection - model #2

27 © 2000 p i k - n e t Propozycja PiK-Net (stan na 27 września 1999 r) Oczekujemy 30% wpływów za ruch wygenerowany w sieci TP S.A. Praktycznie: –za 0,5 mln minut wpływy TP S.A. wynoszą 48 tys. zł. –PiK-Net oczekuje z tego kwoty 14,4 tys. zł.

28 © 2000 p i k - n e t Propozycja TP S.A. (stan na 27 września 1999 r) Przekażemy 3% powyżej 100 tys. j.t. potem 6% i 8% odpowiednio powyżej 150 i 200 tys. wygenerowanych j.t. Praktycznie: –za 0,5 mln minut wpływy TP S.A. wynoszą 48 tys. zł. –PiK-Net otrzymałby z tego kwotę 1,6 tys. zł !!!

29 © 2000 p i k - n e t Jaki model współpracy nam zaproponowano?

30 © 2000 p i k - n e t Ile kosztuje operatora połączenie lokalne?

31 © 2000 p i k - n e t Jak liczą to operatorzy? Deficyt!

32 © 2000 p i k - n e t Ile więc można dać operatorowi dostępu?

33 © 2000 p i k - n e t Ile więc można dać operatorowi dostępu? Absurd !!!

34 © 2000 p i k - n e t Dwa stanowiska Operator ISP: Świadczoną przez nas usługą generujemy dodatkowy ruch w Waszej sieci. Czy moglibyście się podzielić częścią przychodów pobieranych przez Was za ten ruch? Operator sieci: W pocie i znoju budujemy kosztowną sieć dostępową bez istnienia której nie moglibyście świadczyć Waszych usług. Ponoszone przez nas koszty są wyższe niż opłaty za połączenia lokalne.

35 © 2000 p i k - n e t A jak to wycenił Minister

36 © 2000 p i k - n e t A ile połączenie z operatorem ISP?

37 © 2000 p i k - n e t Dodatkowe argumenty operatora dostępu Operator lokalny nie ponosi kosztów obsługi łącza po stronie abonenta wywołanego. Operator dostępu też ponosi koszty inwestycji, często na niego spada obowiązek rozbudowania infrastruktury operatora sieci. Koszty ISP-a: –Koszt wykreowania usługi i utrzymania jej jakości –Inwestycja w urządzenia dostępowe –Koszty pozyskania abonenta –Koszt obsługi wsparcia abonenta –Opłata dla operatora za punkt styku –Opłaty za dostęp do szkieletu sieci Internet

38 © 2000 p i k - n e t Dodatkowa, prawdziwa argumentacja operatora sieci Skoro sami możemy robić dostęp do Internetu to dlaczego mamy się w Wami dzielić.

39 © 2000 p i k - n e t Dlaczego współpraca międzyoperatorska Mały, jako szybszy... –kreuje nowe usługi, testuje je, wprowadza na rynek, czasem bankrutuje... –... ale wyznacza standard i jakości usługi oraz sposób jej realizacji. Duży, cięższy... –może usługę uczynić tanią i powszechną wypychając de facto małego z rynku (patrz: ).

40 © 2000 p i k - n e t Studium przypadków Negocjacje SM-Media Negocjacje PiK-Net Prace w MŁ – wypracowane stanowisko

41 © 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie na granicy świata operatorów sieci Internet. Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon października 2000 r. Miedzeszyn Koniec

42 © 2000 p i k - n e t

43 Stawki rozliczenia międzyoperatorskich Propozycje MŁ z 1 lipca 2000 r.

44 © 2000 p i k - n e t Ogłoszenie MŁ Warszawa, dnia 30 czerwca 2000 r. MINISTER ŁĄCZNOŚCI ogłasza zalecane na okres do 1 lipca 2001 r. stawki rozliczeń międzyoperatorskich: -za lokalne zakończenie połączenia - 6 groszy, -za zakończenie połączenia międzystrefowego z pojedynczym tranzytem - 8 groszy, -za zakończenie połączenia międzystrefowego z podwójnym tranzytem - 12 groszy, -za zakończenie ruchu międzystrefowego wychodzącego z sieci operatorów lokalnych do sieci TP S.A groszy, oraz stawkę dopłaty za deficyt dostępu lokalnego: 5 groszy. Informujemy jednocześnie, że stawki te będą stosowane przez Ministra Łączności w rozstrzyganiu sporów międzyoperatorskich w trybie art. 38 ust. 4 ustawy o łączności oraz art. 83 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Minister Łączności Tomasz Szyszko

45 © 2000 p i k - n e t Lokalne zakończenie połączenia 6 gr

46 © 2000 p i k - n e t Zakończenie połączenia międzystrefowego z pojedynczym tranzytem 8 gr

47 © 2000 p i k - n e t Zakończenie połączenia międzystrefowego z podwójnym tranzytem 12 gr

48 © 2000 p i k - n e t Zakończenie połączenia międzystrefowego wychodzącego z sieci operatora lokalnego 12 gr


Pobierz ppt "© 2000 p i k - n e t Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet. Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon."

Podobne prezentacje


Reklamy Google