Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa
MDI / TDI Transport cieczy masowej This driver training package was first developed in 2000 by ISOPA, in cooperation with the transportation companies for drivers and those active in the logistics supply chain in line with the Responsible Care ® principles, to help ensure the safe loading, transportation and unloading of isocyanates. More than 6,000 drivers have been trained since then. This package should be used by dedicated trainers who have undergone a training session organised by ISOPA. For more information contact or your MDI / TDI supplier. Based on the attendance list, ISOPA will dispatch signed certificate cards for drivers who have successfully completed the programme. Certificates are valid for 3 years. The ISOPA driver training package contains a slide show and a questionnaire file, which also includes the required attendance list. Attendance lists and slideshow can be obtained from: in a variety of languages. The slideshow contains 55 slides. The videos and DVDs mentioned in these slides can be obtained through an order form on the same website. It is recommended to print the Speaker notes, included in the slideshow, and read them carefully before the package is used. The Questionnaire is a multiple choice test, of which the trainer can select 20 relevant questions dependent on the haulier, mode of transport, and type of diisocyanate. Mark the selected questions in column A and use the counter in cell A1 to ensure you have 20 questions. Use the filter button in cell A3 to retrieve the final questionnaire. The questionnaire is in columns B-I (print pages 1-2). Trainers should contact ISOPA to obtain the link to the answers. Column K contains a reference to where in the slide package the specific question is dealt with. Procedure: [1] For each session: make sure all attendants are listed on the attendance list, print the list and obtain their signatures; the trainer should also sign the list. [2] After the test, mention on the attendance list the obtained score of each attendant. [3] In order to obtain cards enter the data of the persons who have passed the test into: [4] Send a copy of the signed attendance list - including the obtained scores - to ISOPA (either a scanned copy by , or a hard copy by ordinary mail). No certificates will be issued until copy of the signed attendance list is received. Poprawiono Marzec 2012

2 Szkolenie kierowcy dot. MDI / TDI
Spółka [nazwa] Lokalizacja [miejsce] Data 28/03/2017 Instruktor [nazwisko] This slide to be used as an opening slide in which the company, the venue and the trainer’s name can be inserted. It is important to have an attendance list which can later be used for audit purposes. An example is included in the questionnaire file. Don’t forget to mention the names of the carrier(s) drivers work for.

3 Podstawowe dane Z MDI / TDI można bezpiecznie obchodzić się i ma szerokie zastosowanie na całym świecie Niniejszy program wspomaga bezpieczeństwo transportu tych substancji chemicznych poprzez zapewnienie stosownego szkolenia kierowców Pakiet szkoleniowy jest rezultatem wspólnych starań ISOPA oraz przewoźników opartym na praktycznym doświadczeniu Kierowcy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie dla kierowców otrzymują Kartę Szkoleniową Kierowcy MDI/TDI

4 Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów i Poliolii
Wstęp ISOPA Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów i Poliolii Patrz strona internetowa Spółki członkowskie:

5

6 Zastosowania Poliuretany są stosowane w wielu produktach i towarach:
Siedzenia samochodowe, kierownice Obuwie sportowe Kanapy, krzesła, materace Płyta pilśniowa (MDF) Złącza kompensacyjne & uszczelki Pianka izolacyjna (lodówki, zbiorniki, budynki) Powłoki, farby ...i wiele innych Polyurethanes are used to make the following products and articles: Automotive – Car seats and parts such as steering wheels Footwear – Sports shoes, boots Furniture and Bedding – Sofas, chairs and mattresses Binders – Wood products such as fibreboard (MDF) for construction and furniture Adhesives and Sealants – Sports surfaces, expansion joints and gasket seals Appliances – Refrigerators and freezers Building and Construction – Energy saving insulation foam Coatings – Metal protection for cars and concrete protection for buildings

7 Wygląd Ciecz Po reakcji MDI
Od przeźroczystej do brązowej Nieznacznie stęchła Brązowa z twardą powłoką TDI Od przeźroczystej do blado żółtej, Przenikliwa, ostra Biała pienista

8 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDS
NDS : 5.0 – 10.0 ppb Próg zapachu : 0.2 – ppm Zatem: Jeżeli poczułeś zapach to znaczy że, jesteś zagrożony, powyżej dopuszczalnego limitu!! Nie przechowuj rzeczy ochrony osobistej w kabinie pojazdu! 1 mg/m3 = 0.14 ppm 1 ppm = 7.11 mg/m3 1 ppb = ppm

9 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (1)
Prężność pary: Zagrożenia MDI i TDI są tego samego pokroju, ale prężność pary TDI jest o wiele wyższa (20x), zatem zagrożenia TDI są o wiele większe. Gęstość pary = 6× gęstość powietrza ciśnienie odgazów jest większe od ciśnienia atmosferycznego!

10 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (2)
Zakres gęstości 1.20 – 1.29 (Dla stopnia napełniania TDI należy podporządkować się ADR (Porozumieniu dot. międzynarodowego przewozu niebezpiecznych towarów  patrz następny slajd) Ważne temperatury: Krystalizacja zaczyna się przy ± 15°C (temp. produktu) Topnieje, kiedy jest podgrzana do ± 45°C (temp.produktu) Density: Before loading it is important to realise that the DENSITY is in the range of 1.20 – 1.29: Prevent overfill - max. 95 % Minimum 80% filling degree (without baffles): ADR requirement for TDI, is also strongly recommended for MDI Careful at roundabouts! Vapours: Be aware of vent stacks, vapour return outlets etc. Critical Temperatures: These are approximate values; actuals may vary depending on product/grade

11 Stopień napełnienia dla TDI
ADR Stopień napełnienia “Gdzie komory nie są dzielone przegrodami lub płytami wyrównawczymi na odcinki o pojemności nie większej niż litrów, będą napełnione do nie mniej niż 80% lub nie więcej niż 20% ich pojemności”. ŹLE ±95% DOBRZE TDI / MDI* 80% ŹLE 20% DOBRZE *) Dla MDI nie ma prawnego wymogu, lecz większość producentów stosuje te same przepisy jak dla TDI

12 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (3)
MDI / TDI wchodzi w reakcję z wodą (łącznie z wilgotnosćią z powietrza!) Temperatura i ciśnienie CO2 rośnie znacząco w czasie transportu bez udziału zewnętrznego ogrzewania. Możliwymi źródłami wody mogą być Operacje czyszczenia zbiornika Otwieranie pokryw włazów dla celów: pobierania próbek, wyładowania itd. przez: służby celne, klientów, kierowców itd. Nie wyschnięte powietrze z systemu klienta Wadliwe działanie filtra z żelem krzemionkowym Check temperature at every rest break - inform planning department if temperature is rising “on its own”, and in any case if temperature with / without heating exceeds 50°C. Ciśnienie sprawdzaj tylko jeżeli możesz zrobić to w sposób bezpieczny (praca na wysokości)!

13 Wpływ MDI / TDI na zdrowie
Krótkotrwałe / jednorazowe narażenie na poziom powyżej bezpiecznego Podrażnia usta, gardło, płuca Ucisk w klatce piersiowej, kaszel Trudności z oddychaniem Łzawienie Swędząca, zaczerwieniona skóra (natychmiast lub po pewnym czasie) Może wystąpić podwyższenie temperatury skóry lub oparzenia Symptomy mogą pojawić się w ciągu 24 godzin od kontaktu z MDI Nie ukrywać problemów ! Natychmiast uzyskać pomoc medyczną ! This slide contains a list of the symptoms which can occur due to exposure. These symptoms can become evident up to a day after exposure and so there should be careful monitoring to pick up the signs of exposure after the incident.

14 Wpływ MDI / TDI na zdrowie
Długotrwałe / powtarzane nadmierne narażenie na kontakt poprzez oddychanie lub skórę prowadzi do ryzyka wystąpienia uczulenia Symptomy takie jak okazjonalne problemy z oddychaniem podobne do astmy, katar sienny, kichanie Jeśli pojawi się uczulenie, istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej astmy w przypadku nawet nieznacznego kontaktu z MDI/TDI Uczulenie uniemożliwia na całe życie pracę z izocyjanianami. There is a risk of sensitisation from even a single exposure to a high level of MDI/TDI vapour. In a sensitized person even a further low level of exposure can result in severe asthmatic symptoms. There is no cure for a sensitised person. He or she cannot return to work in a factory using MDI/TDI – for life. Uczulenie jest nieodwracalne i stanowi reakcję systemu odpornościowego. Nie należy mylić go z podrażnieniem.

15 Zagrożenia Produktu: TDI
Bardzo toksyczny przy wdychaniu Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie: Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie! Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych Inhaling TDI (or MDI) vapours can make breathing very difficult.

16 Zagrożenia Produktu: MDI
Szkodliwy przy wdychaniu Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie: Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie! Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych Inhaling TDI (or MDI) vapours can make breathing very difficult.

17 Klasyfikacja i Rozwieszanie wywieszek
Produkt Transport Zastosowanie MDI Nie uregulowane/sklasyfikowane ale nadal szkodliwe TDI ADR / RID / IMDG UN 2078 Kategoria 6.1 Grupa pakowania II Znakowanie i Zawieszanie etykiet: Kategoria ADR dla tunelu : (D/E) 60 2078

18 Osobisty Sprzęt Ochronny – MDI
Jako minimum... Hełm ochronny Okulary ochronne Szczelne rękawice Ochronne obuwie/buty Kombinezon roboczy Butelka do przemywania oczu • Kauczuk butylowy • Neopren • Kauczuk nitrylowy

19 Osobisty Sprzęt Ochronny – TDI
Stosować filtr przez maks. 8 godzin Wyrzucić 24h po otwarciu Jako minimum... Hełm ochronny Pełna maska ochronna (z stosownym filtrem) Szczelne rękawice Ochronne obuwie/buty Pełny chemiczny strój Butelka do przemywania oczu • Kauczuk butylowy • Neopren • Kauczuk nitrylowy

20 Skutki Zdrowotne – Soczewki
Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami W przypadku zanieczyszczenia oka nie będzie można usunąć soczewek, ponieważ przylgną do powierzchni oka na skutek reakcji pomiędzy soczewkami a okiem i warstwą wody pomiędzy nimi.

21 Zdrowie Osobiste (1) Stosuj właściwy wkład filtrujący/pochłaniacz (min. AP2) przez maksimum 8 godzin i wyrzuć go 24 godziny po odbezpieczeniu Use full face respirator according European standard EN 136, combined with cartridges equipped with standard DIN thread (40 mm) EN or gas and combined filters according EN 141. Attention: This standard has been replaced by EN 14387 Note: If powered systems (motor blowers + filters + full face respirators) are used they should comply with EN If sealed: watch validity date stamp - do not use if expired; Once opened: do not use for more than 8 hours in total within any 24-hour time span; put seal caps back in position between shorter usage periods. Even a 3-day beard affects the face seal and reduces the effectiveness of the mask ! Do not use same filter for different products. Next product may wash out the previous one into the air breathed in by the wearer! Filters need to be discarded 24 hours after use because: Filters are activated carbon; the activated carbon adsorbs the product. Oxygen and water vapour present in the atmosphere will also be adsorbed and will reduce the capacity of the filter.

22 Zdrowie Osobiste (2) Umyj ręce (i twarz) przed jedzeniem, piciem, paleniem lub wyjściem do toalety Przechowój zanieczyszczony osobisty sprzęt ochronny poza kabiną Ilość pary równa wielkości monety jednego Eurocenta wystarczy do zwiększenia stężenia www w przeciętnej kabinie znacznie powyżej wartości Największego Dopuszczalnego Stężenia Wyobraźmy sobie pracę/spanie w takiej atmosferze przez 8 godzin !

23 Kontrola Jakości Produktu
Świadectwo Analizy Próbki (Nie rekomendowane) Świadectwo Analizy jest wymagane dla próbki Kierowcy nie powinni pobierać próbek ! Nigdy nie trzymaj próbki w kabinie !!! Nawet przez 1 minutę !!! Temperatura (Właściwa dla klienta) Certificate of Analysis: CoA is strongly preferred to a sample; best of all a copy should be faxed or mailed beforehand. Samples (pvc / glass / alu / etc.): If a sample is inevitable then it should be sent separately. If customer / customs insists on taking a sample from the road tanker or tank container, then this is only allowed if relevant safety measures have been taken. Preferred sampling method is via a customer controlled, closed system. DRIVERS SHOULD NOT TAKE SAMPLES ! Therefore: Call your planner first in case you are still asked to do so. Temperature: Upon arrival, product to be delivered must meet customer’s requirements, which will depend on their production process!

24 Bezpieczeństwo na terenie
Zapoznaj się z regulaminem dot. stanu zagrożenia i lokalizacją następujących elementów: Znaki i alarmy Przyrząd wskazujący kierunek wiatru Awaryjny przycisk stop Awaryjny prysznic Punkt zbiórki Pojemnik na śmieci (na zużyte uszczelki, rękawice,itd.) Materiał odkażający i wchłaniający

25 Postępowanie w przypadku rozlania (przez Służby Ratownicze)
Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny !! Kierowcy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości i być do dyspozycji celem udzielenia informacji Służby ratownicze powinny: 1. zakryć kanał ściekowy 2. wchłonąć wyciek 3. zneutralizować 4. Poczekać (30–60 minut po zakończeniu reakcji) 5. Usunąć wyciek po zakończeniu reakcji. 6. Włożyć resztki do wyznaczonych pojemników na chemikalia 7. Zastosować płyn odkażający 3. Neutralise Neutralising before absorbing increases the risk of sewer (or environmental) contamination 4. Wait Reaction of isocyanates, as discussed, consumes water (moist) and produces carbon dioxide. Hence “reaction” of the isocyanate during an emergency and will be visible in the form of bubbles or “lively foam”. Once the bubbles have stopped you should still wait 30 minutes for the last traces to react. Cleaning up before the reagents are consumed means carbon dioxide gas will be produced in the waste bins. This carbon dioxide will be driven out of the waste bin entailing toxic or hazardous fumes or when kept tight, it will pressurise and explode. 6. Residues Do not close the waste bin.

26 Załadunek: Kluczowe punkty
Należy nosić osobisty sprzęt ochronny Wyposażenie zbiornika 3-minutowa kontrola przed i po załadunku

27 Ochrona przed upadkiem (1)
Tekst poniżej konstrukcji 27

28 Ochrona przed upadkiem (2)
Tekst poniżej konstrukcji 28

29 Wyposażenie zbiornika
Pokrywa włazu musi być zamknięta! (zapobieganie wilgoci) Posiadać pismo do Służb Celnych (jeśli konieczne) Nie pomylić przewodu powrotu pary i płynu !!! Czy zbiornik jest rozhermetyzowany? Oczyszczone zbiorniki muszą być suche ! Pojemność (pamiętać o stopieniu napełnienia!) Ensure tank space is sufficient to receive the order volume. A sticker has been created to put on the manhole, to indicate that the manhole must be kept closed. The sticker is available from ISOPA and shown here. Tanks should be kept carefully sealed, product protected from frost and contact with moisture. MDI / TDI reacts with moisture producing carbon dioxide (CO2) causing an increase in pressure which may rupture closed containers; the reaction also increases the product temperature (check regularly!). If no vapour return system is available, then be aware that the tanker is likely to be pressurised. The overpressure should be released to a minimum (< 0.1 bar) before leaving the supply point: pressure upon departure should preferably be similar to the pressure upon arrival!

30 3-Minutowa kontrola przed załadunkiem
Sprzęt Czy strona zewnętrzna autocysterny jest czysta? Czy taca zaworowa jest czysta? Czy autocysterna jest prawidłowo oznakowana i oznaczona napisami? Czy wszystkie zawory są zamknięte? Czy pokrywa do włazu jest zamknięta, a śruby dokręcone? Sprawdz temperaturę Temperatura wewnątrz zbiornika powinna wynosić nie mniej niż 18 ° C aby uniknąć zestalenia produktu

31 3-Minutowa kontrola po załadunku
Sprzęt Odłączony? Wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową? Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona? Czy zawory są zamknięte, z zaślepkami kołnierzowymi i czy z nową uszczelką? Czy nadciśnienie jest tylko nieznaczne (max 0.1 bar)? Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona? Próbka (jeśli konieczne)? Dokumentacja Dokument transportowy, pismo do służb celnych, świadectwo analizy, bilet wagowy, DGD? Instrukcje pisemne?

32 Transport Godziny / Prędkość Sprawdzenie temperatury (i ciśnienia)
Meldowanie o niebezpiecznych warunkach/incydentach Parking Hours / Speed Regulatory compliance is crucial. Report delays. Check Temperature (and pressure) These should be performed at regular intervals, and recorded. Reporting unsafe conditions / incidents All unsafe conditions and near misses must be reported to avoid incidents. Non reporting will eventually result in an incident.

33 Otwieranie zbiorników w tranzycie przez Służby Celne
Zbiorniki nie powinny być otwierane w czasie tranzytu z powodu zagrożenia dla zdrowia ludzi ISOPA wystosowało pismo do Służb Celnych podając powody Pismo jest dostępne w 14 językach, tj. CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RU - SK - TUR - UA Pismo może być ściągnięte z strony internetowej ISOPA Letter to Customs Officials, This road tanker / tank container contains or has contained a diisocyanate (TDI – toluene diisocyanate or MDI – diphenylmethane diisocyanate). This chemical is used in the manufacture of polyurethanes. The tank contains TDI or MDI vapours. These vapours can cause a strong asthmatic reaction if they are breathed-in. This condition can last a life-time. Any symptoms may take up to 24 hours to develop. All chemical workers are trained to never breath-in these vapours and, if there is a danger of exposure, they wear breathing apparatus. At certain discharge installations nitrogen is used to empty the container. Nitrogen is an asphyxiating gas and the lack of oxygen is not mitigated by using a gasmask filter. As diisocyanates react with moist from the atmosphere, the opening of the manlids will, in addition to the above health effects, have a negative effect on the inside of the container and ultimately will result in more frequent cleaning with a negative impact on the environment. Any entry into the tank, such as for an inspection, must not be done without proper protective equipment, which, as a minimum, consists of breathing apparatus, long sleeves and gloves. Please consult the supplier’s Safety Data Sheet (SDS) before opening the tank. There is always a risk that the tank is under pressure either because of the discharge or because of the reaction of the diisocyanate with moisture. Only a slight overpressure could result in serious injuries. Therefore, always depressurise the tank before opening the manlid. Any opening of the manlids or entry, with or without proper protective equipment, is the responsibility of the person doing so. Neither the supplier of the diisocyanate or the owner of the tanker will take the responsibility for any health effects nor damage occurred by entering the tank. Yours Faithfully ISOPA Secretary General

34 Bezpieczeństwo na trasie
Instrukcja postępowania : Nie pozostawiać pojazdu nie zamkniętego Nie ujawniać informacji o przewożonym produkcie, kliencie, trasie czy miejscu przeznaczenia Parkować najlepiej na strzeżonych parkingach Information on customer, route or destination – if in the wrong hands – may enable others to plan undesired action.

35 Ogrzewanie Para: Wszystkie metody:
Maksymalna temperatura czynnika ogrzewającego produkt = 60°C Nie otwierać pokrywy włazu Para: Tylko zewnętrzne wężownice parowe Maksymalnie 1.7 bar (= ~ 115 °C) For this reason the application of the do-not-open-the manlid sticker is critical.  Also the heating itself needs to be done slowly. The maximum contact temperature is 60°C. For that reason - if steam is used - a maximum steam pressure of 1.7 bar ( which produces condensate at 115°C) is to be used. For steam only external heating coils are allowed to eliminate the risk of steam leaking into the product (water will react with TDI / MDI). Overheating of TDI will cause trimerisation (a reaction of 3 TDI molecules combining). This trimerisation is "exothermic" ( the reaction produces heat). This will ultimately lead to the production of CO2 (carbon dioxide), and therefore pressure increase which possibly leads to tank rupture. A similar dimerisation reaction of MDI will also produce CO2.

36 Wyładunek – Kluczowe punkty (1)
Postępuj wg regulaminu obowiązującego na terenie Zachowanie  Jesteś przedstawicielem dostawcy Zapoznaj się z obowiązkami dotyczącymi czynności operatora i kierowcy wg Wytycznych dot. Bezpiecznego Postępowania CEFIC / ECTA Melduj o niebezpiecznych warunkach u klientów (łącznie z incydentami, które mogły spowodować zagrożenie) Behaviour / Site Regulations Behave as a guest and remember you are the supplier’s representative! Follow all site (safety) instructions and ensure there is a mutual understanding of the discharge process between you and the operator. In case of a dispute, contact your planning department and do not start unloading. Unsafe conditions at a customer must be reported. Try to avoid sampling from the tanker by explaining to the customer that your company does not allow you to do this, but if still required to do so: contact your planning department. Sampling is regarded to be a high risk operation!

37 Wyładunek – Kluczowe punkty (2)
Pojemność zbiornika magazynowego Komunikacja kierowca/operator Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne Obserwować złącza, ciśnienie w trakcie wyładunku Próbki (Informować zwrotnie o konieczności pobrania próbki) Metody wyładunku (Szczegóły na następnych slajdach) Pressure Discharge: Towards the end of the discharge reduce the pressure to avoid a pressurised tank when in transit and before next loading. Of course it is dependant on physical circumstances at the various customer sites whether this can be achieved. Ideally, the pressure after discharge should be roughly the same as before! PPE Always wear your PPE with a minimum of hard hat, safety glasses, safety shoes, gloves & overall. In case of TDI: wear full face mask during (dis)connecting. Transport document Suggest to record on the transport document : Delivery temperature. Pressure left in tanker after discharge.

38 Metody wyładowywania (1) Pompa do cieczy u klienta i powrót pary
(z wężami dostarczonymi przez klienta,jeśli możliwe ) Preferred option! Discharge methods are shown in decreasing order of preference. Customer liquid pump and vapour return Customer nitrogen or dry air Vehicle compressor Pumping equipment and hoses should preferably be available at the customer’s site. Additional advantage is an increased payload.

39 Metody wyładowywania (2) Azot lub suche powietrze u klienta
Discharge methods are shown in decreasing order of preference. Customer liquid pump and vapour return Customer nitrogen or dry air Vehicle compressor Nitrogen, dry air and hoses should preferably be available at the customer’s site. Additional advantage is an increased payload.

40 Metody wyładowywania(3a) Sprężarka pojazdu z żelem krzemionkowym
Discharge methods are shown in decreasing order of preference. Customer liquid pump and vapour return Customer nitrogen or dry air Vehicle compressor Nitrogen, dry air and hoses should preferably be available at the customer’s site. Additional advantage is an increased payload. Discharge with a compressor, even with a silica gel filter, will introduce moist in the tank. Isocyanates + water Solids in the next delivery As a hydroscopic substance, silica gel is supposed to dry the air which is passing through a silica gel filter. However, due to the fact that: the total quantity of ambient air required for a pressure discharge is passing through at a high speed, and compressed air from the vehicle compressor is likely to become very hot, and heat is used to regenerate used silica gel crystals, the useful (drying) effect of silica gel filters on transport tanks is at least very doubtful.

41 Metody wyładowywania (3b) Sprężarka pojazdu bez żelu krzemionkowego
Discharge methods are shown in decreasing order of preference. Customer liquid pump and vapour return Customer nitrogen or dry air Vehicle compressor Pumping equipment, nitrogen, dry air and hoses should preferably be available at the customer’s site. Additional advantage is an increased payload. Discharge with a compressor will introduce moist in the tank. Isocyanates + water Solids in the next delivery

42 Układ tacy zaworowej (przykład)
Przewód cieczy i przewód powrotu pary powinny być prawidłowo rozpoznane Silica gel filter is not shown here. You could insert a picture of your own equipment here.

43 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (1)
Sprzęt Czy jest rozłączony? Czy jest wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową? Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona? Czy zawory są zamknięte i z zaślepkami kołnierzowymi, czy pokrywy włazów są zamknięte? Czy pokrywy tac zaworowych są zamknięte? czy jest tylko nieznaczne nadciśnienie (maksymalnie 0.1 bar)? Odpręzyć u klienta, jeśli to możliwe lub poinformować planistę Dokumentacja (1) Czy została przekazana klientowi? Czy dokumentacja transportowa została podpisana? Make sure the transport document is completed with relevant details before it is presented for signing by the customer: Time of arrival and departure Delivery temperature Any damages

44 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (2)
Dokumentacja (2) Klient potrzebuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Świadectwo Analizy Kierowca zachowuje: Dla TDI: Uzyskaj lub zrób sam naniesienie do dokumentu transportowego: Pusty kontener zbiornika*), ostatni ładunek: UN 2078 Dwuizocyjanian toluenu 6.1, II *) lub: autocysterna; demontowalny zbiornik; przenośny zbiornik ADR Special provisions for empty means of containment, uncleaned When empty means of containment, uncleaned, which contain the residue of dangerous goods of classes other than Class 7, are returned to the consignor, the transport documents prepared for the full-capacity carriage of these goods may also be used. In such cases, the indication of the quantity is to be eliminated (by effacing it, striking it out or any other means) and replaced by the words: “Empty, uncleaned return”

45 Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki
Teoria Góry Lodowej Zdarzenia Active Near Miss reporting will reduce / avoid serious incidents. Iceberg theory Research showed that there is a relation between serious incidents, less serious incidents, incidents with only material damage and near misses. An active near miss reporting and follow up allows appropriate action and will reduce / avoid the more serious incidents. Near Miss definition: A near miss is a situation with potential consequences in the area of safety, health, environment or business continuity in which a conscious action of recovery OR LUCK has prevented damage or injury. Zdarzenia, które. mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Serious incidents Less serious incidents Incidents with only material damage Near misses 1 2 3 4

46 Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie i niebezpieczne warunki
Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie i niebezpieczne warunki. Przykłady zgłaszen Bieżące meldowanie o sytuacjach zagrożenia spowoduje zmniejszenie/uniknięcie poważnych incydentów: Incydenty w ruchu drogowym Awarie sprzętu Niewłaściwe postępowanie ludzi Nadmiar cieczy Nadciśnienie Wycieki Niespodziewany wzrost temperatury (sprawdzać regularnie!) Niebezpieczne warunki pracy (brak prysznica bezpieczeństwa itd.) Niezabezpieczona trasa Regular temperature checks are of vital importance, but always check when stopping for a meal or rest period! Unexpected temperature rise may occur as a result of polymerisation, or contamination with water. Always report this to the planning department, who must consult the supplier immediately! Unsecure routing: keep to motorways / highways if possible and avoid residential areas where possible.

47 Ty jesteś najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa
Incydenty Statystyki wykazują: Ponad 80% wszystkich incydentów odnosi się do postępowania człowieka Większość incydentów i wypadków zdarza się w trakcie załadunku i wyładunku Zatem, jest TO Wyzwanie dla ciebie: Ty jesteś najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa Most incidents and accidents occur during loading or unloading! However, as explained, isocyanates can be handled safely; programmes such as this training will help in the safe transport of these chemicals. (LUB będziesz najważniejszym czynnikiem ryzyka!)

48 Procedury awaryjne Należy poznać sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z MDI / TDI
Oczy muszą pozostać otwarte Należy przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut W przypadku wątpliwości należy kontynuować przemywanie Jak najszybciej należy skontaktować się z okulistą Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież Należy natychmiast myć się, myć i jeszcze raz myć wodą z mydłem Należy wyjść na świeże powietrze Należy wezwać lekarza lub przetransportować poszkodowanego do placówki medycznej Należy poinformować dostawcę, który może dostarczyć informacji ułatwiających właściwe postępowanie Some important First Aid tips If there is any suspicion that MDI/TDI has got into your colleagues eyes flush with water. The flushing with water will not be pleasant but continue for 15 minutes. The alternative is much worse. An eye specialist MUST be consulted. If MDI/TDI has got to your or a colleague’s skin – wash the area many times with soap and water Fresh air helps recovery. The patient/victim must see a doctor. The doctor should be knowledgeable about MDI/TDI effects but more information to help the doctor can be obtained from your MDI/TDI supplier. Is your local doctor knowledgeable about MDI/TDI?

49 Procedury awaryjne – kontakt z MDI / TDI
Pojedynczy przypadek znacznego kontaktu z MDI/TDI jest jedną z możliwych przyczyn uczulenia . Ważna jest wczesna terapia Należy pamiętać, że symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem Pomoc można uzyskać u lekarzy pracujących w firmach będących członkami ISOPA Najważniejsza jest szybkość Należy przećwiczyć procedury pierwszej pomocy Należy zasięgnąć porady medycznej

50 W każdym przypadku zagrożenia dzwoń do nas.
Nie próbuj udawać bohatera….!!! 50 50

51 Filmy Video/DVD szkolące jak reagować na stany zagrożenia
TDI Wypadek duński – Drobnica Wypadek francuski – Masa Wypadek portugalski – Masa Wypadek szwedzki – Masa Wypadki tureckie – Masa MDI Wypadek brytyjski – Masa Wupadek niemiecki – Masa Wypadek włoski – Masa Videos / DVDs can be viewed, downloaded and requested from:

52 Video / DVD dot. kwestii reagowania w sytuacjach zagrożenia
Scenariusz z incydentem zagrożenia Co poszło dobrze? Co możnaby poprawić ? Trainer must be aware of the video / dvd contents and should list all the pro’s and con’s before showing this video to the audience. Before showing the video / dvd ask audience to list their observations, positive and negative. Show the video / dvd. Discuss observations. Show video / dvd again to confirm observations as a learning curve. Note: Summarise learning curve and list possible actions to be taken when an emergency arises.

53 Test Test wielokrotnego wyboru z 20 pytaniami:
Tylko jedna odpowiedź jest poprawna Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi do tego samego pytania = błąd Poprawki są dozwolone (kiedy jasno wiadomo którą odpowiedź zaznaczono!) Minimalny wynik wynosi 70% = 14 poprawnych odpowiedzi Test Show this slide as an introduction to the test, and leave it on display until everyone has handed in the test. Discuss the test Once everyone is ready, go through the questions and give the right answers. Be prepared for discussions; see the cross reference table (on the right of the Correction Matrix) where you will find indication of the slide(s) involved for each question. Use the next slide as a “Pay-off” to mark the end of the session.

54 Zaświadczenia zostaną dostarczone tak szybko jak tylko mozliwe
Koniec Gratulacje! Zaświadczenia zostaną dostarczone tak szybko jak tylko mozliwe SPECIMEN Final slide: Details of those who passed are to be sent to ISOPA (example of report list included in Test Questionnaire File) who will send certificates in return. Guidelines on how to obtain driver training cards can be found on the ISOPA website:

55 Notatka o odrzuceniu odpowiedzialności
Niniejsze inicjatywy ISOPA oraz jego członków dotyczące zarządzania produktem nie zwalniają klientów, producentów oraz innych podmiotów wchodzących w skład łańcucha zaopatrzeniowego z przestrzegania ich obowiązków związanych z BHP oraz kwestiami ekologicznymi, jak również obowiązków przewidzianych w przepisach. W odniesieniu do powyższego ISOPA oraz członkowie wchodzący w skład stowarzyszenia odrzucają wszelką odpowiedzialność w związku ze skorzystaniem ze świadczonych usług oraz ze związanych z nimi i przedstawionych informacji. Obowiązkiem użytkownika pozostaje weryfikacja prawidłowości usług oraz związanych z nimi informacji, które mogą zostać wykorzystane przez użytkownika na jego własne ryzyko.


Pobierz ppt "Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google