Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Version 2012 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Poprawiono Marzec 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Version 2012 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Poprawiono Marzec 2012."— Zapis prezentacji:

1 Version 2012 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Poprawiono Marzec 2012

2 Version Szkolenie kierowcy dot. MDI / TDI Spółka [nazwa] Lokalizacja [miejsce] Data 05/03/2014 Instruktor [nazwisko]

3 Version Podstawowe dane Z MDI / TDI można bezpiecznie obchodzić się i ma szerokie zastosowanie na całym świecie Niniejszy program wspomaga bezpieczeństwo transportu tych substancji chemicznych poprzez zapewnienie stosownego szkolenia kierowców Pakiet szkoleniowy jest rezultatem wspólnych starań ISOPA oraz przewoźników opartym na praktycznym doświadczeniu Kierowcy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie dla kierowców otrzymują Kartę Szkoleniową Kierowcy MDI/TDI

4 Version Europejskie S towarzyszenie P roducentów I zocyjanianów i P oliolii Patrz strona internetowa Spółki członkowskie: Wstęp ISOPA

5 Version

6 6 Zastosowania Poliuretany są stosowane w wielu produktach i towarach: Siedzenia samochodowe, kierownice Obuwie sportowe Kanapy, krzesła, materace Płyta pilśniowa (MDF) Złącza kompensacyjne & uszczelki Pianka izolacyjna (lodówki, zbiorniki, budynki) Powłoki, farby...i wiele innych

7 Version Wygląd CieczPo reakcji MDIOd przeźroczystej do brązowej Nieznacznie stęchła Brązowa z twardą powłoką TDIOd przeźroczystej do blado żółtej, Przenikliwa, ostra Biała pienista

8 Version Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDS NDS: 5.0 – 10.0 ppb Próg zapachu : 0.2 – 0.4 ppm Zatem: Jeżeli poczułeś zapach to znaczy że, jesteś zagrożony, powyżej dopuszczalnego limitu!! Nie przechowuj rzeczy ochrony osobistej w kabinie pojazdu!

9 Version Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (1) Prężność pary: Zagrożenia MDI i TDI są tego samego pokroju, ale prężność pary TDI jest o wiele wyższa (20x), zatem zagrożenia TDI są o wiele większe. Gęstość pary = 6× gęstość powietrza ciśnienie odgazów jest większe od ciśnienia atmosferycznego!

10 Version Zakres gęstości 1.20 – 1.29 (Dla stopnia napełniania TDI należy podporządkować się ADR (Porozumieniu dot. międzynarodowego przewozu niebezpiecznych towarów patrz następny slajd) Ważne temperatury: Krystalizacja zaczyna się przy ± 15°C (temp. produktu) Topnieje, kiedy jest podgrzana do ± 45°C (temp.produktu) Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (2)

11 Version 2012 TDI / MDI* 20% 80% ±95% DOBRZE ŹLE DOBRZE ŹLE ADR Stopień napełnienia Gdzie komory nie są dzielone przegrodami lub płytami wyrównawczymi na odcinki o pojemności nie większej niż litrów, będą napełnione do nie mniej niż 80% lub nie więcej niż 20% ich pojemności. Stopień napełnienia dla TDI *) Dla MDI nie ma prawnego wymogu, lecz większość producentów stosuje te same przepisy jak dla TDI

12 Version Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (3) MDI / TDI wchodzi w reakcję z wodą (łącznie z wilgotnosćią z powietrza!) Temperatura i ciśnienie CO2 rośnie znacząco w czasie transportu bez udziału zewnętrznego ogrzewania. Możliwymi źródłami wody mogą być Operacje czyszczenia zbiornika Otwieranie pokryw włazów – dla celów: pobierania próbek, wyładowania itd. – przez: służby celne, klientów, kierowców itd. Nie wyschnięte powietrze z systemu klienta Wadliwe działanie filtra z żelem krzemionkowym

13 Version 2012 Wpływ MDI / TDI na zdrowie 13 Krótkotrwałe / jednorazowe narażenie na poziom powyżej bezpiecznego - Podrażnia usta, gardło, płuca - Ucisk w klatce piersiowej, kaszel - Trudności z oddychaniem - Łzawienie - Swędząca, zaczerwieniona skóra (natychmiast lub po pewnym czasie) - Może wystąpić podwyższenie temperatury skóry lub oparzenia Symptomy mogą pojawić się w ciągu 24 godzin od kontaktu z MDI Nie ukrywać problemów ! Natychmiast uzyskać pomoc medyczną !

14 Version Wpływ MDI / TDI na zdrowie Długotrwałe / powtarzane nadmierne narażenie na kontakt poprzez oddychanie lub skórę prowadzi do ryzyka wystąpienia uczulenia Symptomy takie jak okazjonalne problemy z oddychaniem podobne do astmy, katar sienny, kichanie Jeśli pojawi się uczulenie, istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej astmy w przypadku nawet nieznacznego kontaktu z MDI/TDI Uczulenie uniemożliwia na całe życie pracę z izocyjanianami. Uczulenie jest nieodwracalne i stanowi reakcję systemu odpornościowego. Nie należy mylić go z podrażnieniem.

15 Version Zagrożenia Produktu: TDI Bardzo toksyczny przy wdychaniu Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie: Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie! Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych

16 Version Zagrożenia Produktu: MDI Szkodliwy przy wdychaniu Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie: Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie! Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych

17 Version Klasyfikacja i Rozwieszanie wywieszek ProduktTransportZastosowanie MDINie uregulowane/sklasyfikowane ale nadal szkodliwe TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Kategoria 6.1 Grupa pakowania II Znakowanie i Zawieszanie etykiet: Kategoria ADR dla tunelu : (D/E)

18 Version Hełm ochronny Okulary ochronne Szczelne rękawice Ochronne obuwie/buty Kombinezon roboczy Butelka do przemywania oczu Osobisty Sprzęt Ochronny – MDI Jako minimum... Kauczuk butylowy Neopren Kauczuk nitrylowy

19 Version Hełm ochronny Pełna maska ochronna (z stosownym filtrem) Szczelne rękawice Ochronne obuwie/buty Pełny chemiczny strój Butelka do przemywania oczu Jako minimum... Stosować filtr przez maks. 8 godzin Wyrzucić 24h po otwarciu Osobisty Sprzęt Ochronny – TDI Kauczuk butylowy Neopren Kauczuk nitrylowy

20 Version Skutki Zdrowotne – Soczewki W przypadku zanieczyszczenia oka nie będzie można usunąć soczewek, ponieważ przylgną do powierzchni oka na skutek reakcji pomiędzy soczewkami a okiem i warstwą wody pomiędzy nimi. Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami

21 Version Zdrowie Osobiste (1) Stosuj właściwy wkład filtrujący/pochłaniacz (min. AP 2 ) przez maksimum 8 godzin i wyrzuć go 24 godziny po odbezpieczeniu

22 Version Umyj ręce (i twarz) przed jedzeniem, piciem, paleniem lub wyjściem do toalety Przechow ój zanieczyszczony osobisty sprzęt ochronny poza kabiną Ilość pary równa wielkości monety jednego Eurocenta wystarczy do zwiększenia stężenia www w przeciętnej kabinie znacznie powyżej wartości Największego Dopuszczalnego Stężenia Wyobraźmy sobie pracę/spanie w takiej atmosferze przez 8 godzin ! Zdrowie Osobiste (2)

23 Version Kontrola Jakości Produktu Świadectwo Analizy Próbki (Nie rekomendowane) Świadectwo Analizy jest wymagane dla próbki Kierowcy nie powinni pobierać próbek ! Nigdy nie trzymaj próbki w kabinie !!! Nawet przez 1 minutę !!! Temperatura (Właściwa dla klienta)

24 Version Bezpieczeństwo na terenie Zapoznaj się z regulaminem dot. stanu zagrożenia i lokalizacją następujących elementów: Znaki i alarmy Przyrząd wskazujący kierunek wiatru Awaryjny przycisk stop Awaryjny prysznic Punkt zbiórki Pojemnik na śmieci (na zużyte uszczelki, rękawice,itd.) Materiał odkażający i wchłaniający

25 Version Postępowanie w przypadku rozlania (przez Służby Ratownicze) Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny !! Kierowcy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości i być do dyspozycji celem udzielenia informacji Służby ratownicze powinny: 1.zakryć kanał ściekowy 2.wchłonąć wyciek 3.zneutralizować 4.Poczekać (30–60 minut po zakończeniu reakcji) 5.Usunąć wyciek po zakończeniu reakcji. 6.Włożyć resztki do wyznaczonych pojemników na chemikalia 7.Zastosować płyn odkażający

26 Version Załadunek: Kluczowe punkty Należy nosić osobisty sprzęt ochronny Wyposażenie zbiornika 3-minutowa kontrola przed i po załadunku

27 Version 2012 Tekst poniżej konstrukcji Ochrona przed upadkiem (1) 27

28 Version 2012 Tekst poniżej konstrukcji Ochrona przed upadkiem (2) 28

29 Version Wyposażenie zbiornika Pokrywa włazu musi być zamknięta! (zapobieganie wilgoci) Posiadać pismo do Służb Celnych (jeśli konieczne) Nie pomylić przewodu powrotu pary i płynu !!! Czy zbiornik jest rozhermetyzowany? Oczyszczone zbiorniki muszą być suche ! Pojemność (pamiętać o stopieniu napełnienia!)

30 Version Sprzęt Czy strona zewnętrzna autocysterny jest czysta? Czy taca zaworowa jest czysta? Czy autocysterna jest prawidłowo oznakowana i oznaczona napisami? Czy wszystkie zawory są zamknięte? Czy pokrywa do włazu jest zamknięta, a śruby dokręcone? Sprawdz temperaturę 3-Minutowa kontrola przed załadunkiem

31 Version Sprzęt Odłączony? Wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową? Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona? Czy zawory są zamknięte, z zaślepkami kołnierzowymi i czy z nową uszczelką? Czy nadciśnienie jest tylko nieznaczne (max 0.1 bar)? Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona? Próbka (jeśli konieczne)? Dokumentacja Dokument transportowy, pismo do służb celnych, świadectwo analizy, bilet wagowy, DGD? Instrukcje pisemne? 3-Minutowa kontrola po załadunku

32 Version Transport Godziny / Prędkość Sprawdzenie temperatury (i ciśnienia) Meldowanie o niebezpiecznych warunkach/incydentach Parking

33 Version Otwieranie zbiorników w tranzycie przez Służby Celne Zbiorniki nie powinny być otwierane w czasie tranzytu z powodu zagrożenia dla zdrowia ludzi ISOPA wystosowało pismo do Służb Celnych podając powody Pismo jest dostępne w 14 językach, tj. CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RU - SK - TUR - UA Pismo może być ściągnięte z strony internetowej ISOPA

34 Version Bezpieczeństwo na trasie Instrukcja postępowania : Nie pozostawiać pojazdu nie zamkniętego Nie ujawniać informacji o przewożonym produkcie, kliencie, trasie czy miejscu przeznaczenia Parkować najlepiej na strzeżonych parkingach

35 Version Ogrzewanie Wszystkie metody: Maksymalna temperatura czynnika ogrzewającego produkt = 60°C Nie otwierać pokrywy włazu Para: Tylko zewnętrzne wężownice parowe Maksymalnie 1.7 bar (= ~ 115 °C)

36 Version Wyładunek – Kluczowe punkty (1) Postępuj wg regulaminu obowiązującego na terenie Zachowanie Jesteś przedstawicielem dostawcy Zapoznaj się z obowiązkami dotyczącymi czynności operatora i kierowcy wg Wytycznych dot. Bezpiecznego Postępowania CEFIC / ECTA Melduj o niebezpiecznych warunkach u klientów (łącznie z incydentami, które mogły spowodować zagrożenie)

37 Version Pojemność zbiornika magazynowego Komunikacja kierowca/operator Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne Obserwować złącza, ciśnienie w trakcie wyładunku Próbki (Informować zwrotnie o konieczności pobrania próbki) Metody wyładunku (Szczegóły na następnych slajdach) Wyładunek – Kluczowe punkty (2)

38 Version Metody wyładowywania (1) Pompa do cieczy u klienta i powrót pary (z wężami dostarczonymi przez klienta,jeśli możliwe )

39 Version Metody wyładowywania (2) Azot lub suche powietrze u klienta

40 Version Metody wyładowywania (3a) Sprężarka pojazdu z żelem krzemionkowym

41 Version Metody wyładowywania (3b) Sprężarka pojazdu bez żelu krzemionkowego

42 Version Układ tacy zaworowej (przykład) Przewód cieczy i przewód powrotu pary powinny być prawidłowo rozpoznane

43 Version Sprzęt Czy jest rozłączony? Czy jest wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową? Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona? Czy zawory są zamknięte i z zaślepkami kołnierzowymi, czy pokrywy włazów są zamknięte? Czy pokrywy tac zaworowych są zamknięte? czy jest tylko nieznaczne nadciśnienie (maksymalnie 0.1 bar)? Odpręzyć u klienta, jeśli to możliwe lub poinformować planistę Dokumentacja (1) Czy została przekazana klientowi? Czy dokumentacja transportowa została podpisana? 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (1)

44 Version Dokumentacja (2) Klient potrzebuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Świadectwo Analizy Kierowca zachowuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Dla TDI: Uzyskaj lub zrób sam naniesienie do dokumentu transportowego: Pusty kontener zbiornika*), ostatni ładunek: UN 2078 Dwuizocyjanian toluenu 6.1, II *) lub: autocysterna; demontowalny zbiornik; przenośny zbiornik 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (2)

45 Version Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Teoria Góry Lodowej Zdarzenia, które. mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Zdarzenia

46 Version Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie i niebezpieczne warunki. Przykłady zgłaszen Bieżące meldowanie o sytuacjach zagrożenia spowoduje zmniejszenie/uniknięcie poważnych incydentów: Incydenty w ruchu drogowym Awarie sprzętu Niewłaściwe postępowanie ludzi Nadmiar cieczy Nadciśnienie Wycieki Niespodziewany wzrost temperatury (sprawdzać regularnie!) Niebezpieczne warunki pracy (brak prysznica bezpieczeństwa itd.) Niezabezpieczona trasa

47 Version Incydenty Zatem, jest TO Wyzwanie dla ciebie: Ty jesteś najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa Statystyki wykazują: Ponad 80% wszystkich incydentów odnosi się do postępowania człowieka Większość incydentów i wypadków zdarza się w trakcie załadunku i wyładunku (LUB będziesz najważniejszym czynnikiem ryzyka ! )

48 Version 2012 Procedury awaryjne Należy poznać sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z MDI / TDI 48 Oczy muszą pozostać otwarte Należy przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut W przypadku wątpliwości należy kontynuować przemywanie Jak najszybciej należy skontaktować się z okulistą Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież Należy natychmiast myć się, myć i jeszcze raz myć wodą z mydłem Należy wyjść na świeże powietrze Należy wezwać lekarza lub przetransportować poszkodowanego do placówki medycznej Należy poinformować dostawcę, który może dostarczyć informacji ułatwiających właściwe postępowanie

49 Version 2012 Procedury awaryjne – kontakt z MDI / TDI 49 Pojedynczy przypadek znacznego kontaktu z MDI/TDI jest jedną z możliwych przyczyn uczulenia. Ważna jest wczesna terapia Należy pamiętać, że symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem Pomoc można uzyskać u lekarzy pracujących w firmach będących członkami ISOPA Najważniejsza jest szybkość Należy przećwiczyć procedury pierwszej pomocy Należy zasięgnąć porady medycznej

50 Version W każdym przypadku zagrożenia dzwoń do nas. Nie próbuj udawać bohatera….!!!

51 Version Filmy Video/DVD szkolące jak reagować na stany zagrożenia TDI Wypadek duński – Drobnica Wypadek francuski – Masa Wypadek portugalski – Masa Wypadek szwedzki – Masa Wypadki tureckie – Masa MDI Wypadek brytyjski – Masa Wupadek niemiecki – Masa Wypadek włoski – Masa

52 Version Video / DVD dot. kwestii reagowania w sytuacjach zagrożenia Scenariusz z incydentem zagrożenia Co poszło dobrze? Co możnaby poprawić ?

53 Version Test Test wielokrotnego wyboru z 20 pytaniami: Tylko jedna odpowiedź jest poprawna Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi do tego samego pytania = błąd Poprawki są dozwolone (kiedy jasno wiadomo którą odpowiedź zaznaczono!) Minimalny wynik wynosi 70% = 14 poprawnych odpowiedzi

54 Version Koniec Gratulacje! Zaświadczenia zostaną dostarczone tak szybko jak tylko mozliwe SPECIMEN

55 Version 2012 Notatka o odrzuceniu odpowiedzialności 55 Niniejsze inicjatywy ISOPA oraz jego członków dotyczące zarządzania produktem nie zwalniają klientów, producentów oraz innych podmiotów wchodzących w skład łańcucha zaopatrzeniowego z przestrzegania ich obowiązków związanych z BHP oraz kwestiami ekologicznymi, jak również obowiązków przewidzianych w przepisach. W odniesieniu do powyższego ISOPA oraz członkowie wchodzący w skład stowarzyszenia odrzucają wszelką odpowiedzialność w związku ze skorzystaniem ze świadczonych usług oraz ze związanych z nimi i przedstawionych informacji. Obowiązkiem użytkownika pozostaje weryfikacja prawidłowości usług oraz związanych z nimi informacji, które mogą zostać wykorzystane przez użytkownika na jego własne ryzyko.


Pobierz ppt "Version 2012 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Poprawiono Marzec 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google